SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
SK SK
STN EN 12347 (59 3012)

Dátum vydania: 01.03.2001

Biotechnológia. Prevádzkové kritériá parných sterilizátorov a autoklávov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12462 (59 3011)

Dátum vydania: 01.03.2001

Biotechnológia. Prevádzkové kritériá čerpadiel

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12469 (59 3015)

Dátum vydania: 01.11.2002

Biotechnológia. Prevádzkové kritériá na mikrobiologické bezpečnostné boxy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12690 (59 3013)

Dátum vydania: 01.04.2001

Biotechnológia. Prevádzkové kritériá hriadeľových tesnení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12884 (59 3010)

Dátum vydania: 01.03.2001

Biotechnológia. Prevádzkové kritériá odstrediviek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12885 (59 3014)

Dátum vydania: 01.04.2001

Biotechnológia. Prevádzkové kritériá bunkových rozbíjačov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 13091 (59 3016)

Dátum vydania: 01.11.2002

Biotechnológia. Prevádzkové kritériá na prvky filtrov a filtračné zostavy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 13095 (59 3017)

Dátum vydania: 01.11.2002

Biotechnológia. Prevádzkové kritériá na systémy na odstraňovanie odpadových plynov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 13311-1 (59 3030)

Dátum vydania: 01.04.2003

Biotechnológia. Výkonnostné kritériá na nádoby. Časť 1: Všeobecné výkonnostné kritériá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 13311-2 (59 3030)

Dátum vydania: 01.04.2003

Biotechnológia. Výkonnostné kritériá na nádoby. Časť 2: Ochranné tlakové zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 13311-3 (59 3030)

Dátum vydania: 01.04.2003

Biotechnológia. Výkonnostné kritériá na nádoby. Časť 3: Sklené tlakové nádoby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 13311-4 (59 3030)

Dátum vydania: 01.04.2003

Biotechnológia. Výkonnostné kritériá na nádoby. Časť 4: Bioreaktory

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 13311-5 (59 3030)

Dátum vydania: 01.04.2003

Biotechnológia. Výkonnostné kritériá na nádoby. Časť 5: Deaktivačné nádrže

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 13311-6 (59 3030)

Dátum vydania: 01.04.2003

Biotechnológia. Výkonnostné kritériá na nádoby. Časť 6: Chromatografické kolóny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 13312-1 (59 3031)

Dátum vydania: 01.04.2003

Biotechnológia. Výkonnostné kritériá na potrubia a prístroje. Časť 1: Všeobecné výkonnostné kritériá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 13312-2 (59 3031)

Dátum vydania: 01.04.2003

Biotechnológia. Výkonnostné kritériá na potrubia a prístroje. Časť 2: Spojky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 13312-3 (59 3031)

Dátum vydania: 01.04.2003

Biotechnológia. Výkonnostné kritériá na potrubia a prístroje. Časť 3: Zariadenia na odber vzoriek a inokuláciu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 13312-4 (59 3031)

Dátum vydania: 01.04.2003

Biotechnológia. Výkonnostné kritériá na potrubia a prístroje. Časť 4: Rúrky a potrubia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 13312-5 (59 3031)

Dátum vydania: 01.04.2003

Biotechnológia. Výkonnostné kritériá na potrubia a prístroje. Časť 5: Ventily

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 13312-6 (59 3031)

Dátum vydania: 01.04.2003

Biotechnológia. Výkonnostné kritériá na potrubia a prístroje. Časť 6: Prístrojové sondy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 15897 (59 3032)

Dátum vydania: 01.04.2019

Technológia ponorných membránových bioreaktorov (MBR)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac