SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 64 0311 (64 0311)

Dátum vydania: 20.07.1990

Plasty. Stanovenie obsahu prchavých látok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0312 (64 0312)

Dátum vydania: 30.08.1984

Polyetylén. Stanovenie súčiniteľa narastania taveniny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0313 (64 0313)

Dátum vydania: 30.08.1984

Polyolefíny. Stanovenie obsahu sadzí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 64 0314 (64 0314) zrušená

Dátum vydania: 30.01.1985

Polyetylén. Stanovenie obsahu extrahovateľných látok dietyléterom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 64 0315 (64 0315) zrušená

Dátum vydania: 13.02.1985

Polyetylén. Stanovenie disperzie sadzí a pigmentov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 64 0316 (64 0316)

Dátum vydania: 04.12.1984

Polyetylén. Stanovenie obsahu prchavých látok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0317 (64 0317)

Dátum vydania: 19.06.1985

Plasty. Polyetylén. Stanovenie odolnosti proti termooxidačnému starnutiu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0322 (64 0322) zrušená

Dátum vydania: 30.09.1964

Skúšanie plastických hmôt. Stanovenie obsahu chlóru v plastických hmotách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0323 (64 0323) zrušená

Dátum vydania: 11.11.1982

Polyvinylchlorid a kopolyméry vinylcholoridu. Metóda stanovenia chlóru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 64 0324 (64 0324)

Dátum vydania: 26.11.1980

Plasty. Polyvinylchlorid. Metóda stanovenia obsahu látok extrahovateľných metanolom alebo dietyléterom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0325 (64 0325) zrušená

Dátum vydania: 26.06.1990

Plasty. Polyvinylchlorid a kopolyméry vinylchloridu. Stanovenie viskozitného čísla a K-hodnoty zriedených roztokov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 64 0325 (64 0325) zrušená

Dátum vydania: 18.08.1982

PLASTY.~POLYVINYLCHLORID A~KOPOLYMERY. STANOVENI~VISKOZITNIHO~CISLA VE ZREDENYCH ROZTOCICH

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 64 0325/O1 (64 0325) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2000

Plasty. Polyvinylchlorid a kopolyméry vinylchloridu. Stanovenie viskozitného čísla a K-hodnoty zriedených roztokov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 64 0326 (64 0326) zrušená

Dátum vydania: 18.08.1982

Plasty. Polyvinylchlorid. Metóda stanovenia pH vodného výluhu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 64 0326/a (64 0326) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1984

Plasty. Polyvinylchlorid. Metóda stanovenia pH vodného výluhu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 64 0327 (64 0327) zrušená

Dátum vydania: 18.08.1982

Plasty. Pastovateľný polyvinylchlorid. Metóda prípravy skúšobných pást

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0328 (64 0328) zrušená

Dátum vydania: 14.05.1990

Plasty. Polyvinylchlorid. Stanovenie obsahu zvyškového vinylchloridu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 64 0329 (64 0329)

Dátum vydania: 01.04.2002

Materiály a predmety prichádzajúce do styku s požívatinami. Stanovenie obsahu vinylchloridu v požívatinách metódou plynovej chromatografie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 64 0332 (64 0332) zrušená

Dátum vydania: 06.09.1967

ZKOUSENI~EPOXIDOVYCH~PRYSKYRIC. STANOVENI~OBSAHU EPOXIDOVYCH~SKUPIN

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0332 (64 0332) zrušená

Dátum vydania: 21.09.1990

Epoxidové živice. Stanovenie epoxidového hmotnostného ekvivalentu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0334 (64 0334) zrušená

Dátum vydania: 29.03.1990

Plasty. Stanovenie esterového hmotnostného ekvivalentu epoxidových živíc

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 64 0334 (64 0334) zrušená

Dátum vydania: 06.09.1967

ZKOUSENI~EPOXIDOVYCH~PRYSKYRIC.~STANOVENI~ESTEROVEHO~EKVIVALENTU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0335 (64 0335)

Dátum vydania: 30.01.1985

Lakovnícke živice. Stanovenie obsahu voľného formaldehydu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0336 (64 0336)

Dátum vydania: 04.12.1984

Syntetické živice. Stanovenie obsahu voľného fenolu. Metódy skúšania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0337 (64 0337)

Dátum vydania: 26.11.1984

Syntetické živice. Metódy skúšania. Stanovenie obsahu voľného formaldehydu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0338 (64 0338) zrušená

Dátum vydania: 18.06.1990

Epoxidové živice. Metódy stanovenia hmotnostného zlomku chlóru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 64 0338/Z1 (64 0338) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Epoxidové živice. Metódy stanovenia hmotnostného zlomku chlóru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0339 (64 0339) zrušená

Dátum vydania: 17.12.1982

Skúšanie tvrditeľných odlievacích živíc. Stanovenie prchavých a neprchavých látok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0340 (64 0340) zrušená

Dátum vydania: 13.01.1983

Skúšanie tvrditeľných odlievacích živíc. Stanovenie mechanických prímesí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0341 (64 0341) zrušená

Dátum vydania: 29.03.1990

Plasty. Odlievacie živice tvrditeľné. Stanovenie vzostupu teploty epoxidových živíc pri vytvrdzovaní

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 64 0341 (64 0341) zrušená

Dátum vydania: 19.10.1973

ZKOUSENI~LICICH~PRYSKYRIC~TVRDITELNYCH.~STANOVENI~VZESTUPU~TEPLOTY EPOXIDOVYCH PRYSKYRIC

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 64 0342 (64 0342) zrušená

Dátum vydania: 19.10.1973

ZKOUSENI LICICH PRYSKYRIC TVRDITELNYCH.~STANOVENI~IZOTERMICKE~CHARAKTERISTIKY~VISKOZITY EPOXIDOVYCH PRYSKYRIC

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0342 (64 0342) zrušená

Dátum vydania: 29.03.1990

Plasty. Odlievacie živice tvrditeľné. Stanovenie vzostupu viskozity epoxidových živíc pri vytvrdzovaní

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0343 (64 0343) zrušená

Dátum vydania: 28.03.1985

Nenasýtené polyesterové živice. Stanovenie dielčieho čísla kyslosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0344 (64 0344)

Dátum vydania: 27.02.1979

Plasty. Nenasýtené polyesterové živice. Stanovenie doby želatinácie pri teplote 298 K (25 °C)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0345 (64 0345)

Dátum vydania: 30.01.1985

Nenasýtené polyesterové živice. Metódy stanovenia reaktivity

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 64 0346 (64 0346) zrušená

Dátum vydania: 04.11.1982

Plasty. Metóda stanovenia dynamickej viskozity podľa Brookfielda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 64 0347 (64 0347) zrušená

Dátum vydania: 04.11.1982

Plasty. Metóda stanovenia dynamickej viskozity rotačným viskozimetrom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0348 (64 0348) zrušená

Dátum vydania: 04.11.1982

Plasty. Stanovenie dynamickej viskozity Höpplerovým viskozimetrom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0349 (64 0349) zrušená

Dátum vydania: 04.11.1982

Plasty. Stanovenie dynamickej viskozity Höpplerovým reoviskozimetrom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0350 (64 0350) zrušená

Dátum vydania: 20.11.1984

Lakovnícke živice. Stanovenie hydroxylového čísla alkylových a polyesterových živíc

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 64 0350/Z1 (64 0350) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2001

Lakovnícke živice. Stanovenie hydroxylového čísla alkylových a polyesterových živíc

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0351 (64 0351)

Dátum vydania: 18.08.1982

Polyétery na výrobu polyuretánov. Stanovenie jódového čísla

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0352 (64 0352)

Dátum vydania: 18.08.1982

Polyétery na výrobu polyuretánov. Stanovenie hodnoty pH

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0353 (64 0353) zrušená

Dátum vydania: 18.08.1982

Polyétery a polyestery na výrobu polyuretánov. Stanovenie čísla kyslosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0354 (64 0354)

Dátum vydania: 18.08.1982

Polyétery a polyestery na výrobu polyuretánov. Stanovenie hydroxylového čísla

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 64 0363 (64 0363) zrušená

Dátum vydania: 09.03.1982

Plasty. Polyamidy. Stanovenie viskozitného čísla v zriedených roztokoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 64 0364 (64 0364)

Dátum vydania: 21.09.1990

Plasty. Polyamidy. Metódy stanovenia obsahu extrahovateľných látok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 64 0365 (64 0365) zrušená

Dátum vydania: 21.09.1990

Plasty. Polyamidy. Stanovenie obsahu vody manometrickou metódou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1225 (64 0369) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Plastové potrubné systémy. Rúry z reaktoplastov vystužených sklenými vláknami (GRP). Stanovenie krípového faktora za mokra a výpočet dlhodobej špecifickej kruhovej tuhosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1226 (64 0370) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Plastové potrubné systémy. Rúry z reaktoplastov vystužených sklenými vláknami (GRP). Skúšobná metóda odolnosti proti začiatočnej kruhovej deformácii

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1227 (64 0358) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Plastové potrubné systémy. Rúry z termosetov vystužených sklenými vláknami (GRP). Stanovenie dlhodobej limitnej relatívnej kruhovej deformácie za vlhka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1228 (64 0359)

Dátum vydania: 01.09.2001

Plastové potrubné systémy. Rúry z termosetov vystužených sklenými vláknami (GRP). Stanovenie začiatočnej špecifickej kruhovej tuhosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12575 (64 0356) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2001

Plasty. Tvrditeľné lisovacie hmoty. Stanovenie stupňa zmáčania vlákna v SMC lisovacích hmotách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12814-1 (64 0367)

Dátum vydania: 01.07.2002

Skúšanie zváraných spojov polotovarov z termoplastov. Časť 1: Skúška ohybom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12814-1 (64 0367) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Skúšanie zváraných spojov polotovarov z termoplastov. Časť 1: Skúška ohybom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12814-1/AC (64 0367)

Dátum vydania: 01.07.2004

Skúšanie zváraných spojov polotovarov z termoplastov. Časť 1: Skúška ohybom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12814-2 (64 0367) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2002

Skúšanie zváraných spojov polotovarov z termoplastov. Časť 2: Skúška ťahom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12814-2 (64 0367) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Skúšanie zváraných spojov polotovarov z termoplastov. Časť 2: Skúška ťahom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12814-2 (64 0367)

Dátum vydania: 01.07.2021

Skúšanie zváraných spojov polotovarov z termoplastov. Časť 2: Skúška ťahom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12814-3 (64 0367)

Dátum vydania: 01.08.2014

Skúšanie zváraných spojov polotovarov z termoplastov. Časť 3: Krípová skúška v ťahu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12814-3 (64 0367) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Skúšanie zváraných spojov polotovarov z termoplastov. Časť 3: Skúška krípu ťahom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12814-3 (64 0367) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2002

Skúšanie zváraných spojov polotovarov z termoplastov. Časť 3: Krípová skúška v ťahu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12814-3/A1 (64 0367) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2005

Skúšanie zváraných spojov polotovarov z termoplastov. Časť 3: Krípová skúška v ťahu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12814-4 (64 0367)

Dátum vydania: 01.10.2018

Skúšanie zváraných spojov polotovarov z termoplastov. Časť 4: Skúška odlupovaním

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12814-4 (64 0367) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2002

Skúšanie zváraných spojov polotovarov z termoplastov. Časť 4: Skúška odlupovaním

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12814-4/AC (64 0367)

Dátum vydania: 01.11.2018

Skúšanie zváraných spojov polotovarov z termoplastov. Časť 4: Skúška odlupovaním

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12814-5 (64 0367)

Dátum vydania: 01.11.2001

Skúšanie zváraných spojov polotovarov z termoplastov. Časť 5: Makroskopické skúšanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12814-6 (64 0367) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Skúšanie zváraných spojov polotovarov z termoplastov. Časť 6: Skúška ťahom pri nízkej teplote

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12814-6 (64 0367)

Dátum vydania: 01.07.2002

Skúšanie zváraných spojov polotovarov z termoplastov. Časť 6: Skúška ťahom pri nízkej teplote

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12814-7 (64 0367)

Dátum vydania: 01.05.2003

Skúšanie zváraných spojov polotovarov z termoplastov. Časť 7: Skúška ťahom skúšobných telies s okrúhlym zárezom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12814-8 (64 0367)

Dátum vydania: 01.07.2021

Skúšanie zváraných spojov polotovarov z termoplastov. Časť 8: Požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12814-8 (64 0367) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2002

Skúšanie zváraných spojov polotovarov z termoplastov. Časť 8: Požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12814-8/AC (64 0367) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2004

Skúšanie zváraných spojov polotovarov z termoplastov. Časť 8: Požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1680 (64 0360)

Dátum vydania: 01.09.2001

Plastové potrubné systémy. Ventily na potrubné systémy z polyetylénu (PE). Skúšobná metóda tesnosti počas pôsobenia ohybového momentu na ovládací mechanizmus a po ňom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1705 (64 0361)

Dátum vydania: 01.09.2001

Plastové potrubné systémy. Ventily z termoplastov. Skúšobná metóda neporušenosti ventilu po vonkajšom zaťažení rázom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1716 (64 0366)

Dátum vydania: 01.11.2001

Plastové potrubné systémy. Navŕtaná tvarovka z polyetylénu (PE). Skúšobná metóda odolnosti zabudovanej navŕtanej tvarovky T proti zaťaženiu rázom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 917 (64 0368)

Dátum vydania: 01.12.2001

Plastové potrubné systémy. Armatúry z termoplastov. Skúšobné metódy odolnosti proti vnútornému tlaku a nepriepustnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 922 (64 0362) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1997

Potrubné a kanalizačné systémy z plastov. Rúry a tvarovky z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC-U). Príprava skúšobnej vzorky pre stanovenie viskozitného čísla a výpočet K-hodnoty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11337 (64 0365) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2004

Plasty. Polyamidy. Stanovenie e-kaprolaktámu a w-laurolaktámu plynovou chromatografiou (ISO 11337: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11337 (64 0365)

Dátum vydania: 01.05.2011

Plasty. Polyamidy. Stanovenie e-kaprolaktámu a w-laurolaktámu plynovou chromatografiou (ISO 11337: 2010)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11337/AC (64 0365) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2009

Plasty. Polyamidy. Stanovenie e-kaprolaktámu a w-laurolaktámu plynovou chromatografiou (ISO 11337: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 11468 (64 0330)

Dátum vydania: 01.10.2001

Plasty. Príprava PVC pást na skúšobné účely. Metóda rozpúšťaním (ISO 11468:1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 1158 (64 0323)

Dátum vydania: 01.11.2000

Plasty. Homopolyméry a kopolyméry vinylchloridu. Stanovenie obsahu chlóru (ISO 1158:1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 12058-1 (64 0321) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2003

Plasty. Stanovenie viskozity viskozimetrom s padajúcou guľôčkou. Časť 1: Metóda s naklonenou rúrkou (ISO 12058-1:1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 12058-1 (64 0321)

Dátum vydania: 01.02.2019

Plasty. Stanovenie viskozity viskozimetrom s padajúcou guľôčkou. Časť 1: Metóda s naklonenou rúrkou (ISO 12058-1: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 12058-1/AC (64 0321) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2005

Plasty. Stanovenie viskozity viskozimetrom s padajúcou guľôčkou. Časť 1: Metóda s naklonenou rúrkou (ISO 12058-1:1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 1264 (64 0326)

Dátum vydania: 12.10.1999

Plasty. Homopolyméry a kopolyméry vinylchloridu. Stanovenie pH vodného výluhu (ISO 1264:1980)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 1269 (64 0318)

Dátum vydania: 01.06.2007

Plasty. Homopolyméry a kopolyméry vinylchloridu. Stanovenie prchavého podielu (vrátane vody) (ISO 1269: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 1269/O1 (64 0318)

Dátum vydania: 01.02.2008

Plasty. Homopolyméry a kopolyméry vinylchloridu. Stanovenie prchavého podielu (vrátane vody) (ISO 1269: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13229 (64 0362)

Dátum vydania: 01.03.2012

Potrubné systémy z termoplastov na beztlakové aplikácie. Rúry a tvarovky z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC-U). Stanovenie viskozitného čísla a K-hodnoty (ISO 13229: 2010)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13259 (64 0372) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2018

Potrubné systémy z termoplastov na beztlakové aplikácie uložené v zemi. Skúšobná metóda stanovenia tesnosti spojov s elastomérovým tesniacim krúžkom (ISO 13259: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13259 (64 0372)

Dátum vydania: 01.01.2021

Potrubné systémy z termoplastov na beztlakové aplikácie uložené v zemi. Skúšobná metóda stanovenia tesnosti spojov s elastomérovým tesniacim krúžkom (ISO 13259: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14896 (64 0353)

Dátum vydania: 01.08.2009

Plasty. Suroviny pre polyuretány. Stanovenie obsahu izokyanátu (ISO 14896: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 14896 (64 0353) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2002

Plasty. Suroviny pre polyuretány. Stanovenie obsahu izokyanátu (ISO 14896:2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14896/O1 (64 0353) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2005

Plasty. Suroviny pre polyuretány. Stanovenie obsahu izokyanátu (ISO 14896:2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15512 (64 0310) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2004

Plasty. Stanovenie obsahu vody (ISO 15512: 1999)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 15512 (64 0310) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2010

Plasty. Stanovenie obsahu vody (ISO 15512: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 15512 (64 0310) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2004

Plasty. Stanovenie obsahu vody (ISO 15512: 1999)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15512 (64 0310)

Dátum vydania: 01.11.2019

Plasty. Stanovenie obsahu vody (ISO 15512: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>