SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 65 2410 (65 2410) zrušená

Dátum vydania: 29.04.1986

Tetraboritan disodný dekahydrát technický (borax)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 2411 (65 2411)

Dátum vydania: 23.07.1985

Tetraboritan disodný technický. Metódy skúšania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 2460 (65 2460) zrušená

Dátum vydania: 24.12.1981

CHLORID~SODNY (SUL). METODY~ORGANOLEPTICKEHO~STANOVENI

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 2461 (65 2461)

Dátum vydania: 24.12.1981

Chlorid sodný (soľ). Metóda stanovenia obsahu vody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 2462 (65 2462)

Dátum vydania: 24.12.1981

Chlorid sodný (soľ). Metóda stanovenia obsahu látok nerozpustných vo vode

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 2463 (65 2463) zrušená

Dátum vydania: 24.12.1981

Chlorid sodný (soľ). Metóda stanovenia obsahu vápnika a horčíka atómovou absorpčnou spektroskopiou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 2464 (65 2464)

Dátum vydania: 24.12.1981

Chlorid sodný (soľ). Komplexometrická metóda stanovenia obsahu vápnika a horčíka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 2465 (65 2465)

Dátum vydania: 24.12.1981

Chlorid sodný (soľ). Metódy stanovenia obsahu síranov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 2466 (65 2466)

Dátum vydania: 24.12.1981

Chlorid sodný (soľ). Merkurimetrická metóda stanovenia obsahu chloridov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 2467 (65 2467) zrušená

Dátum vydania: 24.12.1981

Chlorid sodný (soľ). Metóda stanovenia obsahu draslíka atómovou absorpčnou spektroskopiou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 2468 (65 2468) zrušená

Dátum vydania: 24.12.1981

Chlorid sodný (soľ). Stanovenie obsahu draslíka plameňovou fotometriou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 2469 (65 2469) zrušená

Dátum vydania: 24.12.1981

Chlorid sodný (soľ). Metóda stanovenia obsahu železa atómovou absorpčnou spektroskopiou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 2470 (65 2470) zrušená

Dátum vydania: 24.12.1981

Chlorid sodný (soľ). Fotokolorimetrická metóda stanovenia obsahu železa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 2471 (65 2471) zrušená

Dátum vydania: 24.12.1981

CHLORID~SODNY (SUL).~METODY~STANOVENI OBSAHU JODIDU DRASELNEHO

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 2472 (65 2472) zrušená

Dátum vydania: 24.12.1981

CHLORID~SODNY (SUL).~FOTOKOLORIMETRICKA~METODA~STANOVENI OBSAHU FLUORIDU SODNEHO

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 2473 (65 2473) zrušená

Dátum vydania: 24.12.1981

CHLORID~SODNY (SUL).~POTENCIOMETRICKA~METODA~STANOVENI OBSAHU FLUORIDU SODNEHO

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 2474 (65 2474) zrušená

Dátum vydania: 24.12.1981

CHLORID~SODNY (SUL). FOTOMETRICKA~METODA~STANOVENI OBSAHU ZASADITEHO FOSFORECNANU VAPENATEHO

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 2475 (65 2475) zrušená

Dátum vydania: 24.12.1981

CHLORID~SODNY (SUL).~STANOVENI OBSAHU MEDI~METODOU~ATOMOVE ABSORPCNI~SPEKTROSKOPIE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 2476 (65 2476) zrušená

Dátum vydania: 24.12.1981

CHLORID~SODNY (SUL).~JODOMETRICKA~METODA STANOVENI OBSAHU MEDI

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 2477 (65 2477) zrušená

Dátum vydania: 24.12.1981

CHLORID~SODNY (SUL).~STANOVENI OBSAHU KOBALTU~ATOMOVOU~ABSORPCNI~SPEKTROSKOPII

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 2478 (65 2478) zrušená

Dátum vydania: 24.12.1981

CHLORID~SODNY (SUL).~FOTOMETRICKA~METODA~STANOVENI OBSAHU KOBALTU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 2479 (65 2479) zrušená

Dátum vydania: 24.12.1981

CHLORID~SODNY (SUL). KOLORIMETRICKA~METODA~STANOVENI OBSAHU TEZKYCH KOVU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 2480 (65 2480) zrušená

Dátum vydania: 24.12.1981

CHLORID~SODNY (SUL).~METODA~STANOVENI OBSAHU BROMIDU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 2481 (65 2481) zrušená

Dátum vydania: 24.12.1981

Chlorid sodný (soľ). Metódy stanovenia obsahu kyanoželeznatanu draselného

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 2482 (65 2482) zrušená

Dátum vydania: 24.12.1981

CHLORID~SODNY (SUL).~METODA~STANOVENI GRANULOMETRICKEHO SLOZENI

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac