SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 64 4218 (64 4218) zrušená

Dátum vydania: 29.06.1981

Vrstvené hmoty, lamináty. Dosky z tvrdeného papiera s dekoratívnym povrchom. Melamínová dekoratívna vrstvená hmota

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 64 4218/a (64 4218) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1986

Vrstvené hmoty, lamináty. Dosky z tvrdeného papiera s dekoratívnym povrchom. Melamínová dekoratívna vrstvená hmota

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17104 (64 4222)

Dátum vydania: 01.07.2021

Tuhé ochranné panely z termoplastov na obklady stien určené na vnútorné použitie v budovách. Funkčné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 438-1 (64 4220) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1999

Dekoratívne vysokotlakové lamináty (HPL). Dosky na báze živíc tvrditeľných teplom. Časť 1: Špecifikácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 438-1 (64 4220) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2005

Dekoratívne vysokotlakové lamináty (HPL). Dosky na báze reaktoplastových živíc (lamináty). Časť 1: Úvod a všeobecné informácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 438-1 (64 4220) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2005

Dekoratívne vysokotlakové lamináty (HPL). Dosky na báze reaktoplastových živíc (lamináty). Časť 1: Úvod a všeobecné informácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 438-1 (64 4220)

Dátum vydania: 01.08.2016

Dekoratívne vysokotlakové lamináty (HPL). Dosky na báze reaktoplastových živíc (lamináty). Časť 1: Úvod a všeobecné informácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 438-2 (64 4220) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2016

Dekoratívne vysokotlakové lamináty (HPL). Dosky na báze reaktoplastových živíc (lamináty). Časť 2: Stanovenie vlastností

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 438-2 (64 4220) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2005

Dekoratívne vysokotlakové lamináty (HPL). Dosky na báze reaktoplastových živíc (lamináty). Časť 2: Stanovenie vlastností

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 438-2 (64 4220) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1999

Dekoratívne vysokotlakové lamináty (HPL). Dosky na báze živíc tvrditeľných teplom. Časť 2: Zisťovanie vlastností

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 438-2+A1 (64 4220)

Dátum vydania: 01.06.2019

Dekoratívne vysokotlakové lamináty (HPL). Dosky na báze reaktoplastových živíc (lamináty). Časť 2: Stanovenie vlastností

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 438-3 (64 4220) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2005

Dekoratívne vysokotlakové lamináty (HPL). Dosky na báze reaktoplastových živíc (lamináty). Časť 3: Klasifikácia a špecifikácia laminátov s hrúbkou menšou ako 2 mm určených na nalepenie na podklad

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 438-3 (64 4220)

Dátum vydania: 01.08.2016

Dekoratívne vysokotlakové lamináty (HPL). Dosky na báze reaktoplastových živíc (lamináty). Časť 3: Klasifikácia a špecifikácia laminátov s hrúbkou menšou ako 2 mm určených na nalepenie na podklad

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 438-4 (64 4220)

Dátum vydania: 01.08.2016

Dekoratívne vysokotlakové lamináty (HPL). Dosky na báze reaktoplastových živíc (lamináty). Časť 4: Klasifikácia a špecifikácia kompaktných laminátov s hrúbkou 2 mm a väčšou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 438-4 (64 4220) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2005

Dekoratívne vysokotlakové lamináty (HPL). Dosky na báze reaktoplastových živíc (lamináty). Časť 4: Klasifikácia a špecifikácia kompaktných laminátov s hrúbkou 2 mm a väčšou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 438-5 (64 4220) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2005

Dekoratívne vysokotlakové lamináty (HPL). Dosky na báze reaktoplastových živíc (lamináty). Časť 5: Klasifikácia a špecifikácia laminátov na dlážkoviny s hrúbkou menšou ako 2 mm určených na nalepenie na podklad

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 438-5 (64 4220)

Dátum vydania: 01.08.2016

Dekoratívne vysokotlakové lamináty (HPL). Dosky na báze reaktoplastových živíc (lamináty). Časť 5: Klasifikácia a špecifikácia laminátov na dlážkoviny s hrúbkou menšou ako 2 mm určených na nalepenie na podklad

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 438-6 (64 4220) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2005

Dekoratívne vysokotlakové lamináty (HPL). Dosky na báze reaktoplastových živíc (lamináty). Časť 6: Klasifikácia a špecifikácia kompaktných laminátov na vonkajšie použitie s hrúbkou 2 mm a väčšou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 438-6 (64 4220)

Dátum vydania: 01.08.2016

Dekoratívne vysokotlakové lamináty (HPL). Dosky na báze reaktoplastových živíc (lamináty). Časť 6: Klasifikácia a špecifikácia kompaktných laminátov na vonkajšie použitie s hrúbkou 2 mm a väčšou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 438-7 (64 4220) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2005

Dekoratívne vysokotlakové lamináty (HPL). Dosky na báze reaktoplastových živíc (lamináty). Časť 7: Kompaktné laminátové a HPL zložené dosky na vnútorné a vonkajšie steny a konečnú úpravu stropov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 438-7 (64 4220)

Dátum vydania: 01.12.2005

Dekoratívne vysokotlakové lamináty (HPL). Dosky na báze reaktoplastových živíc (lamináty). Časť 7: Kompaktné laminátové a zložené HPL dosky na konečné úpravy stien a podhľadov na vnútorné a vonkajšie používanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 438-8 (64 4220) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2009

Dekoratívne vysokotlakové lamináty (HPL). Dosky na báze reaktoplastových živíc (lamináty). Časť 8: Klasifikácia a špecifikácie ozdobných laminátov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 438-8 (64 4220)

Dátum vydania: 01.05.2019

Dekoratívne vysokotlakové lamináty (HPL). Dosky na báze reaktoplastových živíc (lamináty). Časť 8: Klasifikácia a špecifikácie ozdobných laminátov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 438-9 (64 4220) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2011

Dekoratívne vysokotlakové lamináty (HPL). Dosky na báze reaktoplastových živíc (lamináty). Časť 9: Klasifikácia a špecifikácie laminátov so striedajúcim sa jadrom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 438-9 (64 4220)

Dátum vydania: 01.07.2018

Dekoratívne vysokotlakové lamináty (HPL). Dosky na báze reaktoplastových živíc (lamináty). Časť 9: Klasifikácia a špecifikácie laminátov so striedajúcim sa jadrom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 438-9+A1 (64 4220) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2014

Dekoratívne vysokotlakové lamináty (HPL). Dosky na báze reaktoplastových živíc (lamináty). Časť 9: Klasifikácia a špecifikácie laminátov so striedajúcim sa jadrom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13894-1 (64 4221)

Dátum vydania: 01.11.2015

Dekoratívne vysokotlakové lamináty. Kompozitné prvky. Časť 1: Skúšobné metódy (ISO 13984-1: 2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13894-2 (64 4221)

Dátum vydania: 01.11.2015

Dekoratívne vysokotlakové lamináty. Zložené prvky. Časť 2: Špecifikácie kompozitných prvkov so substrátmi na báze dreva na vnútorné používanie (ISO 13984-2: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac