SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 62 1105 (62 1105)

Dátum vydania: 27.12.1983

Chemické skúšky gumy. Príprava skúšobných vzoriek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 62 1111 (62 1111)

Dátum vydania: 13.10.1975

Chemické skúšky gumy. Stanovenie prchavých látok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 62 1112 (62 1112)

Dátum vydania: 24.08.1977

Chemické skúšky gumy. Rozpúšťadlový extrakt a extrakt alkoholickým KOH

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 62 1113 (62 1113)

Dátum vydania: 20.05.1983

Chemické skúšky gumy. Stanovenie celkovej síry

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 62 1114 (62 1114)

Dátum vydania: 27.12.1983

Chemické skúšky gumy. Stanovenie voľnej síry

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 62 1115 (62 1115) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1992

Kaučuk a guma. Rozklad minerálnymi kyselinami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 62 1116 (62 1116)

Dátum vydania: 13.10.1975

Chemické skúšky gumy. Stanovenie popola

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 62 1120 (62 1120)

Dátum vydania: 13.05.1953

Guma. Chemické skúšobné metódy. Rozbor popola

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 62 1121 (62 1121)

Dátum vydania: 23.09.1985

Chemické skúšky gumy. Stanovenie obsahu sadzí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 62 1122 (62 1122)

Dátum vydania: 19.02.1989

Kaučuky syntetické. Stanovenie obsahu difenyl-para-fenylén-diamínu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 62 1123 (62 1123) zrušená

Dátum vydania: 19.02.1989

Kaučuky syntetické. Metódy stanovenia obsahu fenyl-beta-naftylamínu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 62 1124 (62 1124)

Dátum vydania: 26.11.1980

Kaučuky syntetické. Stanovenie obsahu prchavých látok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 62 1125 (62 1125) zrušená

Dátum vydania: 14.05.1990

Kaučuky syntetické. Stanovenie obsahu stabilizátora fenolického typu - Ionolu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 62 1126 (62 1126)

Dátum vydania: 04.07.1980

Chemické skúšky kaučuku a gumy. Stanovenie celkového obsahu popola a popola rozpustného vo vode

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 62 1126/a (62 1126)

Dátum vydania: 01.09.1986

Chemické skúšky kaučuku a gumy. Stanovenie celkového obsahu popola a popola rozpustného vo vode

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 62 1127 (62 1127)

Dátum vydania: 24.10.1981

Kaučuky syntetické. Stanovenie obsahu organických kyselín a mydiel

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 62 1128 (62 1128)

Dátum vydania: 18.06.1990

Kaučuky syntetické. Stanovenie obsahu viazaného styrénu alebo alfa- metylstyrénu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 62 1128 (62 1128) zrušená

Dátum vydania: 29.10.1981

CHEMICKE ZKOUSKY~KAUCUKU. STANOVENI~OBSAHU VAZANEHO~STYRENU NEBO~ALFAMETYLSTYRENU V BUTADIENSTYRENOVEM KAUCUKU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 62 1129 (62 1129)

Dátum vydania: 08.12.1986

Kaučuky syntetické. Odber a príprava vzoriek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 62 1133 (62 1133)

Dátum vydania: 17.12.1982

Kaučuky syntetické. Metóda stanovenia obsahu oleja

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 62 1133/a (62 1133)

Dátum vydania: 01.06.1989

Kaučuky syntetické. Metóda stanovenia obsahu oleja

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 62 1134 (62 1134)

Dátum vydania: 13.01.1983

Kaučuky syntetické. Metóda stanovenia obsahu medi, železa a titánu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 62 1134/a (62 1134)

Dátum vydania: 01.06.1989

Kaučuky syntetické. Metóda stanovenia obsahu medi, železa a titánu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 62 1137 (62 1137)

Dátum vydania: 24.06.1983

Kaučuky syntetické. Stanovenie obsahu akrylonitrilu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 62 1137/a (62 1137)

Dátum vydania: 01.01.1986

Kaučuky syntetické. Stanovenie obsahu akrylonitrilu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 62 1140 (62 1140) zrušená

Dátum vydania: 18.06.1990

Guma. Identifikácia polyméru metódou pyrolitickej plynovej chromatografie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 62 1140 (62 1140) zrušená

Dátum vydania: 06.04.1981

PRYZ.~IDENTIFIKACE~ELASTOMERU~METODOU PYROLYTICKE~PLYNOVE~CHROMATOGRAFIE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 62 1141 (62 1141)

Dátum vydania: 06.04.1981

Guma. Identifikácia antioxidantov metódou chromatografie na tenkej vrstve

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 62 1156 (62 1156)

Dátum vydania: 27.12.1983

Chemické skúšky gumy. Chemické skúšanie zdravotne nezávadnej gumy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 62 1180 (62 1180)

Dátum vydania: 03.09.1981

Latexy syntetické. Odber a príprava vzoriek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 62 1181 (62 1181)

Dátum vydania: 08.02.1974

Skúšanie kaučukov a latexov. Stanovenie sušiny prírodného latexu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 62 1181/a (62 1181)

Dátum vydania: 01.11.1977

Skúšanie kaučukov a latexov. Stanovenie sušiny prírodného latexu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 62 1181/b (62 1181)

Dátum vydania: 01.12.1983

Skúšanie kaučukov a latexov. Stanovenie sušiny prírodného latexu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 62 1182 (62 1182)

Dátum vydania: 11.11.1983

Latexy syntetické. Stanovenie pH

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 62 1183 (62 1183)

Dátum vydania: 24.12.1981

Latexy syntetické. Stanovenie obsahu koagulátu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 62 1183/a (62 1183)

Dátum vydania: 01.08.1989

Latexy syntetické. Stanovenie obsahu koagulátu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 62 1184 (62 1184) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1981

Latexy syntetické. Stanovenie obsahu kaučuku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 62 1185 (62 1185) zrušená

Dátum vydania: 27.11.1981

Latexy syntetické. Stanovenie obsahu viazaného styrénu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 62 1186 (62 1186) zrušená

Dátum vydania: 24.12.1981

Latexy syntetické. Stanovenie veľkosti častíc turbidimetrickou metódou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 62 1187 (62 1187)

Dátum vydania: 11.11.1982

Latexy. Metódy stanovenia hustoty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 62 1188 (62 1188)

Dátum vydania: 11.11.1982

Latexy syntetické. Metóda stanovenia chemickej stability

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 62 1189 (62 1189) zrušená

Dátum vydania: 17.12.1982

Latexy. Metóda stanovenia povrchového napätia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 62 1190 (62 1190) zrušená

Dátum vydania: 12.08.1983

Latexy syntetické. Stanovenie obsahu voľných monomérov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 62 1191 (62 1191)

Dátum vydania: 24.06.1983

Latexy syntetické. Stanovenie obsahu sušiny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 6101-3 (62 1136) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1995

Kaučuky a gumy. Stanovenie obsahu kovov metódou atómovej absorpčnej spektrometrie. 3. časť: Stanovenie obsahu medi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 8053 (62 1135) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1995

Kaučuky, gumy a latexy. Stanovenie obsahu medi. Fotometrická metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac