SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
SK SK
STN EN 12107 (64 3103) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2001

Plastové potrubné systémy. Vstrekované tvarovky, ventily a príslušenstvo z termoplastov. Stanovenie dlhodobej hydrostatickej pevnosti termoplastových materiálov určených na vstrekovanie súčasti potrubia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 1453-1 (64 3191) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Plastové potrubné odpadové systémy so štruktúrovanou stenou (pre nízku a vysokú teplotu) vnútri budov. Nemäkčený polyvinylchlorid (PVC-U). Časť 1: Požiadavky na rúry a systém

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14636-1 (64 3165)

Dátum vydania: 01.04.2010

Potrubné systémy z plastov na beztlakové kanalizácie a stoky. Plastbetón na báze polyesterovej živice (PRC). Časť 1: Rúry a tvarovky s pružnými spojmi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14636-2 (64 3165)

Dátum vydania: 01.06.2010

Potrubné systémy z plastov na beztlakové kanalizácie a stoky. Plastbetón na báze polyesterovej živice (PRC). Časť 2: Vstupné šachty a revízne komory

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15383 (64 3159) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2013

Potrubné systémy z plastov na kanalizačné potrubia a stoky. Sklené lamináty (GRP) na báze polyesterovej živice (UP). Vstupné šachty a revízne komory

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15383+A1 (64 3159)

Dátum vydania: 01.04.2014

Potrubné systémy z plastov na kanalizačné potrubia a stoky. Sklené lamináty (GRP) na báze polyesterovej živice (UP). Vstupné šachty a revízne komory

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15701 (64 3120) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2009

Plasty. Termoplastové plášte na izolačné výrobky pre technické zariadenia budov a na priemyselné inštalácie. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15701 (64 3120)

Dátum vydania: 01.07.2017

Plasty. Plášte z termoplastov na izolačné výrobky pre technické zariadenia budov a na priemyselné inštalácie. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 1862 (64 3169) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Potrubné systémy z plastov. Rúry z termosetov vystužených sklom (GRP). Stanovenie relatívneho ohybového krípového faktora po vystavení chemickému prostrediu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 23994 (64 3101) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1997

Výrobky z plastov. Hadice z vystužených termoplastov na nasávanie a vypúšťanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 23994/Z1 (64 3101) zrušená

Dátum vydania: 30.04.1998

Výrobky z plastov. Hadice z vystužených termoplastov na nasávanie a vypúšťanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 28029 (64 3102) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1998

Plastové hadice. Sploštiteľné hadice s textilnou výstužou na všeobecné použitie. Špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 13783 (64 3170)

Dátum vydania: 01.08.2001

Potrubné systémy z plastov. Dvojhrdlové osovo namáhané spojky z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC-U). Stanovenie tesnosti a pevnosti pôsobením ohybu a vnútorného tlaku (ISO 13783:1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 21003-1 (64 3110)

Dátum vydania: 01.01.2009

Viacvrstvové potrubné systémy na rozvody teplej a studenej vody vnútri budov. Časť 1: Všeobecne (ISO 21003-1: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 21003-2 (64 3110)

Dátum vydania: 01.01.2009

Viacvrstvové potrubné systémy na rozvody teplej a studenej vody vnútri budov. Časť 2: Rúry (ISO 21003-2: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 21003-2/A1 (64 3110)

Dátum vydania: 01.11.2011

Viacvrstvové potrubné systémy na rozvody teplej a studenej vody vnútri budov. Časť 2: Rúry (ISO 21003-2: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 21003-3 (64 3110)

Dátum vydania: 01.01.2009

Viacvrstvové potrubné systémy na rozvody teplej a studenej vody vnútri budov. Časť 3: Tvarovky (ISO 21003-3: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 21003-3/A1 (64 3110) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2022

Viacvrstvové potrubné systémy na rozvody teplej a studenej vody vnútri budov. Časť 3: Tvarovky (ISO 21003-3: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 21003-3/A1 (64 3110)

Dátum vydania: 01.10.2022

Viacvrstvové potrubné systémy na rozvody teplej a studenej vody vnútri budov. Časť 3: Tvarovky (ISO 21003-3: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 21003-5 (64 3110)

Dátum vydania: 01.01.2009

Viacvrstvové potrubné systémy na rozvody teplej a studenej vody vnútri budov. Časť 5: Vhodnosť systému na daný účel (ISO 21003-5: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 3994 (64 3101) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2003

Plastové hadice. Termoplastové hadice so špirálovou výstužou z termoplastu na nasávanie a vypúšťanie vodných médií. Špecifikácia (ISO 3994:1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 3994 (64 3101) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2011

Plastové hadice. Termoplastové hadice so špirálovou výstužou z termoplastu na nasávanie a vypúšťanie vodných médií. Špecifikácia (ISO 3994: 2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 3994 (64 3101)

Dátum vydania: 01.02.2015

Plastové hadice. Termoplastové hadice so špirálovou výstužou z termoplastu na nasávanie a vypúšťanie vodných médií. Špecifikácia (ISO 3994: 2014)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6224 (64 3100)

Dátum vydania: 01.03.2012

Termoplastové hadice s textilnou výstužou na vodu na všeobecné použitie. Špecifikácia (ISO 6224: 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6224 (64 3100) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2009

Plastové hadice s textilnou výstužou na vodu na všeobecné použitie. Špecifikácia (ISO 6224: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 6224 (64 3100) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Plastové hadice s textilnou výstužou na vodu na všeobecné použitie. Špecifikácia (ISO 6224:1995)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 8029 (64 3102) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2011

Plastové hadice. Sploštiteľné hadice s textilnou výstužou na všeobecné použitie. Špecifikácia (ISO 8029: 2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 8029 (64 3102)

Dátum vydania: 01.02.2015

Plastové hadice. Sploštiteľné hadice s textilnou výstužou na všeobecné použitie. Špecifikácia (ISO 8029: 2014)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO 17484-1 (64 3115) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2012

Potrubné systémy z plastov. Viacvrstvové potrubné systémy na vnútorné plynovody s maximálnym prevádzkovým tlakom do 5 barov (500 kPa) vrátane. Časť 1: Špecifikácie systémov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN ISO/TS 21003-7 (64 3110)

Dátum vydania: 01.10.2019

Viacvrstvové potrubné systémy na rozvody teplej a studenej vody vnútri budov. Časť 7: Odporúčania na posudzovanie zhody (ISO/TS 21003-7: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P CEN ISO/TS 21003-7 (64 3110) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2009

Viacvrstvové potrubné systémy na rozvody teplej a studenej vody vnútri budov. Časť 7: Odporúčania na posudzovanie zhody (ISO/TS 21003-7: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P CEN ISO/TS 21003-7/A1 (64 3110) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2011

Viacvrstvové potrubné systémy na rozvody teplej a studenej vody vnútri budov. Časť 7: Odporúčania na posudzovanie zhody (ISO/TS 21003-7: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 14632 (64 3160) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2007

Tlakové alebo beztlakové plastové potrubné systémy na kanalizáciu, odvodňovanie a zásobovanie vodou. Sklené lamináty (GRP) na báze nenasýtenej polyesterovej živice (UP). Odporúčania na posudzovanie zhody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 14632 (64 3160)

Dátum vydania: 01.05.2012

Potrubné systémy z plastov na tlakové a beztlakové kanalizačné potrubia a stoky a na zásobovanie vodou. Sklené lamináty (GRP) na báze nenasýtenej polyesterovej živice (UP). Odporúčania na posudzovanie zhody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac