SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 63 5200 (63 5200)

Dátum vydania: 28.03.1985

Hadice bez koncoviek. Gumové hadice. Všeobecné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 63 5200/a (63 5200)

Dátum vydania: 01.12.1989

Hadice bez koncoviek. Gumové hadice. Všeobecné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 63 5200/Z2 (63 5200)

Dátum vydania: 10.11.1995

Hadice bez koncoviek. Gumové hadice. Všeobecné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 63 5200/Z3 (63 5200)

Dátum vydania: 01.04.1998

Hadice bez koncoviek. Gumové hadice. Všeobecné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 63 5200/Z4 (63 5200)

Dátum vydania: 01.02.1999

Hadice bez koncoviek. Gumové hadice. Všeobecné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 63 5201 (63 5201)

Dátum vydania: 28.03.1985

Skúšanie gumových a plastových hadíc. Spoločné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 63 5202 (63 5202) zrušená

Dátum vydania: 28.03.1985

Skúšanie gumových a plastových hadíc. Stanovenie rozmerov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 63 5203 (63 5203)

Dátum vydania: 28.03.1985

Skúšanie gumových a plastových hadíc. Skúška skúšobným pretlakom statickým

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 63 5204 (63 5204) zrušená

Dátum vydania: 28.03.1985

Skúšanie gumových a plastových hadíc. Skúška skúšobným podtlakom statickým

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 63 5205 (63 5205)

Dátum vydania: 28.03.1985

Skúšanie gumových a plastových hadíc. Skúška skúšobným pretlakom dynamickým

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 63 5206 (63 5206)

Dátum vydania: 28.03.1985

Skúšanie gumových a plastových hadíc. Stanovenie poruchového pretlaku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 63 5207 (63 5207) zrušená

Dátum vydania: 28.03.1985

Skúšanie gumových a plastových hadíc. Stanovenie poruchového podtlaku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 63 5208 (63 5208)

Dátum vydania: 28.03.1985

Skúšanie gumových a plastových hadíc. Stanovenie rozmerových zmien pri zaťažení pretlakom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 63 5209 (63 5209)

Dátum vydania: 28.03.1985

Skúšanie gumových a plastových hadíc. Stanovenie objemových zmien pri zaťažení pretlakom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 63 5210 (63 5210)

Dátum vydania: 28.03.1985

Skúšanie gumových a plastových hadíc. Stanovenie odolnosti duše proti účinku kvapalín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 63 5211 (63 5211)

Dátum vydania: 28.03.1985

Skúšanie gumových a plastových hadíc. Stanovenie odolnosti obalu proti účinku kvapalín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 63 5212 (63 5212) zrušená

Dátum vydania: 28.03.1985

Skúšanie gumových a plastových hadíc. Stanovenie odolnosti proti ozónu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 63 5212/a (63 5212) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1987

Skúšanie gumových a plastových hadíc. Stanovenie odolnosti proti ozónu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 63 5213 (63 5213) zrušená

Dátum vydania: 28.03.1985

Skúšanie gumových a plastových hadíc. Stanovenie odolnosti proti nízkym teplotám

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 63 5214 (63 5214) zrušená

Dátum vydania: 28.03.1985

ZKOUSENI~PRYZOVYCH A~PLASTOVYCH~HADIC. STANOVENI~SOUDRZNOSTI VRSTEV

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 63 5214 (63 5214) zrušená

Dátum vydania: 24.10.1990

Skúšanie gumových a plastových hadíc. Stanovenie súdržnosti vrstiev

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 63 5215 (63 5215)

Dátum vydania: 28.03.1985

Skúšanie gumových a plastových hadíc. Stanovenie deformácie vonkajšieho priemeru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 63 5216 (63 5216) zrušená

Dátum vydania: 28.03.1985

Skúšanie gumových a plastových hadíc. Stanovenie rozmerových zmien pri ohybe

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 63 5217 (63 5217)

Dátum vydania: 28.03.1985

Skúšanie gumových a plastových hadíc. Stanovenie pevnosti v ťahu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16436-1 (63 5240) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2014

Gumové a plastové hadice, rúrky a zostavy na použitie propánu, butánu a ich zmesí v plynnej fáze. Časť 1: Hadice a rúrky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16643 (63 5229)

Dátum vydania: 01.02.2017

Gumové, plastové hadice a hadice s koncovkami. Nespojené fluoroplastové lemované (napr. PTFE) hadice a hadice s koncovkami pre kvapalné a plynné chemikálie. Špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 21746 (63 5216) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1997

Gumové a plastové hadice s výstužou a bez výstuže. Ohybové skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 24671 (63 5202) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1997

Gumové a plastové hadice a prípravky. Metódy merania rozmerov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 26801 (63 5218) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1998

Gumové a plastové hadice. Stanovenie objemovej rozťažnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 26801/A1 (63 5218) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2012

Gumové a plastové hadice. Stanovenie objemovej rozťažnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 27326 (63 5212) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1999

Gumové a plastové hadice. Stanovenie odolnosti proti ozónu pri statických podmienkach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 28033 (63 5214) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Gumové a plastové hadice. Stanovenie súdržnosti vrstiev

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10619-1 (63 5216) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2012

Gumové a plastové hadice a hadičky. Meranie pružnosti a tuhosti. Časť 1: Skúška ohýbaním pri teplote okolia (ISO 10619-1: 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10619-1 (63 5216)

Dátum vydania: 01.08.2018

Gumové a plastové hadice a hadičky. Meranie pružnosti a tuhosti. Časť 1: Skúška ohýbaním pri teplote okolia (ISO 10619-1: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10619-2 (63 5216) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2018

Gumové a plastové hadice a hadičky. Meranie pružnosti a tuhosti. Časť 2: Skúška ohýbaním pri teplotách pod teplotou okolia (ISO 10619-2: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10619-2 (63 5216) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2012

Gumové a plastové hadice a hadičky. Meranie pružnosti a tuhosti. Časť 2: Skúška ohýbaním pri teplotách pod teplotou okolia (ISO 10619-2: 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10619-2 (63 5216)

Dátum vydania: 01.11.2021

Gumové a plastové hadice a hadičky. Meranie pružnosti a tuhosti. Časť 2: Skúška ohýbaním pri teplotách pod teplotou okolia (ISO 10619-2: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10619-3 (63 5216)

Dátum vydania: 01.04.2012

Gumové a plastové hadice a hadičky. Meranie pružnosti a tuhosti. Časť 3: Skúška ohýbaním pri vysokých a nízkych teplotách (ISO 10619-3: 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10960 (63 5228)

Dátum vydania: 01.08.2018

Gumové a plastové hadice. Stanovenie odolnosti proti ozónu za dynamických podmienok (ISO 10960: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 10960 (63 5228) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2000

Gumové a plastové hadice. Stanovenie odolnosti proti ozónu za dynamických podmienok (ISO 10960:1994)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 11758 (63 5225) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2002

Gumové a plastové hadice. Vystavenie žiareniu xenónovej výbojky. Stanovenie farebných zmien a vzhľadu hadíc (ISO 11758:1995+TC1:1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 1401 (63 5230)

Dátum vydania: 01.05.2017

Gumové hadice na rozprašovanie v poľnohospodárstve (ISO 1401: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 1401 (63 5230) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Gumové hadice na rozprašovanie v poľnohospodárstve (ISO 1401:1999)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 1746 (63 5216) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2002

Gumové alebo plastové hadice bez výstuže alebo s výstužou. Ohybové skúšky (ISO 1746:1998 vrátane opravy 1:1999)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 4671 (63 5202) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2003

Gumové a plastové hadice a hadice s koncovkami. Metódy merania rozmerov (ISO 4671:1999)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 4671 (63 5202) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2008

Gumové a plastové hadice a hadice s koncovkami. Metódy merania rozmerov hadíc a dĺžok hadicových koncoviek (ISO 4671: 2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 4671 (63 5202)

Dátum vydania: 01.08.2022

Gumové a plastové hadice a hadice s koncovkami. Metódy merania rozmerov hadíc a dĺžok hadicových koncoviek (ISO 4671: 2022)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 4671/A1 (63 5202) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2012

Gumové a plastové hadice a hadice s koncovkami. Metódy merania rozmerov hadíc a dĺžok hadicových koncoviek (ISO 4671: 2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 4672 (63 5213) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2000

Gumové a plastové hadice. Skúšky ohybnosti pri teplote nižšej ako teplota okolia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 4672/Z1 (63 5213) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2000

Gumové a plastové hadice. Skúšky ohybnosti pri teplote nižšej ako teplota okolia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6801 (63 5218)

Dátum vydania: 01.04.2022

Gumové a plastové hadice. Stanovenie objemovej rozťažnosti (ISO 6801: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 6945+A1 (63 5226) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Gumové hadice. Stanovenie odolnosti vonkajšieho obalu proti oderu (ISO 6945:1991+Amd. 1:1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 7233 (63 5204) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2008

Gumové a plastové hadice a hadice s koncovkami. Stanovenie odolnosti proti vákuu (ISO 7233: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 7233 (63 5204) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2017

Gumové a plastové hadice a hadice s koncovkami. Stanovenie odolnosti proti vákuu (ISO 7233: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 7233 (63 5204) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1999

Gumové a plastové hadice a hadice s koncovkami. Stanovenie odolnosti proti podtlaku (ISO 7233:1991)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 7233 (63 5204)

Dátum vydania: 01.09.2021

Gumové a plastové hadice a hadice s koncovkami. Stanovenie odolnosti proti vákuu (ISO 7233: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 7326 (63 5212)

Dátum vydania: 01.04.2017

Gumové a plastové hadice. Stanovenie odolnosti proti ozónu pri statických podmienkach (ISO 7326: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 7326 (63 5212) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2008

Gumové a plastové hadice. Stanovenie odolnosti proti ozónu pri statických podmienkach (ISO 7326: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 7662 (63 5227)

Dátum vydania: 01.04.2000

Gumové a plastové hadice. Stanovenie oderu duše (ISO 7662:1988)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 7751 (63 5219) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2001

Gumové a plastové hadice a hadice s koncovkami. Pomery skúšobného a poruchového tlaku k menovitému pracovnému tlaku (ISO 7751:1991)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 7751 (63 5219)

Dátum vydania: 01.05.2017

Gumové a plastové hadice a hadice s koncovkami. Pomery skúšobného a poruchového tlaku k menovitému pracovnému tlaku (ISO 7751: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 7751/A1 (63 5219) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2011

Gumové a plastové hadice a hadice s koncovkami. Pomery skúšobného a poruchového tlaku k menovitému pracovnému tlaku (ISO 7751:1991)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 8031 (63 5220)

Dátum vydania: 01.10.2020

Gumové a plastové hadice a hadice s koncovkami. Stanovenie elektrostatických vlastností (ISO 8031: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 8031 (63 5220) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2010

Gumové a plastové hadice a hadice s koncovkami. Stanovenie elektrického odporu a vodivosti (ISO 8031: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 8031 (63 5220) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1998

Gumové a plastové hadice a hadice s koncovkami. Stanovenie elektrického odporu (ISO 8031:1993)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 8033 (63 5214) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2007

Gumové a plastové hadice. Stanovenie súdržnosti vrstiev (ISO 8033: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 8033 (63 5214)

Dátum vydania: 01.07.2017

Gumové a plastové hadice. Stanovenie súdržnosti vrstiev (ISO 8033: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 8308 (63 5221)

Dátum vydania: 01.03.2016

Gumové a plastové hadice a hadičky. Stanovenie priepustnosti kvapalín stenami hadíc a hadičiek (ISO 8308: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 8308 (63 5221) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2008

Gumové a plastové hadice a hadičky. Stanovenie priepustnosti kvapalín stenami hadíc a hadičiek (ISO 8308: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 8308 (63 5221) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2000

Gumové a plastové hadice a hadičky. Stanovenie priepustnosti kvapalín stenami hadíc a hadičiek (ISO 8308:1993)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 8330 (63 5207) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2003

Gumové a plastové hadice a hadice s koncovkami. Slovník (ISO 8330: 1988)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 8330 (63 5207) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2008

Gumové a plastové hadice a hadice s koncovkami. Slovník (ISO 8330: 2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 8330 (63 5207) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2015

Gumové a plastové hadice a hadice s koncovkami. Slovník (ISO 8330: 2014)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 8330 (63 5207)

Dátum vydania: 01.08.2022

Gumové a plastové hadice a hadice s koncovkami. Slovník (ISO 8330: 2022)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 8580 (63 5222) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1998

Gumové a plastové hadice. Stanovenie odolnosti proti ultrafialovému žiareniu za statických podmienok (ISO 8580:1987)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 8580/Oa (63 5222) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2011

Gumové a plastové hadice. Stanovenie odolnosti proti ultrafialovému žiareniu za statických podmienok (ISO 8580:1987)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac