SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 65 4801 (65 4801) zrušená

Dátum vydania: 15.04.1953

KARBID VAPNIKU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 4802 (65 4802) zrušená

Dátum vydania: 27.12.1983

Priemyselné hnojivá. Základné pojmy, rozdelenie a najdôležitejšie vlastnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 4803 (65 4803) zrušená

Dátum vydania: 19.04.1967

Štatistická prebierka priemyselných hnojív

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 4804 (65 4804)

Dátum vydania: 01.04.1998

Hnojivá, pestovateľské substráty, pôdne pomocné látky. Zoznam typov, požiadavky na označovanie a balenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 4811 (65 4811) zrušená

Dátum vydania: 24.11.1986

Peroxid vodíka technický

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 4813 (65 4813) zrušená

Dátum vydania: 29.08.1988

Priemyselné hnojivá. Metódy stanovenia vody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 4814 (65 4814) zrušená

Dátum vydania: 21.01.1976

Stanovenie obsahu dusíka v priemyselných hnojivách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 4814/Z1 (65 4814) zrušená

Dátum vydania: 15.07.1993

Stanovenie obsahu dusíka v priemyselných hnojivách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 4815 (65 4815) zrušená

Dátum vydania: 18.05.1989

Priemyselné hnojivá. Metódy stanovenia fosforečnanov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 4815 (65 4815) zrušená

Dátum vydania: 14.04.1981

PRUMYSLOVA~HNOJIVA.~METODY~STANOVENI RUZNYCH~FOREM~FOSFORU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 4816 (65 4816)

Dátum vydania: 13.08.1982

Priemyselné hnojivá. Metódy stanovenia obsahu draslíka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 4821 (65 4821) zrušená

Dátum vydania: 11.08.1986

Priemyselné hnojivá. Metódy odberu a úpravy vzoriek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 4822 (65 4822)

Dátum vydania: 11.11.1982

Priemyselné hnojivá. Metóda prípravy vzoriek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 4823 (65 4823)

Dátum vydania: 11.11.1982

Priemyselné hnojivá. Metóda stanovenia granulometrického zloženia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 4824 (65 4824) zrušená

Dátum vydania: 11.11.1982

Priemyselné hnojivá. Metóda stanovenia statickej pevnosti granulí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 4825 (65 4825) zrušená

Dátum vydania: 11.11.1982

Priemyselné hnojivá. Metóda stanovenia oteru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 4826 (65 4826) zrušená

Dátum vydania: 11.11.1982

Priemyselné hnojivá. Metóda stanovenia sypkosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 4827 (65 4827) zrušená

Dátum vydania: 11.11.1982

Priemyselné hnojivá. Metóda stanovenia dynamickej pevnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 4833 (65 4833)

Dátum vydania: 19.10.1982

Priemyselné hnojivá. Odmerná metóda stanovenia dusičnanového dusíka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 4834 (65 4834)

Dátum vydania: 19.10.1982

Priemyselné hnojivá. Metóda stanovenia obsahu amidického dusíka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 4835 (65 4835)

Dátum vydania: 26.08.1983

Priemyselné hnojivá. Destilačná metóda stanovenia obsahu amónneho dusíka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 4836 (65 4836)

Dátum vydania: 26.08.1983

Priemyselné hnojivá. Metódy stanovenia obsahu celkového dusíka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 4840 (65 4840) zrušená

Dátum vydania: 08.04.1983

Hnojivá so stopovými prvkami. Metódy stanovenia obsahu bóru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 4841 (65 4841) zrušená

Dátum vydania: 08.04.1983

Hnojivá so stopovými prvkami. Metódy stanovenia obsahu kobaltu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 4842 (65 4842) zrušená

Dátum vydania: 08.04.1983

Hnojivá so stopovými prvkami. Metódy stanovenia obsahu medi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 4843 (65 4843) zrušená

Dátum vydania: 08.04.1983

Hnojivá so stopovými prvkami. Metódy stanovenia obsahu mangánu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 4844 (65 4844) zrušená

Dátum vydania: 08.04.1983

Hnojivá so stopovými prvkami. Metódy stanovenia obsahu molybdénu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 4845 (65 4845) zrušená

Dátum vydania: 08.04.1983

Hnojivá so stopovými prvkami. Metódy stanovenia obsahu zinku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 4860 (65 4860)

Dátum vydania: 01.09.1993

Priemyselné hnojivá a suroviny na ich výrobu. Stanovenie cudzorodých prvkov metódou AAS

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12047 (65 4806)

Dátum vydania: 01.10.2001

Tuhé priemyselné hnojivá. Meranie statického sypného uhla

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12048 (65 4830)

Dátum vydania: 01.10.2001

Tuhé priemyselné a vápenaté hnojivá. Stanovenie obsahu vlhkosti. Gravimetrická metóda sušením pri (105 ± 2) °C

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12049 (65 4831)

Dátum vydania: 01.10.2001

Tuhé priemyselné a vápenaté hnojivá. Stanovenie obsahu vlhkosti. Gravimetrická metóda sušením za zníženého tlaku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1235 (65 4807)

Dátum vydania: 01.10.2001

Tuhé priemyselné hnojivá. Sitová skúška

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1235/A1 (65 4807)

Dátum vydania: 01.04.2004

Tuhé priemyselné hnojivá. Sitová skúška

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1236 (65 4808)

Dátum vydania: 01.10.2001

Priemyselné hnojivá. Stanovenie sypnej hmotnosti voľne sypaných priemyselných hnojív

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1237 (65 4809)

Dátum vydania: 01.10.2001

Priemyselné hnojivá. Stanovenie sypnej hmotnosti priemyselných hnojív po strasení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12944-1 (65 4800)

Dátum vydania: 01.02.2002

Priemyselné a vápenaté hnojivá a pôdne kondicionéry. Slovník. Časť 1: Všeobecné termíny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12944-2 (65 4800)

Dátum vydania: 01.02.2002

Priemyselné a vápenaté hnojivá a pôdne kondicionéry. Slovník. Časť 2: Terminológia priemyselných hnojív

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12944-3 (65 4800) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2003

Priemyselné a vápenaté hnojivá a pôdne kondicionéry. Slovník. Časť 3: Terminológia vápenatých hnojív

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12944-3 (65 4800)

Dátum vydania: 01.11.2019

Priemyselné a vápenaté hnojivá. Slovník. Časť 3: Terminológia vápenatých hnojív

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12945 (65 4872) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2014

Vápenaté hnojivá. Stanovenie neutralizačnej hodnoty. Titračná metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12945 (65 4872) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Vápenaté hnojivá. Stanovenie neutralizačnej hodnoty. Titračná metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12945 (65 4872) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2008

Vápenaté hnojivá. Stanovenie neutralizačnej hodnoty. Titračná metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12945/AC (65 4872) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2009

Vápenaté hnojivá. Stanovenie neutralizačnej hodnoty. Titračná metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12945+A1 (65 4872)

Dátum vydania: 01.04.2017

Vápenaté hnojivá. Stanovenie neutralizačnej hodnoty. Titračná metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12946 (65 4874)

Dátum vydania: 01.09.2001

Vápenaté hnojivá. Stanovenie obsahu vápnika a obsahu horčíka. Komplexometrická metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12946/AC (65 4874)

Dátum vydania: 01.11.2003

Vápenaté hnojivá. Stanovenie obsahu vápnika a obsahu horčíka. Komplexometrická metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12947 (65 4870)

Dátum vydania: 01.12.2001

Vápenaté hnojivá. Stanovenie horčíka. Metóda atómovej absorpčnej spektrometrie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12948 (65 4873) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Vápenaté hnojivá. Stanovenie distribúcie veľkosti častíc sitovou skúškou za sucha a za mokra

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12948 (65 4873)

Dátum vydania: 01.05.2011

Vápenaté hnojivá. Stanovenie rozdelenia veľkosti častíc sitovou skúškou za sucha a za mokra

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13266 (65 4817)

Dátum vydania: 01.10.2002

Pomaly rozpustné hnojivá. Stanovenie uvoľňovania živín. Metóda na obaľované hnojivá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13299 (65 4801)

Dátum vydania: 01.09.2001

Priemyselné hnojivá. Stanovenie prietokovej rýchlosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13366 (65 4846)

Dátum vydania: 01.11.2001

Priemyselné hnojivá. Úprava katexovou živicou na stanovenie obsahu chelátovaných mikroživín a chelátovaného podielu mikroživín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13368-1 (65 4847) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Priemyselné hnojivá. Stanovenie chelátovacích činidiel v priemyselných hnojivách iónovou chromatografiou. Časť 1: EDTA, HEDTA a DTPA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13368-1 (65 4847)

Dátum vydania: 01.06.2014

Priemyselné hnojivá. Stanovenie chelátovacích činidiel v priemyselných hnojivách iónovou chromatografiou. Časť 1: Stanovenie EDTA, HEDTA a DTPA iónovou chromatografiou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13368-2 (65 4847)

Dátum vydania: 01.05.2018

Priemyselné hnojivá. Stanovenie chelátovacích činidiel v priemyselných hnojivách chromatografiou. Časť 2: Stanovenie železa chelátovaného s o,o-EDDHA, o,o-EDDHMA a HBED, alebo množstva chelátovacích činidiel ionopárovou chromatografiou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13368-2 (65 4847) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2012

Priemyselné hnojivá. Stanovenie chelátovacích činidiel v priemyselných hnojivách chromatografiou. Časť 2: Stanovenie železa chelátovaného s o,o-EDDHA a o,o-EDDHMA ionopárovou chromatografiou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13368-2 (65 4847) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2007

Priemyselné hnojivá. Stanovenie chelátovacích činidiel v priemyselných hnojivách chromatografiou. Časť 2: Stanovenie železa chelátovaného s o,o-EDDHA a o,o-EDDHMA ionopárovou chromatografiou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13368-2 (65 4847) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Priemyselné hnojivá. Stanovenie chelátovacích činidiel v priemyselných hnojivách iónovou chromatografiou. Časť 2: EDDHA a EDDHMA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13368-3 (65 4847)

Dátum vydania: 01.05.2018

Priemyselné hnojivá. Stanovenie chelátovacích činidiel v priemyselných hnojivách chromatografiou. Časť 3: Stanovenie (S,S)-EDDS ionopárovou chromatografiou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13466-1 (65 4838)

Dátum vydania: 01.08.2002

Priemyselné hnojivá. Stanovenie obsahu vody (Karlova-Fischerova metóda). Časť 1: Metanol ako extrakčné činidlo

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13466-2 (65 4838)

Dátum vydania: 01.08.2002

Priemyselné hnojivá. Stanovenie obsahu vody (Karlova-Fischerova metóda). Časť 2: Propán-2-ol ako extrakčné činidlo

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13475 (65 4853)

Dátum vydania: 01.08.2002

Priemyselné hnojivá. Stanovenie obsahu vápnika. Oxalátová metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13971 (65 4875) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2003

Vápenaté hnojivá na báze uhličitanov. Stanovenie reaktivity. Potenciometrická titračná metóda s kyselinou chlorovodíkovou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13971 (65 4875) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2008

Vápenatouhličitanové hnojivá. Stanovenie reaktivity. Potenciometrická titračná metóda s kyselinou chlorovodíkovou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13971 (65 4875) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2013

Vápenatouhličitanové hnojivá. Stanovenie reaktivity. Potenciometrická titračná metóda s kyselinou chlorovodíkovou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13971 (65 4875)

Dátum vydania: 01.02.2021

Vápenatouhličitanové hnojivá. Stanovenie reaktivity. Potenciometrická titračná metóda s kyselinou chlorovodíkovou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14397-1 (65 4839)

Dátum vydania: 01.07.2010

Priemyselné a vápenaté hnojivá. Stanovenie oxidu uhličitého. Časť 1: Metóda pre tuhé hnojivá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14397-2 (65 4839)

Dátum vydania: 01.01.2005

Priemyselné a vápenaté hnojivá. Stanovenie oxidu uhličitého. Časť 2: Metóda pre vápenaté hnojivá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14787 (65 4832)

Dátum vydania: 01.09.2005

Priemyselné a vápenaté hnojivá. Stanovenie obsahu vody. Návody a odporúčania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1482 (65 4805) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Odber vzoriek tuhých priemyselných a vápenatých hnojív

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1482-1 (65 4805)

Dátum vydania: 01.09.2007

Priemyselné a vápenaté hnojivá. Odber a príprava vzorky. Časť 1: Odber vzorky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1482-2 (65 4805)

Dátum vydania: 01.09.2007

Priemyselné a vápenaté hnojivá. Odber a príprava vzorky. Časť 2: Príprava vzorky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1482-3 (65 4805)

Dátum vydania: 01.02.2017

Priemyselné a vápenaté hnojivá. Odber a príprava vzorky. Časť 3: Odber vzoriek zo statických háld

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14888 (65 4848)

Dátum vydania: 01.02.2006

Priemyselné a vápenaté hnojivá. Stanovenie obsahu kadmia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14984 (65 4876) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2006

Vápenaté hnojivá. Stanovenie vplyvu výrobku na pôdne pH. Metóda inkubácie pôdnej vzorky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14984 (65 4876)

Dátum vydania: 01.01.2017

Vápenaté hnojivá. Stanovenie vplyvu výrobku na pôdne pH. Metóda inkubácie pôdnej vzorky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15360 (65 4850)

Dátum vydania: 01.12.2007

Priemyselné hnojivá. Stanovenie dikyándiamidu. Metóda vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15451 (65 4854)

Dátum vydania: 01.01.2009

Priemyselné hnojivá. Stanovenie chelátovacích činidiel. Stanovenie železa chelátovaného s EDDHSA metódou ionopárovej chromatografie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15452 (65 4855)

Dátum vydania: 01.01.2009

Priemyselné hnojivá. Stanovenie chelátovacích činidiel. Stanovenie železa chelátovaného s o,p-EDDHA metódou HPLC s reverznou fázou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15475 (65 4861)

Dátum vydania: 01.06.2009

Priemyselné hnojivá. Stanovenie amoniakového dusíka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15476 (65 4862)

Dátum vydania: 01.06.2009

Priemyselné hnojivá. Stanovenie dusičnanového a amoniakového dusíka podľa Devarda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15477 (65 4857)

Dátum vydania: 01.06.2009

Priemyselné hnojivá. Stanovenie obsahu draslíka rozpustného vo vode

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15478 (65 4863)

Dátum vydania: 01.06.2009

Priemyselné hnojivá. Stanovenie celkového dusíka v močovine

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15479 (65 4858)

Dátum vydania: 01.06.2009

Priemyselné hnojivá. Spektrofotometrické stanovenie biuretu v močovine

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15558 (65 4864)

Dátum vydania: 01.06.2009

Priemyselné hnojivá. Stanovenie dusičnanového a amoniakového dusíka podľa Ulscha

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15559 (65 4865)

Dátum vydania: 01.06.2009

Priemyselné hnojivá. Stanovenie dusičnanového a amoniakového dusíka podľa Arnda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15560 (65 4866)

Dátum vydania: 01.06.2009

Priemyselné hnojivá. Stanovenie celkového dusíka v kyánamide vápenatom (bez dusičnanov)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15561 (65 4867)

Dátum vydania: 01.06.2009

Priemyselné hnojivá. Stanovenie celkového dusíka v kyánamide vápenatom obsahujúcom dusičnany

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15562 (65 4868)

Dátum vydania: 01.06.2009

Priemyselné hnojivá. Stanovenie kyánamidového dusíka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15604 (65 4869)

Dátum vydania: 01.06.2009

Priemyselné hnojivá. Stanovenie rôznych foriem dusíka v tej istej vzorke obsahujúcej dusík ako dusičnany, amoniak, močovinu a kyánamidový dusík

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15688 (65 4856)

Dátum vydania: 01.01.2009

Priemyselné hnojivá. Stanovenie inhibítora ureázy N-(n-butyl)-tiofosfortriamidu (NBPT) metódou HPLC

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15704 (65 4871)

Dátum vydania: 01.06.2009

Vápenaté hnojivá. Stanovenie rozkladu granulovaného vápnika a vápenato-horečnatých uhličitanov pod vplyvom vody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15705 (65 4859)

Dátum vydania: 01.07.2010

Priemyselné hnojivá. Stanovenie kondenzátov močoviny použitím HPLC - izobutylidéndimočoviny a krotonylidéndimočoviny (metóda A) a oligomérov metylénmočoviny (metóda B)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15749 (65 4851)

Dátum vydania: 01.02.2010

Priemyselné hnojivá. Stanovenie obsahu síranov tromi rôznymi metódami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15750 (65 4852)

Dátum vydania: 01.02.2010

Priemyselné hnojivá. Stanovenie rôznych foriem dusíka v hnojivách obsahujúcich dusičnanový, amoniakový a močovinový dusík dvomi rôznymi metódami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15905 (65 4844)

Dátum vydania: 01.10.2010

Priemyselné hnojivá. Stanovenie 3-metylpyrazolu metódou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15909 (65 4845)

Dátum vydania: 01.10.2010

Priemyselné hnojivá. Stanovenie vápnika a mravčanu vo vápenatých listových hnojivách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15919 (65 4880)

Dátum vydania: 01.09.2011

Priemyselné hnojivá. Stanovenie fosforu rozpustného v 2 % kyseline mravčej

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15920 (65 4881)

Dátum vydania: 01.09.2011

Priemyselné hnojivá. Extrakcia fosforu rozpustného v 2 % kyseline citrónovej

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>