SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 64 0600 (64 0600)

Dátum vydania: 01.01.1993

Plasty. Stanovenie priľnavosti fólií a plošných materiálov po stlačení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0601 (64 0601) zrušená

Dátum vydania: 09.06.1977

Skúšanie plastov. Stanovenie odporu proti ďalšiemu trhaniu fólií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0602 (64 0602) zrušená

Dátum vydania: 20.11.1990

Plasty. Stanovenie priľnavosti fólií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 64 0602 (64 0602) zrušená

Dátum vydania: 17.11.1976

ZKOUSENI~PLASTU.~STANOVENI PRILNAVOSTI~FOLII

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0603 (64 0603) zrušená

Dátum vydania: 29.06.1981

Skúšanie plastov. Skúška ťahom rúrok a tyčí z plastov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0604 (64 0604) zrušená

Dátum vydania: 10.10.1980

Skúšanie plastov. Skúška ťahom fólií z plastov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0605 (64 0605) zrušená

Dátum vydania: 10.10.1980

Skúšanie plastov. Skúška plastov ťahom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0606 (64 0606) zrušená

Dátum vydania: 18.08.1982

Skúšanie plastov. Skúška tlakom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0607 (64 0607) zrušená

Dátum vydania: 27.02.1979

Plasty. Ohybová skúška

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 64 0607/a (64 0607) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1982

Plasty. Ohybová skúška

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0608 (64 0608) zrušená

Dátum vydania: 28.04.1971

Skúšanie plastických hmôt. Ohybová skúška tuhých plastických hmôt na prístroji Dynstat

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0609 (64 0609)

Dátum vydania: 10.10.1977

Skúšanie plastov. Stanovenie zmrštenia zmrštiteľných fólií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 64 0609/a (64 0609)

Dátum vydania: 01.08.1984

Skúšanie plastov. Stanovenie zmrštenia zmrštiteľných fólií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0610 (64 0610) zrušená

Dátum vydania: 09.06.1977

Skúšanie plastov. Stanovenie rozmerovej stálosti fólií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0611 (64 0611) zrušená

Dátum vydania: 07.02.1968

Skúšanie plastických hmôt. Stanovenie rázovej a vrubovej húževnatosti plastických hmôt metódou Dynstat

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0612 (64 0612) zrušená

Dátum vydania: 29.06.1981

Plasty. Stanovenie rázovej a vrubovej húževnatosti plastov metódou Charpy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0614 (64 0614) zrušená

Dátum vydania: 23.12.1981

Skúšanie plastov. Stanovenie modulu pružnosti zo skúšky ťahom, tlakom a ohybom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 64 0614/Z1 (64 0614) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1997

Skúšanie plastov. Stanovenie modulu pružnosti zo skúšky ťahom, tlakom a ohybom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0615 (64 0615) zrušená

Dátum vydania: 14.07.1982

Skúšanie plastov. Metóda stanovenia mechanických dynamických vlastností pomocou voľných torzných kmitov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 64 0617 (64 0617)

Dátum vydania: 16.03.1979

Skúšanie plastov. Určenie odolnosti plastov proti nízkym teplotám

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0618 (64 0618) zrušená

Dátum vydania: 14.11.1975

Skúšanie plastov. Únava pri kmitavom namáhaní

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0619 (64 0619) zrušená

Dátum vydania: 23.12.1981

Plasty. Skúška tvrdosti vtlačením guľôčky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0620 (64 0620)

Dátum vydania: 06.10.1983

Plasty. Stanovenie teploty krehnutia pri ohybe

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0621 (64 0621) zrušená

Dátum vydania: 17.12.1982

Skúšanie plastov. Skúška tečenia pri namáhaní v ťahu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 64 0622 (64 0622)

Dátum vydania: 04.08.1989

Plasty. Polyolefíny. Metódy stanovenia obsahu nečistôt

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0623 (64 0623) zrušená

Dátum vydania: 07.07.1989

Skúšanie plastov. Skúšanie lomovej húževnatosti plastov pri rovinnej deformácii

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 64 0623 (64 0623) zrušená

Dátum vydania: 15.01.1981

ZKOUSENI PLASTU.~ZKOUSKA~LOMOVE~HOUZEVNATOSTI KIC PLASTU PRI ROVINNE DEFORMACI

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0624 (64 0624) zrušená

Dátum vydania: 18.08.1971

Plastické hmoty. Stanovenie rázovej odolnosti rúrok z plastických hmôt metódou padajúceho závažia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0625 (64 0625) zrušená

Dátum vydania: 28.12.1978

Skúšanie plastov. Plastové rúrky. Stanovenie pevnosti pri stálom vnútornom pretlaku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0626 (64 0626) zrušená

Dátum vydania: 05.01.1989

Plasty. Stanovenie krúžkovej pevnosti rúrok z termoplastov ťahom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0662 (64 0662) zrušená

Dátum vydania: 15.08.1973

Skúšanie plastov. Stanovenie pevnosti v šmyku medzi vrstvami vystužených plastov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0663 (64 0663) zrušená

Dátum vydania: 25.07.1973

Skúšanie plastov. Stanovenie šmykovej pevnosti medzi vrstvami vystužených plastov metódou krátkeho nosníka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1053 (64 0634) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1999

Potrubné systémy z plastov. Potrubné systémy z termoplastov na beztlakové použitie. Skúšobná metóda vodotesnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1054 (64 0635) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1999

Potrubné systémy z plastov. Kanalizačné a odpadové potrubné systémy z termoplastov. Skúšobná metóda vzduchotesnosti spojov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1055 (64 0636) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1999

Potrubné systémy z plastov. Kanalizačné a odpadové potrubné systémy z termoplastov vo vnútri budov. Skúšobná metóda stanovenia odolnosti pri opakovanom pôsobení zvýšenej teploty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1056 (64 0637) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1999

Potrubné a kanalizačné systémy z plastov. Rúry a tvarovky z plastov. Metóda vystavenia priamemu (prírodnému) poveternostnému starnutiu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1115-1 (64 0653) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2001

Tlakové kanalizačné potrubné systémy z plastov uložené v zemi. Sklené lamináty (GRP) na báze nenasýtenej polyesterovej živice (UP). Časť 1: Všeobecne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1115-3 (64 0653) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2001

Tlakové kanalizačné potrubné systémy z plastov uložené v zemi. Sklené lamináty (GRP) na báze nenasýtenej polyesterovej živice (UP). Časť 3: Tvarovky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1115-5 (64 0653) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2001

Tlakové kanalizačné potrubné systémy z plastov uložené v zemi. Sklené lamináty (GRP) na báze nenasýtenej polyesterovej živice (UP). Časť 5: Vhodnosť spojov na daný účel

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1119 (64 0638) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1999

Potrubné systémy z plastov. Spoje rúr a tvaroviek z termosetov vystužených sklom (GRP). Skúška tesnosti a odolnosti proti poškodeniu pružných a obmedzene pohyblivých redukovaných spojov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1119 (64 0638) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2009

Potrubné systémy z plastov. Spoje rúr a tvaroviek zo sklených laminátov (GRP). Skúšobné metódy tesnosti a odolnosti proti poškodeniu ťahovo neúnosných pružných spojov s elastomérovými tesniacimi krúžkami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1119 (64 0638)

Dátum vydania: 01.09.2010

Potrubné systémy z plastov. Spoje rúr a tvaroviek zo sklených laminátov (GRP). Skúšobné metódy tesnosti a odolnosti proti poškodeniu ťahovo neúnosných pružných spojov s elastomérovými tesniacimi prvkami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1120 (64 0639)

Dátum vydania: 01.05.1999

Potrubné systémy z plastov. Rúry a tvarovky z termosetov vystužených sklom (GRP). Stanovenie chemickej odolnosti odrezku z vnútornej steny rúry v deformovanom stave

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12061 (64 0645) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2000

Potrubné systémy z plastov. Tvarovky z termoplastov. Skúšobná metóda rázovej pevnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12106 (64 0644)

Dátum vydania: 01.09.2000

Plastové potrubné systémy. Rúry z polyetylénu (PE). Stanovenie odolnosti proti vnútornému tlaku po priečnom stlačení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12256 (64 0656) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2001

Potrubné systémy z plastov. Tvarovky z termoplastov. Stanovenie mechanickej pevnosti alebo pružnosti ručne zhotovovaných tvaroviek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12294 (64 0660) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Plastové potrubné systémy. Systémy na teplú a studenú vodu. Skúšobná metóda tesnosti pri podtlaku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12295 (64 0661) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Plastové potrubné systémy. Rúry z termoplastov a pridružené tvarovky na teplú a studenú vodu. Skúšobná metóda odolnosti spojov pri cyklickom namáhaní tlakom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1277 (64 0640) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1999

Potrubné systémy z plastov. Potrubné systémy z termoplastov na beztlakové aplikácie uložené v zemi. Skúšobné metódy stanovenia tesnosti spojov s elastomérnym tesniacim krúžkom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1277 (64 0640) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2004

Potrubné systémy z plastov. Potrubné systémy z termoplastov na beztlakové aplikácie uložené v zemi. Skúšobné metódy stanovenia tesnosti spojov s elastomérnym tesniacim krúžkom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1277 (64 0640) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2005

Potrubné systémy z plastov. Potrubné systémy z termoplastov na beztlakové aplikácie uložené v zemi. Skúšobné metódy stanovenia tesnosti spojov s elastomérovým tesniacim krúžkom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13706-1 (64 0665)

Dátum vydania: 01.06.2003

Vystužené plastové kompozity. Špecifikácie pre pultrudované profily. Časť 1: Označovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13706-2 (64 0665)

Dátum vydania: 01.06.2003

Vystužené plastové kompozity. Špecifikácie pre pultrudované profily. Časť 2: Skúšobné metódy a všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13706-3 (64 0665)

Dátum vydania: 01.06.2003

Vystužené plastové kompozity. Špecifikácie pre pultrudované profily. Časť 3: Špecifické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1393 (64 0679)

Dátum vydania: 01.12.2001

Plastové potrubné systémy. Rúry z termosetov vystužených sklom (GRP). Stanovenie začiatočných pozdĺžnych ťahových vlastností

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1394+AC (64 0648)

Dátum vydania: 01.01.2001

Potrubné systémy z plastov. Rúry z termosetov vystužených sklom (GRP). Stanovenie zdanlivej počiatočnej obvodovej pevnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14364 (64 0653) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2006

Tlakové alebo beztlakové potrubné systémy z plastov pre kanalizačné potrubia a stoky. Sklené lamináty (GRP) na báze nenasýtenej polyesterovej živice (UP). Špecifikácie rúr, tvaroviek a spojov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14364 (64 0653) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2013

Tlakové alebo beztlakové potrubné systémy z plastov pre kanalizačné potrubia a stoky. Sklené lamináty (GRP) na báze nenasýtenej polyesterovej živice (UP). Špecifikácie rúr, tvaroviek a spojov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14364+A1 (64 0653) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2009

Tlakové alebo beztlakové potrubné systémy z plastov pre kanalizačné potrubia a stoky. Sklené lamináty (GRP) na báze nenasýtenej polyesterovej živice (UP). Špecifikácie rúr, tvaroviek a spojov (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1437 (64 0657) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2003

Plastové potrubné systémy. Potrubné systémy pre kanalizácie uložené v zemi. Skúšobná metóda stanovenia odolnosti proti kombinovanému cyklickému teplotnému namáhaniu a vonkajšiemu zaťaženiu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1446 (64 0655) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2001

Potrubné a ochranné rúrové systémy z plastov. Rúry z termoplastov. Stanovenie kruhovej pružnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1447 (64 0646) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2000

Potrubné systémy z plastov. Rúry z termosetov vystužených sklom (GRP). Určenie dlhodobej odolnosti proti vnútornému tlaku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1447 (64 0646) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2009

Potrubné systémy z plastov. Rúry zo sklených laminátov (GRP). Určovanie dlhodobej odolnosti proti vnútornému tlaku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1447+A1 (64 0646)

Dátum vydania: 01.04.2011

Potrubné systémy z plastov. Rúry zo sklených laminátov (GRP). Určovanie dlhodobej odolnosti proti vnútornému tlaku (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1448 (64 0650) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2001

Potrubné systémy z plastov. Komponenty z termosetov vystužených sklom (GRP). Skúšobné metódy na preskúšanie pevne uzavretých spojov hrdla a hladkého konca s elastomérnymi tesneniami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1449 (64 0651) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2001

Potrubné systémy z plastov. Komponenty z termosetov vystužených sklom (GRP). Skúšobné metódy na preskúšanie lepených spojov hrdla a hladkého konca

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1450+A1 (64 0652) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2001

Potrubné systémy z plastov. Komponenty z termosetov vystužených sklom (GRP). Skúšobné metódy na preskúšanie spojov skrutkovou prírubou (obsahuje Zmenu A1:1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14741 (64 0659)

Dátum vydania: 01.07.2006

Potrubné a ochranné rúrové systémy z termoplastov. Spoje na beztlakové aplikácie uložené v zemi. Skúšobná metóda dlhodobej tesniacej schopnosti spojov s elastomérovými tesneniami odhadom tesniaceho tlaku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1636-3 (64 0649) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2001

Potrubné systémy z plastov pre beztlakové kanalizačné systémy. Termosety vystužené sklom (GRP) na báze nenasýtenej polyesterovej živice (UP). Časť 3: Tvarovky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1636-5 (64 0649) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2001

Potrubné systémy z plastov pre beztlakové kanalizačné systémy. Termosety vystužené sklom (GRP) na báze nenasýtenej polyesterovej živice (UP). Časť 5: Vhodnosť spojov na daný účel

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1636-6 (64 0649) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2001

Potrubné systémy z plastov pre beztlakové kanalizačné systémy. Termosety vystužené sklom (GRP) na báze nenasýtenej polyesterovej živice (UP) . Časť 6: Postupy inštalovania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1638 (64 0672) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Plastové potrubné systémy. Rúry z termosetov vystužených sklenými vláknami (GRP). Skúšobná metóda vplyvu cyklického zaťaženia vnútorným tlakom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1704 (64 0662)

Dátum vydania: 01.09.2001

Plastové potrubné systémy. Ventily z termoplastov. Skúšobná metóda neporušenosti ventilu po teplotných cykloch pri ohybe

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1796 (64 0647) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2006

Tlakové alebo beztlakové potrubné systémy z plastov na zásobovanie vodou. Sklené lamináty (GRP) na báze nenasýtenej polyesterovej živice (UP)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1796 (64 0647) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2013

Tlakové alebo beztlakové potrubné systémy z plastov na zásobovanie vodou. Sklené lamináty (GRP) na báze nenasýtenej polyesterovej živice (UP)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1796+A1 (64 0647) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2009

Tlakové alebo beztlakové potrubné systémy z plastov na zásobovanie vodou. Sklené lamináty (GRP) na báze nenasýtenej polyesterovej živice (UP) (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1979 (64 0654) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2001

Potrubné a ochranné rúrové systémy z plastov. Špirálovo navíjané rúry s profilovanou stenou z termoplastov. Stanovenie pevnosti šva zvaru v ťahu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1989 (64 0659) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2001

Potrubné systémy z plastov. Spoje pre beztlakové kanalizácie uložené v zemi. Skúšobná metóda dlhodobého tesniaceho účinku spojov s termoplastovými elastomérovými (TPE) tesneniami odhadnutím tesniaceho tlaku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 28233 (64 0629)

Dátum vydania: 01.11.1997

Ventily z termoplastov. Krútiaci moment. Skúšobná metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 28659 (64 0631) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1997

Ventily z termoplastov. Medza únavy. Skúšobná metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 638 (64 0603) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1997

Potrubné a kanalizačné systémy z plastov. Rúry z termoplastov. Stanovenie ťahových vlastností

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 705+AC (64 0633)

Dátum vydania: 01.11.1997

Potrubné systémy z plastov. Rúry a tvarovky z termosetov vystužených sklom (GRP). Metódy regresnej analýzy a ich použitie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 744 (64 0624) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1997

Potrubné a kanalizačné systémy z plastov. Rúry z termoplastov. Stanovenie odolnosti rúr proti vonkajšiemu nárazu metódou po obvode

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 761+AC (64 0630)

Dátum vydania: 01.11.1997

Potrubné systémy z plastov. Rúry z termosetov vystužených sklom (GRP). Stanovenie krípového faktora za sucha

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 802 (64 0616)

Dátum vydania: 01.04.1997

Potrubné a kanalizačné systémy z plastov. Vstrekované tvarovky z termoplastov pre tlakové rúrové systémy. Skúšobná metóda na maximálnu deformáciu tlakom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 803 (64 0627) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1997

Potrubné systémy z plastov. Vstrekované tvarovky z termoplastov pre tlakové rúry spájané pomocou elastických tesniacich krúžkov. Skúšobná metóda na odolnosť proti krátkodobému vnútornému tlaku bez axiálneho namáhania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 852-1 (64 0628) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1999

Potrubné systémy z plastov na dopravu pitnej vody. Hodnotenie migrácie. Časť 1: Stanovenie migračných hodnôt plastových rúr

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 921+AC (64 0625) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1997

Potrubné systémy z plastov. Rúry z termoplastov. Stanovenie odolnosti proti vnútornému tlaku pri konštantnej teplote

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 10724-1 (64 0667)

Dátum vydania: 01.12.2002

Plasty. Vstrekovanie skúšobných telies z reaktoplastových práškových lisovacích zmesí (PMC). Časť 1: Všeobecné princípy a vstrekovanie viacnásobných skúšobných telies (ISO 10724-1:1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10724-2 (64 0667) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Plasty. Vstrekovanie skúšobných telies z práškových lisovacích zmesí (PMC) z reaktoplastov. Časť 2: Malé dosky (ISO 10724-2:1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 10724-2 (64 0667)

Dátum vydania: 01.06.2002

Plasty. Vstrekovanie skúšobných telies z reaktoplastových práškových lisovacích zmesí (PMC). Časť 2: Malé dosky (ISO 10724-2:1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 11248 (64 0674)

Dátum vydania: 01.09.2001

Plasty. Lisovacie hmoty z reaktoplastov. Hodnotenie krátkodobej odolnosti pri zvýšených teplotách (ISO 11248:1993)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 1167-1 (64 0625)

Dátum vydania: 01.09.2006

Rúry, tvarovky a zostavy z termoplastov na dopravu tekutín. Stanovenie odolnosti proti vnútornému tlaku. Časť 1: Metóda všeobecne (ISO 1167-1: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 1167-2 (64 0625)

Dátum vydania: 01.09.2006

Rúry, tvarovky a zostavy z termoplastov na dopravu tekutín. Stanovenie odolnosti proti vnútornému tlaku. Časť 2: Príprava rúrových skúšobných telies (ISO 1167-2: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 1167-3 (64 0625)

Dátum vydania: 01.05.2008

Rúry, tvarovky a zostavy z termoplastov na dopravu tekutín. Stanovenie odolnosti proti vnútornému tlaku. Časť 3: Príprava súčastí (ISO 1167-3: 2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 1167-4 (64 0625)

Dátum vydania: 01.05.2008

Rúry, tvarovky a zostavy z termoplastov na dopravu tekutín. Stanovenie odolnosti proti vnútornému tlaku. Časť 4: Príprava zostáv (ISO 1167-4: 2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 12162 (64 0641)

Dátum vydania: 01.05.2010

Termoplastové materiály na rúry a tvarovky na tlakové aplikácie. Klasifikácia, návrhový koeficient a označovanie (ISO 12162: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 12162 (64 0641) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1999

Termoplastové materiály na rúry a tvarovky na tlakové aplikácie. Klasifikácia a označovanie. Celkový prevádzkový koeficient bezpečnosti (ISO 12162: 1995)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13056 (64 0660)

Dátum vydania: 01.02.2019

Potrubné systémy z plastov. Tlakové systémy na teplú a studenú vodu. Skúšobná metóda tesnosti pri podtlaku (ISO 13056: 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13254 (64 0634)

Dátum vydania: 01.04.2018

Potrubné systémy z termoplastov na beztlakové použitie. Skúšobná metóda vodotesnosti (ISO 13254: 2010)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>