SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 66 6100 (66 6100) zrušená

Dátum vydania: 29.08.1988

Povrchovo aktívne látky. Názvoslovie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 6129 (66 6129) zrušená

Dátum vydania: 20.07.1990

Skúšanie textilných pomocných prostriedkov. Povrchovo aktívne látky - stanovenie zmáčacej schopnosti pri ponorení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 6133 (66 6133) zrušená

Dátum vydania: 20.07.1990

Skúšanie textilných pomocných prostriedkov. Stanovenie peniacej schopnosti a stability peny povrchovo aktívnych látok alebo ich zmesí metódou podľa Ross-Milesa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 66 6133 (66 6133) zrušená

Dátum vydania: 15.04.1977

ZKOUSENI~TEXTILNICH POMOCNYCH~PROSTREDKU. STANOVENI~PENICI~UCINNOSTI A~STABILITY PENY POVRCHOVE AKTIVNICH LATEK METODOU PODLE ROSS-MILESE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 66 6134 (66 6134) zrušená

Dátum vydania: 27.11.1981

POVRCHOVE AKTIVNI LATKY.~VYSSI MASTNE ALKOHOLY.~METODA STANOVENI HYDROXYLOVEHO CISLA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 6135 (66 6135)

Dátum vydania: 27.11.1981

Povrchovo aktívne látky. Vyššie mastné alkoholy. Metóda stanovenia čísla kyslosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 6136 (66 6136) zrušená

Dátum vydania: 23.07.1985

Mastné alkoholy. Metóda stanovenia homologického radu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 66 6137 (66 6137)

Dátum vydania: 16.11.1985

Vyššie mastné alkoholy. Metóda stanovenia čísla zmydelnenia a esterového čísla

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 66 6138 (66 6138)

Dátum vydania: 16.11.1985

Povrchovo aktívne látky. Metódy stanovenia teploty zákalu vodných roztokov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 6140 (66 6140)

Dátum vydania: 24.10.1981

Povrchovo aktívne látky (PAL). Metóda stanovenia celkového obsahu voľných polyetylénglykolov a aktívnej látky v neiónogénnych PAL

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 6141 (66 6141) zrušená

Dátum vydania: 25.05.1987

Povrchovo aktívne látky. Metódy stanovenia obsahu aniónaktívnej látky priamou dvojfázovou titráciou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 6142 (66 6142) zrušená

Dátum vydania: 17.12.1987

Chemické výrobky. Metódy stanovenia povrchového napätia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 6143 (66 6143) zrušená

Dátum vydania: 17.12.1987

Pomocné prípravky pre chemické vlákna. Metóda stanovenia rozpustnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 6144 (66 6144) zrušená

Dátum vydania: 17.12.1987

Pomocné prípravky pre textilný priemysel. Metóda stanovenia stálosti voči kyselinám

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 6145 (66 6145) zrušená

Dátum vydania: 17.12.1987

Pomocné prípravky pre textilný priemysel. Metóda stanovenia mercerizačnej účinnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 6146 (66 6146)

Dátum vydania: 03.05.1991

Skúšanie textilných pomocných prostriedkov. Povrchovo aktívne látky - Voda ako rozpúšťadlo na skúšanie - Špecifikácia a metódy skúšania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 6147 (66 6147)

Dátum vydania: 08.05.1991

Skúšanie textilných pomocných prostriedkov. Povrchovo aktívne látky - Stanovenie medzifázového napätia kvapkovou metódou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 66 6180 (66 6180) zrušená

Dátum vydania: 23.05.1980

DITHIONICITANOVE~TEXTILNI~POMOCNE~PRIPRAVKY

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 6181 (66 6181) zrušená

Dátum vydania: 20.05.1982

Textilné pomocné prípravky. Leptacit

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 66 6181/a (66 6181) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1989

Textilné pomocné prípravky. Leptacit

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12139 (66 6125)

Dátum vydania: 01.05.2001

Povrchovo aktívne látky. Stanovenie celkového obsahu polyetylénglykolu v neiónových povrchovo aktívnych látkach (EO kondenzačných produktoch) pomocou HPLC/GPC

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12458 (66 6124)

Dátum vydania: 01.05.2001

Povrchovo aktívne látky. Stanovenie stability v tvrdej vode

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12582 (66 6151)

Dátum vydania: 01.10.2002

Povrchovo aktívne látky. Stanovenie obsahu polyetylénglykolu podľa mólovej hmotnosti v neiónových povrchovo aktívnych látkach (etoxylovaných) metódou HPLC/ELSD

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1262 (66 6101) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2004

Povrchovo aktívne látky. Stanovenie hodnoty pH roztokov alebo disperzií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1262 (66 6101)

Dátum vydania: 01.11.2004

Povrchovo aktívne látky. Stanovenie hodnoty pH roztokov alebo disperzií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1262 (66 6101) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2000

Povrchovo aktívne látky. Stanovenie hodnoty pH roztokov alebo disperzií povrchovo aktívnych látok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12728 (66 6107)

Dátum vydania: 01.10.2002

Povrchovo aktívne látky. Stanovenie peniacej schopnosti. Metóda s perforovaným piestom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12829 (66 6102) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2000

Povrchovo aktívne látky. Príprava vody so známou vápenatou tvrdosťou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12829 (66 6102)

Dátum vydania: 01.08.2011

Povrchovoaktívne látky. Príprava vody so známou vápenatou a horečnatou tvrdosťou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12836 (66 6152)

Dátum vydania: 01.10.2002

Povrchovo aktívne látky. Stanovenie vodného čísla alkoxylovaných výrobkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12974 (66 6150)

Dátum vydania: 01.10.2002

Povrchovo aktívne látky. Stanovenie obsahu 1,4-dioxánu vo výrobkoch s alkyletoxysulfátom metódou GLC/head space

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13267 (66 6104)

Dátum vydania: 01.12.2001

Povrchovo aktívne látky. Stanovenie obsahu vody. Karlova-Fischerova metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13268 (66 6132)

Dátum vydania: 01.12.2001

Povrchovo aktívne látky. Stanovenie etylénoxidových a propylénoxidových skupín v aduktoch etylénoxidu a propylénoxidu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13268/AC (66 6132)

Dátum vydania: 01.06.2003

Povrchovo aktívne látky. Stanovenie etylénoxidových a propylénoxidových skupín v aduktoch etylénoxidu a propylénoxidu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13270 (66 6127)

Dátum vydania: 01.12.2001

Povrchovo aktívne látky. Stanovenie obsahu aktívnej látky v alkyldimetylbetaíne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13270/AC (66 6127)

Dátum vydania: 01.06.2003

Povrchovo aktívne látky. Stanovenie obsahu aktívnej látky v alkyldimetylbetaíne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13273 (66 6128)

Dátum vydania: 01.12.2001

Povrchovo aktívne látky. Stanovenie neiónových látok v aniónových povrchovo aktívnych látkach účinnou kvapalinovou chromatografiou (HPLC)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13320 (66 6154)

Dátum vydania: 01.10.2002

Povrchovo aktívne látky. Plynovochromatografická stopová analýza na stanovenie voľného etylénoxidu v etoxylátoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13405 (66 6109)

Dátum vydania: 01.10.2003

Povrchovo aktívne látky. Stanovenie obsahu dialkyltetralínov v lineárnom alkylbenzéne vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou (HPLC)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13435 (66 6153)

Dátum vydania: 01.10.2002

Povrchovo aktívne látky. Stanovenie obsahu voľného amínu v alkyldimetylbetaínoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13560 (66 6105)

Dátum vydania: 01.10.2002

Povrchovo aktívne látky. Stanovenie obsahu amidického dusíka. Potenciometrická titrácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13560/AC (66 6105)

Dátum vydania: 01.11.2003

Povrchovo aktívne látky. Stanovenie obsahu amidického dusíka. Potenciometrická titrácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13716 (66 6106)

Dátum vydania: 01.10.2002

Povrchovo aktívne látky. Stanovenie celkového amínového dusíka. Potenciometrická titrácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13717 (66 6110)

Dátum vydania: 01.10.2003

Povrchovo aktívne látky. Stanovenie primárneho, sekundárneho a terciárneho amínového dusíka. Potenciometrická titrácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13926 (66 6113)

Dátum vydania: 01.10.2003

Povrchovo aktívne látky. Alkoxylované deriváty. Stanovenie hydroxylového čísla. Metóda s N-metylimidazolom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13955 (66 6111)

Dátum vydania: 01.10.2003

Povrchovo aktívne látky. Stanovenie Krafftovho bodu a rozpustnosti iónových povrchovo aktívnych látok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13996 (66 6108)

Dátum vydania: 01.06.2003

Povrchovo aktívne látky. Peniaca schopnosť a odpeňovacia schopnosť. Metóda s vysokootáčkovým miešadlom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14210 (66 6148)

Dátum vydania: 01.05.2004

Povrchovo aktívne látky. Stanovenie medzifázového napätia roztokov povrchovo aktívnych látok metódou s použitím strmeňa alebo krúžku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14370 (66 6142)

Dátum vydania: 01.02.2005

Povrchovo aktívne látky. Stanovenie povrchového napätia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14371 (66 6149)

Dátum vydania: 01.02.2005

Povrchovo aktívne látky. Stanovenie penivosti a stupňa penivosti. Cirkulačná skúšobná metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14480 (66 6119)

Dátum vydania: 01.02.2005

Povrchovo aktívne látky. Stanovenie aniónových povrchovo aktívnych látok. Potenciometrická dvojfázová titrácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14480/AC (66 6119)

Dátum vydania: 01.04.2008

Povrchovo aktívne látky. Stanovenie aniónových povrchovo aktívnych látok. Potenciometrická dvojfázová titrácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14666 (66 6160)

Dátum vydania: 01.12.2005

Povrchovo aktívne látky. Stanovenie obsahu tetraacetyletyléndiamínu (TAED) v granulách TAED. Metóda plynovej chromatografie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14667 (66 6161)

Dátum vydania: 01.12.2005

Povrchovo aktívne látky. Stanovenie obsahu nízkovrúcich rozpúšťadiel v kvapalných prípravkoch. Metóda plynovej chromatografie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14668 (66 6162)

Dátum vydania: 01.12.2005

Povrchovo aktívne látky. Stanovenie kvartérnych amóniových povrchovo aktívnych látok v surovinách a prípravkoch. Potenciometrická dvojfázová titračná metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14668/AC (66 6162)

Dátum vydania: 01.04.2008

Povrchovo aktívne látky. Stanovenie kvartérnych amóniových povrchovo aktívnych látok v surovinách a prípravkoch. Potenciometrická dvojfázová titračná metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14669 (66 6163)

Dátum vydania: 01.12.2005

Povrchovo aktívne látky. Stanovenie aniónových povrchovo aktívnych látok a mydiel v detergentoch a čistiacich látkach. Potenciometrická dvojfázová titračná metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14670 (66 6164)

Dátum vydania: 01.12.2005

Povrchovo aktívne látky. Dodecylsulfát sodný. Analytická metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14712 (66 6118)

Dátum vydania: 01.11.2005

Povrchovo aktívne látky. Stanovenie fyzikálnej stability v alkalických a kyslých roztokoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14880 (66 6155)

Dátum vydania: 01.02.2006

Povrchovo aktívne látky. Stanovenie obsahu anorganických síranov v povrchovo aktívnych látkach. Potenciometrická titračná metóda s použitím elektródy selektívnej pre olovo

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14881 (66 6156)

Dátum vydania: 01.02.2006

Povrchovo aktívne látky. Stanovenie obsahu N-(3-dimetylaminopropyl)-alkylamidu v alkylamidopropylbetaínoch. Metóda plynovej chromatografie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14981 (66 6165)

Dátum vydania: 01.04.2007

Povrchovo aktívne látky. Stanovenie obsahu vysokovrúcich rozpúšťadiel v kvapalných prípravkoch metódou plynovej chromatografie (GLC)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15109 (66 6157)

Dátum vydania: 01.05.2007

Povrchovo aktívne látky. Stanovenie obsahu aktívnej látky v alkylamidopropylbetaínoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15168 (66 6114)

Dátum vydania: 01.05.2007

Povrchovo aktívne látky. Stanovenie hydroxylového čísla. Metóda s použitím p-toluénsulfonylizokyanátu (TSI) a potenciometrická titrácia s tetrabutylamóniumhydroxidom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1557 (66 6103)

Dátum vydania: 01.10.2000

Povrchovo aktívne látky. Kolorimetrická charakteristika opticky čírych farebných kvapalín (výrobkov) ako trichromatické zložky X, Y, Z pri prestupe svetla

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15647 (66 6158)

Dátum vydania: 01.07.2009

Povrchovo aktívne látky. Stanovenie disperzného účinku povrchovo aktívneho činidla na prášok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17035 (66 6171)

Dátum vydania: 01.01.2022

Povrchovo aktívne látky. Povrchovo aktívne látky na báze biomasy. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1772 (66 6129)

Dátum vydania: 01.02.2001

Povrchovo aktívne látky. Stanovenie zmáčacej schopnosti pri ponorení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1791 (66 6120)

Dátum vydania: 01.11.2000

Povrchovo aktívne látky. Mastné alkyldimetylamínoxidy. Stanovenie obsahu amínoxidu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1890 (66 6131) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2001

Povrchovo aktívne látky. Stanovenie bodu zákalu neiónových povrchovo aktívnych látok vyrobených kondenzáciou etylénoxidu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1890 (66 6131)

Dátum vydania: 01.12.2006

Povrchovo aktívne látky. Stanovenie bodu zákalu neiónových povrchovo aktívnych látok vyrobených kondenzáciou etylénoxidu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 2870 (66 6121) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2000

Povrchovo aktívne látky. Detergenty. Stanovenie aniónových aktívnych látok hydrolyzovateľných a nehydrolyzovateľných v kyslom prostredí (ISO 2870:1986)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 2870 (66 6121)

Dátum vydania: 01.08.2009

Povrchovo aktívne látky. Detergenty. Stanovenie aniónových aktívnych látok hydrolyzovateľných a nehydrolyzovateľných v kyslom prostredí (ISO 2870: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 2871-1 (66 6122)

Dátum vydania: 01.08.2010

Povrchovo aktívne látky. Detergenty. Stanovenie obsahu katiónových aktívnych látok. Časť 1: Katiónové aktívne látky s vysokou molekulovou hmotnosťou (ISO 2871-1: 2010)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 2871-1 (66 6122) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2000

Povrchovo aktívne látky. Detergenty. Stanovenie obsahu katiónových aktívnych látok. Časť 1: Katiónové aktívne látky s vysokou molekulovou hmotnosťou (ISO 2871-1:1988)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 2871-2 (66 6122) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2000

Povrchovo aktívne látky. Detergenty. Stanovenie obsahu katiónových aktívnych látok. Časť 2: Katiónové aktívne látky s nízkou molekulovou hmotnosťou (od 200 do 500) (ISO 2871-2:1990)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 2871-2 (66 6122)

Dátum vydania: 01.08.2010

Povrchovo aktívne látky. Detergenty. Stanovenie obsahu katiónových aktívnych látok. Časť 2: Katiónové aktívne látky s nízkou molekulovou hmotnosťou (od 200 do 500) (ISO 2871-2: 2010)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 4320 (66 6130)

Dátum vydania: 01.11.2000

Neiónové povrchovo aktívne látky. Stanovenie indexu bodu zákalu. Odmerná metóda (ISO 4320:1977 vrátane opravy:1980)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6845 (66 6112)

Dátum vydania: 01.10.2003

Povrchovo aktívne látky. Technické alkylsulfonáty. Stanovenie strednej relatívnej molekulovej hmotnosti alkylmonosulfonátov a obsahu alkylmonosulfonátov (ISO 6845: 1989)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 862 (66 6100)

Dátum vydania: 01.09.2001

Povrchovo aktívne látky. Slovník (ISO 862:1984+Cor 1:1993)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 8799 (66 6123) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2000

Povrchovo aktívne látky. Sulfátované oxyetylované alkoholy a alkylfenoly. Stanovenie obsahu nesulfátovaných látok (ISO 8799:1988)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 8799 (66 6123)

Dátum vydania: 01.08.2009

Povrchovo aktívne látky. Sulfátované oxyetylované alkoholy a alkylfenoly. Stanovenie obsahu nesulfátovaných látok (ISO 8799: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 2271 (66 6126)

Dátum vydania: 01.05.2001

Povrchovo aktívne látky. Detergenty. Stanovenie aniónových aktívnych látok manuálnou alebo mechanickou priamou dvojfázovou titráciou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 304 (66 6139)

Dátum vydania: 01.10.2000

Povrchovo aktívne látky. Stanovenie povrchového napätia ťahaním kvapalinových filmov (obsahuje opravu TC 1:1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 17557 (66 6170)

Dátum vydania: 01.04.2021

Povrchovoaktívne látky. Povrchovoaktívne látky na báze biomasy. Prehľad povrchovoaktívnych látok na báze biomasy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac