Tlačiť

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 64 1501 (64 1501) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1989

Plasty. Fenolitické živice. Základné spoločné ustanovenia. Metódy skúšania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 1520 (64 1520) zrušená

Dátum vydania: 13.01.1983

Fenolitické živice. Bakelitové laky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 10082 (64 1501)

Dátum vydania: 01.06.2001

Plasty. Fenolické živice. Triedenie a skúšobné metódy (ISO 10082:1999)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 11401 (64 1521)

Dátum vydania: 01.05.2001

Plasty. Fenolické živice. Delenie kvapalinovou chromatografiou (ISO 11401:1993)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11402 (64 1526) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Plasty. Kondenzačné živice. Stanovenie voľného formaldehydu (ISO 11402: 1993)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11402 (64 1526)

Dátum vydania: 01.07.2005

Fenolické, amínové a kondenzačné živice. Stanovenie obsahu voľného formaldehydu (ISO 11402: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11402/AC (64 1526)

Dátum vydania: 01.11.2006

Fenolické, amínové a kondenzačné živice. Stanovenie obsahu voľného formaldehydu (ISO 11402: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 11409 (64 1522)

Dátum vydania: 01.05.2001

Plasty. Fenolické živice. Stanovenie reakčného tepla a reakčnej teploty diferenčnou snímacou kalorimetriou (ISO 11409:1993)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 119 (64 1513)

Dátum vydania: 01.12.2000

Plasty. Fenolformaldehydové výlisky. Stanovenie voľných fenolov. Jodometrická metóda (ISO 119:1977)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 172 (64 1514)

Dátum vydania: 01.12.2000

Plasty. Fenolformaldehydové výlisky. Detekcia voľného amoniaku (ISO 172:1978)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 308 (64 1502)

Dátum vydania: 01.12.2000

Plasty. Fenolické lisované materiály. Stanovenie acetónového extraktu (zdanlivý obsah živice v nelisovanom materiáli) (ISO 308:1994)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 8618 (64 1503) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2001

Plasty. Kvapalné fenolické živice. Konvenčné stanovenie neprchavého podielu (ISO 8618:1995)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 8619 (64 1504) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2001

Plasty. Práškové fenolické živice. Stanovenie dráhy toku na vyhrievanej sklenej platni (ISO 8619:1995)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 8619 (64 1504)

Dátum vydania: 01.07.2005

Plasty. Práškové fenolické živice. Stanovenie dráhy toku na vyhrievanej sklenej platni (ISO 8619: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 8620 (64 1524) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Plasty. Práškové fenolové živice. Sitová analýza prístrojom na stlačený vzduch (ISO 8620:1986)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 8974 (64 1515)

Dátum vydania: 01.12.2003

Plasty. Fenolické živice. Stanovenie obsahu zvyškového fenolu plynovou chromatografiou (ISO 8974: 2002)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 8974 (64 1515) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2001

Plasty. Fenolické živice. Stanovenie obsahu zvyškového fenolu plynovou chromatografiou (ISO 8974:1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 8975 (64 1511)

Dátum vydania: 01.12.2000

Plasty. Fenolické živice. Stanovenie pH (ISO 8975:1989)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 8987 (64 1505) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2001

Plasty. Fenolické živice. Stanovenie reaktivity na skúšobnej platni pre B-premenu (ISO 8987:1995)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 8987 (64 1505)

Dátum vydania: 01.02.2006

Plasty. Fenolické živice. Stanovenie reaktivity na skúšobnej platni pre B-premenu (ISO 8987: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 8988 (64 1519)

Dátum vydania: 01.03.2007

Plasty. Fenolické živice. Stanovenie obsahu hexametyléntetramínu. Kjeldahlova metóda, metóda s kyselinou chloristou a metóda s kyselinou chlorovodíkovou (ISO 8988: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 8988 (64 1519) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2000

Plasty. Fenolické živice. Stanovenie obsahu hexametyléntetramínu. Kjeldahlova metóda a metóda s kyselinou chloristou (ISO 8988:1995)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 8989 (64 1506)

Dátum vydania: 01.06.2001

Plasty. Kvapalné fenolické živice. Stanovenie miešateľnosti s vodou (ISO 8989:1995)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 9371 (64 1517) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Plasty. Fenolické živice v kvapalnom stave alebo v roztoku. Stanovenie viskozity (ISO 9371:1990)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 9371/AC (64 1517) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2005

Plasty. Fenolické živice v kvapalnom stave alebo v roztoku. Stanovenie viskozity (ISO 9371:1990)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 9396 (64 1525) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Plasty. Fenolické živice. Stanovenie času gélovatenia pri danej teplote v automatickom prístroji (ISO 9396:1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 9396 (64 1525)

Dátum vydania: 01.06.2002

Plasty. Fenolické živice. Stanovenie času gélovatenia pri danej teplote v automatickom prístroji (ISO 9396:1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 9397 (64 1512) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2000

Plasty. Fenolické živice. Stanovenie obsahu voľného formaldehydu. Hydroxylamínhydrochloridová metóda (ISO 9397:1995)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 9771 (64 1510)

Dátum vydania: 01.12.2000

Plasty. Fenolické živice. Stanovenie pseudoadiabatického vzostupu teploty kvapalných rezolov vytvrdzovaných za kyslých podmienok (ISO 9771:1995)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 9944 (64 1516)

Dátum vydania: 01.12.2000

Plasty. Fenolické živice. Stanovenie elektrickej vodivosti výluhov zo živíc (ISO 9944:1990)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 9771 (64 1510) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1993

Plasty. Fenolitické živice. Stanovenie reaktivity rezolov v kyslom prostredí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac