SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 65 6429 (65 6429) zrušená

Dátum vydania: 04.06.1953

Uhlíkatý materiál. Petrolejový koks

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 6429/a (65 6429) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1957

Uhlíkatý materiál. Petrolejový koks

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6450 (65 6450)

Dátum vydania: 13.07.1981

Etylén a propylén. Vzorkovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6451 (65 6451) zrušená

Dátum vydania: 13.07.1981

Etylén a propylén. Stanovenie obsahu etylénu, propylénu a prímesí plynovou chromatografiou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6452 (65 6452) zrušená

Dátum vydania: 13.07.1981

Etylén a propylén. Stanovenie obsahu síry

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6453 (65 6453) zrušená

Dátum vydania: 13.07.1981

Etylén a propylén. Stanovenie obsahu kyslíka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6454 (65 6454) zrušená

Dátum vydania: 13.07.1981

Etylén. Stanovenie obsahu amoniaku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6455 (65 6455)

Dátum vydania: 17.02.1984

Etylén a propylén. Stanovenie obsahu vody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6465 (65 6465) zrušená

Dátum vydania: 16.02.1989

Uhľovodíky frakcie C4. Metódy skúšania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6478 (65 6478)

Dátum vydania: 26.03.1969

Stanovenie chemických nečistôt v skvapalnených uhľovodíkových plynoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6479 (65 6479) zrušená

Dátum vydania: 26.03.1969

Tlak pár skvapalnených uhľovodíkových plynov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6480 (65 6480) zrušená

Dátum vydania: 26.03.1969

Skvapalnené uhľovodíkové plyny. Základné spoločné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 6480/a (65 6480) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1981

Skvapalnené uhľovodíkové plyny. Základné spoločné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6481 (65 6481) zrušená

Dátum vydania: 26.03.1969

Skvapalnené uhľovodíkové plyny. Propán

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 6481 (65 6481)

Dátum vydania: 01.04.2022

Skvapalnené ropné plyny. Vykurovacie plyny. Propán, bután a ich zmesi. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6482 (65 6482) zrušená

Dátum vydania: 26.03.1969

Skvapalnené uhľovodíkové plyny. Propán-bután

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 6482/a (65 6482) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1988

Skvapalnené uhľovodíkové plyny. Propán-bután

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6483 (65 6483) zrušená

Dátum vydania: 26.03.1969

Skvapalnené uhľovodíkové plyny. Bután

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6484 (65 6484) zrušená

Dátum vydania: 26.03.1969

Skvapalnené uhľovodíkové plyny. Vykurovacia zmes

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6490 (65 6490)

Dátum vydania: 13.03.1978

Etylén na polymerizáciu. Technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 6491 (65 6491)

Dátum vydania: 13.03.1978

Propylén na polymerizáciu. Technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15469 (65 6473)

Dátum vydania: 01.06.2008

Ropné výrobky. Skúšobná metóda na voľnú vodu v skvapalnenom ropnom plyne vizuálnou kontrolou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15470 (65 6474) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2008

Skvapalnené ropné plyny. Určovanie rozpustených zvyškov. Metóda vysokoteplotnej plynovej chromatografie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15470 (65 6474)

Dátum vydania: 01.01.2018

Skvapalnené ropné plyny. Určovanie rozpustených zvyškov. Metóda vysokoteplotnej plynovej chromatografie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15471 (65 6475)

Dátum vydania: 01.01.2018

Skvapalnené ropné plyny. Stanovenie rozpustených zvyškov. Vysokoteplotná gravimetrická metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15471 (65 6475) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2008

Skvapalnené ropné plyny. Stanovenie rozpustených zvyškov. Vysokoteplotná gravimetrická metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16423 (65 6479)

Dátum vydania: 01.05.2014

Skvapalnené ropné plyny. Stanovenie rozpusteného zvyšku. Metóda plynovej chromatografie s použitím kvapaliny pri nástreku do kolóny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17178 (65 6480)

Dátum vydania: 01.03.2020

Kvapalné ropné výrobky. Stanovenie celkového obsahu prchavej síry v skvapalnených ropných plynoch ultrafialovou flourescenciou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 27941 (65 6485)

Dátum vydania: 01.02.1999

Komerčný propán a bután. Analýza plynovou chromatografiou (ISO 7941:1988)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 13757 (65 6410)

Dátum vydania: 01.09.2001

Skvapalnené ropné plyny. Stanovenie olejovitých zvyškov. Vysokoteplotná metóda (ISO 13757:1996)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 13758 (65 6477)

Dátum vydania: 01.09.2001

Skvapalnené ropné plyny. Hodnotenie suchosti propánu. Metóda podchladeného ventilu (ISO 13758: 1996)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 13758/A1 (65 6477)

Dátum vydania: 01.12.2020

Skvapalnené ropné plyny. Hodnotenie suchosti propánu. Metóda podchladeného ventilu (ISO 13758: 1996)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 4256 (65 6489) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Skvapalnené ropné plyny. Stanovenie pretlaku. Metóda LPG (ISO 4256: 1996)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 4256 (65 6489)

Dátum vydania: 01.04.2006

Skvapalnené ropné plyny. Stanovenie tlaku pár. Metóda LPG (ISO 4256: 1996)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 4257 (65 6486)

Dátum vydania: 01.12.2002

Skvapalnené ropné plyny. Odber vzoriek (ISO 4257:2001)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 4257 (65 6486) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2000

Skvapalnené ropné plyny. Odber vzoriek (ISO 4257:1988)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 6251 (65 6487)

Dátum vydania: 01.03.2001

Skvapalnené ropné plyny. Korozívne pôsobenie na meď. Skúška na medenom pliešku (ISO 6251:1996)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 8819 (65 6476)

Dátum vydania: 01.06.1999

Skvapalnené ropné plyny. Dôkaz sírovodíka. Metóda s octanom olovnatým (ISO 8819:1993)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 8973 (65 6488)

Dátum vydania: 01.08.2001

Skvapalnené ropné plyny. Metóda na výpočet hustoty a tlaku pár (ISO 8973: 1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 8973/A1 (65 6488)

Dátum vydania: 01.08.2020

Skvapalnené ropné plyny. Metóda na výpočet hustoty a tlaku pár (ISO 8973: 1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P 65 6481 (65 6481) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2013

Skvapalnené ropné plyny. Vykurovacie plyny. Propán, bután a ich zmesi. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac