SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
SK SK
STN 65 0305 (65 0305)

Dátum vydania: 22.03.1979

Stupnica pH vodných roztokov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 0306 (65 0306) zrušená

Dátum vydania: 24.11.1986

Primárne a sekundárne etalónové tlmivé roztoky pre pH-metriu. Metódy prípravy a atestácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 0310 (65 0310)

Dátum vydania: 24.10.1981

Chemické organické produkty. Stanovenie rozmedzia teploty topenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 0311 (65 0311)

Dátum vydania: 03.09.1981

Chemické organické produkty. Stanovenie teploty kryštalizácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 0312 (65 0312) zrušená

Dátum vydania: 29.09.1986

Organické chemické produkty. Stanovenie destilačného rozmedzia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 0313 (65 0313)

Dátum vydania: 07.05.1991

Chemické produkty. Stanovenie pH vodných roztokov elektrometrickou metódou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 0322 (65 0322) zrušená

Dátum vydania: 06.10.1983

Koncentračné medze výbušnosti. Horľavé plyny a pary

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 0330 (65 0330)

Dátum vydania: 03.06.1981

Chemické produkty. Stanovenie obsahu vody podľa Karla Fischera

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 0331 (65 0331) zrušená

Dátum vydania: 23.04.1963

Stanovenie obsahu dusíka podľa Kjeldahla (semimikrometóda)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 0332 (65 0332)

Dátum vydania: 22.01.1964

Stanovenie halogénov v organických látkach spaľovaním látky v kyslíku v uzvretej nádobe (semimikrometóda)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 0334 (65 0334) zrušená

Dátum vydania: 19.05.1965

Semimikrostanovenie uhlíka a vodíka v organických látkach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 0340 (65 0340)

Dátum vydania: 04.12.1978

Chemické produkty. Stanovenie zafarbenia v jednotkách Hazena (stupnica platina-kobalt)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 0340/a (65 0340)

Dátum vydania: 01.04.1988

Chemické produkty. Stanovenie zafarbenia v jednotkách Hazena (stupnica platina-kobalt)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 0341 (65 0341)

Dátum vydania: 24.06.1980

Kvapalné chemické produkty. Stanovenie indexu lomu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 0342 (65 0342)

Dátum vydania: 17.06.1980

Kvapalné chemické produkty. Metóda stanovenia hustoty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 0342/a (65 0342)

Dátum vydania: 01.08.1988

Kvapalné chemické produkty. Metóda stanovenia hustoty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 0343 (65 0343) zrušená

Dátum vydania: 20.11.1980

Chemické produkty. Stanovenie permanganátového čísla a spotreby manganistanu draselného

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 0344 (65 0344)

Dátum vydania: 17.12.1982

Chemické produkty. Stanovenie brómového čísla

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 0345 (65 0345)

Dátum vydania: 13.02.1985

Organické chemické produkty. Stanovenie jódového čísla

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 0346 (65 0346) zrušená

Dátum vydania: 02.06.1986

Chemické výrobky. Stanovenie neprchavého zvyšku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 0347 (65 0347)

Dátum vydania: 19.10.1989

Organické chemické produkty. Stanovenie kyslosti a zásaditosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 0348 (65 0348)

Dátum vydania: 24.08.1990

Organické chemické produkty. Stanovenie hydroxylového čísla acetanhydridom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 0350 (65 0350)

Dátum vydania: 05.04.1991

Metódy skúšania acetátových rozpúšťadiel

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 0350 (65 0350) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1967

METODY~ZKOUSENI~ACETATOVYCH~ROSPOUSTEDEL

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 0351 (65 0351) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1967

METODY~ZKOUSENI~FTALATU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 0351 (65 0351) zrušená

Dátum vydania: 08.05.1991

Chemické produkty. Metódy skúšania ftalátov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 0358 (65 0358) zrušená

Dátum vydania: 13.01.1976

PAPIROVA~CHROMATOGRAFIE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 0359 (65 0359) zrušená

Dátum vydania: 13.01.1976

CHROMATOGRAFIE NA~TENKE~VRSTVE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ASTM D 1120 (65 0317)

Dátum vydania: 01.01.2002

Štandardná skúšobná metóda stanovenia teploty varu motorových chladiacich kvapalín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ASTM E 537 (65 0316)

Dátum vydania: 01.01.2002

Štandardná skúšobná metóda stanovenia tepelnej stability chemických látok metódami termickej analýzy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 2718 (65 0338) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1995

Požiadavky na usporiadanie základných údajov v normách na plynovú chromatografiu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 5790 (65 0319) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2003

Anorganické chemické výrobky technické. Všeobecná metóda na stanovenie obsahu chloridov. Merkurimetrická metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 6227 (65 0318)

Dátum vydania: 01.02.2003

Chemické výrobky technické. Všeobecná metóda na stanovenie obsahu chloridových iónov. Potenciometrická metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 760 (65 0303)

Dátum vydania: 01.07.2003

Stanovenie vody. Karl Fischerova metóda. (Všeobecná metóda)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN NF T 20-047 (65 0314)

Dátum vydania: 01.11.2001

Priemyselné chemikálie. Stanovenie tlaku pár tuhých a kvapalných látok v rozsahu od 10|exp(-3)| Pa do 1 Pa. Metóda váženia tlaku pár

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN NF T 20-048 (65 0315)

Dátum vydania: 01.11.2001

Priemyselné chemikálie. Stanovenie tlaku pár tuhých a kvapalných látok v rozsahu od 10|exp(-1)| Pa do 10|exp(5)| Pa. Statická metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac