SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 64 0749 (64 0749) zrušená

Dátum vydania: 23.12.1981

Skúšanie plastov. Stanovenie tepelnej stability zmesí polyvinylchloridu na plastografe Brabender

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0750 (64 0750) zrušená

Dátum vydania: 02.05.1974

Skúšanie plastov. Stanovenie tepelnej stability zmesí polymérov a kopolymérov vinylchloridu konduktometrickou metódou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0751 (64 0751) zrušená

Dátum vydania: 23.12.1981

Skúšanie plastov. Stanovenie tepelnej stability polyvinylchloridu a zmesí na báze PVC kontinuálnou potenciometrickou metódou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 64 0752 (64 0752) zrušená

Dátum vydania: 27.02.1979

PLASTY.~STANOVENI CHOVANI PLASTU PRI~DOTYKU S~ROZZHAVENOU TYCI

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0753 (64 0753) zrušená

Dátum vydania: 15.01.1981

Skúšanie plastov. Stanovenie teploty priehybu pri zaťažení podľa ISO 75

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 64 0753/a (64 0753) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1987

Skúšanie plastov. Stanovenie teploty priehybu pri zaťažení podľa ISO 75

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0755 (64 0755) zrušená

Dátum vydania: 06.12.1982

Plasty. Stanovenie horľavosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0756 (64 0756) zrušená

Dátum vydania: 09.06.1989

Plasty. Stanovenie horľavosti metódou kyslíkového čísla

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0757 (64 0757) zrušená

Dátum vydania: 10.10.1977

Skúšanie plastov. Stanovenie horľavosti plastov vo forme fólií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0758 (64 0758)

Dátum vydania: 16.03.1979

Plasty. Stanovenie kyanovodíka v splodinách horenia plastov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0765 (64 0765) zrušená

Dátum vydania: 28.12.1974

Skúšanie plastov. Stanovenie odolnosti plastov proti korózii pri napätí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0766 (64 0766)

Dátum vydania: 18.05.1979

Skúšanie plastov. Stanovenie odolnosti polyetylénu proti korózii pri napätí v prostredí tenzoaktívnych látok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0768 (64 0768) zrušená

Dátum vydania: 18.08.1982

Skúšanie plastov. Stanovenie medzí teplota-čas

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0770 (64 0770)

Dátum vydania: 06.10.1983

Plasty. Prirodzené a umelé starnutie plastov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0774 (64 0774) zrušená

Dátum vydania: 04.07.1985

Plasty. Termíny a definície v oblasti starnutia a stabilizácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 0781 (64 0781) zrušená

Dátum vydania: 13.01.1983

Plasty. Metódy stanovenia odolnosti proti plesniam

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16465 (64 0769)

Dátum vydania: 01.02.2016

Plasty. Kalibračné metódy čiernych a bielych štandardných teplomerov a čiernych a bielych panelových teplomerov na použitie pri prirodzenom a umelom starnutí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16795 (64 0768)

Dátum vydania: 01.07.2016

Plasty. Metóda na určovanie tvorby tepla plochých povrchov simulovaným slnečným žiarením

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11357-1 (64 0748)

Dátum vydania: 01.03.2017

Plasty. Diferenčná snímacia kalorimetria (DSC). Časť 1: Všeobecné princípy (ISO 11357-1: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 11357-1 (64 0748) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2000

Plasty. Diferenčná snímacia kalorimetria (DSC). Časť 1: Všeobecné princípy (ISO 11357-1:1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11357-1 (64 0748) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2010

Plasty. Diferenčná snímacia kalorimetria (DSC). Časť 1: Všeobecné princípy (ISO 11357-1: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11357-2 (64 0748) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2014

Plasty. Diferenčná snímacia kalorimetria (DSC). Časť 2: Stanovenie teploty skleného prechodu a určenie skokovej zmeny tepelnej kapacity pri teplote skleného prechodu (ISO 11357-2: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11357-2 (64 0748)

Dátum vydania: 01.08.2020

Plasty. Diferenčná snímacia kalorimetria (DSC). Časť 2: Stanovenie teploty skleného prechodu a skokovej zmeny tepelnej kapacity (ISO 11357-2: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11357-3 (64 0748)

Dátum vydania: 01.11.2018

Plasty. Diferenčná snímacia kalorimetria (DSC). Časť 3: Stanovenie teploty a entalpie tavenia a kryštalizácie (ISO 11357-3: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11357-3 (64 0748) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2013

Plasty. Diferenčná snímacia kalorimetria (DSC). Časť 3: Stanovenie teploty a entalpie tavenia a kryštalizácie (ISO 11357-3: 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11357-4 (64 0748) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2013

Plasty. Diferenčná snímacia kalorimetria (DSC). Časť 4: Stanovenie mernej tepelnej kapacity (ISO 11357-4: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11357-4 (64 0748)

Dátum vydania: 01.07.2021

Plasty. Diferenčná snímacia kalorimetria (DSC). Časť 4: Stanovenie mernej tepelnej kapacity (ISO 11357-4: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11357-4 (64 0748) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2014

Plasty. Diferenčná snímacia kalorimetria (DSC). Časť 4: Stanovenie mernej tepelnej kapacity (ISO 11357-4: 2014)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11357-5 (64 0748)

Dátum vydania: 01.09.2014

Plasty. Diferenčná snímacia kalorimetria (DSC). Časť 5: Stanovenie charakteristickej reakčnej krivky teploty v závislosti od času, reakčnej entalpie a stupňa premeny (ISO 11357-5: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11357-6 (64 0748)

Dátum vydania: 01.10.2018

Plasty. Diferenčná snímacia kalorimetria (DSC). Časť 6: Stanovenie oxidačno-indukčného času (izotermický OIT) a oxidačno-indukčnej teploty (dynamická OIT) (ISO 11357-6: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11357-6 (64 0748) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2013

Plasty. Diferenčná snímacia kalorimetria (DSC). Časť 6: Stanovenie oxidačno-indukčného času (izotermický OIT) a oxidačno-indukčnej teploty (dynamická OIT) (ISO 11357-6: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11357-7 (64 0748) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2013

Plasty. Diferenčná snímacia kalorimetria (DSC). Časť 7: Stanovenie kinetiky kryštalizácie (ISO 11357-7: 2002)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11357-7 (64 0748) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2016

Plasty. Diferenčná snímacia kalorimetria (DSC). Časť 7: Stanovenie kinetiky kryštalizácie (ISO 11357-7: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11357-7 (64 0748)

Dátum vydania: 01.07.2022

Plasty. Diferenčná snímacia kalorimetria (DSC). Časť 7: Stanovenie kinetiky kryštalizácie (ISO 11357-7: 2022)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11357-8 (64 0748)

Dátum vydania: 01.07.2021

Plasty. Diferenčná snímacia kalorimetria (DSC). Časť 8: Stanovenie tepelnej vodivosti (ISO 11357-8: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 11358 (64 0747) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2000

Plasty. Termogravimetria (TG) polymérov. Všeobecné princípy (ISO 11358: 1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11358-1 (64 0747)

Dátum vydania: 01.08.2022

Plasty. Termogravimetria (TG) polymérov. Časť 1: Všeobecné princípy (ISO 11358-1: 2022)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11358-1 (64 0747) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2015

Plasty. Termogravimetria (TG) polymérov. Časť 1: Všeobecné princípy (ISO 11358-1: 2014)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13927 (64 0761)

Dátum vydania: 01.11.2015

Plasty. Jednoduchá skúška uvoľňovania tepla s použitím kónického zdroja sálavého tepla a termoelektrického detektora (ISO 13927: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13927 (64 0761) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2003

Plasty. Jednoduchá skúška uvoľňovania tepla s použitím kónického zdroja sálavého tepla a termoelektrického detektora (ISO 13927:2001)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 15791-1 (64 0757) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2005

Plasty. Vývoj a používanie strednorozmerových požiarnych skúšok na výrobky z plastov. Časť 1: Všeobecné pokyny (ISO 15791-1: 2002)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15791-1 (64 0757)

Dátum vydania: 01.07.2014

Plasty. Vývoj a používanie strednorozmerových požiarnych skúšok na výrobky z plastov. Časť 1: Všeobecné pokyny (ISO 15791-1: 2014)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 22088-1 (64 0744)

Dátum vydania: 01.02.2007

Plasty. Stanovenie odolnosti proti korózii za napätia vplyvom prostredia (ESC). Časť 1: Všeobecný návod (ISO 22088-1: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 22088-2 (64 0744)

Dátum vydania: 01.02.2007

Plasty. Stanovenie odolnosti proti korózii za napätia vplyvom prostredia (ESC). Časť 2: Metóda konštantným namáhaním v ťahu (ISO 22088-2: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 22088-3 (64 0744)

Dátum vydania: 01.02.2007

Plasty. Stanovenie odolnosti proti korózii za napätia vplyvom prostredia (ESC). Časť 3: Metóda na ohnutom pásiku (ISO 22088-3: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 22088-4 (64 0744)

Dátum vydania: 01.02.2007

Plasty. Stanovenie odolnosti proti korózii za napätia vplyvom prostredia (ESC). Časť 4: Metóda vtláčaním guľôčky alebo kolíka (ISO 22088-4: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 22088-5 (64 0744)

Dátum vydania: 01.01.2010

Plasty. Stanovenie odolnosti proti korózii za napätia vplyvom prostredia (ESC). Časť 5: Metóda konštantnou deformáciou v ťahu (ISO 22088-5: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 22088-6 (64 0744)

Dátum vydania: 01.01.2010

Plasty. Stanovenie odolnosti proti korózii za napätia vplyvom prostredia (ESC). Časť 6: Metóda pri nízkej rýchlosti deformácie (ISO 22088-6: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 2440 (64 0775)

Dátum vydania: 01.11.2001

Mäkké a tvrdé polymérne materiály. Skúška urýchleným starnutím (ISO 2440:1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 2440 (64 0775)

Dátum vydania: 01.05.2020

Flexibilné a tuhé ľahčené polymérne materiály. Skúška urýchleným starnutím (ISO 2440: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 2440/A1 (64 0775)

Dátum vydania: 01.07.2010

Mäkké a tvrdé polymérne materiály. Skúška urýchleným starnutím (ISO 2440:1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 2440/A2 (64 0775)

Dátum vydania: 01.05.2015

Mäkké a tvrdé polymérne materiály. Skúška urýchleným starnutím (ISO 2440:1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 2440:1999/A2 (64 0775)

Dátum vydania: 01.05.2015

Mäkké a tvrdé polymérne materiály. Skúška urýchleným starnutím (ISO 2440: 1997/Amd 2: 2014)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 2556 (64 0777)

Dátum vydania: 01.11.2001

Plasty. Stanovenie plynovej priepustnosti fólií a tenkých dosák pri atmosférickom tlaku. Manometrická metóda (ISO 2556:1974)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 25762 (64 0762) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2012

Plasty. Návod na posudzovanie požiarnych charakteristík a účinkov požiaru polymérnych kompozitov vystužených vláknami (ISO 25762: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 25762 (64 0762)

Dátum vydania: 01.08.2013

Plasty. Návod na posudzovanie požiarnych charakteristík a účinkov požiaru polymérnych kompozitov vystužených vláknami (ISO 25762: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 29664 (64 0773)

Dátum vydania: 01.07.2017

Plasty. Umelé starnutie vrátane kyslej depozície (ISO 29664: 2010)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 4589-1 (64 0756)

Dátum vydania: 01.11.2017

Plasty. Stanovenie horľavosti metódou kyslíkového čísla. Časť 1: Všeobecné požiadavky (ISO 4589-1: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 4589-1 (64 0756) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Plasty. Stanovenie horľavosti metódou kyslíkového čísla. Časť 1: Návod (ISO 4589-1:1996)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 4589-2 (64 0756) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Plasty. Stanovenie horľavosti metódou kyslíkového čísla. Časť 2: Skúška pri teplote okolia (ISO 4589-2:1996)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 4589-2 (64 0756)

Dátum vydania: 01.11.2017

Plasty. Stanovenie horľavosti metódou kyslíkového čísla. Časť 2: Skúška pri teplote okolia (ISO 4589-2: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 4589-2/A1 (64 0756) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2006

Plasty. Stanovenie horľavosti metódou kyslíkového čísla. Časť 2: Skúška pri teplote okolia (ISO 4589-2:1996)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 4589-3 (64 0756)

Dátum vydania: 01.11.2017

Plasty. Stanovenie horľavosti metódou kyslíkového čísla. Časť 3: Skúška pri zvýšenej teplote (ISO 4589-3: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 4589-3 (64 0756) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1999

Plasty. Stanovenie horľavosti metódou kyslíkového čísla. Časť 3: Skúška pri zvýšenej teplote (ISO 4589-3:1996)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 4589-3/O1 (64 0756) zrušená

Dátum vydania: 24.09.2001

Plasty. Stanovenie horľavosti metódou kyslíkového čísla. Časť 3: Skúška pri zvýšenej teplote (ISO 4589-3:1996)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 4599 (64 0744) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Plasty. Stanovenie odolnosti proti korózii za napätia vplyvom prostredia (ESC). Metóda na ohnutom pásiku (ISO 4599:1986)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 4600 (64 0746) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2001

Plasty. Stanovenie korózie za napätia vplyvom prostredia (ESC). Metóda vtláčania guľôčky alebo kolíka (ISO 4600:1992)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 4611 (64 0772) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Plasty. Stanovenie účinku vlhkého tepla, skrápania vodou a soľnej hmly (ISO 4611:1987)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 4611 (64 0772) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2009

Plasty. Stanovenie účinku vlhkého tepla, skrápania vodou a soľnej hmly (ISO 4611: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 4611 (64 0772)

Dátum vydania: 01.05.2011

Plasty. Stanovenie účinku vlhkého tepla, skrápania vodou a soľnej hmly (ISO 4611: 2010)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 5659-2 (64 0755)

Dátum vydania: 01.01.2018

Plasty. Tvorba dymu. Časť 2: Stanovenie optickej hustoty jednokomorovou skúškou (ISO 5659-2: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 6252 (64 0745) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Plasty. Stanovenie korózie za napätia vplyvom prostredia (ESC). Metóda konštantného napätia v ťahu (ISO 6252:1992)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 7231 (64 0776) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Mäkké ľahčené polymérne materiály. Metóda stanovenia priepustnosti vzduchu pri konštantnom poklese tlaku (ISO 7231:1984)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 7231 (64 0776)

Dátum vydania: 01.01.2011

Polymérne flexibilné ľahčené materiály. Stanovenie hodnoty priepustnosti vzduchu pri konštantnom poklese tlaku (ISO 7231: 2010)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 75-1 (64 0753) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2013

Plasty. Stanovenie teploty priehybu pri zaťažení. Časť 1: Základná skúšobná metóda (ISO 75-1: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 75-1 (64 0753) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2005

Plasty. Stanovenie teploty priehybu pri zaťažení. Časť 1: Základná skúšobná metóda (ISO 75-1: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 75-1 (64 0753) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2004

Plasty. Stanovenie teploty priehybu pri zaťažení. Časť 1: Základná skúšobná metóda (ISO 75-1: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 75-1 (64 0753) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1998

Plasty. Stanovenie teploty priehybu pri zaťažení. Časť 1: Základná skúšobná metóda (ISO 75-1:1993)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 75-1 (64 0753)

Dátum vydania: 01.08.2020

Plasty. Stanovenie teploty priehybu pri zaťažení. Časť 1: Základná skúšobná metóda (ISO 75-1: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 75-2 (64 0753) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1998

Plasty. Stanovenie teploty priehybu pri zaťažení. Časť 2: Plasty a ebonit (ISO 75-2:1993)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 75-2 (64 0753) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2004

Plasty. Stanovenie teploty priehybu pri zaťažení. Časť 2: Plasty, ebonit a kompozity vystužené dlhými vláknami (ISO 75-2: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 75-2 (64 0753) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2005

Plasty. Stanovenie teploty priehybu pri zaťažení. Časť 2: Plasty a ebonit (ISO 75-2: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 75-2 (64 0753)

Dátum vydania: 01.10.2013

Plasty. Stanovenie teploty priehybu pri zaťažení. Časť 2: Plasty a ebonit (ISO 75-2: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 75-3 (64 0753) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2004

Plasty. Stanovenie teploty priehybu pri zaťažení. Časť 3: Reaktoplastové lamináty s vysokou pevnosťou (ISO 75-3: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 75-3 (64 0753)

Dátum vydania: 01.03.2005

Plasty. Stanovenie teploty priehybu pri zaťažení. Časť 3: Reaktoplastové lamináty s vysokou pevnosťou a plasty vystužené dlhými vláknami (ISO 75-3: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 75-3 (64 0753) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Plasty. Stanovenie teploty priehybu pri zaťažení. Časť 3: Termosetové lamináty s vysokou pevnosťou a plasty vystužené dlhými vláknami (ISO 75-3:1993)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 7808 (64 0778)

Dátum vydania: 01.11.2001

Plasty. Lisovacie hmoty z reaktoplastov. Stanovenie tokového správania (ISO 7808:1992)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 846 (64 0781) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2001

Plasty. Hodnotenie pôsobenia mikroorganizmov (ISO 846: 1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 846 (64 0781)

Dátum vydania: 01.10.2019

Plasty. Hodnotenie pôsobenia mikroorganizmov (ISO 846: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 877 (64 0771) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Plasty. Metódy vystavenia priamemu poveternostnému vplyvu pri dennom sklom filtrovanom svetle a dennom svetle s použitím Fresnelových zrkadiel (ISO 877:1994)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 877-1 (64 0771)

Dátum vydania: 01.05.2011

Plasty. Metódy vystavovania slnečnému žiareniu. Časť 1: Všeobecný návod (ISO 877-1: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 877-2 (64 0771)

Dátum vydania: 01.05.2011

Plasty. Metódy vystavovania slnečnému žiareniu. Časť 2: Priamy poveternostný vplyv a vystavenie za okenným sklom (ISO 877-2: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 877-3 (64 0771) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2011

Plasty. Metódy vystavovania slnečnému žiareniu. Časť 3: Zosilnený poveternostný vplyv s použitím koncentrovaného slnečného žiarenia (ISO 877-3: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 877-3 (64 0771)

Dátum vydania: 01.12.2018

Plasty. Metódy vystavovania slnečnému žiareniu. Časť 3: Zosilnený poveternostný vplyv s použitím koncentrovaného slnečného žiarenia (ISO 877-3: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 9773 (64 0759)

Dátum vydania: 01.08.2000

Plasty. Stanovenie požiarnych charakteristík ohybných vertikálnych vzoriek, ktoré sú v styku s malým iniciátorom zapálenia. Zmena 1: Vzorky (ISO 9773: 1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 9773/A1 (64 0759)

Dátum vydania: 01.07.2004

Plasty. Stanovenie požiarnych charakteristík ohybných vertikálnych vzoriek, ktoré sú v styku s malým iniciátorom zapálenia. Zmena 1: Vzorky (ISO 9773: 1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 1210 (64 0755) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1996

Plasty. Stanovenie požiarnych charakteristík horizontálnych a vertikálnych vzoriek, ktoré sú v styku s malým iniciátorom zapálenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 181 (64 0752) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1992

Plasty. Stanovenie charakteristík horľavosti tuhých plastov pri dotyku s rozžeravenou tyčou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 871 (64 0760) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1999

Plasty. Stanovenie zápalnosti v teplovzdušnej peci

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 871 (64 0760)

Dátum vydania: 01.07.2010

Plasty. Stanovenie zápalnosti v teplovzdušnej peci

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>