SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 65 2050 (65 2050)

Dátum vydania: 17.11.1981

Hydroxid sodný technický. Acidimetrická metóda stanovenia obsahu hydroxidu sodného, celkovej alkality a uhličitanu sodného

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 2051 (65 2051)

Dátum vydania: 17.11.1981

Hydroxid sodný technický. Plynomerná metóda stanovenia obsahu uhličitanu sodného

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 2052 (65 2052) zrušená

Dátum vydania: 17.11.1981

HYDROXID SODNY~TECHNICKY.~OBJEMOVA METODA PRO~STANOVENI OBSAHU UHLICITANU SODNEHO

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 2053 (65 2053)

Dátum vydania: 17.11.1981

Hydroxid sodný technický. Metódy stanovenia obsahu chloridu sodného

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 2054 (65 2054)

Dátum vydania: 17.11.1981

Hydroxid sodný technický. Fotokolorimetrická metóda stanovenia obsahu kyseliny kremičitej

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 2055 (65 2055)

Dátum vydania: 17.11.1981

Hydroxid sodný technický. Vážková metóda stanovenia obsahu kyseliny kremičitej

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 2056 (65 2056)

Dátum vydania: 17.11.1981

Hydroxid sodný technický. Vážková metóda stanovenia súčtu obsahu oxidov železa a hliníka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 2057 (65 2057)

Dátum vydania: 17.11.1981

Hydroxid sodný technický. Fotokolorimetrická metóda stanovenia obsahu železa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 2058 (65 2058)

Dátum vydania: 17.11.1981

Hydroxid sodný technický. Metóda atómovej absorpčnej spektroskopie na stanovenie obsahu železa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 2059 (65 2059)

Dátum vydania: 17.11.1981

Hydroxid sodný technický. Metódy stanovenia obsahu síranu sodného

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 2060 (65 2060)

Dátum vydania: 17.11.1981

Hydroxid sodný technický. Jodometrická metóda stanovenia obsahu chlorečnanu sodného

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 2061 (65 2061)

Dátum vydania: 17.11.1981

Hydroxid sodný technický. Fotokolorimetrická metóda stanovenia obsahu medi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 2062 (65 2062)

Dátum vydania: 17.11.1981

Hydroxid sodný technický. Metóda atómovej absorpčnej spektroskopie na stanovenie obsahu medi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 2063 (65 2063)

Dátum vydania: 17.11.1981

Hydroxid sodný technický. Metódy stanovenia obsahu ťažkých kovov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 2064 (65 2064)

Dátum vydania: 17.11.1981

Hydroxid sodný technický. Fotokolorimetrická metóda stanovenia obsahu hliníka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 2065 (65 2065)

Dátum vydania: 17.11.1981

Hydroxid sodný technický. Komplexometrická metóda stanovenia súčtu obsahu vápnika a horčíka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 2066 (65 2066)

Dátum vydania: 12.08.1983

Hydroxid sodný technický. Metóda atómovej absorpčnej spektroskopie na stanovenie obsahu súčtu vápnika a horčíka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 2067 (65 2067)

Dátum vydania: 17.11.1981

Hydroxid sodný technický. Fotokolorimetrická metóda stanovenia obsahu ortuti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 2068 (65 2068)

Dátum vydania: 12.09.1984

Hydroxid sodný technický. Metóda atómovej absorpčnej spektroskopie na stanovenie obsahu ortuti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 2080 (65 2080)

Dátum vydania: 12.09.1984

Uhličitan sodný technický. Titračná metóda stanovenia obsahu uhličitanu sodného

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 2081 (65 2081)

Dátum vydania: 12.09.1984

Uhličitan sodný technický. Titračná metóda stanovenia obsahu chloridov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 2082 (65 2082)

Dátum vydania: 12.09.1984

Uhličitan sodný technický. Fotometrická metóda stanovenia obsahu železa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 2083 (65 2083)

Dátum vydania: 12.09.1984

Uhličitan sodný technický. Vážková metóda stanovenia obsahu látok nerozpustných vo vode

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 2084 (65 2084)

Dátum vydania: 12.09.1984

Uhličitan sodný technický. Metóda stanovenia straty žíhaním

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 2085 (65 2085)

Dátum vydania: 12.09.1984

Uhličitan sodný technický. Vážková metóda stanovenia obsahu síranov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 2088 (65 2088)

Dátum vydania: 31.10.1984

Hydrogenuhličitan sodný technický. Metódy skúšania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 3195 (65 2052)

Dátum vydania: 01.08.2010

Hydroxid sodný na priemyselné používanie. Odber vzoriek. Skúšobná vzorka. Príprava zásobného roztoku na vykonávanie určitých stanovení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac