SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN ISO 10366-1 (64 2603) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2001

Plasty. Metylmetakrylát-akrylonitril-butadién-styrén (MABS) na tvarovanie a vytláčanie. Časť 1: Označovanie a základy špecifikácie (ISO 10366- 1:1993)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10366-1 (64 2603) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2003

Plasty. Metylmetakrylát-akrylonitril-butadién-styrén (MABS) na tvárnenie a vytláčanie. Časť 1: Označovanie a základy špecifikácie (ISO 10366-1:2002)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10366-2 (64 2603) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2004

Plasty. Metylmetakrylát-akrylonitril-butadién-styrén (MABS) na tvárnenie a vytláčanie. Časť 2: Príprava skúšobných telies a stanovenie vlastností (ISO 10366-2: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10366-2 (64 2603) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2001

Plasty. Metylmetakrylát-akrylonitril-butadién-styrén (MABS) na tvarovanie a vytláčanie. Časť 2: Príprava skúšobných telies a stanovenie vlastností (ISO 10366-2:1994)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 12086-1 (64 2604) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2001

Plasty. Fluoropolymérové disperzie a materiály na tvarovanie a vytláčanie. Časť 1: Označovanie a základy špecifikácie (ISO 12086-1:1995)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 12086-1 (64 2604) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2006

Plasty. Fluoropolymérové disperzie a materiály na tvárnenie a vytláčanie. Časť 1: Označovanie a základy na špecifikáciu (ISO 12086-1: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 12086-1/AC (64 2604) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2008

Plasty. Fluoropolymérové disperzie a materiály na tvárnenie a vytláčanie. Časť 1: Označovanie a základy na špecifikáciu (ISO 12086-1: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 12086-2 (64 2604) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2006

Plasty. Fluoropolymérové disperzie a materiály na tvárnenie a vytláčanie. Časť 2: Príprava skúšobných telies a stanovenie vlastností (ISO 12086-2: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 12086-2 (64 2604) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2001

Plasty. Fluoropolymérové disperzie a materiály na tvarovanie a vytláčanie. Časť 2: Príprava skúšobných telies a stanovenie vlastností (ISO 12086- 2:1995)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 12086-2/AC (64 2604) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2009

Plasty. Fluoropolymérové disperzie a materiály na tvárnenie a vytláčanie. Časť 2: Príprava skúšobných telies a stanovenie vlastností (ISO 12086-2: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 1622-1 (64 2610) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2012

Plasty. Materiály z polystyrénu (PS) na tvárnenie a vytláčanie. Časť 1: Systém označovania a základy na špecifikáciu (ISO 1622-1: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 1622-1 (64 2610) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Plasty. Materiály z polystyrénu (PS) na vstrekovanie a vytláčanie. Časť 1: Označovanie a základy špecifikácie (ISO 1622-1:1994)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 1622-2 (64 2610) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Plasty. Materiály z polystyrénu (PS) na vstrekovanie a vytláčanie. Časť 2: Príprava skúšobných telies a stanovenie vlastností (ISO 1622-2: 1995)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 19064-1 (64 2602)

Dátum vydania: 01.06.2016

Plasty. Styrén-akrylonitril (SAN) na tvárnenie a vytláčanie. Časť 1: Systém označovania a základy na špecifikáciu (ISO 19064-1: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 19064-2 (64 2602)

Dátum vydania: 01.09.2020

Plasty. Styrén-akrylonitril (SAN) na tvárnenie a vytláčanie. Časť 2: Príprava skúšobných telies a stanovenie vlastností (ISO 19064-2: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 19065-1 (64 2601)

Dátum vydania: 01.05.2015

Plasty. Akrylonitril-styrén-akrylát (ASA), akrylonitril-(etylén-propylén-dién)-styrén (AEPDS) a akrylonitril-chlórovaný polyetylén-styrén (ACS) na tvárnenie a vytláčanie. Časť 1: Systém označovania a základy na špecifikáciu (ISO 19065-1: 2014)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 19065-2 (64 2601)

Dátum vydania: 01.09.2019

Plasty. Akrylonitril-styrén-akrylát (ASA), akrylonitril-(etylén-propylén-dién)-styrén (AEPDS) a akrylonitril-chlórovaný polyetylén-styrén (ACS) na tvárnenie a vytláčanie. Časť 2: Príprava skúšobných telies a stanovenie vlastností (ISO 19065-2: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 19066-1 (64 2603)

Dátum vydania: 01.05.2015

Plasty. Materiály z metylmetakrylát-akrylonitril-butadién-styrénu (MABS) na tvárnenie a vytláčanie. Časť 1: Systém označovania a základy na špecifikáciu (ISO 19066-1: 2014)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 19066-2 (64 2603)

Dátum vydania: 01.09.2020

Plasty. Materiály z metylmetakrylát-akrylonitril-butadién-styrénu (MABS) na tvárnenie a vytláčanie. Časť 2: Príprava skúšobných telies a stanovenie vlastností (ISO 19066-2: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 20568-1 (64 2604)

Dátum vydania: 01.01.2018

Plasty. Fluoropolymérové disperzie a materiály na tvárnenie a vytláčanie. Časť 1: Systém označovania a základy na špecifikáciu (ISO 20568-1: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 20568-2 (64 2604)

Dátum vydania: 01.01.2018

Plasty. Fluoropolymérové disperzie a materiály na tvárnenie a vytláčanie. Časť 2: Príprava skúšobných telies a stanovenie vlastností (ISO 20568-2: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 24022-1 (64 2610)

Dátum vydania: 01.02.2021

Plasty. Materiály z polystyrénu (PS) na tvárnenie a vytláčanie. Časť 1: Systém označovania a základy na špecifikáciu (ISO 24022-1: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 24022-2 (64 2610)

Dátum vydania: 01.11.2020

Plasty. Materiály z polystyrénu (PS) na tvárnenie a vytláčanie. Časť 2: Príprava skúšobných telies a stanovenie vlastností (ISO 24022-2: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 4894-1 (64 2602) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2001

Plasty. Styrén-akrylonitril (SAN) na tvarovanie a vytláčanie. Časť 1: Označovanie a základy špecifikácie (ISO 4894-1:1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 4894-2 (64 2602) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2001

Plasty. Styrén-akrylonitril (SAN) na tvarovanie a vytláčanie. Časť 2: Príprava skúšobných telies a stanovenie vlastností (ISO 4894-2: 1995)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6402-1 (64 2601) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2001

Plasty. Húževnatý akrylonitril-styrén (ASA, AES, ACS) na tvarovanie a vytláčanie, okrem materiálov modifikovaných butadiénom. Časť 1: Označovanie a základy špecifikácie (ISO 6402-1:1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6402-1 (64 2601) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Plasty. Akrylonitril-styrén-akrylát (ASA), akrylonitril/etylén-propylén-dién/styrén (AEPDS) a akrylonitril-chlórovaný polyetylén-styrén (ACS) na tvarovanie a vytláčanie. Časť 1: Označovanie a základy špecifikácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6402-1 (64 2601) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2003

Plasty. Akrylonitril-styrén-akrylát (ASA), akrylonitril/etylén-propylén-dién/styrén (AEPDS) a akrylonitril-chlórovaný polyetylén-styrén (ACS) na tvárnenie a vytláčanie. Časť 1: Označovanie a základy špecifikácie (ISO 6402-1:2002)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6402-2 (64 2601) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2004

Plasty. Akrylonitril-styrén-akrylát (ASA), akrylonitril/etylén-propylén-dién/styrén (AEPDS) a akrylonitril-chlórovaný polyetylén-styrén (ACS) na tvárnenie a vytláčanie. Časť 2: Príprava skúšobných telies a stanovenie vlastností (ISO 6402-2: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6402-2 (64 2601) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2001

Plasty. Húževnatý akrylonitril-styrén (ASA, AES, ACS) na tvarovanie a vytláčanie, okrem materiálov modifikovaných butadiénom. Časť 2: Príprava skúšobných telies a stanovenie vlastností (ISO 6402-2:1994)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac