SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 65 6000 (65 6000) zrušená

Dátum vydania: 16.02.1967

Názvoslovie surovín a výrobkov ropného priemyslu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6000/a (65 6000) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1971

Názvoslovie surovín a výrobkov ropného priemyslu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 6005 (65 6005) zrušená

Dátum vydania: 17.06.1980

Ropa a ropné výrobky. Vzorkovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 6005/Z1 (65 6005) zrušená

Dátum vydania: 12.11.1996

Ropa a ropné výrobky. Vzorkovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 6008 (65 6008) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2001

Skúšanie minerálnych olejov a podobných materiálov. Stanovenie hustoty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 6010 (65 6010) zrušená

Dátum vydania: 12.08.1983

Ropa a ropné výrobky. Metódy stanovenia hustoty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 6010/a (65 6010) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1985

Ropa a ropné výrobky. Metódy stanovenia hustoty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 6010/Z2 (65 6010) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1999

Ropa a ropné výrobky. Metódy stanovenia hustoty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 6030 (65 6030)

Dátum vydania: 03.05.1983

Ropa. Metóda stanovenia obsahu chloridov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6060 (65 6060) zrušená

Dátum vydania: 23.10.1980

Ropa a ropné výrobky. Balenie, značenie a doprava

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 6060/a (65 6060) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1986

Ropa a ropné výrobky. Balenie, značenie a doprava

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6061 (65 6061) zrušená

Dátum vydania: 12.10.1987

Ropa. Stanovenie obsahu parafínu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6062 (65 6062) zrušená

Dátum vydania: 02.11.1981

Ropné výrobky. Stanovenie obsahu vody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6063 (65 6063) zrušená

Dátum vydania: 02.11.1981

Ropné výrobky. Stanovenie popola

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 6063/Z1 (65 6063) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1999

Ropné výrobky. Stanovenie popola

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6064 (65 6064) zrušená

Dátum vydania: 13.05.1981

Ropné výrobky. Stanovenie bodu vzplanutia v uzavretom tégliku podľa Penskyho a Martensa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6065 (65 6065) zrušená

Dátum vydania: 06.10.1983

Ropné výrobky. Bod vzplanutia v uzavretom tégliku podľa Abela-Penského. Postup B

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 6065/Z1 (65 6065) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1997

Ropné výrobky. Bod vzplanutia v uzavretom tégliku podľa Abela-Penského. Postup B

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6066 (65 6066) zrušená

Dátum vydania: 16.09.1983

Ropa a ropné výrobky. Metódy stanovenie tlaku nasýtených pár

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 6069 (65 6069) zrušená

Dátum vydania: 09.02.1977

ROPNE~PRODUKTY. STANOVENI~CISLA CELKOVE~ALKALITY (TBN) POTENCIOMETRICKOU~TITRACI KYSELINOU CHLORISTOU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6069 (65 6069) zrušená

Dátum vydania: 25.04.1991

Oleje a prísady. Metóda stanovenia čísla celkovej alkality potenciometrickou titráciou kyselinou chloristou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6070 (65 6070) zrušená

Dátum vydania: 26.11.1984

Ropné výrobky. Stanovenie kyslosti a čísla kyslosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 6071 (65 6071)

Dátum vydania: 20.12.1984

Ropné výrobky. Metóda stanovenia prítomnosti kyselín a zásad rozpustných vo vode

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 6071/a (65 6071)

Dátum vydania: 01.04.1988

Ropné výrobky. Metóda stanovenia prítomnosti kyselín a zásad rozpustných vo vode

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6072 (65 6072) zrušená

Dátum vydania: 03.06.1965

Ropné výrobky. Stanovenie bodu tuhnutia motorových náft a minerálnych olejov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6073 (65 6073) zrušená

Dátum vydania: 09.02.1973

Ropné výrobky. Stanovenie obsahu asfalténov n-heptánom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 6074 (65 6074) zrušená

Dátum vydania: 30.01.1974

Ropné oleje, parafíny, cerezíny. Stanovenie farby kolorimetrom Lovibond

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 6075 (65 6075)

Dátum vydania: 04.12.1984

Ropné výrobky. Metódy stanovenia korozívneho pôsobenia na kovy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 6075/Z1 (65 6075)

Dátum vydania: 01.01.1999

Ropné výrobky. Metódy stanovenia korozívneho pôsobenia na kovy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6076 (65 6076) zrušená

Dátum vydania: 10.03.1976

Ropné produkty. Stanovenie farby podľa stupnice ISO

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6077 (65 6077) zrušená

Dátum vydania: 30.03.1979

Ropné výrobky. Stanovenie obsahu síry metódou podľa Wickbolda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6078 (65 6078) zrušená

Dátum vydania: 24.10.1981

Kvapalné ropné výrobky. Stanovenie teploty tekutosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 6078/a (65 6078) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1988

Kvapalné ropné výrobky. Stanovenie teploty tekutosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6079 (65 6079) zrušená

Dátum vydania: 11.11.1982

Ropa a ropné výrobky. Stanovenie obsahu síry spaľovaním v kalorimetrickej bombe

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 6080 (65 6080)

Dátum vydania: 11.01.1983

Ropa, ropné výrobky a prísady. Stanovenie mechanických nečistôt filtráciou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 6080/a (65 6080)

Dátum vydania: 01.01.1984

Ropa, ropné výrobky a prísady. Stanovenie mechanických nečistôt filtráciou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6081 (65 6081) zrušená

Dátum vydania: 06.10.1983

Ropné výrobky. Mikroskopické stanovenie veľkosti a počtu častíc nečistôt

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 6082 (65 6082) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Ropné výrobky. Stanovenie obsahu farebných látok a indikačnej látky v plynovom oleji

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN DIN 51419 (65 6011) zrušená

Dátum vydania: 02.09.1998

Skúšanie kvapalných palív. Stanovenie celkového množstva nečistôt v nízkovriacich ropných výrobkoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12 (65 6066) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1999

Ropné výrobky. Stanovenie tlaku pár podľa Reida. Mokrý postup

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12662 (65 6011) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2000

Kvapalné ropné výrobky. Stanovenie nečistôt v stredných destilátoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12662 (65 6011) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2008

Kvapalné ropné výrobky. Určovanie nečistôt v stredných destilátoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12662 (65 6011)

Dátum vydania: 01.08.2014

Kvapalné ropné výrobky. Určovanie celkových nečistôt v stredných destilátoch, motorovej nafte a metylesteroch mastných kyselín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13016-1 (65 6083) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2008

Kvapalné ropné výrobky. Tlak pár. Časť 1: Určovanie tlaku pár pri nasýtení vzduchom (ASVP) a výpočet ekvivalentu tlaku suchých pár (DVPE)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13016-1 (65 6083)

Dátum vydania: 01.10.2018

Kvapalné ropné výrobky. Tlak pár. Časť 1: Určovanie tlaku pár pri nasýtení vzduchom (ASVP) a výpočet ekvivalentu tlaku suchých pár (DVPE)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13016-1 (65 6083) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2003

Kvapalné ropné výrobky. Tlak pár. Časť 1: Stanovenie tlaku pár pri nasýtení vzduchom (ASVP)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13016-2 (65 6083) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2003

Kvapalné ropné výrobky. Tlak pár. Časť 2: Stanovenie absolútneho tlaku pár (AVP) pri teplote od 40 °C do 100 °C

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13016-2 (65 6083)

Dátum vydania: 01.03.2008

Kvapalné ropné výrobky. Tlak pár. Časť 2: Určovanie absolútneho tlaku pár (AVP) pri teplote od 40 °C do 100 °C

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13016-3 (65 6083)

Dátum vydania: 01.10.2018

Kvapalné ropné výrobky. Tlak pár. Časť 3: Určovanie tlaku pár a výpočet ekvivalentu tlaku suchých pár (DVPE) (Metóda trojnásobnej expanzie)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14077 (65 6020) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2004

Ropné výrobky. Určenie obsahu organických halogénov. Oxidačná mikrokulometrická metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14077 (65 6020)

Dátum vydania: 01.01.2005

Ropné výrobky. Určovanie obsahu organických halogénov. Oxidačná mikrokulometrická metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14832 (65 6094)

Dátum vydania: 01.12.2005

Ropa a podobné výrobky. Stanovenie oxidačnej stálosti a korozívneho pôsobenia ohňovzdorných kvapalín na báze esterov kyseliny fosforečnej

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14833 (65 6095)

Dátum vydania: 01.12.2005

Ropa a podobné výrobky. Stanovenie hydrolytickej stálosti ohňovzdorných kvapalín na báze esterov kyseliny fosforečnej

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15984 (65 6055) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2011

Ropný priemysel a ropné výrobky. Stanovenie zloženia rafinérskych vykurovacích plynov a výpočet obsahu uhlíka a výhrevnosti. Metóda plynovej chromatografie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15984 (65 6055) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2018

Ropný priemysel a ropné výrobky. Stanovenie zloženia rafinérskych vykurovacích plynov a výpočet obsahu uhlíka a výhrevnosti. Metóda plynovej chromatografie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15984 (65 6055)

Dátum vydania: 01.05.2022

Ropný priemysel a ropné výrobky. Stanovenie zloženia rafinérskych vykurovacích plynov a výpočet obsahu uhlíka a výhrevnosti. Metóda plynovej chromatografie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16143 (65 6096)

Dátum vydania: 01.09.2013

Ropné výrobky. Stanovenie obsahu benzo(a)pyrénu (BaP) a vybratých polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAH) v procesných olejoch. Postup s použitím dvojitého čistenia kvapalinovou chromatografiou a analýzy GC/MS

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17306 (65 6038)

Dátum vydania: 01.03.2020

Kvapalné ropné výrobky. Stanovenie destilačných charakteristík pri atmosférickom tlaku. Mikrodestilácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 22719 (65 6064) zrušená

Dátum vydania: 12.10.1999

Ropné výrobky a mazadlá. Stanovenie bodu vzplanutia v uzatvorenom tégliku podľa Penského-Martensa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 241 (65 6034)

Dátum vydania: 01.11.2001

Kvapalné ropné výrobky. Stanovenie obsahu sodíka. Metóda atómovej absorpčnej spektrometrie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 24260 (65 6077) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2000

Ropné výrobky a uhľovodíky. Stanovenie obsahu síry. Metóda spaľovania podľa Wickbolda (ISO 4260:1987)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 57 (65 6068) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1997

Ropné výrobky. Stanovenie bodu vzplanutia. Uzavretý téglik podľa Abela- Penského

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 10370 (65 6015) zrušená

Dátum vydania: 22.07.1998

Ropné výrobky. Stanovenie uhlíkového zvyšku. Mikrometóda (ISO 10370: 1993)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10370 (65 6015) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2015

Ropné výrobky. Stanovenie uhlíkového zvyšku. Mikrometóda (ISO 10370: 2014)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 10370 (65 6015)

Dátum vydania: 01.03.2016

Ropné výrobky. Stanovenie uhlíkového zvyšku. Mikrometóda (ISO 10370: 2014)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 12185 (65 6012)

Dátum vydania: 01.09.2001

Ropa a ropné výrobky. Stanovenie hustoty. Metóda oscilačnej U-trubice (ISO 12185:1996)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 12937 (65 6033) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Ropné výrobky. Stanovenie vody. Coulometrická titračná metóda Karla- Fischera (ISO 12937:2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 12937 (65 6033)

Dátum vydania: 01.12.2003

Ropné výrobky. Určovanie vody. Karl Fischerova coulometrická titračná metóda (ISO 12937: 2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 13736 (65 6067) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2009

Stanovenie bodu vzplanutia. Metóda uzavretého téglika podľa Abela (ISO 13736: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 13736 (65 6067) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2013

Stanovenie bodu vzplanutia. Metóda uzavretého téglika podľa Abela (ISO 13736: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13736 (65 6067)

Dátum vydania: 01.09.2021

Stanovenie bodu vzplanutia. Metóda v uzavretom tégliku podľa Abela (ISO 13736: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 13736 (65 6067) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1999

Ropné výrobky a iné kvapaliny. Stanovenie bodu vzplanutia. Metóda uzavretého téglika podľa Abela (ISO 13736:1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 13759 (65 6016)

Dátum vydania: 01.04.1999

Ropné výrobky. Stanovenie alkylnitrátov v motorových naftách. Spektrometrická metóda (ISO 13759:1996)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 20623 (65 6021)

Dátum vydania: 01.08.2018

Ropa a príbuzné výrobky. Určovanie vlastností kvapalín pri limitných tlakoch a vlastností proti opotrebovaniu. Metóda štyroch guľôčok (európske podmienky) (ISO 20623: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 20623 (65 6021) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2005

Ropa a podobné výrobky. Určovanie limitného tlaku a vlastností kvapalín proti opotrebovaniu. Metóda štyroch guľôčok (európske podmienky) (ISO 20623: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 20623 (65 6021) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2004

Ropa a podobné výrobky. Určenie limitného tlaku a vlastností kvapalín proti opotrebeniu. Metóda štyroch guľôčok (ISO 20623: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 20763 (65 6037) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2004

Ropa a podobné výrobky. Stanovenie vlastností hydraulických kvapalín proti opotrebeniu. Metóda lopatkového čerpadla (ISO 20763: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 20763 (65 6037)

Dátum vydania: 01.05.2005

Ropa a podobné výrobky. Určovanie vlastností hydraulických kvapalín proti opotrebovaniu. Metóda lopatkového čerpadla (ISO 20763: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 20764 (65 6022)

Dátum vydania: 01.04.2004

Ropa a výrobky z ropy. Príprava vzoriek vysokovriacich kvapalín na stanovenie obsahu vody. Postup preplachovania dusíkom (ISO 20764: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 20783-1 (65 6093) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2004

Ropa a podobné výrobky. Stanovenie stability emulzie nehorľavých kvapalín. Časť 1: Kvapaliny kategórie HFAE (ISO 20783-1: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 20783-1 (65 6093) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2005

Ropa a podobné výrobky. Určovanie stability emulzií ohňovzdorných kvapalín. Časť 1: Kvapaliny kategórie HFAE (ISO 20783-1: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 20783-1 (65 6093)

Dátum vydania: 01.06.2011

Ropa a príbuzné výrobky. Stanovenie stability emulzií ohňovzdorných kvapalín. Časť 1: Kvapaliny kategórie HFAE (ISO 20783-1: 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 20783-2 (65 6093)

Dátum vydania: 01.01.2005

Ropa a podobné výrobky. Určovanie stability emulzií ohňovzdorných kvapalín. Časť 2: Kvapaliny kategórie HFB (ISO 20783-2: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 20783-2 (65 6093) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2004

Ropa a podobné výrobky. Stanovenie stability emulzie nehorľavých kvapalín. Časť 2: Kvapaliny kategórie HFB (ISO 20783-2: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 20823 (65 6090) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2004

Ropa a podobné výrobky. Určenie horľavosti kvapalín v styku s horúcimi povrchmi. Skúška zapálenia na kovovej rúrke (ISO 20823: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 20823 (65 6090)

Dátum vydania: 01.10.2004

Ropa a podobné výrobky. Určovanie charakteristík zápalnosti kvapalín pri dotyku s horúcimi povrchmi. Skúška zapálením (ISO 20823: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 20843 (65 6091) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2004

Ropa a podobné výrobky. Stanovenie pH ohňovzdorných kvapalín kategórií HFAE, HFAS a HFC (ISO 20843: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 20843 (65 6091) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2004

Ropa a podobné výrobky. Určenie pH nehorľavých kvapalín kategórií HFAE, HFAS a HFC (ISO 20843: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 20843 (65 6091)

Dátum vydania: 01.06.2011

Ropa a príbuzné výrobky. Stanovenie pH ohňovzdorných kvapalín kategórií HFAE, HFAS a HFC (ISO 20843: 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 2160 (65 6031) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Ropné výrobky. Korózia na medi. Skúška na medených prúžkoch (ISO 2160: 1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 2160 (65 6031) zrušená

Dátum vydania: 22.07.1998

Ropné výrobky. Korozívne pôsobenie na meď. Skúška na medenom pliešku. (ISO 2160:1985)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 2160 (65 6031)

Dátum vydania: 01.12.2002

Ropné výrobky. Korozívne pôsobenie na meď. Skúška na medenom pliešku (ISO 2160:1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 2160/O1 (65 6031) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1999

Ropné výrobky. Korozívne pôsobenie na meď. Skúška na medenom pliešku. (ISO 2160:1985)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 2719 (65 6064) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2003

Určovanie bodu vzplanutia. Metóda v uzavretom tégliku podľa Penského- Martensa (ISO 2719: 2002)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 2719 (65 6064) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2016

Stanovenie bodu vzplanutia. Metóda v uzavretom tégliku podľa Penského-Martensa (ISO 2719: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 2719 (65 6064)

Dátum vydania: 01.10.2017

Stanovenie bodu vzplanutia. Metóda v uzavretom tégliku podľa Penského-Martensa (ISO 2719: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 2719 (65 6064) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2004

Určovanie bodu vzplanutia. Metóda v uzavretom tégliku podľa Penského-Martensa (ISO 2719: 2002)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 2719/A1 (65 6064)

Dátum vydania: 01.08.2021

Stanovenie bodu vzplanutia. Metóda v uzavretom tégliku podľa Penského-Martensa (ISO 2719: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 3016 (65 6078) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2019

Ropné a príbuzné výrobky z prírodných alebo syntetických zdrojov. Stanovenie bodu tekutosti (ISO 3016: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 3016 (65 6078)

Dátum vydania: 01.02.2020

Ropné výrobky a príbuzné výrobky z prírodných alebo syntetických zdrojov. Stanovenie bodu tekutosti (ISO 3016: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>