SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 65 6206 (65 6206) zrušená

Dátum vydania: 26.07.1989

Hydraulické oleje a kvapaliny. Stanovenie kódu čistoty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6207 (65 6207)

Dátum vydania: 04.02.1986

Hydraulické oleje a kvapaliny. Odber vzoriek na stanovenie obsahu mechanických nečistôt

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 6208 (65 6208) zrušená

Dátum vydania: 28.02.1973

Vákuová destilácia ropných olejov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6210 (65 6210) zrušená

Dátum vydania: 26.11.1984

Ropné výrobky. Stanovenie karbonizačného zvyšku podľa Conradsona

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 6210/a (65 6210) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1986

Ropné výrobky. Stanovenie karbonizačného zvyšku podľa Conradsona

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 6212 (65 6212) zrušená

Dátum vydania: 04.01.1988

Ropné výrobky. Metóda stanovenia bodov vzplanutia a horenia v otvorenom tégliku podľa Clevelanda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6214 (65 6214)

Dátum vydania: 01.09.1986

Ropné výrobky. Stanovenie neutralizačného čísla potenciometrickou titráciou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6215 (65 6215) zrušená

Dátum vydania: 11.08.1965

Minerálne oleje. Číslo zmydelnenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6216 (65 6216) zrušená

Dátum vydania: 13.05.1981

Ropné výrobky. Stanovenie kinematickej viskozity a výpočet dynamickej viskozity

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 6216/a (65 6216) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1988

Ropné výrobky. Stanovenie kinematickej viskozity a výpočet dynamickej viskozity

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 6216/Z1 (65 6216) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1988

Ropné výrobky. Stanovenie kinematickej viskozity a výpočet dynamickej viskozity

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6217 (65 6217)

Dátum vydania: 15.11.1971

Stanovenie relatívneho času výtoku v prístroji podľa Englera

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6218 (65 6218)

Dátum vydania: 24.10.1981

Ropné výrobky. Metódy výpočtu viskozitného indexu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6219 (65 6219) zrušená

Dátum vydania: 07.11.1962

Stanovenie obsahu mechanických nečistôt v ropných výrobkoch filtráciou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 6219/a (65 6219) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1983

Stanovenie obsahu mechanických nečistôt v ropných výrobkoch filtráciou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6220 (65 6220)

Dátum vydania: 30.08.1984

Oleje. Stanovenie obsahu mechanických nečistôt na membránovom filtri

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6221 (65 6221) zrušená

Dátum vydania: 04.07.1985

Oleje pre chladiace kompresory. Stanovenie teploty tekutosti v U-trubici

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6222 (65 6222) zrušená

Dátum vydania: 04.07.1985

Oleje pre chladiace kompresory. Stanovenie bodu vločkovania oleja v zmesi s chladivom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6223 (65 6223) zrušená

Dátum vydania: 02.10.1965

Obsah asfalténov v ropných výrobkoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 6227 (65 6227) zrušená

Dátum vydania: 05.11.1980

Ropné oleje. Lúhová skúška

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6228 (65 6228) zrušená

Dátum vydania: 14.07.1988

Ropné výrobky. Stanovenie obsahu síry podľa Grote-Krekelera

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6229 (65 6229) zrušená

Dátum vydania: 18.08.1986

Oleje ropné a syntetické kvapaliny. Stanovenie deemulgačnej charakteristiky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6230 (65 6230)

Dátum vydania: 23.11.1978

Turbínové oleje. Stanovenie deemulgačného čísla

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 6230/a (65 6230)

Dátum vydania: 01.03.1985

Turbínové oleje. Stanovenie deemulgačného čísla

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6231 (65 6231) zrušená

Dátum vydania: 09.03.1982

Ropné oleje. Kvalitatívna skúška na vodu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6234 (65 6234) zrušená

Dátum vydania: 30.08.1984

Ropné oleje. Obsah chlóru spaľovaním v trubici

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6235 (65 6235)

Dátum vydania: 06.09.1983

Oleje. Stanovenie oxidačnej stálosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6236-1 (65 6236)

Dátum vydania: 08.05.1991

Kompresorové oleje. Metóda stanovenia oxidačnej stálosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6236-2 (65 6236) zrušená

Dátum vydania: 08.05.1991

Kompresorové oleje. Metóda stanovenia oxidačnej stálosti za prítomnosti katalyzátora

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6238 (65 6238)

Dátum vydania: 30.08.1984

Ropné oleje. Stanovenie penivosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 6238/a (65 6238)

Dátum vydania: 01.02.1987

Ropné oleje. Stanovenie penivosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6239 (65 6239)

Dátum vydania: 23.09.1988

Ropné výrobky. Obsah olejového podielu v emulzii

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6240 (65 6240) zrušená

Dátum vydania: 17.11.1981

Ropné oleje s prísadami. Stanovenie odolnosti proti starnutiu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6244 (65 6244) zrušená

Dátum vydania: 05.01.1989

Ropné výrobky. Stanovenie bodu vzplanutia v otvorenom tégliku podľa Marcussona

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 6245 (65 6245) zrušená

Dátum vydania: 20.04.1961

Minerálne oleje a mazacie tuky. Odparivosť minerálnych olejov a mazacích tukov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6246 (65 6246) zrušená

Dátum vydania: 05.06.1985

Oleje pre chladiace kompresory. Stanovenie odolnosti oleja voči chladivu. (Philipp test)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6247 (65 6247) zrušená

Dátum vydania: 21.06.1961

Minerálne oleje. Skúška na korozívnu síru izolačných olejov pre elektrotechniku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6249 (65 6249)

Dátum vydania: 02.11.1981

Mazacia oleje. Stanovenie protikoróznych vlastností

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 6249/a (65 6249)

Dátum vydania: 01.07.1987

Mazacia oleje. Stanovenie protikoróznych vlastností

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6250 (65 6250)

Dátum vydania: 25.04.1987

Ropné výrobky. Stálosť emulzie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 6251 (65 6251) zrušená

Dátum vydania: 25.10.1967

Minerálne oleje. Skúška na korozívnosť obrábacej emulzie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 6252 (65 6252) zrušená

Dátum vydania: 19.12.1973

Stanovenie olejových živíc v minerálnych olejoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6253 (65 6253) zrušená

Dátum vydania: 20.03.1963

Stanovenie fosforu v minerálnych olejoch (Metóda fotometrická, molybdénovanadičná)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6254 (65 6254) zrušená

Dátum vydania: 17.12.1987

Ropné výrobky. Metóda stanovenia protioderových a protizadieracích vlastností mazacích olejov a kvapalín na štvorguľôčkovom prístroji

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6255 (65 6255) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1967

Stanovenie obsahu usadenín v minerálnych olejoch po laboratórnom starnutí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6256 (65 6256) zrušená

Dátum vydania: 10.12.1968

Minerálne oleje. Skúška na korozívnosť vodných emulzií na liatiny (Herbert test)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6257 (65 6257) zrušená

Dátum vydania: 23.07.1969

Stanovenie obsahu benzínu v motorových olejoch pre piestové motory

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 6258 (65 6258) zrušená

Dátum vydania: 25.03.1971

Ropné oleje. Stanovenie obsahu furalu fotometricky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6259 (65 6259) zrušená

Dátum vydania: 13.10.1986

Motorové oleje. Stanovenie zdanlivej viskozity pri nízkych teplotách na prístroji CCS (Cold-Cranking Simulator)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6260 (65 6260) zrušená

Dátum vydania: 11.04.1985

Ropné výrobky. Stanovenie odlučivosti vzduchu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6280 (65 6280)

Dátum vydania: 16.11.1985

Mazacie prostriedky. Metóda hodnotenia protizadieracích vlastností na ozubenom skúšobnom prevode

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6281 (65 6281) zrušená

Dátum vydania: 10.11.1986

Oleje s polymérnymi prísadami. Stanovenie odolnosti proti mechanickej deštrukcii

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6282 (65 6282) zrušená

Dátum vydania: 29.09.1986

Hydraulické oleje a kvapaliny. Stanovenie protioderových vlastností (Vickers test)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 6282/a (65 6282) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1988

Hydraulické oleje a kvapaliny. Stanovenie protioderových vlastností (Vickers test)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 6290 (65 6290) zrušená

Dátum vydania: 29.06.1966

Ropné výrobky. Semimikrostanovenie síry

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6299 (65 6299) zrušená

Dátum vydania: 14.03.1975

Emulgačné oleje a mazivá. Stanovenie pH emulzie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12634 (65 6213)

Dátum vydania: 01.08.2001

Ropné výrobky a mazivá. Stanovenie čísla kyslosti. Potenciometrická titrácia v nevodnom prostredí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12766-1 (65 6205) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Ropné výrobky a použité oleje. Stanovenie PCB a podobných produktov. Časť 1: Separácia a stanovenie vybraných kongenérov PCB plynovou chromatografiou (GC) s detektorom elektrónového záchytu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12766-1 (65 6205)

Dátum vydania: 01.04.2004

Ropné výrobky a použité oleje. Stanovenie PCB a podobných produktov. Časť 1: Separácia a stanovenie vybraných kongenerov PCB plynovou chromatografiou (GC) s detektorom elektrónového záchytu (ECD)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12766-2 (65 6205)

Dátum vydania: 01.04.2004

Ropné výrobky a použité oleje. Stanovenie PCB a podobných produktov. Časť 2: Výpočet obsahu polychlórovaných bifenylov (PCB)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12766-2 (65 6205) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Ropné výrobky a použité oleje. Stanovenie PCB a podobných produktov. Časť 2: Výpočet obsahu polychlórovaných bifenylov (PCB)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12766-3 (65 6205)

Dátum vydania: 01.11.2005

Ropné výrobky a použité oleje. Stanovenie PCB a podobných produktov. Časť 3: Stanovenie a výpočet obsahu polychlórovaných terfenylov (PCT) a polychlórovaných benzyltoluénov (PCBT) plynovou chromatografiou (GC) s detektorom záchytu elektrónov (ECD)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12766-3/AC (65 6205)

Dátum vydania: 01.10.2007

Ropné výrobky a použité oleje. Stanovenie PCB a podobných produktov. Časť 3: Stanovenie a výpočet obsahu polychlórovaných terfenylov (PCT) a polychlórovaných benzyltoluénov (PCBT) plynovou chromatografiou (GC) s detektorom záchytu elektrónov (ECD)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12916 (65 6261) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2016

Ropné výrobky. Určovanie typov aromatických uhľovodíkov v stredných destilátoch. Metóda vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie s detekciou refrakčného indexu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12916 (65 6261)

Dátum vydania: 01.11.2019

Ropné výrobky. Určovanie typov aromatických uhľovodíkov v stredných destilátoch. Metóda vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie s detekciou indexu lomu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12916 (65 6261) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2007

Ropné výrobky. Určovanie typov aromatických uhľovodíkov v stredných destilátoch. Metóda vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie s refraktometrickým detektorom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12916 (65 6261) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2002

Ropné výrobky. Stanovenie typov aromatických uhľovodíkov v stredných destilátoch. Metóda vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie s refraktometrickým detektorom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15199-1 (65 6224) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2007

Ropné výrobky. Stanovenie destilačného rozmedzia metódou plynovej chromatografie. Časť 1: Stredné destiláty a mazacie oleje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15199-1 (65 6224)

Dátum vydania: 01.05.2021

Ropné výrobky. Stanovenie destilačného rozmedzia metódou plynovej chromatografie. Časť 1: Stredné destiláty a mazacie oleje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15199-2 (65 6224)

Dátum vydania: 01.05.2021

Ropné výrobky. Stanovenie destilačného rozmedzia metódou plynovej chromatografie. Časť 2: Ťažké destiláty a zvyškové palivá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15199-2 (65 6224) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2007

Ropné výrobky. Stanovenie destilačného rozmedzia metódou plynovej chromatografie. Časť 2: Ťažké destiláty a zvyškové palivá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15199-3 (65 6224)

Dátum vydania: 01.05.2021

Ropné výrobky. Stanovenie destilačného rozmedzia metódou plynovej chromatografie. Časť 3: Ropa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15199-3 (65 6224) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2008

Ropné výrobky. Stanovenie destilačného rozmedzia metódou plynovej chromatografie. Časť 3: Ropa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15199-4 (65 6224) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2016

Ropné výrobky. Stanovenie destilačného rozmedzia metódou plynovej chromatografie. Časť 4: Ľahké ropné frakcie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15199-4 (65 6224)

Dátum vydania: 01.12.2021

Ropné výrobky. Stanovenie destilačného rozmedzia metódou plynovej chromatografie. Časť 4: Ľahké ropné frakcie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16300 (65 6202)

Dátum vydania: 01.04.2013

Automobilové palivá. Stanovenie hodnoty jódového čísla v metylesteroch mastných kyselín (FAME). Metóda výpočtu z údajov plynovej chromatografie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16896 (65 6219)

Dátum vydania: 01.05.2017

Ropné a príbuzné výrobky. Stanovenie kinematickej viskozity. Metóda Stabingerovým viskozimetrom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 22592 (65 6212) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2000

Ropné výrobky. Stanovenie bodu vzplanutia a horenia. Clevelandova metóda v otvorenom tégliku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61125 (65 6237) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Nepoužité izolačné kvapaliny na uhľovodíkovej báze. Skúšobné metódy hodnotenia oxidačnej stálosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61125/A1 (65 6237) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2005

Nepoužité izolačné kvapaliny na uhľovodíkovej báze. Skúšobné metódy hodnotenia oxidačnej stálosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61125/Z1 (65 6237) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Nepoužité izolačné kvapaliny na uhľovodíkovej báze. Skúšobné metódy hodnotenia oxidačnej stálosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61144 (65 6248)

Dátum vydania: 23.03.1998

Skúšobná metóda na stanovenie kyslíkového čísla izolačných kvapalín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61868 (65 6241)

Dátum vydania: 01.11.2001

Minerálne izolačné oleje. Stanovenie kinematickej viskozity pri veľmi nízkych teplotách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 61125 (65 6237)

Dátum vydania: 01.09.2018

Izolačné kvapaliny. Skúšobné metódy hodnotenia oxidačnej stálosti. Skúšobná metóda hodnotenia oxidačnej stálosti izolačných kvapalín v dodanom stave

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 20844 (65 6242)

Dátum vydania: 01.02.2016

Ropa a príbuzné výrobky. Stanovenie šmykovej odolnosti olejov obsahujúcich polymér použitím vznetovej vstrekovacej dýzy (ISO 20844: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 20844 (65 6242) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2004

Ropa a podobné výrobky. Stanovenie šmykovej odolnosti olejov obsahujúcich polymér použitím vznetovej vstrekovacej dýzy (ISO 20844: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 2592 (65 6212) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2003

Určovanie bodu vzplanutia a horenia. Clevelandova metóda v otvorenom tégliku (ISO 2592: 2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 2592 (65 6212)

Dátum vydania: 01.04.2018

Ropa a príbuzné výrobky. Stanovenie bodu vzplanutia a bodu horenia. Metóda v otvorenom tégliku podľa Clevelanda (IS0 2592: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 3104 (65 6216) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2021

Ropné výrobky. Priehľadné a nepriehľadné kvapaliny. Stanovenie kinematickej viskozity a výpočet dynamickej viskozity (ISO 3104: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 3104 (65 6216)

Dátum vydania: 01.10.2021

Ropné výrobky. Priehľadné a nepriehľadné kvapaliny. Stanovenie kinematickej viskozity a výpočet dynamickej viskozity (ISO 3104: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 3104+AC (65 6216) zrušená

Dátum vydania: 12.10.1999

Ropné výrobky. Priehľadné a nepriehľadné kvapaliny. Stanovenie kinematickej viskozity a výpočet dynamickej viskozity (ISO 3104: 1994+TC1: 1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 3104+AC/O (65 6216) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2004

Ropné výrobky. Priehľadné a nepriehľadné kvapaliny. Stanovenie kinematickej viskozity a výpočet dynamickej viskozity (ISO 3104: 1994+TC1: 1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 9120 (65 6260)

Dátum vydania: 01.12.2012

Ropa a príbuzné výrobky. Stanovenie odlúčivosti vzduchu turbínových a ďalších olejov. Metóda skleného impingera

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 9120/Amd1 (65 6260)

Dátum vydania: 01.04.2022

Ropa a príbuzné výrobky. Stanovenie odlúčivosti vzduchu turbínových a ďalších olejov. Metóda skleného impingera

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
TNI CEN/TR 14489 (65 6204)

Dátum vydania: 01.08.2006

Ohňovzdorné hydraulické kvapaliny. Klasifikácia a špecifikácia. Postupy na výber vzhľadom na bezpečnosť, ochranu zdravia a prostredia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 16366 (65 6203)

Dátum vydania: 01.07.2012

Kvapalné ropné výrobky. Stredné destiláty, palivo metylestery mastných kyselín (FAME) a ich zmesi. Správa o kruhových skúškach na použiteľnosť zrýchlenej oxidačnej metódy v malom rozsahu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac