SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 63 5400 (63 5400)

Dátum vydania: 01.03.1992

Gumové a plastové hadice s koncovkami. Všeobecné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12115 (63 5436) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2002

Gumové a termoplastové hadice a hadice s koncovkami na kvapalné alebo plynné chemikálie. Špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12115 (63 5436) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2011

Gumové a termoplastové hadice a hadice s koncovkami na kvapalné alebo plynné chemikálie. Špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12115 (63 5436)

Dátum vydania: 01.06.2021

Gumové a termoplastové hadice a hadice s koncovkami na kvapalné alebo plynné chemikálie. Špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1360 (63 5409)

Dátum vydania: 01.10.2013

Gumové a plastové hadice a hadice s koncovkami pre dávkovacie systémy s meraním paliva. Špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1360 (63 5409) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2005

Gumové a plastové hadice a hadice s koncovkami na distribúciu paliva na čerpacích staniciach. Špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 1360 (63 5409) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Gumové hadice a hadice s koncovkami. Palivové hadice pre výdajné čerpacie stanice. Špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1361 (63 5437) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Gumové hadice a hadice s koncovkami na manipuláciu s leteckým palivom. Špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1361 (63 5437) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2005

Gumové hadice a hadice s koncovkami na manipuláciu s leteckým palivom. Špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13765 (63 5440) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2004

Termoplastové viacvrstvové (nevulkanizované) hadice a hadice s koncovkami na prepravu uhľovodíkov, rozpúšťadiel a chemikálií. Špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13765 (63 5440) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2003

Termoplastové viacvrstvové (nevulkanizované) hadice a hadice s koncovkami na prepravu uhľovodíkov, rozpúšťadiel a chemikálií. Špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13765 (63 5440) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2010

Termoplastové viacvrstvové (nevulkanizované) hadice a hadice s koncovkami na prepravu uhľovodíkov, rozpúšťadiel a chemikálií. Špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13765 (63 5440)

Dátum vydania: 01.12.2018

Termoplastové viacvrstvové (nevulkanizované) hadice a hadice s koncovkami na prepravu uhľovodíkov, rozpúšťadiel a chemikálií. Špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13765+A1 (63 5440) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2015

Termoplastové viacvrstvové (nevulkanizované) hadice a hadice s koncovkami na prepravu uhľovodíkov, rozpúšťadiel a chemikálií. Špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13766 (63 5441) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2019

Termoplastové viacvrstvové (nevulkanizované) hadice a hadice s koncovkami na prepravu kvapalného ropného plynu a skvapalneného zemného plynu. Špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13766 (63 5441) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2010

Termoplastové viacvrstvové (nevulkanizované) hadice a hadice s koncovkami na prepravu kvapalného ropného plynu a skvapalneného zemného plynu. Špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13766 (63 5441) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2003

Termoplastové viacvrstvové (nevulkanizované) hadice a hadice s koncovkami na prepravu kvapalného ropného plynu a kvapalného zemného plynu. Špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13766 (63 5441) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2004

Termoplastové viacvrstvové (nevulkanizované) hadice a hadice s koncovkami na prepravu kvapalného ropného plynu a skvapalneného zemného plynu. Špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13766+A1 (63 5441)

Dátum vydania: 01.08.2020

Termoplastové viacvrstvové (nevulkanizované) hadice a hadice s koncovkami na prepravu kvapalného ropného plynu a skvapalneného zemného plynu. Špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14420-1 (63 5450) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2005

Hadicové koncovky s prípojkou. Časť 1: Požiadavky, kontrola, označenie, skúšanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14420-1 (63 5450)

Dátum vydania: 01.11.2013

Hadicové koncovky s prípojkou. Časť 1: Požiadavky, typy upevnenia a pripojenia, označovanie a skúšanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14420-1+A1 (63 5450) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2007

Hadicové koncovky s prípojkou. Časť 1: Požiadavky, kontrola, označenie, skúšanie (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14420-2 (63 5450)

Dátum vydania: 01.11.2013

Hadicové koncovky s prípojkou. Časť 2: Hadicové polovičné diely hadicových koncoviek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14420-2 (63 5450) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2005

Hadicové koncovky s prípojkou. Časť 2: Hadicové polovičné diely hadicových koncoviek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14420-3 (63 5450) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2005

Hadicové koncovky s prípojkou. Časť 3: Prípojkové jednotky závitové alebo kolíkové

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14420-3 (63 5450)

Dátum vydania: 01.11.2013

Hadicové koncovky s prípojkou. Časť 3: Prípojkové jednotky závitové alebo kolíkové

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14420-4 (63 5450)

Dátum vydania: 01.11.2013

Hadicové koncovky s prípojkou. Časť 4: Prírubové spojenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14420-4 (63 5450) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2005

Hadicové koncovky s prípojkou. Časť 4: Prírubové spojenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14420-4+A1 (63 5450) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2007

Hadicové koncovky s prípojkou. Časť 4: Prírubové spojenia (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14420-5 (63 5450)

Dátum vydania: 01.11.2013

Hadicové koncovky s prípojkou. Časť 5: Závitové spojky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14420-5 (63 5450) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2005

Hadicové koncovky s prípojkou. Časť 5: Závitové spojky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14420-6 (63 5450) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2005

Hadicové koncovky s prípojkou. Časť 6: TW spojky cisternového vagónu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14420-6 (63 5450)

Dátum vydania: 01.11.2013

Hadicové koncovky s prípojkou. Časť 6: TW spojky cisternového vagóna

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14420-6+A1 (63 5450) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2007

Hadicové koncovky s prípojkou. Časť 6: TW spojky cisternového vagóna (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14420-7 (63 5450)

Dátum vydania: 01.11.2013

Hadicové koncovky s prípojkou. Časť 7: Spojenie uzavretím vačkou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14420-7 (63 5450) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2005

Hadicové koncovky s prípojkou. Časť 7: Spojenie uzavretím vačkou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14420-7+A1 (63 5450) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2007

Hadicové koncovky s prípojkou. Časť 7: Spojenie uzavretím vačkou (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14420-8 (63 5450) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2013

Hadicové koncovky s prípojkou. Časť 8: Symetrické polovičné spojenie (systém Guillemin)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14420-8 (63 5450) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2005

Hadicové koncovky s prípojkou. Časť 8: Súmerné polovičné spojenie (systém Guil-lemin)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14420-8+A1 (63 5450) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2007

Hadicové koncovky s prípojkou. Časť 8: Súmerné polovičné spojenie (systém Guillemin) (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14420-8+A1 (63 5450)

Dátum vydania: 01.07.2016

Hadicové koncovky s prípojkou. Časť 8: Symetrické polovičné spojenie (systém Guillemin)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14422 (63 5460)

Dátum vydania: 01.10.2013

Miskové spojky v zostave hadíc na prepravu LPG

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14422 (63 5460) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2005

Miskové spojky v zostave hadíc na prepravu LPG

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14422/AC (63 5460) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2006

Miskové spojky v zostave hadíc na prepravu LPG

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14423 (63 5461) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2013

Upínacia spojka na hadice na paru s menovitým tlakom do 18 barov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14423 (63 5461) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2005

Upínacia spojka na hadice na paru s menovitým tlakom do 18 barov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14423/AC (63 5461) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2006

Upínacia spojka na hadice na paru s menovitým tlakom do 18 barov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14423+A1 (63 5461) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2017

Upínacia spojka na hadice na paru s menovitým tlakom do 18 barov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14423+A2 (63 5461)

Dátum vydania: 01.09.2019

Upínacia spojka na hadice na paru s menovitým tlakom do 18 barov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14424 (63 5458)

Dátum vydania: 01.10.2013

Hadicové koncovky s kovovými závitmi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14424 (63 5458) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2005

Hadicové koncovky s kovovými závitmi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1761 (63 5435)

Dátum vydania: 01.11.2000

Gumové hadice a hadice s koncovkami pre cisternové vozidlá. Špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1762 (63 5438) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2004

Gumové hadice a hadice s koncovkami na skvapalnený ropný plyn LPG (v kvapalnej alebo plynnej fáze) a na zemný plyn do 25 bar (2,5 MPa). Špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1762 (63 5438) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Gumové hadice a hadice s koncovkami na skvapalnený ropný plyn, LPG (v kvapalnej alebo plynnej fáze) a na zemný plyn do 25 bar (2,5 MPa) . Špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1762 (63 5438) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2004

Gumové hadice a hadice s koncovkami na skvapalnený ropný plyn LPG (v kvapalnej alebo plynnej fáze) a na zemný plyn do 25 bar (2,5 MPa). Špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1762 (63 5438)

Dátum vydania: 01.05.2019

Gumové hadice a hadice s koncovkami na skvapalnený ropný plyn LPG (v kvapalnej alebo plynnej fáze) a na zemný plyn do 25 bar (2,5 MPa). Špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1762 (63 5438) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2017

Gumové hadice a hadice s koncovkami na skvapalnený ropný plyn LPG (v kvapalnej alebo plynnej fáze) a na zemný plyn do 25 bar (2,5 MPa). Špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1762/AC (63 5438) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2008

Gumové hadice a hadice s koncovkami na skvapalnený ropný plyn LPG (v kvapalnej alebo plynnej fáze) a na zemný plyn do 25 bar (2,5 MPa). Špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1763-1 (63 5439) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Gumové a plastové hadičky, hadice a hadice s koncovkami na komerčný propán, bután a ich zmesi v plynnej fáze. Časť 1: Požiadavky na gumové a plastové hadičky a hadice

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 1763-1 (63 5439) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Gumové a plastové hadice a hadice s koncovkami bez výstuže a s výstužou na komerčný propán, komerčný bután a ich zmesi v plynnej fáze. Časť 1: Požiadavky na gumové a plastové hadice bez výstuže a s výstužou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 26802 (63 5422) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2000

Gumové a plastové hadice a hadice s koncovkami s drôtenou výstužou. Hydraulická impulzová skúška ohybom (ISO 6802:1991)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 28028 (63 5410) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1998

Gumové a/alebo plastové hadice s koncovkami na bezvzduchové striekanie náterových látok. Špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 853 (63 5430) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2000

Gumové hadice a hadice s koncovkami. Hadice na hydrauliku vystužené drôteným opletením. Špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 853 (63 5430)

Dátum vydania: 01.09.2015

Gumové hadice a hadice s koncovkami. Hadice na hydrauliku vystužené drôteným opletením. Špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 853/AC (63 5430) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2007

Gumové hadice a hadice s koncovkami. Hadice na hydrauliku vystužené drôteným opletením. Špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 854 (63 5431) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2000

Gumové hadice a hadice s koncovkami. Hadice na hydrauliku s textilnou výstužou. Špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 854 (63 5431)

Dátum vydania: 01.09.2015

Gumové hadice a hadice s koncovkami. Hadice na hydrauliku s textilnou výstužou. Špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 855 (63 5412) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2001

Plastové hadice a hadice s koncovkami. Termoplastové hadice s textilnou výstužou na hydrauliku. Špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 856 (63 5433) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2000

Gumové hadice a hadice s koncovkami. Hadice na hydrauliku s drôtenou špirálovou výstužou a gumovým obalom. Špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 856 (63 5433) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2015

Gumové hadice a hadice s koncovkami. Gumou pokryté špirálovým drôtom vystužené hadice na hydrauliku. Špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 856+AC (63 5433)

Dátum vydania: 01.07.2019

Gumové hadice a hadice s koncovkami. Gumou pokryté špirálovým drôtom vystužené hadice na hydrauliku. Špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 857 (63 5434)

Dátum vydania: 01.09.2015

Gumové hadice a hadice s koncovkami. Spevnené hadice vystužené drôteným opletením na hydraulické aplikácie. Špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 857 (63 5434) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2000

Gumové hadice a hadice s koncovkami. Spevnené hadice vystužené drôteným opletením na hydraulické aplikácie. Špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 1402 (63 5414) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2000

Gumové a plastové hadice a hadice s koncovkami. Skúška hydrostatickým tlakom (ISO 1402:1994)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 1402 (63 5414) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2010

Gumové a plastové hadice a hadice s koncovkami. Skúška hydrostatickým tlakom (ISO 1402: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 1402 (63 5414)

Dátum vydania: 01.09.2021

Gumové a plastové hadice a hadice s koncovkami. Hydrostatické skúšanie (ISO 1402: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 1825 (63 5437)

Dátum vydania: 01.06.2018

Gumové hadice a hadice s koncovkami na plnenie a vyprázdňovanie nádrží lietadiel pohonnými hmotami. Špecifikácia (ISO 1825: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 1825 (63 5437) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2011

Gumové hadice a hadice s koncovkami na plnenie a vyprázdňovanie nádrží lietadiel pohonnými hmotami na zemi. Špecifikácia (ISO 1825: 2010)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 18752 (63 5425)

Dátum vydania: 01.08.2022

Gumové hadice a hadice s koncovkami. Drôtom alebo textilom vystužené jednotlivé tlakové typy na hydraulické aplikácie. Špecifikácia (ISO 18752: 2022)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 18752 (63 5425) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2017

Gumové hadice a hadice s koncovkami. Drôtom alebo textilom vystužené jednotlivé tlakové typy na hydraulické aplikácie. Špecifikácia (ISO 18752: 2014)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 28017 (63 5424) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2012

Gumové hadice a hadice s koncovkami s drôtenou alebo textilnou výstužou na použitie pri bagrovaní. Špecifikácia (ISO 28017: 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 28017 (63 5424)

Dátum vydania: 01.08.2018

Gumové hadice a hadice s koncovkami s drôtenou alebo textilnou výstužou na použitie pri bagrovaní. Špecifikácia (ISO 28017: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 28017/A1 (63 5424) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2015

Gumové hadice a hadice s koncovkami s drôtenou alebo textilnou výstužou na použitie pri bagrovaní. Špecifikácia (ISO 28017: 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 30013 (63 5445)

Dátum vydania: 01.03.2012

Gumové a termoplastové hadice. Metódy pôsobenia účinku zdrojov laboratórneho svetla. Stanovenie zmien vo farbe, vzhľade a v iných fyzikálnych vlastnostiach (ISO 30013: 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 3949 (63 5412) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2015

Plastové hadice a hadice s koncovkami. Hadice vystužené textilom na hydraulické aplikácie. Špecifikácia (ISO 3949: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 3949 (63 5412) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2019

Plastové hadice a hadice s koncovkami. Hadice vystužené textilom na hydraulické aplikácie. Špecifikácia (ISO 3949: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 3949 (63 5412)

Dátum vydania: 01.11.2020

Plastové hadice a hadice s koncovkami. Hadice vystužené textilom na hydraulické aplikácie. Špecifikácia (ISO 3949: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 4080 (63 5411)

Dátum vydania: 01.05.2010

Gumové a plastové hadice a hadicové koncovky. Stanovenie priepustnosti plynu (ISO 4080: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 4080 (63 5411) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2000

Gumové a plastové hadice a hadice s koncovkami. Stanovenie priepustnosti plynu (ISO 4080:1991+TC2:1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 5771 (63 5413) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Gumové hadice a hadice s koncovkami na dopravu bezvodého amoniaku. Špecifikácia (ISO 5771:1994)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 5771 (63 5413)

Dátum vydania: 01.05.2009

Gumové hadice a hadice s koncovkami na dopravu bezvodého amoniaku. Špecifikácia (ISO 5771: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6802 (63 5422)

Dátum vydania: 01.03.2019

Gumové a plastové hadice a hadice s koncovkami s drôtenou výstužou. Hydraulická impulzová skúška v ohybe (ISO 6802: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6802 (63 5422) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2009

Gumové a plastové hadice a hadice s koncovkami s drôtenou výstužou. Hydraulická impulzová skúška v ohybe (ISO 6802: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6803 (63 5415) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2009

Gumové a plastové hadice a hadice s koncovkami. Hydraulická tlaková impulzová skúška bez ohýbania (ISO 6803: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 6803 (63 5415) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2000

Gumové a plastové hadice a hadice s koncovkami. Hydraulická tlaková impulzová skúška bez ohýbania (ISO 6803:1994)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6803 (63 5415)

Dátum vydania: 01.09.2017

Gumové alebo plastové hadice a hadice s koncovkami. Hydraulická tlaková impulzová skúška bez ohýbania (ISO 6803: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6806 (63 5421)

Dátum vydania: 01.12.2017

Plastové hadice a hadice s koncovkami na nasávanie a vypúšťanie ropných kvapalín pri nízkom tlaku. Špecifikácia (ISO 6806: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6806 (63 5421) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2015

Plastové hadice a hadice s koncovkami na nasávanie a vypúšťanie ropných kvapalín pri nízkom tlaku. Špecifikácia (ISO 6806: 2014)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 6806 (63 5421) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2000

Gumové hadice a hadice s koncovkami na použitie k olejovým horákom. Špecifikácia (ISO 6806:1992)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6807 (63 5442) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2004

Gumové hadice a hadice s koncovkami na rotačné vŕtanie a vibračné aplikácie. Špecifikácia (ISO 6807: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>