Tlačiť

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 64 1601 (64 1601) zrušená

Dátum vydania: 05.04.1986

Plasty. Amínové syntetické živice. Základné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 3671 (64 1603)

Dátum vydania: 01.03.2001

Plasty. Aminoplastové lisovacie hmoty. Stanovenie prchavého podielu (ISO 3671:1976)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 9702 (64 1602)

Dátum vydania: 01.12.2000

Plasty. Amínové tvrdivá pre epoxidy. Stanovenie obsahu dusíka v primárnej, sekundárnej a terciárnej amínovej skupine (ISO 9702:1996)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac