SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
SK SK
STN 05 5701 (05 5701)

Dátum vydania: 17.01.1985

Zváranie. Tavené tavivá na oblúkové zváranie a naváranie. Technické dodacie predpisy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 05 5701/a (05 5701)

Dátum vydania: 01.09.1990

Zváranie. Tavené tavivá na oblúkové zváranie a naváranie. Technické dodacie predpisy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 05 5701/Z2 (05 5701)

Dátum vydania: 01.06.2000

Zváranie. Tavené tavivá na oblúkové zváranie a naváranie. Technické dodacie predpisy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 05 5702 (05 5702)

Dátum vydania: 17.01.1985

Zváranie. Tavené tavivo na oblúkové zváranie a naváranie F-FB 2

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 05 5702/a (05 5702)

Dátum vydania: 01.09.1990

Zváranie. Tavené tavivo na oblúkové zváranie a naváranie F-FB 2

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 05 5703 (05 5703)

Dátum vydania: 17.01.1985

Zváranie. Tavené tavivo na oblúkové zváranie a naváranie F-AB 3

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 05 5703/a (05 5703)

Dátum vydania: 01.09.1990

Zváranie. Tavené tavivo na oblúkové zváranie a naváranie F-AB 3

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 05 5704 (05 5704)

Dátum vydania: 17.01.1985

Zváranie. Tavené tavivo na oblúkové zváranie a naváranie F-CS 4

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 05 5705 (05 5705)

Dátum vydania: 11.11.1970

Spájkovanie kovov. Tavidlá na spájkovanie kovov. Technické dodacie predpisy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 05 5705/Z1 (05 5705)

Dátum vydania: 01.01.1999

Spájkovanie kovov. Tavidlá na spájkovanie kovov. Technické dodacie predpisy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 05 5711 (05 5711)

Dátum vydania: 17.01.1985

Zváranie. Tavené tavivo na oblúkové zváranie a naváranie F-MS 1

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 05 5711/a (05 5711)

Dátum vydania: 01.09.1990

Zváranie. Tavené tavivo na oblúkové zváranie a naváranie F-MS 1

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 05 5712 (05 5712)

Dátum vydania: 17.01.1985

Zváranie. Tavené tavivo na oblúkové zváranie a naváranie F-MS 2

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 05 5712/a (05 5712)

Dátum vydania: 01.09.1990

Zváranie. Tavené tavivo na oblúkové zváranie a naváranie F-MS 2

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 05 5713 (05 5713)

Dátum vydania: 17.01.1985

Zváranie. Tavené tavivo na oblúkové zváranie a naváranie F-MS 3

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 05 5713/a (05 5713)

Dátum vydania: 01.09.1990

Zváranie. Tavené tavivo na oblúkové zváranie a naváranie F-MS 3

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 05 5715 (05 5715)

Dátum vydania: 17.01.1985

Zváranie. Tavené tavivo na oblúkové zváranie a naváranie F-MS 5

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 05 5715/a (05 5715)

Dátum vydania: 01.09.1990

Zváranie. Tavené tavivo na oblúkové zváranie a naváranie F-MS 5

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 05 5716 (05 5716)

Dátum vydania: 17.01.1985

Zváranie. Tavené tavivo na oblúkové zváranie a naváranie F-MS 6

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 05 5716/a (05 5716)

Dátum vydania: 01.09.1990

Zváranie. Tavené tavivo na oblúkové zváranie a naváranie F-MS 6

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 05 5717 (05 5717)

Dátum vydania: 17.01.1985

Zváranie. Tavené tavivo na oblúkové zváranie a naváranie F-AB 7

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 05 5717/a (05 5717)

Dátum vydania: 01.09.1990

Zváranie. Tavené tavivo na oblúkové zváranie a naváranie F-AB 7

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 05 5720 (05 5720)

Dátum vydania: 11.03.1983

Zváranie. Tavivá na oblúkové a elektrotroskové zváranie ocelí. Chemický rozbor

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 05 5770 (05 5770) zrušená

Dátum vydania: 13.08.1975

Zváranie. Tavidlo FB 11-21

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 05 5772 (05 5772)

Dátum vydania: 13.08.1975

Zváranie. Tavidlo FB 11-31

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 05 5778 (05 5778)

Dátum vydania: 13.08.1975

Zváranie. Tavidlo FB 12-11

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 05 5779 (05 5779)

Dátum vydania: 13.08.1975

Zváranie. Tavidlo FB 12-12

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 05 5780 (05 5780)

Dátum vydania: 13.08.1975

Zváranie. Tavidlo FB 21-21

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12074 (05 5708) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Zváracie materiály. Požiadavky na kvalitu pre výrobu, dodávku a distribúciu materiálov na zváranie a príbuzné procesy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 29454-1 (05 5706) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1999

Tavivá na mäkké spájkovanie. Klasifikácia a požiadavky. Časť 1: Klasifikácia, označovanie a balenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 29455-1 (05 5707)

Dátum vydania: 01.12.2001

Tavivá na mäkké spájkovanie. Skúšobné metódy. Časť 1: Stanovenie neprchavej látky gravimetrickou metódou (ISO 9455-1:1990)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 29455-11 (05 5707) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1997

Tavivá na mäkké spájkovanie. Skúšobné metódy. 11. časť: Rozpustnosť zvyškov taviva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 29455-14 (05 5707) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1996

Tavivá na mäkké spájkovanie. Skúšobné metódy. 14. časť: Stanovenie priľnavosti zvyškov taviva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 29455-5 (05 5707) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1997

Tavivá na mäkké spájkovanie. Skúšobné metódy. 5. časť: Skúška medeným zrkadlom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 29455-8 (05 5707)

Dátum vydania: 01.02.1997

Tavivá na mäkké spájkovanie. Skúšobné metódy. 8. časť: Stanovenie obsahu zinku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 760 (05 5700) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2000

Zváracie materiály. Tavivá na zváranie pod tavivom. Klasifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14174 (05 5700) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2012

Zváracie materiály. Tavivá na zváranie pod tavivom a na elektrotroskové zváranie. Klasifikácia (ISO 14174: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14174 (05 5700)

Dátum vydania: 01.11.2019

Zváracie materiály. Tavivá na zváranie pod tavivom a na elektrotroskové zváranie. Klasifikácia (ISO 14174: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 9454-1 (05 5706)

Dátum vydania: 01.09.2016

Tavivá na mäkké spájkovanie. Klasifikácia a požiadavky. Časť 1: Klasifikácia, označovanie a balenie (ISO 9454-1: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 9454-2 (05 5706) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Tavivá na mäkké spájkovanie. Klasifikácia a požiadavky. Časť 2: Prevádzkové požiadavky (ISO 9454-2:1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 9455-10 (05 5707) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2002

Tavivá na mäkké spájkovanie. Skúšobné metódy. Časť 10: Skúška účinnosti taviva. Metóda roztekavosti spájky (ISO 9455-10:1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 9455-10 (05 5707) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2013

Tavivá na mäkké spájkovanie. Skúšobné metódy. Časť 10: Skúška účinnosti taviva. Metóda roztekavosti spájky (ISO 9455-10: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 9455-10 (05 5707)

Dátum vydania: 01.12.2013

Tavivá na mäkké spájkovanie. Skúšobné metódy. Časť 10: Skúška účinnosti taviva. Metóda roztekavosti spájky (ISO 9455-10: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 9455-11 (05 5707)

Dátum vydania: 01.04.2018

Tavivá na mäkké spájkovanie. Skúšobné metódy. Časť 11: Rozpustnosť zvyškov taviva (ISO 9455-11: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 9455-14 (05 5707)

Dátum vydania: 01.04.2018

Tavivá na mäkké spájkovanie. Skúšobné metódy. Časť 14: Stanovenie priľnavosti zvyškov taviva (ISO 9455-14: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 9455-16 (05 5707) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2013

Tavivá na mäkké spájkovanie. Skúšobné metódy. Časť 16: Stanovenie účinnosti taviva. Postup na meranie zmáčavosti (ISO 9455-16: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 9455-16 (05 5707)

Dátum vydania: 01.04.2020

Tavivá na mäkké spájkovanie. Skúšobné metódy. Časť 16: Stanovenie účinnosti taviva. Postup na meranie zmáčavosti (ISO 9455-16: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 9455-16 (05 5707) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2002

Tavivá na mäkké spájkovanie. Skúšobné metódy. Časť 16: Stanovenie účinnosti taviva. Postup na meranie zmáčavosti (ISO 9455-16:1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 9455-5 (05 5707)

Dátum vydania: 01.04.2021

Tavivá na mäkké spájkovanie. Skúšobné metódy. Časť 5: Skúška medeným zrkadlom (ISO 9455-5: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 9455-5 (05 5707) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2015

Tavivá na mäkké spájkovanie. Skúšobné metódy. Časť 5: Skúška medeným zrkadlom (ISO 9455-5: 2014)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 9455-6 (05 5707)

Dátum vydania: 01.08.2001

Tavivá na mäkké spájkovanie. Skúšobné metódy. Časť 6: Stanovenie obsahu a zisťovanie prítomnosti halogenidov (s výnimkou fluoridov) (ISO 9455- 6:1995)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 9455-9 (05 5707) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Tavivá na mäkké spájkovanie. Skúšobné metódy. Časť 9: Stanovenie obsahu amoniaku (ISO 9455-9: 1993)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 9455-9 (05 5707)

Dátum vydania: 01.05.2021

Tavivá na mäkké spájkovanie. Skúšobné metódy. Časť 9: Stanovenie obsahu amoniaku (ISO 9455-9: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac