SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 65 7011 (65 7011) zrušená

Dátum vydania: 30.03.1953

Parafíny. Bod tuhnutia podľa Žukova

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 7015 (65 7015) zrušená

Dátum vydania: 26.05.1956

PARAFINY A~CERESINY.~OBSAH~OLEJE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 7016 (65 7016) zrušená

Dátum vydania: 04.01.1959

Parafíny, cerezíny. Obsah oleja metódou butanónovou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 7058 (65 7058) zrušená

Dátum vydania: 05.08.1970

SKUSKA URYCHLENEHO KLIMATICKEHO STARNUTIA~ASFALTOVYCH~VYROBKOV. VETEROMETRICKA SKUSKA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 7060 (65 7060) zrušená

Dátum vydania: 15.02.1988

Ropné asfalty. Stanovenie bodu mäknutia krúžkom a gulôčkou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 7061 (65 7061) zrušená

Dátum vydania: 05.06.1985

Asfalty ropné. Stanovenie duktility

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 7062 (65 7062) zrušená

Dátum vydania: 12.09.1984

Asfalty ropné. Stanovenie penetrácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 7063 (65 7063) zrušená

Dátum vydania: 27.03.1987

Ropné asfalty. Stanovenie teploty lámavosti podľa Fraassa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 7064 (65 7064) zrušená

Dátum vydania: 22.03.1957

ASFALTY.~ROPNE VYROBKY.~HUSTOTA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 7065 (65 7065) zrušená

Dátum vydania: 21.12.1979

Asfalty. Penetračný index

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 7066 (65 7066) zrušená

Dátum vydania: 05.06.1985

Asfalty ropné. Stanovenie zmeny hmotnosti zahrievaním

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 7067 (65 7067) zrušená

Dátum vydania: 25.04.1959

ASFALTY.~OBSAH~PARAFINU.~PARAFINOVE~CISLO

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 7068 (65 7068) zrušená

Dátum vydania: 19.08.1959

Asfalty. Obsah asfalténov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 7069 (65 7069) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1973

Obsah parafínov v asfaltoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 7070 (65 7070) zrušená

Dátum vydania: 15.12.1965

Tepelná stálosť asfaltov (zahrievanie v tenkej vrstve)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 7071 (65 7071) zrušená

Dátum vydania: 13.05.1981

Asfalty. Stanovenie stekavosti asfaltov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 7072 (65 7072) zrušená

Dátum vydania: 04.05.1966

URCENIE~RAZOVEJ~HUZEVNATOSTI~ASFALTOV

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 7074 (65 7074) zrušená

Dátum vydania: 04.06.1953

LICI~ISOLANTY PRO ELEKTROTECHNIKU.~BOD~SKAPNUTI

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 7079 (65 7079) zrušená

Dátum vydania: 18.01.1983

Odparivosť riedených asfaltov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 7080 (65 7080) zrušená

Dátum vydania: 21.07.1980

Asfalty. Obsah látok rozpustných v toluéne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 7080/a (65 7080) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1990

Asfalty. Obsah látok rozpustných v toluéne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 7081 (65 7081) zrušená

Dátum vydania: 08.10.1979

Asfalty. Obsah popola

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 7082 (65 7082) zrušená

Dátum vydania: 29.12.1980

Asfalty. Stanovenie času výtoku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 7083 (65 7083) zrušená

Dátum vydania: 24.12.1981

Asfalty. Destilačná skúška cestných riedených asfaltov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 7084 (65 7084) zrušená

Dátum vydania: 24.06.1983

Asfalty. Stanovenie látok vyluhovateľných vodou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 7085 (65 7085) zrušená

Dátum vydania: 28.01.1966

XYLENOVY~EKVIVALENT~ASFALTU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 7086 (65 7086) zrušená

Dátum vydania: 06.10.1983

Asfalty. Stanovenie dynamickej viskozity asfaltov v Höpplerovom konzistometri

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 7087 (65 7087) zrušená

Dátum vydania: 21.08.1985

Asfalty. Stanovenie dynamickej viskozity asfaltov v Höpplerovom reoviskozimetri

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 7089 (65 7089) zrušená

Dátum vydania: 22.04.1982

Asfalty. Stanovenie priľnavosti asfaltových výrobkov ku kamenivu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 7091 (65 7091) zrušená

Dátum vydania: 04.06.1953

Odlievacie izolanty pre elektrotechniku. Číslo kyslosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 7092 (65 7092) zrušená

Dátum vydania: 04.06.1953

Odlievacie izolanty pre elektrotechniku. Skúška na korozívnu síru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12592 (65 7080) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie rozpustnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12592 (65 7080) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2007

Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie rozpustnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12592 (65 7080)

Dátum vydania: 01.05.2015

Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie rozpustnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12593 (65 7063) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2015

Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie bodu lámavosti podľa Fraassa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12593 (65 7063) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2007

Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie bodu lámavosti podľa Fraassa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12593 (65 7063) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie bodu lámavosti podľa Fraassa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12593 (65 7063)

Dátum vydania: 01.07.2016

Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie bodu lámavosti podľa Fraassa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12594 (65 7005)

Dátum vydania: 01.05.2015

Asfalty a asfaltové spojivá. Príprava skúšobných vzoriek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12594 (65 7005) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Asfalty a asfaltové spojivá. Príprava skúšobných vzoriek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12594 (65 7005) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2007

Asfalty a asfaltové spojivá. Príprava skúšobných vzoriek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12595 (65 7075) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2007

Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie kinematickej viskozity

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12595 (65 7075)

Dátum vydania: 01.05.2015

Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie kinematickej viskozity

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12595 (65 7075) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie kinematickej viskozity

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12596 (65 7076) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie dynamickej viskozity vákuovou kapilárou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12596 (65 7076)

Dátum vydania: 01.05.2015

Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie dynamickej viskozity vákuovou kapilárou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12596 (65 7076) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2007

Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie dynamickej viskozity vákuovou kapilárou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12597 (65 7000)

Dátum vydania: 01.04.2016

Asfalty a asfaltové spojivá. Terminológia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12597 (65 7000) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2015

Asfalty a asfaltové spojivá. Terminológia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12597 (65 7000) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Asfalty a asfaltové spojivá. Terminológia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12606-1 (65 7069) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie obsahu parafínov. Časť 1: Destilačná metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12606-1 (65 7069)

Dátum vydania: 01.12.2015

Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie obsahu parafínov. Časť 1: Destilačná metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12606-1 (65 7069) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2007

Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie obsahu parafínov. Časť 1: Destilačná metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12606-2 (65 7069) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie obsahu parafínu. Časť 2: Extrakčná metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12606-2 (65 7069) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2003

Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie obsahu parafínu. Časť 2: Extrakčná metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12607-1 (65 7070) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie odolnosti voči tvrdnutiu pôsobením tepla a vzduchu. Časť 1: Metóda RTFOT

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12607-1 (65 7070) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2007

Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie odolnosti proti tvrdnutiu pôsobením tepla a vzduchu. Časť 1: Metóda RTFOT

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12607-1 (65 7070)

Dátum vydania: 01.05.2015

Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie odolnosti proti tvrdnutiu pôsobením tepla a vzduchu. Časť 1: RTFOT metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12607-2 (65 7070)

Dátum vydania: 01.05.2015

Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie odolnosti proti tvrdnutiu pôsobením tepla a vzduchu. Časť 2: Metóda TFOT

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12607-2 (65 7070) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2007

Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie odolnosti proti tvrdnutiu pôsobením tepla a vzduchu. Časť 2: Metóda TFOT

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12607-2 (65 7070) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie odolnosti voči tvrdnutiu pôsobením tepla a vzduchu. Časť 2: Metóda TFOT

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12607-3 (65 7070) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie odolnosti voči tvrdnutiu pôsobením tepla a vzduchu. Časť 3: Metóda RFT

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12607-3 (65 7070) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2007

Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie odolnosti proti tvrdnutiu pôsobením tepla a vzduchu. Časť 3: Metóda RFT

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12607-3 (65 7070)

Dátum vydania: 01.05.2015

Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie odolnosti proti tvrdnutiu pôsobením tepla a vzduchu. Časť 3: Metóda RFT

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12846 (65 7064) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2003

Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie výtokového času asfaltových emulzií výtokovým viskozimetrom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12846-1 (65 7064)

Dátum vydania: 01.09.2011

Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie výtokového času výtokovým viskozimetrom. Časť 1: Asfaltové emulzie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12846-2 (65 7064)

Dátum vydania: 01.09.2011

Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie výtokového času výtokovým viskozimetrom. Časť 2: Riedené a zmäkčené asfaltové spojivá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12847 (65 7067) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2009

Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie tendencie sedimentácie asfaltových emulzií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12847 (65 7067) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2003

Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie tendencie sedimentácie asfaltových emulzií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12847 (65 7067)

Dátum vydania: 01.10.2022

Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie tendencie sedimentácie asfaltových emulzií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12848 (65 7072) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2003

Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie zmiešavacej stálosti asfaltových emulzií s cementom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12848 (65 7072)

Dátum vydania: 01.08.2009

Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie zmiešavacej stálosti asfaltových emulzií s cementom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12849 (65 7073)

Dátum vydania: 01.08.2009

Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie penetračnej schopnosti asfaltových emulzií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12849 (65 7073) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2003

Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie penetračnej schopnosti asfaltových emulzií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12850 (65 7074) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2003

Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie hodnoty pH asfaltových emulzií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12850 (65 7074) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2009

Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie hodnoty pH asfaltových emulzií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12850 (65 7074)

Dátum vydania: 01.10.2022

Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie hodnoty pH asfaltových emulzií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13074 (65 7077) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2003

Asfalty a asfaltové spojivá. Regenerácia spojív z asfaltových emulzií odparovaním

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13074-1 (65 7077) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2011

Asfalty a asfaltové spojivá. Opätovné získavanie spojiva z asfaltovej emulzie alebo riedeného alebo zmäkčeného asfaltu. Časť 1: Opätovné získavanie odparovaním

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13074-1 (65 7077)

Dátum vydania: 01.07.2019

Asfalty a asfaltové spojivá. Opätovné získavanie spojiva z asfaltovej emulzie alebo riedeného alebo zmäkčeného asfaltu. Časť 1: Opätovné získavanie odparovaním

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13074-2 (65 7077)

Dátum vydania: 01.07.2019

Asfalty a asfaltové spojivá. Opätovné získavanie spojiva z asfaltovej emulzie alebo riedeného alebo zmäkčeného asfaltu. Časť 2: Stabilizácia po opätovnom získaní odparovaním

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13074-2 (65 7077) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2011

Asfalty a asfaltové spojivá. Opätovné získavanie spojiva z asfaltovej emulzie alebo riedeného alebo zmäkčeného asfaltu. Časť 2: Stabilizácia po opätovnom získaní odparovaním

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13075-1 (65 7078) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2009

Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie štiepiteľnosti. Časť 1: Stanovenie hodnoty štiepiteľnosti katiónaktívnych asfaltových emulzií, metóda s minerálnym filerom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13075-1 (65 7078) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2003

Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie rozrážania emulzií. Časť 1: Stanovenie hodnoty rozrážania katiónovoaktívnych asfaltových emulzií, minerálny filter

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13075-1 (65 7078)

Dátum vydania: 01.05.2017

Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie štiepiteľnosti. Časť 1: Stanovenie hodnoty štiepiteľnosti katiónaktívnych asfaltových emulzií, metóda s minerálnym filerom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13075-2 (65 7078)

Dátum vydania: 01.05.2017

Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie štiepiteľnosti. Časť 2: Stanovenie miesiteľnosti katiónaktívnych asfaltových emulzií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13075-2 (65 7078) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2003

Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie rozrážania emulzií. Časť 2: Stanovenie času najjemnejšieho miešania katiónovoaktívnych asfaltových emulzií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13075-2 (65 7078) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2009

Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie štiepiteľnosti. Časť 2: Stanovenie miesiteľnosti katiónaktívnych asfaltových emulzií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13301 (65 7049)

Dátum vydania: 01.08.2010

Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie odlučivosti oleja z asfaltov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13301 (65 7049) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2003

Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie odlučivosti oleja z asfaltov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13302 (65 7050) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2003

Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie viskozity asfaltov rotačným vretenovým viskozimetrom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13302 (65 7050) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2010

Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie dynamickej viskozity asfaltových spojív rotačným vretenovým viskozimetrom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13302 (65 7050)

Dátum vydania: 01.01.2019

Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie dynamickej viskozity asfaltových spojív rotačným vretenovým viskozimetrom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13303 (65 7051)

Dátum vydania: 01.03.2018

Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie straty hmotnosti priemyselných asfaltov zohrievaním

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13303 (65 7051) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2009

Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie straty hmotnosti priemyselných asfaltov zohrievaním

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13303 (65 7051) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2003

Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie straty hmotnosti priemyselných asfaltov zohrievaním

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13357 (65 7052) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2003

Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie času zmäkčenia ropných riedených asfaltov a zmäkčených asfaltov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13358 (65 7054) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2004

Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie destilačných charakteristík výrobkov z ropného riedeného asfaltu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13358 (65 7054) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2010

Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie destilačných charakteristík riedených asfaltových spojív a asfaltových spojív zmäkčených minerálnym zmäkčovadlom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13358 (65 7054)

Dátum vydania: 01.02.2020

Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie destilačných charakteristík riedených asfaltových spojív a asfaltových spojív zmäkčených minerálnym zmäkčovadlom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>