SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 62 3004 (62 3004)

Dátum vydania: 01.04.1993

Butadién-styrénové kaučuky. Označovanie a metódy skúšania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 62 3004 (62 3004) zrušená

Dátum vydania: 19.10.1979

BUTADIEN-STYRENOVE~KAUCUKY.~TECHNICKE~POZADAVKY A~METODY~ZKOUSENI

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 62 3004 (62 3004) zrušená

Dátum vydania: 26.06.1989

Butadien - styrenové kauCuky. Technické poZadavky a metody zkouSení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 62 3004/A (62 3004) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1991

Butadien - styrenové kauCuky. Technické poZadavky a metody zkouSení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 62 3004/A (62 3004) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1983

BUTADIEN-STYRENOVE~KAUCUKY.~TECHNICKE~POZADAVKY A~METODY~ZKOUSENI

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 62 3004/B (62 3004) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1991

Butadien - styrenové kauCuky. Technické poZadavky a metody zkouSení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 62 3005 (62 3005)

Dátum vydania: 09.04.1979

Kaučuk cis-izoprénový. Technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 62 3006 (62 3006) zrušená

Dátum vydania: 18.08.1986

Prírodný kaučuk v blokoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 62 3007 (62 3007)

Dátum vydania: 18.08.1986

Prírodný kaučuk v blokoch. Odber a príprava vzoriek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 62 3008 (62 3008) zrušená

Dátum vydania: 18.08.1986

Prírodný kaučuk v blokoch. Stanovenie obsahu dusíka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 62 3009 (62 3009)

Dátum vydania: 18.08.1986

Prírodný kaučuk v blokoch. Stanovenie obsahu prchavých látok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 62 3010 (62 3010)

Dátum vydania: 18.08.1986

Prírodný kaučuk v blokoch. Stanovenie obsahu nečistôt

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac