SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
SK SK
STN 66 2100 (66 2100)

Dátum vydania: 01.09.1995

Aromatické uhľovodíky. Benzén a jeho homológy. Skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 2104 (66 2104) zrušená

Dátum vydania: 11.01.1983

Aromatické uhľovodíky. Benzén ropný. Stanovenie vonkajšieho vzhľadu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 2105 (66 2105) zrušená

Dátum vydania: 13.01.1983

Aromatické uhľovodíky. Benzén ropný. Stanovenie obsahu celkovej síry Raney-niklom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 2106 (66 2106)

Dátum vydania: 11.01.1983

Aromatické uhľovodíky. Benzén ropný. Stanovenie stupňa zafarbenia kyselinou sírovou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 2107 (66 2107) zrušená

Dátum vydania: 11.01.1983

Aromatické uhľovodíky. Benzén ropný. Stanovenie reakcie vodného výluhu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 2108 (66 2108)

Dátum vydania: 13.01.1983

Aromatické uhľovodíky. Benzén ropný. Stanovenie obsahu benzénu a jeho nečistôt plynovou chromatografiou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 66 2108/a (66 2108)

Dátum vydania: 01.08.1990

Aromatické uhľovodíky. Benzén ropný. Stanovenie obsahu benzénu a jeho nečistôt plynovou chromatografiou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 66 2109 (66 2109)

Dátum vydania: 01.09.1995

Aromatické uhľovodíky. Benzén a jeho homológy. Teplota zakalenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 2109 (66 2109) zrušená

Dátum vydania: 08.07.1965

Benzén a jeho homológy. Skúšanie a technické dodacie predpisy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 66 2109/A (66 2109) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1968

Benzén a jeho homológy. Skúšanie a technické dodacie predpisy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 66 2109/B (66 2109) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1973

Benzén a jeho homológy. Skúšanie a technické dodacie predpisy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 66 2109/C (66 2109) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1983

Benzén a jeho homológy. Skúšanie a technické dodacie predpisy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 2110 (66 2110)

Dátum vydania: 03.01.1973

Aromatické uhľovodíky. Benzén na syntézy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 2111 (66 2111) zrušená

Dátum vydania: 18.08.1986

Aromatické uhľovodíky. Toluén na nitráciu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 2112 (66 2112)

Dátum vydania: 18.08.1986

Aromatické uhľovodíky. Xylén

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 2113 (66 2113)

Dátum vydania: 15.06.1959

Uhľovodíky. Cyklohexán

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 2114 (66 2114)

Dátum vydania: 24.12.1981

Aromatické uhľovodíky. Ortoxylén ropný

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 2115 (66 2115)

Dátum vydania: 24.12.1981

Aromatické uhľovodíky. Ortoxylén ropný. Metódy skúšania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 2117 (66 2117)

Dátum vydania: 11.01.1983

Aromatické uhľovodíky. Benzén ropný

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 2118 (66 2118)

Dátum vydania: 19.12.1973

Aromatické uhľovodíky. Toluén lekársky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 2119 (66 2119) zrušená

Dátum vydania: 18.08.1986

Aromatické uhľovodíky. Solventná nafta

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 66 2119/a (66 2119) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1987

Aromatické uhľovodíky. Solventná nafta

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 2120 (66 2120)

Dátum vydania: 24.12.1981

Aromatické uhľovodíky. Paraxylén ropný

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 66 2120/a (66 2120)

Dátum vydania: 01.08.1990

Aromatické uhľovodíky. Paraxylén ropný

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 2121 (66 2121)

Dátum vydania: 06.01.1982

Aromatické uhľovodíky. Paraxylén ropný. Metódy skúšania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 66 2122 (66 2122)

Dátum vydania: 17.12.1987

Toluén ropný. Skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 2140 (66 2140) zrušená

Dátum vydania: 08.04.1983

Chlórbenzén technický

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 66 2140/a (66 2140) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1986

Chlórbenzén technický

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 2160 (66 2160) zrušená

Dátum vydania: 25.01.1967

Sacharín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 66 2160/a (66 2160) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1968

Sacharín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 66 2160/b (66 2160) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1983

Sacharín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 5275 (66 2102) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1995

Aromatické uhľovodíky. Stanovenie merkaptánov (tiolov). Doktorova skúška

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 5277 (66 2103) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1995

Aromatické uhľovodíky. Stanovenie zvyšku po odparení výrobkov s bodom varu do 150 °C

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 5278 (66 2101) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1995

Benzén. Stanovenie bodu kryštalizácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac