Tlačiť

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 66 5220 (66 5220) zrušená

Dátum vydania: 21.07.1971

Zinkovofosfátové zubné cementy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 5221 (66 5221) zrušená

Dátum vydania: 21.07.1971

Silikátové zubné cementy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 5222 (66 5222) zrušená

Dátum vydania: 21.07.1971

Syntetická živica na zubné náhrady

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 5223 (66 5223) zrušená

Dátum vydania: 27.02.1963

Samopolymerizujúce syntetické živice na stomatologické účely

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 5224 (66 5224) zrušená

Dátum vydania: 29.01.1964

Zatmeľovacie hmoty na odlievanie dentálnych zliatin

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1642 (66 5240) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2000

Stomatológia. Zdravotnícke pomôcky pre stomatológiu. Dentálne implantáty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 21559 (66 5228) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2000

Stomatológia. Zliatiny pre dentálny amalgám

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 21560 (66 5229) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2000

Stomatológia. Dentálna ortuť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 21563 (66 5225) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2000

Dentálny alginátový odtlačkový materiál

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 23107 (66 5227) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2000

Zinkoxidovo-eugenolové a zinkoxidovo-neeugenolové cementy na stomatologické účely

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 26874 (66 5250) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2001

Dentálne živicové materiály na pečatenie jamiek a fisúr

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 26876+AC1 (66 5233) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2000

Stomatológia. Stomatologické materiály na uzavretie koreňového kanála (ISO 6876:1986)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 29333 (66 5242) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2001

Stomatologické tvrdé spájky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11244 (66 5237)

Dátum vydania: 01.12.2000

Stomatologické spájkovacie hmoty (ISO 11244:1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11246 (66 5236)

Dátum vydania: 01.12.2000

Stomatologické etylsilikátové zatmeľovacie hmoty (ISO 11246:1996)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 11499 (66 5246) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2001

Stomatologické karpuly na miestnu anestéziu (ISO 11499:1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11499 (66 5246) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2007

Jednorazové stomatologické karpuly na miestnu anestéziu (ISO 11499: 2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11499 (66 5246)

Dátum vydania: 01.11.2014

Jednorazové stomatologické karpuly na miestnu anestéziu (ISO 11499: 2014)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14727+AC (66 5239) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2000

Dentálne implantáty. Prefabrikované dielce na pripevnenie nadstavieb k dentálnym implantátom. Obsah technického súboru (ISO/FDIS 14727: 1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 1561 (66 5230) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2000

Dentálny odlievací vosk (ISO 1561:1995)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 1562 (66 5247) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2001

Stomatologické zliatiny zlata na odlievanie (ISO 1562:1993)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 1564 (66 5226) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2000

Dentálne vodové odtlačkové materiály na báze agaru (ISO 1564:1995)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 3336 (66 5251) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2001

Stomatológia. Živicové zuby (ISO 3336:1993)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 4049 (66 5245) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Stomatológia. Výplňové materiály na báze živíc na záchovnú stomatológiu (ISO 4049:2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 4824+A1 (66 5238) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2000

Stomatológia. Keramické zuby (ISO 4824:1993)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 6871-1 (66 5252) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Stomatologické zliatiny na odlievanie z neušľachtilých kovov. Časť 1: Kobaltové zliatiny (ISO 6871-1: 1994)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 6871-2 (66 5252) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Stomatologické zliatiny na odlievanie z neušľachtilých kovov. Časť 2: Niklové zliatiny (ISO 6871-2: 1994)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6872 (66 5241) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2000

Stomatologická keramika (ISO 6872:1995)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6873 (66 5232) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2000

Stomatologické sadrové výrobky (ISO 6873:1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6873 (66 5232)

Dátum vydania: 01.08.2013

Stomatológia. Stomatologické sadry (ISO 6873: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 6877 (66 5243) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Stomatologické upchávacie čapíky na koreňové kanály (ISO 6877:1995)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 7491 (66 5248)

Dátum vydania: 01.01.2002

Stomatologické materiály. Stanovenie farebnej stálosti (ISO 7491:2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 7551 (66 5244)

Dátum vydania: 01.06.2001

Stomatologické absorpčné čapíky (ISO 7551:1996)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 8891 (66 5231)

Dátum vydania: 01.12.2000

Stomatologické zlievarenské zliatiny s obsahom ušľachtilých kovov od 25 % do menej ako 75 % (ISO 8891:1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 9694 (66 5235)

Dátum vydania: 01.12.2000

Stomatologické fosfátové zatmeľovacie hmoty (ISO 9694:1996)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 9917-2 (66 5220) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2002

Stomatologické vodou tuhnúce cementy. Časť 2: Svetlom aktivované cementy (ISO 9917-2:1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac