SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 66 6603 (66 6603) zrušená

Dátum vydania: 24.12.1981

Fotografické materiály. Odber vzoriek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 66 6603/a (66 6603) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1987

Fotografické materiály. Odber vzoriek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 6604 (66 6604) zrušená

Dátum vydania: 25.06.1982

Fotografické materiály. Expozičné podmienky fotografických halogenidostrieborných materiálov na priehľadnej podložke

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 6607 (66 6607) zrušená

Dátum vydania: 12.05.1981

Fotografické materiály. Podmienky stanovenia difúznej optickej hustoty čiernobielych fotografických materiálov na priehľadnej podložke

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 66 6607/Z1 (66 6607) zrušená

Dátum vydania: 10.11.1995

Fotografické materiály. Podmienky stanovenia difúznej optickej hustoty čiernobielych fotografických materiálov na priehľadnej podložke

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 6608 (66 6608) zrušená

Dátum vydania: 21.05.1984

Reprografické materiály. Elektrografické papiere. Skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 6610 (66 6610) zrušená

Dátum vydania: 11.06.1982

Fotografické materiály. Podmienky stanovenia vizuálnych doplnených hustôt a fotografických hustôt farebných fotografických materiálov na priehľadnej podložke

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 6611 (66 6611) zrušená

Dátum vydania: 11.03.1983

Fotografické materiály. Stanovenie priemerného gradientu a strmosti fotografických materiálov na priehľadnej podložke

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 6612 (66 6612) zrušená

Dátum vydania: 11.03.1983

Fotografické materiály. Podmienky stanovenia optickej hustoty čiernobielych fotografických materiálov v odrazenom svetle

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 6613 (66 6613) zrušená

Dátum vydania: 10.04.1987

Fotografické materiály. Expozičné podmienky lekárskych röntgenových filmov na použitie s fluorescenčnými zosilňovacími fóliami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 6614 (66 6614) zrušená

Dátum vydania: 27.04.1983

Fotografické materiály. Podmienky fotochemického spracovania halogenidostrieborných fotografických materiálov pri senzitometrickom skúšaní

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 6615 (66 6615) zrušená

Dátum vydania: 06.01.1983

Fotografické materiály. Stanovenie zrnitosti fotografických materiálov na priehľadnej podložke statickou a dynamickou metódou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 6616 (66 6616) zrušená

Dátum vydania: 11.03.1983

Fotografické materiály. Stanovenie minimálnej hustoty, maximálnej hustoty a hustoty závoja fotografických materiálov na priehľadnej podložke

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 6617 (66 6617) zrušená

Dátum vydania: 19.12.1986

Fotografické materiály. Čiernobiele fotografické papiere. Stanovenie gradácie, všeobecnej citlivosti a ostatných základných hodnôt obrazovej kvality

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 6618 (66 6618) zrušená

Dátum vydania: 12.01.1986

Fotografické materiály. Farebné fotografické materiály na nepriehľadnej podložke. Podmienky stanovenia vizuálnych odrazných doplnených hustôt

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 6619 (66 6619) zrušená

Dátum vydania: 25.04.1987

Fotografické materiály. Farebné fotografické papiere. Metódy stanovenia senzitometrických parametrov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 6620 (66 6620) zrušená

Dátum vydania: 08.05.1985

Fotografické materiály. Stanovenie citlivosti čiernobielych a farebných fotografických materiálov na priehľadnej podložke

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 66 6620/a (66 6620) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1990

Fotografické materiály. Stanovenie citlivosti čiernobielych a farebných fotografických materiálov na priehľadnej podložke

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 6621 (66 6621) zrušená

Dátum vydania: 10.04.1987

Fotografické materiály. Lekárske röntgenové a fluórografické filmy. Stanovenie stredného gradientu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 6622 (66 6622) zrušená

Dátum vydania: 23.05.1988

Lekárske röntgenové a fluórografické filmy. Stanovenie citlivosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 6623 (66 6623) zrušená

Dátum vydania: 24.08.1990

Fotografické materiály. Technický rádiografický film. Stanovenie základných senzitometrických ukazovateľov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 6628 (66 6628) zrušená

Dátum vydania: 22.02.1991

Fotografia. Farebné fotografické materiály. Stanovenie podania farieb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 66 6630 (66 6630) zrušená

Dátum vydania: 12.04.1978

FOTOGRAFICKE~MATERIALY. CERNOBILE FOTOGRAFICKE~PAPIRY.~HODNOTY ZAKLADNICH SENZITOMETRICKYCH~PARAMETRU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 6633 (66 6633) zrušená

Dátum vydania: 06.01.1983

Fotografické materiály. Stanovenie mechanickej odolnosti fotografickej vrstvy materiálov na priehľadnej podložke

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 6634 (66 6634) zrušená

Dátum vydania: 24.10.1984

Fotografické materiály. Stanovenie rázovej húževnatosti fotografických materiálov na priehľadnej podložke

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 6635 (66 6635) zrušená

Dátum vydania: 12.09.1984

Fotografické materiály. Stanovenie napúčavosti a nasiakavosti emulznej a protiskrutovej vrstvy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 6641 (66 6641) zrušená

Dátum vydania: 13.04.1988

Reprografické materiály. Diazografické materiály. Metódy senzitometrického skúšania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 6653 (66 6653) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1981

Fotografické materiály. Stanovenie teploty zvrásnenia, teploty uvoľňovania a bodu topenia fotografickej vrstvy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 6655 (66 6655) zrušená

Dátum vydania: 12.05.1981

Fotografické materiály. Stanovenie uchovateľnosti fotografického obrazu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 6656 (66 6656) zrušená

Dátum vydania: 11.04.1988

Fotografické materiály. Stanovenie stálosti obrazového záznamu spracovaných farebných fotografických materiálov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 6662 (66 6662) zrušená

Dátum vydania: 28.02.1975

Reprografické materiály. Nehalogenidostrieborné reprografické materiály. Druhy, označovanie a rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 6662/a (66 6662) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1983

Reprografické materiály. Nehalogenidostrieborné reprografické materiály. Druhy, označovanie a rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 66 6664 (66 6664) zrušená

Dátum vydania: 04.06.1980

Reprograficke materialy. Diazograficke materialy. Zakladni technicke pozadavky obrazove jakosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 584-1 (66 6624) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Nedeštruktívne skúšanie. Priemyselné rádiografické filmy. Časť 1: Klasifikácia filmových systémov pre priemyselnú rádiografiu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 584-1 (66 6624) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2002

Nedeštruktívne skúšanie. Film pre priemyselnú rádiografiu. Časť 1: Klasifikácia filmového systému pre priemyselnú rádiografiu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 584-2 (66 6624) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2002

Nedeštruktívne skúšanie. Film pre priemyselnú rádiografiu. Časť 2: Kontrola spracovania filmov pomocou referenčných hodnôt

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 584-2 (66 6624) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Nedeštruktívne skúšanie. Priemyselné rádiografické filmy. Časť 2: Kontrola spracovania filmov pomocou referenčných hodnôt

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 10977 (66 6656) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1995

Fotografia. Spracované farebné fotografické filmy a farebné fotografie. Metódy merania stálosti obrazového záznamu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 11314 (66 6629) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Fotografia. Projektory. Výpočty rozmerov premietaného obrazu a premietacej vzdialenosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO 18912 (66 6627)

Dátum vydania: 01.08.2005

Zobrazovacie materiály. Spracovaný vezikulárny fotografický film. Špecifikácie stálosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 2240 (66 6630) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Fotografia. Farebné inverzné filmy. Stanovenie citlivosti podľa ISO

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 5-2 (66 6606) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1995

Fotografia. Meranie hustôt. 2. časť: Geometrické podmienky na meranie priepustnej hustoty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO 5-2 (66 6606) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2005

Fotografia. Meranie hustôt. Časť 2: Geometrické podmienky pre priepustnú hustotu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 5799 (66 6631)

Dátum vydania: 01.12.2002

Fotografia. Priamo exponovaný lekársky a dentálny rádiografický film a systémy spracovania. Stanovenie citlivosti podľa ISO a priemerného gradientu podľa ISO

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 6 (66 6626)

Dátum vydania: 01.12.2002

Fotografia. Systémy negatívneho filmu a jeho spracovanie na čiernobielu obrazovú fotografiu. Stanovenie citlivosti podľa ISO

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 6846 (66 6617)

Dátum vydania: 01.09.1995

Fotografia. Čiernobiele fotografické papiere pre obrazovú fotografiu. Stanovenie citlivosti a využiteľného rozsahu expozícií podľa ISO

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 9378 (66 6625)

Dátum vydania: 01.12.2002

Fotografia. Vezikulárne mikrografické filmy. Stanovenie citlivosti podľa ISO a expozičného rozsahu podľa ISO

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 9718 (66 6627) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Fotografia. Spracovaný vezikulárny fotografický film. Špecifikácie stálosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac