SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 64 9001 (64 9001)

Dátum vydania: 08.10.1984

Vodné disperzie polymérov a kopolymérov. Príprava skúšobných náterov a voľných filmov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 9002 (64 9002)

Dátum vydania: 23.12.1981

Vodné disperzie polymérov a kopolymérov. Stanovenie obsahu sušiny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 9003 (64 9003) zrušená

Dátum vydania: 20.03.1984

VODNE DISPERZE POLYMERU A KOPOLYMERU. STANOVENI STABILITY ZA NIZKYCH TEPLOT

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 9004 (64 9004) zrušená

Dátum vydania: 17.12.1982

VODNE DISPERZE POLYMERU A KOPOLYMERU. STANOVENI PH

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 9005 (64 9005) zrušená

Dátum vydania: 11.01.1985

Vodné disperzie polymérov a kopolymérov. Skúška ťahom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 9006 (64 9006) zrušená

Dátum vydania: 11.01.1985

Vodné disperzie polymérov a kopolymérov. Stanovenie bodu zbelenia a minimálnej filmotvornej teploty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 9007 (64 9007) zrušená

Dátum vydania: 18.08.1986

Vodné disperzie polymérov a kopolymérov. Stanovenie penivosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 9008 (64 9008) zrušená

Dátum vydania: 02.06.1986

Vodné disperzie polymérov a kopolymérov. Stanovenie obsahu koagulátu a hrubých nečistôt sitovou analýzou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 9009 (64 9009) zrušená

Dátum vydania: 05.04.1986

Vodné disperzie polymérov a kopolymérov. Stanovenie mechanickej stability

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 9010 (64 9010) zrušená

Dátum vydania: 27.10.1986

Vodné disperzie polymérov a kopolymérov. Stanovenie odolnosti proti zvýšenej teplote

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 9011 (64 9011)

Dátum vydania: 03.01.1989

Vodné disperzie polymérov a kopolymérov. Stanovenie stability a sklonu k sedimentácii po zriedení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 9012 (64 9012)

Dátum vydania: 03.01.1989

Vodné disperzie polymérov a kopolymérov. Stanovenie nelepivosti náteru z disperzií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 64 9013 (64 9013)

Dátum vydania: 01.07.1992

Vodné disperzie polymérov a kopolymérov. Stanovenie stability disperzie po pridaní elektrolytu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 1147 (64 9003) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1994

Plasty. Polymérne disperzie. Skúška stability pri cyklickom tuhnutí a topení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 1148 (64 9004) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1994

Plasty. Vodné disperzie polymérov a kopolymérov. Stanovenie pH

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 2115 (64 9006) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1996

Plasty. Vodné disperzie polymérov a kopolymérov. Stanovenie teploty zbelenia a minimálnej filmotvornej teploty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 2115 (64 9006)

Dátum vydania: 01.11.2003

Plasty. Polymérne disperzie. Stanovenie teploty zbelenia a minimálnej teploty tvorenia filmu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 3499 (64 9014) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1997

Plasty. Vodné disperzie homopolymérov a kopolymérov vinylacetátu. Stanovenie brómového čísla

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 4576 (64 9008)

Dátum vydania: 01.11.2003

Plasty. Polymérne disperzie. Stanovenie zvyšku na site (obsah veľkých častíc a obsah koagulátu)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 4576 (64 9008) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1996

Plasty. Vodné disperzie homopolymérov a kopolymérov. Stanovenie obsahu veľkých častíc sitovou analýzou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac