SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 64 5401 (64 5401) zrušená

Dátum vydania: 02.05.1974

Skúšanie ľahčených hmôt. Všeobecné skúšobné podmienky pre skúšanie ľahčených hmôt

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 5402 (64 5402) zrušená

Dátum vydania: 19.12.1973

Skúšanie ľahčených hmôt. Meranie rozmerov ľahčených hmôt

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 64 5402/Z1 (64 5402) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1999

Skúšanie ľahčených hmôt. Meranie rozmerov ľahčených hmôt

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 5405 (64 5405)

Dátum vydania: 02.05.1974

Skúšanie ľahčených hmôt. Stanovenie rozmerovej stálosti ľahčených hmôt

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 5411 (64 5411) zrušená

Dátum vydania: 08.02.1974

Skúšanie ľahčených hmôt. Stanovenie objemovej hmotnosti ľahčených hmôt

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 5421 (64 5421)

Dátum vydania: 19.10.1976

Skúšanie ľahčených hmôt. Stanovenie nasiakavosti ľahčených hmôt

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 5425 (64 5425) zrušená

Dátum vydania: 15.06.1976

Skúšanie ľahčených hmôt. Stanovenie priepustnosti tvrdých ľahčených hmôt pre vodnú paru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 5431 (64 5431) zrušená

Dátum vydania: 24.10.1974

Skúšanie ľahčených hmôt. Stanovenie pevnosti v ťahu a ťažnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 5432 (64 5432)

Dátum vydania: 04.02.1977

Skúšanie ľahčených hmôt. Stanovenie ťahových vlastnosti tvrdých ľahčených hmôt

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 5436 (64 5436) zrušená

Dátum vydania: 24.10.1974

Skúšanie ľahčených hmôt. Šmyková skúška tvrdých ľahčených hmôt

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 5440 (64 5440) zrušená

Dátum vydania: 23.12.1981

Plasty. Skúšanie ľahčených hmôt. Stanovenie tvrdosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 5441 (64 5441) zrušená

Dátum vydania: 06.12.1976

Skúšanie ľahčených hmôt. Stanovenie odporu proti stlačeniu mäkkých ľahčených hmôt

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 5442 (64 5442) zrušená

Dátum vydania: 02.05.1974

Skúšanie ľahčených hmôt. Stanovenie trvalej deformácie v tlaku mäkkých ľahčených hmôt

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 5443 (64 5443)

Dátum vydania: 08.02.1974

Skúšanie ľahčených hmôt. Tlaková skúška tvrdých ľahčených hmôt

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 5444 (64 5444)

Dátum vydania: 08.02.1974

Skúšanie ľahčených hmôt. Ohybová skúška tvrdých ľahčených hmôt

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 64 5444/a (64 5444)

Dátum vydania: 01.04.1975

Skúšanie ľahčených hmôt. Ohybová skúška tvrdých ľahčených hmôt

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 5451 (64 5451) zrušená

Dátum vydania: 09.03.1982

Skúšanie ľahčených hmôt. Skúška mäkkých ľahčených hmôt dynamickým namáhaním pri konštantnom zaťažení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 5461 (64 5461) zrušená

Dátum vydania: 24.10.1974

Skúšanie ľahčených hmôt. Stanovenie zmien vlastností ľahčených hmôt pôsobením kvapalných a tuhých látok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 5464 (64 5464) zrušená

Dátum vydania: 31.07.1978

Skúšanie ľahčených hmôt. Skúšanie horľavosti ľahčených hmôt

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 5480 (64 5480)

Dátum vydania: 22.11.1983

Ľahčené hmoty. Mäkký ľahčený polyuretán. Éterový typ. Základné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 64 5480/a (64 5480)

Dátum vydania: 01.07.1987

Ľahčené hmoty. Mäkký ľahčený polyuretán. Éterový typ. Základné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15702 (64 5415)

Dátum vydania: 01.06.2009

Ľahčené plasty. Postup na výpočet pórov flexibilných a tuhých polyuretánov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 10066 (64 5448)

Dátum vydania: 01.09.2001

Mäkké ľahčené polymérne materiály. Stanovenie krípu pri namáhaní tlakom (ISO 10066:1991)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 1061 (64 5494)

Dátum vydania: 01.08.2001

Plasty. Nemäkčený acetát celulózy. Stanovenie voľnej kyslosti (ISO 1061:1990)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 1157 (64 5496) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Plasty. Acetát celulózy v zriedenom roztoku. Stanovenie viskozitného čísla a viskozitného pomeru (ISO 1157:1990)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 1597 (64 5491) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2001

Plasty. Nemäkčený acetát celulózy. Stanovenie výťažku kyseliny octovej (ISO 1597:1994)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 1598 (64 5495)

Dátum vydania: 01.09.2001

Plasty. Acetát celulózy. Stanovenie nerozpustných častíc (ISO 1598: 1990)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 1599 (64 5492)

Dátum vydania: 01.05.2001

Plasty. Acetát celulózy. Stanovenie zníženia viskozity pri lisovaní (ISO 1599:1990)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 1600 (64 5493)

Dátum vydania: 01.05.2001

Plasty. Acetát celulózy. Stanovenie absorpcie svetla lisovanými vzorkami vyrobenými pri rôznych časoch zahrievania (ISO 1600:1990)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 1798 (64 5431) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Mäkké ľahčené polymérne materiály. Stanovenie medze pevnosti v ťahu a predĺženia pri pretrhnutí (ISO 1798:1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 1798 (64 5431)

Dátum vydania: 01.08.2008

Flexibilné ľahčené polymérne materiály. Stanovenie medze pevnosti v ťahu a predĺženia pri pretrhnutí (ISO 1798: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 1856 (64 5452) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2002

Mäkké ľahčené polymérne materiály. Stanovenie trvalej deformácie v tlaku (ISO 1856:2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 1856 (64 5452) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Mäkké ľahčené polymérne materiály. Stanovenie trvalej deformácie (ISO 1856:2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 1856 (64 5452)

Dátum vydania: 01.06.2019

Flexibilné ľahčené polymérne materiály. Stanovenie trvalej deformácie v tlaku (ISO 1856: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 1856/A1 (64 5452) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2008

Mäkké ľahčené polymérne materiály. Stanovenie trvalej deformácie v tlaku (ISO 1856:2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 1923 (64 5402)

Dátum vydania: 01.10.2001

Ľahčené plasty a guma. Stanovenie lineárnych rozmerov (ISO 1923:1981)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 2439 (64 5413)

Dátum vydania: 01.06.2009

Flexibilné ľahčené polymérne materiály. Stanovenie tvrdosti (metóda vtláčaním) (ISO 2439: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 2439 (64 5413) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Ľahčené polymérne materiály. Stanovenie tvrdosti (metóda vtláčaním) (ISO 2439:1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 3385 (64 5451) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Mäkké ľahčené polymérne materiály. Stanovenie únavy pri konštantnom zaťažení vtláčaním (ISO 3385:1989)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 3385 (64 5451)

Dátum vydania: 01.12.2014

Flexibilné ľahčené polymérne materiály. Stanovenie únavy pri konštantnom zaťažení vtláčaním (ISO 3385: 2014)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 3386-1 (64 5445)

Dátum vydania: 01.09.2001

Mäkké ľahčené polymérne materiály. Stanovenie odporu proti stláčaniu. Časť 1: Nízkohustotné materiály (ISO 3386-1:1986)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 3386-1/A1 (64 5445)

Dátum vydania: 01.11.2010

Mäkké ľahčené polymérne materiály. Stanovenie odporu proti stláčaniu. Časť 1: Nízkohustotné materiály (ISO 3386-1:1986)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 3386-2 (64 5445)

Dátum vydania: 01.10.2001

Mäkké ľahčené polymérne ma teriály. Stanovenie odporu proti stláčaniu. Časť 2: Vysokohustotné materiály (ISO 3386-2:1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 3386-2/A1 (64 5445)

Dátum vydania: 01.09.2010

Mäkké ľahčené polymérne ma teriály. Stanovenie odporu proti stláčaniu. Časť 2: Vysokohustotné materiály (ISO 3386-2:1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 3582 (64 5428) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Mäkké ľahčené polymérne materiály. Laboratórne stanovenie spaľovacích vlastností horizontálneho horenia malých telies, ktoré sú vystavené malému plameňu (ISO 3582:2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 3582 (64 5428)

Dátum vydania: 01.06.2002

Mäkké ľahčené polymérne materiály. Laboratórne hodnotenie charakteristík horľavosti malých skúšobných telies v horizontálnej polohe vystavených malému plameňu (ISO 3582:2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 3582/A1 (64 5428)

Dátum vydania: 01.03.2008

Mäkké ľahčené polymérne materiály. Laboratórne hodnotenie charakteristík horľavosti malých skúšobných telies v horizontálnej polohe vystavených malému plameňu (ISO 3582:2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 4590 (64 5414) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2004

Tuhé ľahčené materiály. Stanovenie podielu otvorených a uzavretých pórov v objemových percentách (ISO 4590: 2002)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 4590 (64 5414) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Ľahčené materiály. Stanovenie podielu otvorených a uzavretých pórov tvrdých neľahčených plastov v objemových percentách (ISO 4590:1981)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 4590 (64 5414)

Dátum vydania: 01.02.2017

Tuhé ľahčené plasty. Stanovenie podielu otvorených a uzavretých pórov v objemových percentách (ISO 4590: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 4638 (64 5426)

Dátum vydania: 01.10.2000

Mäkké ľahčené polymérne materiály. Stanovenie priepustnosti prúdenia vzduchu (ISO 4638:1984)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 585 (64 5490)

Dátum vydania: 01.05.2001

Plasty. Nemäkčený acetát celulózy. Stanovenie obsahu vlhkosti (ISO 585:1990)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 5999 (64 5482) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2005

Ľahčené ohybné polymérne materiály. Polyuretánová pena na záťažové aplikácie okrem podkladových vrstiev pod koberce. Špecifikácia (ISO 5999: 1982)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 5999 (64 5482) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2008

Flexibilné ľahčené polymérne materiály. Polyuretánová pena na záťažové aplikácie okrem podkladových vrstiev pod koberce. Špecifikácia (ISO 5999: 2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 5999 (64 5482)

Dátum vydania: 01.02.2014

Flexibilné ľahčené polymérne materiály. Polyuretánová pena na záťažové aplikácie okrem podkladových vrstiev pod koberce. Špecifikácia (ISO 5999: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 6603-1 (64 5450)

Dátum vydania: 01.11.2001

Plasty. Stanovenie správania sa tuhých plastov pri viacosovom rázovom namáhaní. Časť 1: Vyhodnotenie rázovej skúšky bez použitia prístroja (ISO 6603-1:2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 6603-1/O1 (64 5450)

Dátum vydania: 01.10.2003

Plasty. Stanovenie správania sa tuhých plastov pri viacosovom rázovom namáhaní. Časť 1: Vyhodnotenie rázovej skúšky bez použitia prístroja (ISO 6603-1:2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6603-2 (64 5445) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Plasty. Stanovenie prierazných vlastností tuhých plastov. Časť 2: Prístrojová rázová skúška (ISO 6603-2:2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 6603-2 (64 5450)

Dátum vydania: 01.06.2002

Plasty. Stanovenie správania sa tuhých plastov pri viacosovom rázovom namáhaní. Časť 2: Vyhodnotenie rázovej skúšky s použitím prístroja (ISO 6603-2:2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 7214 (64 5427) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Ľahčené plasty. Polyetylén. Metódy skúšania (ISO 7214:1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 7214 (64 5427) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2007

Ľahčené plasty. Polyetylén. Skúšobné metódy (ISO 7214: 2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 7214 (64 5427)

Dátum vydania: 01.11.2012

Ľahčené plasty. Polyetylén. Skúšobné metódy (ISO 7214: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 8067 (64 5447) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2009

Flexibilné ľahčené polymérne materiály. Stanovenie štruktúrnej pevnosti (ISO 8067: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 8067 (64 5447) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Mäkké ľahčené polymérne materiály. Stanovenie štruktúrnej pevnosti (ISO 8067:1989)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 8067 (64 5447)

Dátum vydania: 01.02.2019

Flexibilné ľahčené polymérne materiály. Stanovenie pevnosti v trhu (ISO 8067: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 8307 (64 5449)

Dátum vydania: 01.02.2019

Flexibilné ľahčené polymérne materiály. Stanovenie odrazovej pružnosti odrazením guľôčky (ISO 8307: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 8307 (64 5449) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2008

Flexibilné ľahčené polymérne materiály. Stanovenie odrazovej pružnosti odrazením guľôčky (ISO 8307: 2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 8307 (64 5449) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Mäkké ľahčené polymérne materiály. Stanovenie odrazovej pružnosti (ISO 8307:1990)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 844 (64 5410) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2014

Tuhé ľahčené plasty. Stanovenie tlakových vlastností (ISO 844: 2014)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 844 (64 5410) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2010

Tuhé ľahčené plasty. Stanovenie tlakových vlastností (ISO 844: 2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 844 (64 5410)

Dátum vydania: 01.09.2021

Tuhé ľahčené plasty. Stanovenie tlakových vlastností (ISO 844: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 845 (64 5411)

Dátum vydania: 01.01.2010

Ľahčené plasty a gumy. Stanovenie zdanlivej hustoty (ISO 845: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 845 (64 5411) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2001

Ľahčené plasty a gumy. Stanovenie zdanlivej objemovej hmotnosti (ISO 845:1988)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 9054 (64 5422)

Dátum vydania: 01.12.2001

Tvrdé ľahčené plasty. Skúšobné metódy pre vysokohustotné materiály s kôrou (ISO 9054:1990)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 9369 (64 5481) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2001

Plasty. Základné materiály pre polyuretány. Čisté izokyanáty. Stanovenie izokyanátových skupín (ISO 9369:1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 9772 (64 5464) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1997

Ľahčené plasty. Stanovenie charakteristík horenia malých horizontálne uložených vzoriek vystavených malému plameňu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac