SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
STN 65 1025 (65 1025) zrušená

Dátum vydania: 11.02.1970

SKUSANIE~TECHNICKEJ~KYSELINY~SIROVEJ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 1025-1 (65 1025)

Dátum vydania: 04.08.1989

Kyselina sírová technická. Všeobecné požiadavky na skúšanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 1025-10 (65 1025)

Dátum vydania: 04.08.1989

Kyselina sírová technická. Spektrofotometrická metóda stanovenia celkového množstva oxidov dusíka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 1025-11 (65 1025)

Dátum vydania: 04.08.1989

Kyselina sírová technická. Spektrofotometrická metóda stanovenia železa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 1025-2 (65 1025)

Dátum vydania: 04.08.1989

Kyselina sírová technická. Titračná metóda stanovenia kyseliny sírovej

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 1025-3 (65 1025)

Dátum vydania: 04.08.1989

Oleum technické. Metóda stanovenia celkového oxidu sírového a voľného oxidu sírového

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 1025-4 (65 1025)

Dátum vydania: 04.08.1989

Kyselina sírová technická. Jodometrická metóda stanovenia oxidu siričitého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 1025-5 (65 1025)

Dátum vydania: 04.08.1989

Kyselina sírová technická. Metódy stanovenia arzénu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 1025-6 (65 1025)

Dátum vydania: 04.08.1989

Kyselina sírová technická. Metódy stanovenia ťažkých kovov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 1025-7 (65 1025)

Dátum vydania: 04.08.1989

Kyselina sírová technická. Metódy stanovenia chloridov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 1025-8 (65 1025)

Dátum vydania: 04.08.1989

Kyselina sírová technická. Gravimetrická metóda stanovenia zvyšku po žíhaní

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 1025-9 (65 1025)

Dátum vydania: 04.08.1989

Kyselina sírová technická. Metóda stanovenia suspendovaných látok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 1038 (65 1038)

Dátum vydania: 29.07.1980

Oxid antimonitý

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 1039-2 (65 1039) zrušená

Dátum vydania: 25.01.1975

Chemický rozbor oxidu hlinitého a hydroxidu hlinitého. Príprava laboratórnej vzorky a jej uchovávanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 1039-2/a (65 1039) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1984

Chemický rozbor oxidu hlinitého a hydroxidu hlinitého. Príprava laboratórnej vzorky a jej uchovávanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 1040 (65 1040) zrušená

Dátum vydania: 18.09.1979

Oxid hlinitý. Odber a príprava vzoriek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 1041 (65 1041) zrušená

Dátum vydania: 11.05.1987

Oxid hlinitý. Metódy chemického rozboru. Všeobecné údaje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 1042 (65 1042)

Dátum vydania: 15.05.1980

Oxid hlinitý. Metóda stanovenia obsahu vlhkosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 1043 (65 1043) zrušená

Dátum vydania: 18.05.1979

Oxid hlinitý. Vážková metóda stanovenia straty žíhaním

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 1044 (65 1044) zrušená

Dátum vydania: 25.04.1991

Oxid hlinitý. Stanovenie oxidu železitého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 1044 (65 1044) zrušená

Dátum vydania: 31.05.1978

KYSLICNIK HLINITY~METODY CHEMICKEHO ROZBORU.~STANOVENI OBSAHU KYSLICNIKU ZELEZITEHO

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 1045 (65 1045) zrušená

Dátum vydania: 31.05.1978

KYSLICNIK HLINITY~METODY CHEMICKEHO ROZBORU.~STANOVENI OBSAHU KYSLICNIKU KREMICITEHO

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 1045 (65 1045) zrušená

Dátum vydania: 25.04.1991

Oxid hlinitý. Stanovenie oxidu kremičitého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 1046 (65 1046) zrušená

Dátum vydania: 25.04.1991

Oxid hlinitý. Stanovenie oxidu titaničitého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 1046 (65 1046) zrušená

Dátum vydania: 31.05.1978

KYSLICNIK HLINITY~METODY CHEMICKEHO ROZBORU.~STANOVENI OBSAHU KYSLICNIKU TITANICITEHO

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 1047 (65 1047) zrušená

Dátum vydania: 31.05.1978

KYSLICNIK HLINITY~METODY CHEMICKEHO ROZBORU.~STANOVENI OBSAHU KYSLICNIKU VANADICNEHO

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 1047 (65 1047) zrušená

Dátum vydania: 25.04.1991

Oxid hlinitý. Stanovenie oxidu vanadičného

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 1048 (65 1048) zrušená

Dátum vydania: 25.04.1991

Oxid hlinitý. Stanovenie oxidu fosforečného

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 1048 (65 1048) zrušená

Dátum vydania: 31.05.1978

KYSLICNIK HLINITY~METODY CHEMICKEHO ROZBORU.~STANOVENI OBSAHU KYSLICNIKU FOSFORECNEHO

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 1049 (65 1049) zrušená

Dátum vydania: 31.05.1978

KYSLICNIK HLINITY~METODY CHEMICKEHO ROZBORU.~STANOVENI OBSAHU KYSLICNIKU SODNEHO A KYSLICNIKU DRASELNEHO

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 1049 (65 1049) zrušená

Dátum vydania: 25.04.1991

Oxid hlinitý. Stanovenie oxidu sodného a oxidu draselného

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 1050 (65 1050) zrušená

Dátum vydania: 18.05.1979

Oxid hlinitý. Metóda stanovenia sypnej hmotnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 1051 (65 1051) zrušená

Dátum vydania: 18.05.1979

Oxid hlinitý. Metóda stanovenia sypného uhla

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 1052 (65 1052) zrušená

Dátum vydania: 25.04.1991

Oxid hlinitý. Metódy prípravy roztoku vzorky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 1052 (65 1052) zrušená

Dátum vydania: 04.05.1981

KYSLICNIK~HLINITY.~METODY~ROZKLADU~VZORKU A PRIPRAVY ROZTOKU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 1053 (65 1053) zrušená

Dátum vydania: 04.05.1981

KYSLICNIK~HLINITY. METODA ATOMOVE ABSORBCNI SPEKTROMETRIE A FOTOMETRICKA METODA STANOVENI~OBSAHU~KYSLICNIKU~CHROMITEHO

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 1053 (65 1053) zrušená

Dátum vydania: 25.04.1991

Oxid hlinitý. Stanovenie oxidu chromitého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 1054 (65 1054) zrušená

Dátum vydania: 29.04.1991

Oxid hlinitý. Stanovenie oxidu manganatého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 1054 (65 1054) zrušená

Dátum vydania: 04.05.1981

KYSLICNIK~HLINITY. METODA ATOMOVE ABSORPCNI SPEKTROMETRIE A FOTOMETRICKA METODA STANOVENI~OBSAHU~KYSLICNIKU~MANGANATEHO

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 1055 (65 1055) zrušená

Dátum vydania: 04.05.1981

KYSICNIK~HLINITY. METODA ATOMOVE ABSORPCNI SPEKTROMETRIE, FOTOMETRICKA A POLAROGRAFICKA METODA STANOVENI OBSAHU KYSLICNIKU ZINECNATEHO

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 1055 (65 1055) zrušená

Dátum vydania: 29.04.1991

Oxid hlinitý. Stanovenie oxidu zinočnatého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 1056 (65 1056)

Dátum vydania: 26.05.1983

Oxid hlinitý. Príprava vzorky na skúšanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 1057 (65 1057) zrušená

Dátum vydania: 29.04.1991

Oxid hlinitý. Stanovenie granulometrického zloženia metódou sitového rozboru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 1058 (65 1058) zrušená

Dátum vydania: 13.01.1983

Oxid hlinitý. Stanovenie obsahu oxidu vápenatého metódou atómovej absorpčnej spektrometrie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 1059 (65 1059) zrušená

Dátum vydania: 11.05.1987

Oxid hlinitý. Metóda atómovej absorpčnej spektrometrie a fotometrická metóda stanovenia obsahu oxidu meďnatého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 1060 (65 1060) zrušená

Dátum vydania: 17.02.1984

Oxid hlinitý. Odmerná metóda stanovenia alkality

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 1061 (65 1061) zrušená

Dátum vydania: 22.09.1988

Anorganické zlúčeniny fosforu. Metóda stanovenia mono-, di-, trifosforečnanov a trimetafosforečnanov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 1062 (65 1062) zrušená

Dátum vydania: 22.09.1988

Anorganické zlúčeniny fosforu. Stanovenie zvyšku na site

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 1063 (65 1063) zrušená

Dátum vydania: 22.09.1988

Anorganické zlúčeniny fosforu. Stanovenie látok nerozpustných vo vode

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 1064 (65 1064) zrušená

Dátum vydania: 22.09.1988

Anorganické zlúčeniny fosforu. Stanovenie trifosforečnanu pentasodného

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 1065 (65 1065) zrušená

Dátum vydania: 22.09.1988

Anorganické zlúčeniny fosforu. Stanovenie stupňa belosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 1066 (65 1066) zrušená

Dátum vydania: 29.01.1980

FOSFOR A~ANORGANICKE ZLUCENINY FOSFORU.~STANOVENIE~PH

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 1067 (65 1067) zrušená

Dátum vydania: 22.09.1988

Anorganické zlúčeniny fosforu. Stanovenie chloridov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 1068 (65 1068) zrušená

Dátum vydania: 22.09.1988

Anorganické zlúčeniny fosforu. Stanovenie olova

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 1069 (65 1069)

Dátum vydania: 25.09.1981

Fosfor a anorganické zlúčeniny fosforu. Stanovenie obsahu celkového P|idx(2)|O|idx(5)|

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 1070 (65 1070)

Dátum vydania: 25.09.1981

Fosfor a anorganické zlúčeniny fosforu. Stanovenie obsahu monofosforečnanu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 1071 (65 1071) zrušená

Dátum vydania: 25.09.1981

Fosfor a anorganické zlúčeniny fosforu. Stanovenie obsahu arzénu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 1072 (65 1072) zrušená

Dátum vydania: 25.09.1981

Fosfor a anorganické zlúčeniny fosforu. Stanovenie obsahu železa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 1073 (65 1073) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1982

Fosfor a anorganické zlúčeniny fosforu. Stanovenie obsahu síranov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 1073/a (65 1073) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1988

Fosfor a anorganické zlúčeniny fosforu. Stanovenie obsahu síranov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 1085 (65 1085)

Dátum vydania: 16.09.1983

Fosfor žltý technický

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 1091 (65 1091)

Dátum vydania: 07.10.1981

Síra. Metódy skúšania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 1095 (65 1095)

Dátum vydania: 18.01.1983

Sírouhlík syntetický technický

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac