SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
SK SK
STN 65 6122 (65 6122) zrušená

Dátum vydania: 07.11.1962

Stanovenie obsahu vanádu v rope a ropných výrobkoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 6123 (65 6123) zrušená

Dátum vydania: 07.11.1962

Stanovenie obsahu sodíka v rope a ropných výrobkoch. Plameňovo-fotometrická metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 6124 (65 6124) zrušená

Dátum vydania: 17.06.1980

Ropné výrobky. Destilačná skúška

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 6124/a (65 6124) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1983

Ropné výrobky. Destilačná skúška

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 6124/b (65 6124) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1987

Ropné výrobky. Destilačná skúška

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 6125 (65 6125) zrušená

Dátum vydania: 23.05.1980

Palivo pre prúdové motory. Stanovenie prítomnosti mydiel nafténových kyselín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 6125/a (65 6125) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1988

Palivo pre prúdové motory. Stanovenie prítomnosti mydiel nafténových kyselín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6126 (65 6126)

Dátum vydania: 06.09.1983

Palivá pre reaktívne motory. Stanovenie obsahu naftalénových uhľovodíkov spektrofotometricky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 6127 (65 6127)

Dátum vydania: 29.01.1980

Palivo pre motory. Stanovenie obsahu merkaptánovej a sírovodíkovej síry potenciometrickou titráciou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 6127/a (65 6127)

Dátum vydania: 01.03.1989

Palivo pre motory. Stanovenie obsahu merkaptánovej a sírovodíkovej síry potenciometrickou titráciou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6128 (65 6128) zrušená

Dátum vydania: 13.02.1985

Letecký petrolej. Stanovenie termickej stability v dynamických podmienkach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6129 (65 6129) zrušená

Dátum vydania: 23.05.1988

Ropné výrobky. Skúška horenia petroleja v lampe

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6130 (65 6130) zrušená

Dátum vydania: 16.09.1986

Petrolej letecký. Stanovenie vzájomného pôsobenia paliva a vody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6145 (65 6145) zrušená

Dátum vydania: 25.10.1967

Uhľovodíkové plyny skvapalnené. Stanovenie uhľovodíkov plynovou chromatografiou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 6150 (65 6150) zrušená

Dátum vydania: 12.01.1979

Stanovenie obsahu aromátov plynovou chromatografiou v ropných výrobkoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6151 (65 6151) zrušená

Dátum vydania: 30.12.1970

Stanovenie stability etylovaných benzínov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 6152 (65 6152) zrušená

Dátum vydania: 23.12.1970

Kvapalné palivá. Stanovenie obsahu skupín uhľovodíkov pomocou fluorescenčného indikátora (FIA metóda)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6153 (65 6153)

Dátum vydania: 06.12.1982

Ropné výrobky. Stanovenie výšky nečadivého plameňa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 6154 (65 6154) zrušená

Dátum vydania: 24.06.1983

Benzíny. Metóda stanovenia stopových množstiev olova v benzínoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6155 (65 6155) zrušená

Dátum vydania: 11.10.1989

Petrolej letecký. Stanovenie termooxidačnej stability v statických podmienkach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 6155 (65 6155) zrušená

Dátum vydania: 14.02.1968

STANOVENI~TERMICKE~STABILITY~MOTOROVYCH~PALIV. (STATICKA METODA)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 6157 (65 6157) zrušená

Dátum vydania: 25.04.1983

Benzíny. Metóda stanovenia obsahu olova chelatometrickou titráciou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 6157/a (65 6157) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1988

Benzíny. Metóda stanovenia obsahu olova chelatometrickou titráciou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 6158 (65 6158) zrušená

Dátum vydania: 29.06.1966

Ropné výrobky. Stanovenie síry spaľovaním v lampe s kremenným knôtom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 6159 (65 6159) zrušená

Dátum vydania: 10.03.1977

Letecké petroleje. Stanovenie merkaptánovej síry ampérometrickou a potenciometrickou titráciou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 6159/a (65 6159) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1981

Letecké petroleje. Stanovenie merkaptánovej síry ampérometrickou a potenciometrickou titráciou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6160 (65 6160) zrušená

Dátum vydania: 25.01.1961

Motorové palivá. Teplota vylučovania parafínov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6161 (65 6161) zrušená

Dátum vydania: 31.12.1981

Motorové palivo. Stanovenie oktánového čísla výskumnou metódou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6162 (65 6162) zrušená

Dátum vydania: 24.06.1983

Motorová nafta. Stanovenie cetánového čísla

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 6162/a (65 6162) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1986

Motorová nafta. Stanovenie cetánového čísla

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6164 (65 6164) zrušená

Dátum vydania: 24.10.1981

Ľahké ropné výrobky. Jódové číslo

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 6166 (65 6166) zrušená

Dátum vydania: 25.06.1982

Motorové nafty. Metóda stanovenia medznej teploty filtrovateľnosti (na studenom filtri)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 6169 (65 6169)

Dátum vydania: 29.04.1986

Kvapalné palivá. Stanovenie spalného tepla a výhrevnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 6169/a (65 6169)

Dátum vydania: 01.07.1987

Kvapalné palivá. Stanovenie spalného tepla a výhrevnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6170 (65 6170) zrušená

Dátum vydania: 28.02.1991

Petroleje letecké. Stanovenie výhrevnosti výpočtom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6172 (65 6172) zrušená

Dátum vydania: 16.10.1952

Motorové palivá. Dieselov index

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 6174 (65 6174)

Dátum vydania: 27.10.1971

Kvapalné palivá a technické benzíny. Skúška na sírne zlúčeniny (Doctor- test)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6180 (65 6180)

Dátum vydania: 28.02.1985

Ropné výrobky a uhľovodíkové rozpúšťadlá. Stanovenie anilínového bodu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6182 (65 6182) zrušená

Dátum vydania: 13.06.1988

Benzíny automobilové. Stanovenie indukčnej periódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 6184 (65 6184) zrušená

Dátum vydania: 29.08.1988

Ropa a ropné výrobky. Stanovenie obsahu vody a usadenín odstreďovaním

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 6185 (65 6185)

Dátum vydania: 11.10.1989

Ropné výrobky. Stanovenie brómového čísla elektrometrickou metódou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 6185 (65 6185) zrušená

Dátum vydania: 29.07.1980

ROPNE~VYROBKY.~STANOVENIE~BROMOVEHO~CISLA ELEKTROMETRICKOU~METODOU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6186 (65 6186) zrušená

Dátum vydania: 29.03.1985

Motorové palivá. Obsah aromatických uhľovodíkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6187 (65 6187) zrušená

Dátum vydania: 15.02.1988

Motorové nafty. Stanovenie cetánového indexu výpočtom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 6192 (65 6192)

Dátum vydania: 08.07.1966

Motorové palivá. Odparok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6195 (65 6195)

Dátum vydania: 27.12.1983

Motorové palivá. Bod kryštalizácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6197 (65 6197) zrušená

Dátum vydania: 31.12.1981

Motorové palivo. Stanovenie oktánového čísla motorovou metódou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 6198 (65 6198) zrušená

Dátum vydania: 22.04.1982

Motorové palivá. Metóda stanovenia obsahu živicových látok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 6198/a (65 6198) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1986

Motorové palivá. Metóda stanovenia obsahu živicových látok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 116 (65 6165) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1998

Motorové nafty a vykurovacie oleje pre domácnosť. Stanovenie medznej teploty filtrovateľnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 116 (65 6165)

Dátum vydania: 01.12.2015

Motorové nafty a vykurovacie oleje pre domácnosť. Stanovenie medznej teploty filtrovateľnosti. Metóda s postupným ochladzovaním nádoby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 116/AC (65 6165) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2002

Motorové nafty a vykurovacie oleje pre domácnosť. Stanovenie medznej teploty filtrovateľnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12177 (65 6190)

Dátum vydania: 01.09.2000

Kvapalné ropné výrobky. Bezolovnatý benzín. Stanovenie obsahu benzénu plynovou chromatografiou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12177/AC (65 6190)

Dátum vydania: 01.11.2002

Kvapalné ropné výrobky. Bezolovnatý benzín. Stanovenie obsahu benzénu plynovou chromatografiou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13012 (65 6135) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Čerpacie stanice pohonných hmôt. Konštrukcia a zhotovenie automatických hubíc dávkovačov pohonných hmôt

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13012 (65 6135)

Dátum vydania: 01.12.2021

Benzínové plniace stanice. Konštrukcia a zhotovenie automatických hubíc dávkovačov pohonných hmôt

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13012 (65 6135)

Dátum vydania: 01.10.2012

Benzínové plniace stanice. Konštrukcia a zhotovenie automatických hubíc dávkovačov pohonných hmôt

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13131 (65 6117)

Dátum vydania: 01.11.2001

Kvapalné ropné výrobky. Stanovenie obsahu niklu a vanádu. Metóda atómovej absorpčnej spektrometrie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13723 (65 6146)

Dátum vydania: 01.04.2003

Ropné výrobky. Stanovenie nízkych obsahov olova v benzínoch. Vlnovodĺžková disperzná röntgenová fluorescenčná spektrometria (XRF)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14274 (65 6193) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2004

Motorové palivá. Určovanie kvality benzínu a motorovej nafty. Monitorovací systém kvality palív (FQMS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14274 (65 6193)

Dátum vydania: 01.09.2013

Automobilové palivá. Určovanie kvality benzínu a motorovej nafty. Monitorovací systém kvality palív (FQMS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14274/AC (65 6193)

Dátum vydania: 01.11.2013

Automobilové palivá. Určovanie kvality benzínu a motorovej nafty. Monitorovací systém kvality palív (FQMS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14274/AC (65 6193) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2005

Motorové palivá. Určovanie kvality benzínu a motorovej nafty. Monitorovací systém kvality palív (FQMS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14275 (65 6194)

Dátum vydania: 01.09.2013

Automobilové palivá. Určovanie kvality benzínu a motorovej nafty. Odber vzoriek z výdajných stojanov na maloobchodných a komerčných miestach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14275 (65 6194) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2004

Motorové palivá. Určovanie kvality benzínu a motorovej nafty. Odber vzoriek na čerpacích staniciach a z výdajných stojanov pohonných látok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15195 (65 6163) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2007

Kvapalné ropné výrobky. Stanovenie oneskorenia vznietenia a odvodeného cetánového čísla (DCN) stredných palivových destilátov spaľovaním v komore s konštantným objemom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15195 (65 6163)

Dátum vydania: 01.05.2015

Kvapalné ropné výrobky. Stanovenie oneskorenia vznietenia a odvodeného cetánového čísla (DCN) stredných palivových destilátov spaľovaním v komore s konštantným objemom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15751 (65 6191) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2010

Automobilové palivá. Palivo metylestery vyšších mastných kyselín (FAME) a jeho zmesi s motorovou naftou. Stanovenie oxidačnej stálosti zrýchlenou oxidačnou metódou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15751 (65 6191)

Dátum vydania: 01.10.2014

Automobilové palivá. Palivo metylestery vyšších mastných kyselín (FAME) a jeho zmesi s motorovou naftou. Stanovenie oxidačnej stálosti zrýchlenou oxidačnou metódou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15751/Oa (65 6191)

Dátum vydania: 01.02.2015

Automobilové palivá. Palivo metylestery vyšších mastných kyselín (FAME) a jeho zmesi s motorovou naftou. Stanovenie oxidačnej stálosti zrýchlenou oxidačnou metódou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15944 (65 6118)

Dátum vydania: 01.05.2011

Kvapalné ropné výrobky. Stanovenie obsahu niklu a vanádu. Metóda optickej emisnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-OES)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16091 (65 6199)

Dátum vydania: 01.05.2012

Kvapalné ropné výrobky. Stredné palivové destiláty, palivo metylestery mastných kyselín (FAME) a ich zmesi. Stanovenie oxidačnej stálosti zrýchlenou oxidačnou metódou v malom rozsahu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16144 (65 6162)

Dátum vydania: 01.09.2012

Kvapalné ropné výrobky. Stanovenie oneskorenia vznietenia a odvodeného cetánového čísla (DCN) stredných palivových destilátov. Metóda s pevným rozsahom periódy vstrekovania v spaľovacej komore s konštantným objemom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16329 (65 6166)

Dátum vydania: 01.11.2013

Motorové nafty a vykurovacie oleje pre domácnosť. Stanovenie medznej teploty filtrovateľnosti. Metóda s lienárnym ochladzovaním nádoby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16715 (65 6170)

Dátum vydania: 01.12.2015

Kvapalné ropné výrobky. Stanovenie oneskorenia vznietenia a odvodeného cetánového čísla (DCN) stredných palivových destilátov. Stanovenie oneskorenia vznietenia a spálenia použitím metódy spaľovania v komore s konštantným objemom s priamym vstrekovaním paliva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16906 (65 6178)

Dátum vydania: 01.03.2018

Kvapalné ropné výrobky. Stanovenie vznietivosti motorových náft. Metóda s motorom BASF

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17155 (65 6186)

Dátum vydania: 01.01.2019

Kvapalné ropné výrobky. Stanovenie indikovaného cetánového čísla (ICN) v stredných palivových destilátoch. Metóda kalibrácie primárnych referenčných palív s použitím spaľovacej komory s konštantným objemom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 23015 (65 6131) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1997

Ropné výrobky. Stanovenie bodu zákalu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 237 (65 6156) zrušená

Dátum vydania: 02.09.1998

Kvapalné ropné výrobky. Palivá. Stanovenie nízkych obsahov olova atómovou absorpčnou spektrometriou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 237 (65 6156)

Dátum vydania: 01.03.2005

Kvapalné ropné výrobky. Automobilový benzín. Určovanie nízkeho obsahu olova atómovou absorpčnou spektrometriou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 238 (65 6183)

Dátum vydania: 01.01.2000

Kvapalné ropné výrobky. Automobilové benzíny. Stanovenie obsahu benzénu metódou infračervenej spektrometrie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 238/A1 (65 6183)

Dátum vydania: 01.05.2004

Kvapalné ropné výrobky. Automobilové benzíny. Stanovenie obsahu benzénu metódou infračervenej spektrometrie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 25163 (65 6197) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2001

Motorové a letecké palivá. Stanovenie oktánového čísla motorovou metódou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 25164 (65 6161) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2001

Motorové palivá. Stanovenie oktánového čísla výskumnou metódou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 12156-1 (65 6132) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2003

Motorová nafta. Stanovenie mazivosti s využitím vysokofrekvenčného trecieho mechanizmu (HFRR). Časť 1: Skúšobná metóda (ISO 12156-1:1997+TC1: 1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 12156-1 (65 6132) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2007

Motorová nafta. Stanovenie mazivosti s využitím vysokofrekvenčného trecieho mechanizmu (HFRR). Časť 1: Skúšobná metóda (ISO 12156-1: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 12156-1 (65 6132)

Dátum vydania: 01.05.2019

Motorová nafta. Stanovenie mazivosti s využitím vysokofrekvenčného trecieho mechanizmu (HFRR). Časť 1: Skúšobná metóda (ISO 12156-1: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 12156-1 (65 6132) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2016

Motorová nafta. Stanovenie mazivosti s využitím vysokofrekvenčného trecieho mechanizmu (HFRR). Časť 1: Skúšobná metóda (ISO 12156-1: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 12205 (65 6189)

Dátum vydania: 01.08.2000

Ropné výrobky. Stanovenie oxidačnej stálosti stredných destilátových palív (ISO 12205:1995)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13032 (65 6120)

Dátum vydania: 01.09.2012

Ropné výrobky. Stanovenie nízkeho obsahu síry v automobilových palivách. Energo-disperzná röntgenová fluorescenčná spektrometrická metóda (ISO 13032: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14596 (65 6115)

Dátum vydania: 01.04.2008

Ropné výrobky. Stanovenie obsahu síry. Vlnovodĺžková disperzná röntgenová fluorescenčná spektrometria (ISO 14596: 2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14596+AC1 (65 6115) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2001

Ropné výrobky. Stanovenie obsahu síry. Vlnovodĺžková disperzná röntgenová fluorescenčná spektrometria (ISO 14596:1998+TC1:1999)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14597 (65 6116)

Dátum vydania: 01.07.2001

Ropné výrobky. Stanovenie vanádu a niklu. Vlnová disperzná röntgenová spektrometria (ISO 14597:1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14935 (65 6175) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2001

Ropa a podobné výrobky. Stanovenie času trvania knôtového plameňa kvapalín s obmedzenou horľavosťou (ISO 14935: 1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14935 (65 6175)

Dátum vydania: 01.09.2020

Ropa a príbuzné výrobky. Stanovenie času trvania knôtového plameňa kvapalín s obmedzenou horľavosťou (ISO 14935: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15029-1 (65 6176)

Dátum vydania: 01.07.2001

Ropa a podobné výrobky. Stanovenie charakteristík zapálenia rozprášených kvapalín s obmedzenou horľavosťou. Časť 1: Stanovenie času horenia metódou dutej kónickej dýzy (ISO 15029-1:1999)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 16591 (65 6119)

Dátum vydania: 01.07.2011

Ropné výrobky. Stanovenie obsahu síry. Metóda oxidačnej mikrocoulometrie (ISO 16951: 2010)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 20846 (65 6111) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2004

Ropné výrobky. Stanovenie obsahu síry v automobilových palivách. Ultrafialová fluorescenčná metóda (ISO 20846: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 20846 (65 6111) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2012

Ropné výrobky. Stanovenie obsahu síry v automobilových palivách. Ultrafialová fluorescenčná metóda (ISO 20846: 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 20846 (65 6111) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2020

Ropné výrobky. Stanovenie obsahu síry v automobilových palivách. Ultrafialová fluorescenčná metóda (ISO 20846: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>