SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
SK SK
STN 65 7200 (65 7200) zrušená

Dátum vydania: 22.04.1982

Asfalty ropné. Klasifikácia a označovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 7201 (65 7201) zrušená

Dátum vydania: 24.01.1968

Asfalty cestné ropné

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 7201/a (65 7201) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1968

Asfalty cestné ropné

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 7201/b (65 7201) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1982

Asfalty cestné ropné

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 7205 (65 7205) zrušená

Dátum vydania: 12.05.1977

Cestné riedené asfalty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 7205/a (65 7205) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1982

Cestné riedené asfalty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 7205/b (65 7205) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1988

Cestné riedené asfalty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 7206 (65 7206) zrušená

Dátum vydania: 15.01.1975

Polofúkané cestné asfalty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 7206/a (65 7206) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1979

Polofúkané cestné asfalty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 7211 (65 7211) zrušená

Dátum vydania: 21.05.1969

Asfalty oxidované krehké

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 65 7212 (65 7212) zrušená

Dátum vydania: 21.05.1969

Asfalty oxidované stavebno-izolačné

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 7212/a (65 7212) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1981

Asfalty oxidované stavebno-izolačné

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 65 7214 (65 7214) zrušená

Dátum vydania: 30.12.1970

Asfalty na izoláciu rúr

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 65 7214/a (65 7214) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1988

Asfalty na izoláciu rúr

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12591 (65 7201) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Asfalty a asfaltové spojivá. Požiadavky na cestné asfalty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12591 (65 7201)

Dátum vydania: 01.12.2009

Asfalty a asfaltové spojivá. Špecifikácie cestných asfaltov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13304 (65 7209)

Dátum vydania: 01.08.2009

Asfalty a asfaltové spojivá. Súbor požiadaviek na oxidované asfalty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13304 (65 7209) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2004

Asfalty a asfaltové spojivá. Súbor požiadaviek na oxidované asfalty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13305 (65 7210) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2004

Asfalty a asfaltové spojivá. Súbor požiadaviek na tvrdé priemyselné asfalty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13305 (65 7210)

Dátum vydania: 01.08.2009

Asfalty a asfaltové spojivá. Súbor požiadaviek na tvrdé priemyselné asfalty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13924 (65 7202) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2006

Asfalty a asfaltové spojivá. Požiadavky na tvrdé cestné asfalty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13924/AC (65 7202) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2007

Asfalty a asfaltové spojivá. Požiadavky na tvrdé cestné asfalty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13924-1 (65 7202) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2016

Asfalty a asfaltové spojivá. Súbor požiadaviek na špeciálne cestné asfalty. Časť 1: Tvrdé cestné asfalty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13924-1 (65 7202)

Dátum vydania: 01.02.2017

Asfalty a asfaltové spojivá. Súbor požiadaviek na špeciálne cestné asfalty. Časť 1: Tvrdé cestné asfalty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13924-2 (65 7202)

Dátum vydania: 01.09.2014

Asfalty a cestné asfaltové spojivá. Súbor požiadaviek na špeciálne cestné asfalty. Časť 2: Multigradačné cestné asfalty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14023 (65 7208)

Dátum vydania: 01.11.2010

Asfalty a asfaltové spojivá. Súbor požiadaviek na asfalty modifikované polymérom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14023 (65 7208) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2006

Asfalty a asfaltové spojivá. Súbor požiadaviek na asfalty modifikované polymérom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14023/Oa (65 7208) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2007

Asfalty a asfaltové spojivá. Súbor požiadaviek na asfalty modifikované polymérom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15322 (65 7205) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2010

Asfalty a asfaltové spojivá. Súbor požiadaviek na špecifikáciu riedených a zmäkčených asfaltových spojív

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15322 (65 7205)

Dátum vydania: 01.11.2013

Asfalty a asfaltové spojivá. Súbor požiadaviek na špecifikáciu riedených a zmäkčených asfaltových spojív

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15812 (65 7240)

Dátum vydania: 01.09.2011

Hrubé povlaky z asfaltov modifikovaných polymérom na hydroizolácie. Stanovenie schopnosti prekrytia trhlín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15813 (65 7241)

Dátum vydania: 01.09.2011

Hrubé povlaky z asfaltov modifikovaných polymérom na hydroizolácie. Stanovenie ohybnosti pri nízkych teplotách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15814 (65 7242) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2012

Hrubé povlaky z asfaltov modifikovaných polymérom na hydroizolácie. Definície a požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15814+A1 (65 7242) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2013

Hrubé povlaky z asfaltov modifikovaných polymérom na hydroizolácie. Definície a požiadavky (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15814+A2 (65 7242)

Dátum vydania: 01.06.2015

Hrubé povlaky z asfaltov modifikovaných polymérom na hydroizolácie. Definície a požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15815 (65 7243)

Dátum vydania: 01.09.2011

Hrubé povlaky z asfaltov modifikovaných polymérom na hydroizolácie. Odolnosť proti stlačeniu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15816 (65 7244)

Dátum vydania: 01.09.2011

Hrubé povlaky z asfaltov modifikovaných polymérom na hydroizolácie. Odolnosť proti dažďu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15817 (65 7245)

Dátum vydania: 01.09.2011

Hrubé povlaky z asfaltov modifikovaných polymérom na hydroizolácie. Odolnosť proti vode

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15818 (65 7246)

Dátum vydania: 01.09.2011

Hrubé povlaky z asfaltov modifikovaných polymérom na hydroizolácie. Stanovenie rozmerovej stability pri vysokej teplote

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15819 (65 7247)

Dátum vydania: 01.09.2011

Náterové látky zahustené polymérom modifikovaným asfaltom. Zmenšenie hrúbky vrstvy pri úplnom vysušení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15820 (65 7248)

Dátum vydania: 01.09.2011

Hrubé povlaky z asfaltov modifikovaných polymérom na hydroizolácie. Stanovenie vodotesnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 15963 (65 7220) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2010

Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie kritickej teploty pri skúške lomovej húževnatosti trojbodovým ohybom s vrubom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 15963 (65 7220) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2014

Asfalty a asfaltové spojivá. Určovanie teploty odolnosti proti vzniku trhliny na trámčeku s vrubom pri trojbodovom ohybe

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 17499 (65 7203) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2021

Asfalty a asfaltové spojivá. Príklady označenia CE a vyhlásenia o parametroch (DoP)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
TNI CEN/TR 17499 (65 7203)

Dátum vydania: 01.09.2021

Asfalty a asfaltové spojivá. Príklady pre označenie CE a vyhlásenie o parametroch (DoP)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac