Tlačiť

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
SK SK
STN 65 1311 (65 1311)

Dátum vydania: 31.10.1984

Amoniak kvapalný technický

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 1311/a (65 1311)

Dátum vydania: 01.02.1991

Amoniak kvapalný technický

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 1312-1 (65 1312) zrušená

Dátum vydania: 15.09.1990

Amoniak kvapalný technický. Metódy odberu a úpravy vzoriek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 1312-2 (65 1312) zrušená

Dátum vydania: 15.09.1990

Amoniak kvapalný technický. Metóda stanovenia vody podľa Karla Fischera

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 1312-3 (65 1312) zrušená

Dátum vydania: 15.09.1990

Amoniak kvapalný technický. Metódy stanovenia zvyšku po odparení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 1314 (65 1314)

Dátum vydania: 24.06.1980

Čpavková voda technická

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac