Tlačiť

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 64 2001 (64 2001) zrušená

Dátum vydania: 15.01.1981

Plasty. Lisovacie hmoty tvrditeľné. Základné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 64 2001/a (64 2001) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1982

Plasty. Lisovacie hmoty tvrditeľné. Základné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 64 2001/b (64 2001) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1983

Plasty. Lisovacie hmoty tvrditeľné. Základné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 64 2001/c (64 2001) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1987

Plasty. Lisovacie hmoty tvrditeľné. Základné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 2011 (64 2011) zrušená

Dátum vydania: 15.01.1981

Plasty. Lisovacie hmoty tvrditeľné. Fenoplasty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 64 2011/a (64 2011) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1982

Plasty. Lisovacie hmoty tvrditeľné. Fenoplasty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 64 2011/b (64 2011) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1983

Plasty. Lisovacie hmoty tvrditeľné. Fenoplasty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 2013 (64 2013) zrušená

Dátum vydania: 15.01.1981

Plasty. Lisovacie hmoty tvrditeľné. Aminoplasty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 64 2013/a (64 2013) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1982

Plasty. Lisovacie hmoty tvrditeľné. Aminoplasty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 64 2013/b (64 2013) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1983

Plasty. Lisovacie hmoty tvrditeľné. Aminoplasty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 2021 (64 2021) zrušená

Dátum vydania: 29.12.1960

Plastické hmoty. Tablety z lisovacích hmôt

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13421 (64 2028)

Dátum vydania: 01.07.2006

Plasty. Reaktoplastové lisovacie zmesi. Kompozity a vystužujúce vlákna. Príprava telies na určenie anizotropie vlastností lisovaných kompozitov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14598-1 (64 2029)

Dátum vydania: 01.09.2005

Vystužené reaktoplastové lisovacie zmesi. Špecifikácie zmesi na lisovanie dosiek (SMC) a objemovej lisovacej zmesi (BMC). Časť 1: Označovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14598-2 (64 2029)

Dátum vydania: 01.09.2005

Vystužené reaktoplastové lisovacie zmesi. Špecifikácie zmesi na lisovanie dosiek (SMC) a objemovej lisovacej zmesi (BMC). Časť 2: Skúšobné metódy a všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14598-2/AC (64 2029)

Dátum vydania: 01.11.2006

Vystužené reaktoplastové lisovacie zmesi. Špecifikácie zmesi na lisovanie dosiek (SMC) a objemovej lisovacej zmesi (BMC). Časť 2: Skúšobné metódy a všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14598-3 (64 2029)

Dátum vydania: 01.09.2005

Vystužené reaktoplastové lisovacie zmesi. Špecifikácie zmesi na lisovanie dosiek (SMC) a objemovej lisovacej zmesi (BMC). Časť 3: Špecifické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1842 (64 2023)

Dátum vydania: 01.06.2001

Plasty. Tvrditeľné lisovacie hmoty (SMC-BMC). Stanovenie zmrštenia pri lisovaní

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 10352 (64 2030) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2001

Plasty vystužené vláknom. Lisovacie hmoty a prepregy. Stanovenie plošnej hmotnosti (ISO 10352:1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10352 (64 2030) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2011

Plasty vystužené vláknom. Lisovacie hmoty a prepregy. Stanovenie plošnej hmotnosti (ISO 10352: 2010)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10352 (64 2030)

Dátum vydania: 01.02.2021

Plasty vystužené vláknami. Lisovacie hmoty a prepregy. Stanovenie plošnej hmotnosti a plošnej hmotnosti vlákien (ISO 10352: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 12114 (64 2031)

Dátum vydania: 01.09.2001

Plasty vystužené vláknami. Lisovacie hmoty a prepregy z reaktoplastov. Stanovenie vytvrdzovacích charakteristík (ISO 12114:1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 12115 (64 2032)

Dátum vydania: 01.09.2001

Plasty vystužené vláknami. Lisovacie hmoty a prepregy z reaktoplastov. Stanovenie tekutosti, zrenia a skladovateľnosti (ISO 12115:1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 4614 (64 2016)

Dátum vydania: 01.03.2001

Plasty. Melamínformaldehydové lisované hmoty. Stanovenie extrahovateľného formaldehydu (ISO 4614:1977)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac