SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 66 0805 (66 0805)

Dátum vydania: 26.10.1966

Metódy skúšania liehu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 66 0805/a (66 0805)

Dátum vydania: 01.03.1971

Metódy skúšania liehu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 66 0805/b (66 0805)

Dátum vydania: 01.09.1973

Metódy skúšania liehu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 66 0805/c (66 0805)

Dátum vydania: 01.11.1977

Metódy skúšania liehu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 66 0805/Z4 (66 0805)

Dátum vydania: 01.12.2002

Metódy skúšania liehu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 0806 (66 0806)

Dátum vydania: 07.08.1968

Metódy skúšania liehu. Alkoholometrické tabuľky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 66 0806/a (66 0806)

Dátum vydania: 01.04.1970

Metódy skúšania liehu. Alkoholometrické tabuľky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 0806/b (66 0806)

Dátum vydania: 01.07.1971

Metódy skúšania liehu. Alkoholometrické tabuľky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 66 0806/c (66 0806)

Dátum vydania: 01.03.1971

Metódy skúšania liehu. Alkoholometrické tabuľky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 66 0806/d (66 0806)

Dátum vydania: 01.11.1977

Metódy skúšania liehu. Alkoholometrické tabuľky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 0810 (66 0810) zrušená

Dátum vydania: 16.01.1974

Surový lieh (etanol)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 66 0810/a (66 0810) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1977

Surový lieh (etanol)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 0825 (66 0825)

Dátum vydania: 15.03.1976

Rafinovaný lieh jemný a mimoriadne jemný (etanol)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 66 0825/a (66 0825)

Dátum vydania: 01.12.1981

Rafinovaný lieh jemný a mimoriadne jemný (etanol)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 0826 (66 0826) zrušená

Dátum vydania: 15.03.1976

Rafinovaný lieh technický (etanol)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 0835 (66 0835) zrušená

Dátum vydania: 10.04.1974

Bezvodý lieh (etanol)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 66 0835/a (66 0835) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1991

Bezvodý lieh (etanol)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 0860 (66 0860)

Dátum vydania: 09.06.1975

Denaturovaný lieh (etanol)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 66 0860/a (66 0860)

Dátum vydania: 01.03.1981

Denaturovaný lieh (etanol)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 66 0860/b (66 0860)

Dátum vydania: 01.06.1990

Denaturovaný lieh (etanol)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 66 0860/Z3 (66 0860)

Dátum vydania: 01.08.1992

Denaturovaný lieh (etanol)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 66 0860/Z4 (66 0860)

Dátum vydania: 30.12.1994

Denaturovaný lieh (etanol)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 0861 (66 0861) zrušená

Dátum vydania: 09.06.1975

Denaturácia liehu (etanolu)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 1388-1 (66 0804)

Dátum vydania: 01.12.2002

Etanol na priemyselné používanie. Skúšobné metódy. Časť 1: Všeobecne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 1388-10 (66 0804)

Dátum vydania: 01.12.2002

Etanol na priemyselné používanie. Skúšobné metódy. Časť 10: Odhad obsahu uhľovodíkov. Destilačná metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 1388-11 (66 0804)

Dátum vydania: 01.12.2002

Etanol na priemyselné používanie. Skúšobné metódy. Časť 11: Skúška na zistenie furfuralu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 1388-12 (66 0804)

Dátum vydania: 01.12.2002

Etanol na priemyselné používanie. Skúšobné metódy. Časť 12: Stanovenie manganistanového času

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 1388-2 (66 0804)

Dátum vydania: 01.12.2002

Etanol na priemyselné používanie. Skúšobné metódy. Časť 2: Zisťovanie alkality alebo stanovenie kyslosti na fenolftaleín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 1388-3 (66 0804)

Dátum vydania: 01.12.2002

Etanol na priemyselné používanie. Skúšobné metódy. Časť 3: Odhad obsahu karbonylových zlúčenín prítomných v malom množstve. Fotometrická metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 1388-4 (66 0804)

Dátum vydania: 01.12.2002

Etanol na priemyselné používanie. Skúšobné metódy. Časť 4: Odhad obsahu karbonylových zlúčenín prítomných vo väčšom množstve. Titračná metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 1388-5 (66 0804)

Dátum vydania: 01.12.2002

Etanol na priemyselné používanie. Skúšobné metódy. Časť 5: Stanovenie obsahu aldehydov. Vizuálna kolorimetrická metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 1388-6 (66 0804)

Dátum vydania: 01.12.2002

Etanol na priemyselné používanie. Skúšobné metódy. Časť 6: Skúška miešateľnosti s vodou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 1388-7 (66 0804)

Dátum vydania: 01.12.2002

Etanol na priemyselné používanie. Skúšobné metódy. Časť 7: Stanovenie obsahu metanolu [obsah metanolu od 0,01 % do 0,20 % (V/V)]. Fotometrická metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 1388-8 (66 0804)

Dátum vydania: 01.12.2002

Etanol na priemyselné používanie. Skúšobné metódy. Časť 8: Stanovenie obsahu metanolu [obsah metanolu od 0,10% do 1,50% (V/V)]. Vizuálna kolorimetrická metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 1388-9 (66 0804)

Dátum vydania: 01.12.2002

Etanol na priemyselné používanie. Skúšobné metódy. Časť 9: Stanovenie obsahu esterov. Titračná metóda po zmydelnení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac