SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
SK SK
STN 66 1600 (66 1600)

Dátum vydania: 01.01.2001

Aditívne látky v požívatinách. Analytické metódy na overenie kritérií čistoty aditívnych látok používaných v požívatinách. Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 66 1601 (66 1601)

Dátum vydania: 01.01.2001

Aditívne látky v požívatinách. Stanovenie pH v aditívnych látkach používaných v požívatinách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 66 1610 (66 1610)

Dátum vydania: 01.01.2001

Aditívne látky v požívatinách. Farbivá. Stanovenie látok extrahovateľných do dietyléteru z vodných roztokov sulfónových organických farbív používaných v požívatinách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 66 1620-1 (66 1620)

Dátum vydania: 01.01.2001

Aditívne látky v požívatinách. Antioxidanty. Časť 1: Stanovenie peroxidového čísla v lecitínoch (E 322)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 66 1620-2 (66 1620)

Dátum vydania: 01.01.2001

Aditívne látky v požívatinách. Antioxidanty. Časť 2: Stanovenie v toluéne nerozpustných látok v lecitínoch (E 322)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 66 1620-3 (66 1620)

Dátum vydania: 01.01.2001

Aditívne látky v požívatinách. Antioxidanty. Časť 3: Limitná skúška na redukujúce látky v mliečnane sodnom, draselnom a vápenatom (E 325, E 326 a E 327)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 66 1620-4 (66 1620)

Dátum vydania: 01.01.2001

Aditívne látky v požívatinách. Antioxidanty. Časť 4: Stanovenie prchavých kyselín v kyseline trihydrogénfosforečnej (E 338)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 66 1620-5 (66 1620)

Dátum vydania: 01.01.2001

Aditívne látky v požívatinách. Antioxidanty. Časť 5: Limitná skúška na dusičnany v kyseline trihydrogénfosforečnej (E 338)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 66 1620-6 (66 1620)

Dátum vydania: 01.01.2001

Aditívne látky v požívatinách. Antioxidanty. Časť 6: Stanovenie vo vode nerozpustných látok prítomných v mono-, di- a trisodných soliach kyseliny trihydrogénfosforečnej a v mono-, di- a tridraselných soliach kyseliny trihydrogénfosforečnej [E 339(i), E 339(ii), E 339(iii), E 340(i), E 340(ii) a E 340(iii)]

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 66 1630-1 (66 1630)

Dátum vydania: 01.01.2001

Aditívne látky v požívatinách. Konzervačné látky. Časť 1: Stanovenie neprchavých látok v kyseline propiónovej (E 280)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 66 1630-2 (66 1630)

Dátum vydania: 01.01.2001

Aditívne látky v požívatinách. Konzervačné látky. Časť 2: Stanovenie obsahu kyseliny mravčej, mravčanov a iných oxidovateľných prímesí v kyseline octovej (E 260), octane draselnom (E 261), acetooctane sodnom (E 262) a octane vápenatom (E 263)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 66 1630-3 (66 1630)

Dátum vydania: 01.01.2001

Aditívne látky v požívatinách. Konzervačné látky. Časť 3: Stanovenie obsahu vody v dusitane sodnom (E 250)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 66 1630-4 (66 1630)

Dátum vydania: 01.01.2001

Aditívne látky v požívatinách. Konzervačné látky. Časť 4: Limitná skúška na kyselinu salicylovú v esteroch kyseliny etyl-p-hydroxybenzoovej (E 214), n-propyl-p-hydroxybenzoovej (E 216), metyl-p-hydroxybenzoovej (E 218) a ich sodných solí (E 215, E 217, E 219)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 66 1630-5 (66 1630)

Dátum vydania: 01.01.2001

Aditívne látky v požívatinách. Konzervačné látky. Časť 5: Stanovenie voľnej kyseliny octovej v acetooctane sodnom (E 262)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 66 1630-6 (66 1630)

Dátum vydania: 01.01.2001

Aditívne látky v požívatinách. Konzervačné látky. Časť 6: Stanovenie octanu sodného v acetooctane sodnom (E 262)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 66 1630-7 (66 1630)

Dátum vydania: 01.01.2001

Aditívne látky v požívatinách. Konzervačné látky. Časť 7: Limitná skúška na stanovenie aldehydov v kyseline sorbovej (E 200), v sorbáte sodnom, draselnom a vápenatom (E 201, E 202, E 203) a v kyseline propiónovej (E 280)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac