SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 64 0111 (64 0111) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1993

Plasty. Stanovenie hustoty a relatívnej hustoty neľahčených plastov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0111 (64 0111) zrušená

Dátum vydania: 14.05.1979

PLASTY. STANOVENI HUSTOTY

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0112 (64 0112) zrušená

Dátum vydania: 12.11.1980

Plasty. Metódy stanovenia nasiakavosti vo vode

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 64 0112/a (64 0112) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1989

Plasty. Metódy stanovenia nasiakavosti vo vode

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0113 (64 0113) zrušená

Dátum vydania: 13.01.1961

Skúška tuhých nekovových materiálov. Pórovitosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0115 (64 0115) zrušená

Dátum vydania: 13.05.1991

Stanovenie priepustnosti plastov a gúm na plyny. Metóda konštantného objemu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 64 0115 (64 0115) zrušená

Dátum vydania: 31.03.1976

STANOVENI~PROPUSTNOSTI~PLASTU A~PRYZE PRO~PLYNY METODOU KONSTANTNIHO OBJEMU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0128 (64 0128) zrušená

Dátum vydania: 10.03.1953

Skúšky tuhých nekovových materiálov. Tvrdosť podľa Brinella

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0140 (64 0140) zrušená

Dátum vydania: 10.03.1953

Skúšky tuhých nekovových materiálov. Merné teplo

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0142 (64 0142)

Dátum vydania: 19.09.1977

Skúšanie plastov a gumy. Stanovenie súčiniteľa teplotnej vodivosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0143 (64 0143) zrušená

Dátum vydania: 13.01.1961

Skúšky tuhých nekovových materiálov. Stredný súčiniteľ diaľkovej teplotnej rozťažnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 64 0143/a (64 0143) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1977

Skúšky tuhých nekovových materiálov. Stredný súčiniteľ diaľkovej teplotnej rozťažnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0144 (64 0144) zrušená

Dátum vydania: 28.12.1978

Skúšanie plastov. Stanovenie tvarovej stálosti za tepla podľa Martensa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0146 (64 0146) zrušená

Dátum vydania: 20.03.1984

Skúšanie plastov. Odolnosť za tepla a zápalnosť pri skúške žeravým tŕňom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0149 (64 0149) zrušená

Dátum vydania: 10.10.1977

Stanovenie vznietivosti materiálov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 64 0150 (64 0150) zrušená

Dátum vydania: 08.11.1989

Plasty. Stanovenie optickej hustoty dymu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0151 (64 0151) zrušená

Dátum vydania: 11.01.1991

Plasty. Stanovenie zmien vyfarbenia plastov a gumy na svetle xenónovej výbojky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 64 0151 (64 0151) zrušená

Dátum vydania: 23.05.1975

STANOVENI~STALOSTI~VYBARVENI~PLASTU A~PRYZE NA SVETLE XENONOVE VYBOJKY

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0181 (64 0181)

Dátum vydania: 27.10.1986

Plasty. Metódy stanovenia hrúbky fólií a dosiek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16472 (64 0160)

Dátum vydania: 01.09.2014

Plasty. Metóda zrýchleného fotostarnutia s použitím strednotlakových ortuťových výbojok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 59 (64 0132)

Dátum vydania: 01.08.2016

Plasty vystužené sklom. Meranie tvrdosti Barcolovým tvrdomerom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 59 (64 0132) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2002

Plasty vystužené sklom. Meranie tvrdosti Barcolovým tvrdomerom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 1183-1 (64 0110) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2004

Plasty. Metódy stanovenia hustoty neľahčených plastov. Časť 1: Ponorná metóda, metóda kvapalinovým pyknometrom a titračná metóda (ISO 1183-1: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 1183-1 (64 0110) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2005

Plasty. Metódy stanovenia hustoty neľahčených plastov. Časť 1: Ponorná metóda, metóda kvapalinovým pyknometrom a titračná metóda (ISO 1183-1: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 1183-1 (64 0110) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2013

Plasty. Metódy stanovenia hustoty neľahčených plastov. Časť 1: Ponorná metóda, metóda kvapalinovým pyknometrom a titračná metóda (ISO 1183-1: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 1183-1 (64 0110)

Dátum vydania: 01.10.2019

Plasty. Metódy stanovenia hustoty neľahčených plastov. Časť 1: Ponorná metóda, metóda kvapalinovým pyknometrom a titračná metóda (ISO 1183-1: 2019, opravená verzia 2019-05)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 1183-2 (64 0110)

Dátum vydania: 01.10.2019

Plasty. Metódy stanovenia hustoty neľahčených plastov. Časť 2: Metóda hustotného gradientu (ISO 1183-2: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 1183-2 (64 0110) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2005

Plasty. Metódy stanovenia hustoty neľahčených plastov. Časť 2: Metóda hustotného gradientu (ISO 1183-2: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 1183-3 (64 0110)

Dátum vydania: 01.07.2001

Plasty. Metódy stanovenia hustoty neľahčených plastov. Časť 3: Metóda plynovým pyknometrom (ISO 1183-3:1999)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 16014-5 (64 0180)

Dátum vydania: 01.01.2020

Plasty. Stanovenie priemernej molekulovej hmotnosti a distribúcie molekulových hmotností gélovou permeačnou chromatografiou. Časť 5: Metóda detekcie rozptylom svetla (ISO 16014-5: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 16014-5 (64 0180) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2013

Plasty. Stanovenie priemernej molekulovej hmotnosti a distribúcie molekulových hmotností gélovou permeačnou chromatografiou. Časť 5: Metóda detekcie rozptylom svetla (ISO 16014-5: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 2039-1 (64 0130)

Dátum vydania: 01.08.2003

Plasty. Stanovenie tvrdosti. Časť 1: Skúška vtláčaním guľôčky (ISO 2039-1:2001)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 2039-2 (64 0130)

Dátum vydania: 01.09.2001

Plasty. Stanovenie tvrdosti. Časť 2: Tvrdosť podľa Rockwella (ISO 2039-2:1987)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 21509 (64 0128)

Dátum vydania: 01.12.2015

Plasty a ebonit. Verifikácia Shorových tvrdomerov (ISO 21509: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 3146 (64 0135)

Dátum vydania: 01.07.2022

Plasty. Hodnotenie procesu tavenia (teplota tavenia alebo rozsah teplôt tavenia) semikryštalických polymérov kapilárnou rúrkou a polarizačným mikroskopom (ISO 3146: 2022)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 3915 (64 0131)

Dátum vydania: 01.06.2022

Plasty. Meranie merného odporu vodivých plastov (ISO 3915: 2022)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 3915 (64 0131) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Plasty. Meranie merného odporu vodivých plastov (ISO 3915:1981)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 4892-1 (64 0152) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Plasty. Metódy vystavovania účinkom laboratórnych svetelných zdrojov. Časť 1: Všeobecné princípy (ISO 4892-1:1999)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 4892-1 (64 0152)

Dátum vydania: 01.12.2016

Plasty. Metódy vystavovania účinkom laboratórnych svetelných zdrojov. Časť 1: Všeobecné pokyny (ISO 4892-1: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 4892-2 (64 0152) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Plasty. Metódy vystavovania účinkom laboratórnych svetelných zdrojov. Časť 2: Xenónové lampy (ISO 4892-2:1994)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 4892-2 (64 0152) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2006

Plasty. Metódy vystavovania účinkom laboratórnych svetelných zdrojov. Časť 2: Xenónové lampy (ISO 4892-2: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 4892-2 (64 0152)

Dátum vydania: 01.09.2013

Plasty. Metódy vystavovania účinkom laboratórnych svetelných zdrojov. Časť 2: Xenónové lampy (ISO 4892-2: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 4892-2/A1 (64 0152) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2010

Plasty. Metódy vystavovania účinkom laboratórnych svetelných zdrojov. Časť 2: Xenónové lampy (ISO 4892-2: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 4892-2/A1 (64 0152)

Dátum vydania: 01.11.2021

Plasty. Metódy vystavovania účinkom laboratórnych svetelných zdrojov. Časť 2: Xenónové lampy (ISO 4892-2: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 4892-3 (64 0152)

Dátum vydania: 01.09.2016

Plasty. Metódy vystavovania účinkom laboratórnych svetelných zdrojov. Časť 3: Fluorescenčné UV lampy (ISO 4892-3: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 4892-3 (64 0152) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2014

Plasty. Metódy vystavovania účinkom laboratórnych svetelných zdrojov. Časť 3: Fluorescenčné UV lampy (ISO 4892-3: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 4892-3 (64 0152) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2006

Plasty. Metódy vystavovania účinkom laboratórnych svetelných zdrojov. Časť 3: Fluorescenčné UV lampy (ISO 4892-3: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 4892-3 (64 0152) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Plasty. Metódy vystavovania účinkom laboratórnych svetelných zdrojov. Časť 3: Fluorescenčné UV lampy (ISO 4892-3:1994)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6186 (64 0109)

Dátum vydania: 01.10.2001

Plasty. Stanovenie sypateľnosti (ISO 6186:1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 62 (64 0112)

Dátum vydania: 01.07.2008

Plasty. Stanovenie absorpcie vody (ISO 62: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 62 (64 0112) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2001

Plasty. Stanovenie absorpcie vody (ISO 62:1999)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 868 (64 0129) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1999

Plasty a ebonit. Stanovenie tvrdosti tvrdomerom (tvrdosť podľa Shora)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 868 (64 0129) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2004

Plasty a ebonit. Stanovenie tvrdosti vtláčaním pomocou tvrdomera (tvrdosť Shore) (ISO 868: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 868 (64 0129)

Dátum vydania: 01.05.2004

Plasty a ebonit. Stanovenie tvrdosti vtláčaním pomocou tvrdomera (Shorova tvrdosť) (ISO 868: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 868/Oa (64 0129)

Dátum vydania: 01.11.2004

Plasty a ebonit. Stanovenie tvrdosti vtláčaním pomocou tvrdomera (Shorova tvrdosť) (ISO 868: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 868/Z1 (64 0129) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1999

Plasty a ebonit. Stanovenie tvrdosti tvrdomerom (tvrdosť podľa Shora)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN ISO/TR 18486 (64 0153) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2018

Plasty. Parametre porovnávajúce spektrálnu intenzitu žiarenia laboratórneho svetelného zdroja na použitie na poveternostné starnutie s referenčnou spektrálnou intenzitou slnečného žiarenia (ISO/TR 18486: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN ISO/TR 18486 (64 0153)

Dátum vydania: 01.05.2019

Plasty. Parametre porovnávajúce spektrálnu intenzitu žiarenia laboratórneho svetelného zdroja na použitie na poveternostné starnutie s referenčnou spektrálnou intenzitou slnečného žiarenia (ISO/TR 18486: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac