SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 65 4902 (65 4902) zrušená

Dátum vydania: 12.07.1961

Nátronové vápno pre lekárske účely

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 4903 (65 4903) zrušená

Dátum vydania: 12.09.1984

PRUMYSLOVA~HNOJIVA.~LEDEK AMONNY

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 4905 (65 4905) zrušená

Dátum vydania: 19.02.1986

PRUMYSLOVA HNOJIVA. LEDEK VAPENATY

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 4907 (65 4907) zrušená

Dátum vydania: 02.02.1984

PRUMYSLOVA~HNOJIVA.~DUSICNAN~AMONNY S~MOCOVINOU DAM 390

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 4907 (65 4907) zrušená

Dátum vydania: 07.05.1991

Priemyselné hnojivá. Dusičnan amónny s močovinou DAM 390

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 4908 (65 4908) zrušená

Dátum vydania: 23.02.1977

Granulovaná močovina pre poľnohospodárstvo

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 4908/a (65 4908) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1988

Granulovaná močovina pre poľnohospodárstvo

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 4910 (65 4910) zrušená

Dátum vydania: 14.03.1975

SUPERFOSFAT

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 4915 (65 4915) zrušená

Dátum vydania: 06.07.1983

Amofos 12-50

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 4925 (65 4925) zrušená

Dátum vydania: 19.02.1986

PRIEMYSELNE~HNOJIVA.~KOMBINOVANE~HNOJIVO~NPK NF 12-19,5-19,5

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 4925/A (65 4925) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1989

PRIEMYSELNE~HNOJIVA.~KOMBINOVANE~HNOJIVO~NPK NF 12-19,5-19,5

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 4926 (65 4926) zrušená

Dátum vydania: 18.05.1979

PRUMYSLOVA~HNOJIVA.~KOMBINOVANE~HNOJIVO NPK-1 12-19-19

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 4926/A (65 4926) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1990

PRUMYSLOVA~HNOJIVA.~KOMBINOVANE~HNOJIVO NPK-1 12-19-19

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 4927 (65 4927) zrušená

Dátum vydania: 26.09.1980

Priemyselné hnojivá. Kombinované hnojivo MPK-2

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 4927/a (65 4927) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1982

Priemyselné hnojivá. Kombinované hnojivo MPK-2

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 4927/b (65 4927) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1984

Priemyselné hnojivá. Kombinované hnojivo MPK-2

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 4940 (65 4940) zrušená

Dátum vydania: 20.05.1981

Fosforitové a apatitové koncentráty. Metódy skúšania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 4941 (65 4941) zrušená

Dátum vydania: 03.05.1983

CPAVEK~KAPALNY PRO~ZEMEDELSTVI. METODA~STANOVENI~ZBYTKU PO ODPARENI

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 4951 (65 4951) zrušená

Dátum vydania: 11.04.1988

Priemyselné hnojivá. Močovina. Metódy skúšania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13535 (65 4900)

Dátum vydania: 01.12.2002

Priemyselné a vápenaté hnojivá. Rozdelenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14069 (65 4901) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2004

Vápenaté hnojivá. Opis a minimálne požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14069 (65 4901)

Dátum vydania: 01.05.2018

Vápenaté hnojivá. Názvy, špecifikácie a označovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16317 (65 4910) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2014

Priemyselné hnojivá. Stanovenie stopových prvkov. Stanovenie arzénu metódou atómovej emisnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-AES) po rozpustení v lúčavke kráľovskej

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16317+A1 (65 4910)

Dátum vydania: 01.08.2017

Priemyselné a vápenaté hnojivá. Stanovenie arzénu metódou atómovej emisnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-AES) po rozpustení v lúčavke kráľovskej

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16318 (65 4911) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2014

Priemyselné hnojivá. Stanovenie stopových prvkov. Stanovenie šesťmocného chrómu (VI) fotometrickou metódou (metóda A) a iónovou chromatografiou so spektrofotometrickou detekciou (metóda B)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16318+A1 (65 4911)

Dátum vydania: 01.07.2016

Priemyselné a vápenaté hnojivá. Stanovenie šesťmocného chrómu (VI) fotometrickou metódou (metóda A) a iónovou chromatografiou so spektrofotometrickou detekciou (metóda B)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16319 (65 4912) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2014

Priemyselné hnojivá. Stanovenie stopových prvkov. Stanovenie kadmia, chrómu, olova a niklu atómovou emisnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou (ICP-AES) po rozpustení v lúčavke kráľovskej

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16319+A1 (65 4912)

Dátum vydania: 01.07.2016

Priemyselné hnojivá. Stanovenie stopových prvkov. Stanovenie kadmia, chrómu, olova a niklu atómovou emisnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou (ICP-AES) po rozpustení v lúčavke kráľovskej

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16320 (65 4913) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2014

Priemyselné hnojivá. Stanovenie stopových prvkov. Stanovenie ortuti generáciou pár po rozpustení v lúčavke kráľovskej

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16320+A1 (65 4913)

Dátum vydania: 01.08.2017

Priemyselné a vápenaté hnojivá. Stanovenie ortuti generáciou pár po rozpustení v lúčavke kráľovskej

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16651 (65 4955)

Dátum vydania: 01.09.2015

Priemyselné hnojivá. Stanovenie N-(n-butyl)triamidu kyseliny fosforečnej (NBPT) a N-(n-propyl)triamidu kyseliny fosforečnej (NPPT). Metóda vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16847 (65 4920)

Dátum vydania: 01.07.2016

Priemyselné hnojivá. Stanovenie komplexotvorných činidiel v priemyselných hnojivách. Identifikácia kyseliny glukoheptónovej chromatografickou metódou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16962 (65 4962)

Dátum vydania: 01.07.2018

Hnojivá. Extrakcia mikroživín rozpustných vo vode z hnojív a odstránenie organických zlúčenín z extraktov hnojív

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16963 (65 4963)

Dátum vydania: 01.07.2018

Hnojivá. Stanovenie bóru, kobaltu, medi, železa, mangánu, molybdénu a zinku metódou ICP-AES

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16964 (65 4964)

Dátum vydania: 01.07.2018

Hnojivá. Extrakcia celkových mikroživín z hnojív a odstránenie organických zlúčenín z extraktov hnojív

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16965 (65 4965)

Dátum vydania: 01.07.2018

Hnojivá. Stanovenie kobaltu, medi, železa, mangánu a zinku metódou plameňovej atómovej absorpčnej spektrometrie (FAAS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17041 (65 4961)

Dátum vydania: 01.03.2019

Priemyselné hnojivá. Stanovenie bóru v koncentráciách menších alebo rovných ako 10 % spektrometriou s azometínom H

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17042 (65 4960)

Dátum vydania: 01.03.2019

Priemyselné hnojivá. Stanovenie bóru v koncentráciách väčších ako 10 % acidimetrickou titráciou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17043 (65 4966)

Dátum vydania: 01.03.2019

Priemyselné hnojivá. Stanovenie molybdénu v koncentráciách menších alebo rovných ako 10 % spektrometriou komplexu s tiokyanátom amónnym

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 7408 (65 4932)

Dátum vydania: 01.08.1993

Priemyselné hnojivá. Stanovenie amónneho dusíka v prítomnosti látok uvoľňujúcich amoniak pôsobením hydroxidu sodného. Titračná metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 16317 (65 4910) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2012

Priemyselné hnojivá. Stanovenie stopových prvkov. Stanovenie arzénu metódou atómovej emisnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-AES) po rozpustení v lúčavke kráľovskej

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 16318 (65 4911) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2012

Priemyselné hnojivá. Stanovenie stopových prvkov. Stanovenie šesťmocného chrómu (VI) fotometrickou metódou (metóda A) a iónovou chromatografiou so spektrofotometrickou detekciou (metóda B)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 16319 (65 4912) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2012

Priemyselné hnojivá. Stanovenie stopových prvkov. Stanovenie kadmia, chrómu, olova a niklu atómovou emisnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou (ICP-AES) po rozpustení v lúčavke kráľovskej

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 16320 (65 4913) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2012

Priemyselné hnojivá. Stanovenie stopových prvkov. Stanovenie ortuti generáciou pár po rozpustení v lúčavke kráľovskej

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 16375 (65 4905)

Dátum vydania: 01.04.2013

Vápenaté hnojivá. Stanovenie množstva zvyškového jemne mletého uhličitanu v pôdach. Volumetrická metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17060 (65 4940)

Dátum vydania: 01.11.2017

Priemyselné hnojivá. Stanovenie molybdénu v koncentráciách väčších ako 10 % gravimetrickou metódou s 8-hydroxychinolínom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17338 (65 4906)

Dátum vydania: 01.10.2019

Vápenaté hnojivá. Stanovenie požiadavky na vápno v pôde. Metóda s tlmivým roztokom octanu amónneho s pH 5,5

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17758 (65 4914)

Dátum vydania: 01.08.2022

Produkty na hnojenie a prípravky na vápnenie. Stanovenie obsahu chloridu potenciometrickou titráciou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17782 (65 4970)

Dátum vydania: 01.08.2022

Produkty na hnojenie. Stanovenie stability produktov na hnojenie obsahujúcich mikroživiny vo forme chelátu pri rôznom pH

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17783 (65 4971)

Dátum vydania: 01.08.2022

Produkty na hnojenie. Stanovenie stability produktov na hnojenie obsahujúcich mikroživiny vo forme komplexu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17787 (65 4972)

Dátum vydania: 01.08.2022

Produkty na hnojenie. Stanovenie chelátotvorných a komplexotvorných činidiel

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac