SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 66 8001 (66 8001) zrušená

Dátum vydania: 14.03.1991

Názvoslovie výbušnín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 66 8001-1 (66 8001) zrušená

Dátum vydania: 26.02.1964

NAZVOSLOVI~VYBUSIN

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 66 8001-2 (66 8001) zrušená

Dátum vydania: 19.01.1966

NAZVOSLOVI~VYBUSIN.~CIZOJAZYCNE~NAZVY

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8002 (66 8002)

Dátum vydania: 24.02.1965

Prevádzka laboratórií výbušnín, skúšobní a strelníc

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8011 (66 8011) zrušená

Dátum vydania: 28.02.1985

Priemyselné trhaviny. Základné spoločné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 66 8011 (66 8011)

Dátum vydania: 01.09.2007

Výbušniny na civilné použitie. Trhaviny. Základné spoločné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8011/a (66 8011) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1991

Priemyselné trhaviny. Základné spoločné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8040 (66 8040)

Dátum vydania: 02.05.1974

Priemyselné trhaviny. Metódy chemického skúšania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8046 (66 8046)

Dátum vydania: 05.12.1968

Priemyselné trhaviny. Stanovenie obsahu vody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8047 (66 8047)

Dátum vydania: 08.02.1974

Priemyselné trhaviny. Skúšky výpotku náložkovaných priemyselných trhavín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8050 (66 8050)

Dátum vydania: 19.11.1975

Priemyselné trhaviny. Stanovenie objemovej hmotnosti náložky a sypnej hmotnosti sypkých trhavín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8051 (66 8051) zrušená

Dátum vydania: 09.06.1972

Priemyselné trhaviny. Stanovenie hustoty náložkovaných trhavín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8063 (66 8063)

Dátum vydania: 30.09.1969

Stanovenie teploty vzbuchu výbušnín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8064 (66 8064)

Dátum vydania: 03.05.1984

Priemyselné trhaviny. Stanovenie účinku podľa Trauzla

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8065 (66 8065)

Dátum vydania: 26.05.1971

Priemyselné trhaviny. Stanovenie brizancie trhavín oloveným valčekom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8066 (66 8066) zrušená

Dátum vydania: 22.09.1976

Priemyselné trhaviny. Skúšobné metódy. Stanovenie detonačnej rýchlosti trhavín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8067 (66 8067)

Dátum vydania: 28.05.1975

Skúška chemickej stálosti výbušnín podľa Abela

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8068 (66 8068)

Dátum vydania: 01.11.1993

Stanovenie prenosu detonácie priemyselných trhavín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8068 (66 8068) zrušená

Dátum vydania: 09.06.1972

STANOVENI PRENOSU DETONACE PRUMYSLOVYCH TRHAVIN

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 66 8068/A (66 8068) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1977

STANOVENI PRENOSU DETONACE PRUMYSLOVYCH TRHAVIN

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 66 8069 (66 8069) zrušená

Dátum vydania: 20.05.1981

PRUMYSLOVE~TRHAVINY.~ZKOUSENI~BEZPECNOSTI TRHAVIN PRO~POUZITI VE~VYBUSNEM~PROSTREDI. ZKUSEBNI METODY

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8069 (66 8069)

Dátum vydania: 01.11.1990

Bezpečnostné trhaviny. Klasifikácia a metódy skúšania vo výbušných zmesiach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8070 (66 8070) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1993

Priemyselné trhaviny. Stanovenie detonačnej schopnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8070 (66 8070) zrušená

Dátum vydania: 09.02.1977

PRUMYSLOVE TRHAVINY. STANOVENI DETONACNI SCHOPNOSTI INICIACI JEDNOTNYM POCINEM

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8071 (66 8071) zrušená

Dátum vydania: 12.12.1967

STANOVENI CITLIVOSTI TRHAVIN K NARAZU KLADIVEM

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8071 (66 8071) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1993

Stanovenie citlivosti výbušnín na náraz kladivom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8072 (66 8072) zrušená

Dátum vydania: 24.06.1980

Priemyselné trhaviny. Výpočet hlavných výbuchových charakteristík priemyselných trhavín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8073 (66 8073) zrušená

Dátum vydania: 04.03.1977

Priemyselné trhaviny. Stanovenie stupňa odolnosti proti vode na účely klasifikácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8074 (66 8074)

Dátum vydania: 21.08.1985

Priemyselné trhaviny. Skúšanie odolnosti proti klimatickým vplyvom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8075 (66 8075)

Dátum vydania: 06.08.1969

Stanovenie relatívnej pracovnej schopnosti priemyselných trhavín v balistickom mažiari

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8076 (66 8076)

Dátum vydania: 24.10.1984

Priemyselné trhaviny. Stanovenie odolnosti bansky bezpečných trhavín proti deflagrácii

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8077 (66 8077)

Dátum vydania: 05.12.1968

Priemyselné trhaviny. Stanovenie dolného medzného priemeru nálože

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8078 (66 8078) zrušená

Dátum vydania: 06.01.1983

Stanovenie jedovatých plynných splodín výbuchu trhavín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8079 (66 8079)

Dátum vydania: 27.05.1971

Meranie tlakovzdušných účinkov trhavín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8080 (66 8080)

Dátum vydania: 09.06.1972

Priemyselné trhaviny. Stanovenie citlivosti trhavín voči iniciácii tlakovou vlnou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8080/a (66 8080)

Dátum vydania: 01.10.1980

Priemyselné trhaviny. Stanovenie citlivosti trhavín voči iniciácii tlakovou vlnou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13630-1 (66 8081) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2004

Výbušniny na civilné použitie. Bleskovice a zápalnice. Časť 1: Požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13630-1 (66 8081)

Dátum vydania: 01.12.2004

Výbušniny na civilné použitie. Bleskovice a zápalnice. Časť 1: Požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13630-10 (66 8081) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2005

Výbušniny na civilné použitie. Bleskovice a zápalnice. Časť 10: Stanovenie iniciačnej schopnosti bleskovice

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13630-10 (66 8081)

Dátum vydania: 01.09.2006

Výbušniny na civilné použitie. Bleskovice a zápalnice. Časť 10: Stanovenie iniciačnej schopnosti bleskovíc

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13630-11 (66 8081)

Dátum vydania: 01.12.2003

Výbušniny na civilné použitie. Bleskovice a zápalnice. Časť 11: Stanovenie detonačnej rýchlosti bleskovice

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13630-11 (66 8081) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2003

Výbušniny na civilné účely. Bleskovice a zápalnice. Časť 11: Stanovenie detonačnej rýchlosti bleskovice

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13630-12 (66 8081) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2003

Výbušniny na civilné účely. Bleskovice a zápalnice. Časť 12: Stanovenie rýchlosti horenia zápalnice

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13630-12 (66 8081)

Dátum vydania: 01.12.2004

Výbušniny na civilné použitie. Bleskovice a zápalnice. Časť 12: Stanovenie času horenia zápalnice

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13630-2 (66 8081)

Dátum vydania: 01.12.2004

Výbušniny na civilné použitie. Bleskovice a zápalnice. Časť 2: Stanovenie tepelnej stability bleskovíc a zápalníc

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13630-2 (66 8081) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2003

Výbušniny na civilné účely. Bleskovice a zápalnice. Časť 2: Stanovenie tepelnej stability bleskovíc a zápalníc

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13630-3 (66 8081) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2003

Výbušniny na civilné účely. Bleskovice a zápalnice. Časť 3: Stanovenie citlivosti na trenie duše bleskovice

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13630-3 (66 8081)

Dátum vydania: 01.12.2004

Výbušniny na civilné použitie. Bleskovice a zápalnice. Časť 3: Stanovenie citlivosti duše bleskovice na trenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13630-4 (66 8081)

Dátum vydania: 01.12.2004

Výbušniny na civilné použitie. Bleskovice a zápalnice. Časť 4: Stanovenie citlivosti bleskovíc na náraz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13630-4 (66 8081) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2003

Výbušniny na civilné účely. Bleskovice a zápalnice. Časť 4: Stanovenie citlivosti na náraz bleskovíc

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13630-5 (66 8081) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2004

Výbušniny na civilné použitie. Bleskovice a zápalnice. Časť 5: Stanovenie odolnosti bleskovice proti oteru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13630-5 (66 8081)

Dátum vydania: 01.12.2004

Výbušniny na civilné použitie. Bleskovice a zápalnice. Časť 5: Stanovenie odolnosti bleskovice proti oteru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13630-6 (66 8081)

Dátum vydania: 01.12.2004

Výbušniny na civilné použitie. Bleskovice a zápalnice. Časť 6: Stanovenie pevnosti v ťahu bleskovice

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13630-6 (66 8081) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2003

Výbušniny na civilné účely. Bleskovice a zápalnice. Časť 6: Stanovenie odolnosti bleskovíc proti namáhaniu ťahom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13630-7 (66 8081) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2003

Výbušniny na civilné účely. Bleskovice a zápalnice. Časť 7: Stanovenie spoľahlivosti iniciácie bleskovice

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13630-7 (66 8081)

Dátum vydania: 01.12.2004

Výbušniny na civilné použitie. Bleskovice a zápalnice. Časť 7: Stanovenie spoľahlivosti iniciácie bleskovice

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13630-8 (66 8081)

Dátum vydania: 01.12.2004

Výbušniny na civilné použitie. Bleskovice a zápalnice. Časť 8: Stanovenie odolnosti bleskovíc a zápalníc proti vode

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13630-8 (66 8081) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2003

Výbušniny na civilné účely. Bleskovice a zápalnice. Časť 8: Stanovenie odolnosti bleskovice a zápalnice proti vode

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13630-9 (66 8081) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2004

Výbušniny na civilné použitie. Bleskovice a zápalnice. Časť 9: Stanovenie prenosu detonácie z bleskovice na bleskovicu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13630-9 (66 8081)

Dátum vydania: 01.08.2005

Výbušniny na civilné použitie. Bleskovice a zápalnice. Časť 9: Stanovenie prenosu detonácie z bleskovice na bleskovicu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13631-1 (66 8082)

Dátum vydania: 01.09.2006

Výbušniny na civilné použitie. Trhaviny. Časť 1: Požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13631-1 (66 8082) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2005

Výbušniny na civilné použitie. Trhaviny. Časť 1: Požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13631-10 (66 8082)

Dátum vydania: 01.08.2005

Výbušniny na civilné použitie. Trhaviny. Časť 10: Overenie spôsobu iniciácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13631-10 (66 8082) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2004

Výbušniny na civilné použitie. Trhaviny. Časť 10 : Metódy overenia spôsobu iniciácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13631-11 (66 8082) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2004

Výbušniny na civilné použitie. Trhaviny. Časť 11 : Stanovenie prenosu detonácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13631-11 (66 8082)

Dátum vydania: 01.08.2005

Výbušniny na civilné použitie. Trhaviny. Časť 11: Stanovenie prenosu detonácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13631-12 (66 8082) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2005

Výbušniny na civilné použitie. Trhaviny. Časť 12: Stanovenie iniciačnej mohutnosti počiniek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13631-12 (66 8082)

Dátum vydania: 01.12.2005

Výbušniny na civilné použitie. Trhaviny. Časť 12: Špecifikácia počiniek s rozličnou iniciačnou mohutnosťou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13631-13 (66 8082) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2003

Výbušniny na civilné použitie. Trhaviny. Časť 13: Stanovenie hustoty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13631-13 (66 8082)

Dátum vydania: 01.07.2004

Výbušniny na civilné použitie. Trhaviny. Časť 13: Stanovenie hustoty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13631-14 (66 8082)

Dátum vydania: 01.07.2004

Výbušniny na civilné použitie. Trhaviny. Časť 14: Stanovenie detonačnej rýchlosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13631-14 (66 8082) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2003

Výbušniny na civilné použitie. Trhaviny. Časť 14: Stanovenie detonačnej rýchlosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13631-15 (66 8082)

Dátum vydania: 01.09.2006

Výbušniny na civilné použitie. Trhaviny. Časť 15: Výpočet termodynamických charakteristík

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13631-15 (66 8082) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2005

Výbušniny na civilné použitie. Trhaviny. Časť 15: Výpočet termodynamických charakteristík

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13631-16 (66 8082) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2005

Výbušniny na civilné použitie. Trhaviny. Časť 16: Detekcia a meranie toxických splodín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13631-16 (66 8082)

Dátum vydania: 01.09.2006

Výbušniny na civilné použitie. Trhaviny. Časť 16: Detekcia a meranie toxických splodín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13631-2 (66 8082)

Dátum vydania: 01.12.2003

Výbušniny na civilné použitie. Trhaviny. Časť 2: Stanovenie tepelnej stability výbušnín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13631-2 (66 8082) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2003

Výbušniny na civilné účely. Trhaviny. Časť 2: Stanovenie tepelnej stability výbušnín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13631-3 (66 8082)

Dátum vydania: 01.09.2006

Výbušniny na civilné použitie. Trhaviny. Časť 3: Stanovenie citlivosti výbušnín na trenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13631-3 (66 8082) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2005

Výbušniny na civilné použitie. Trhaviny. Časť 3: Stanovenie citlivosti výbušnín na trenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13631-4 (66 8082) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2003

Výbušniny na civilné účely. Trhaviny. Časť 4: Stanovenie citlivosti výbušnín na náraz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13631-4 (66 8082)

Dátum vydania: 01.12.2003

Výbušniny na civilné použitie. Trhaviny. Časť 4: Stanovenie citlivosti výbušnín na náraz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13631-5 (66 8082)

Dátum vydania: 01.12.2003

Výbušniny na civilné použitie. Trhaviny. Časť 5: Stanovenie odolnosti voči vode

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13631-5 (66 8082) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2003

Výbušniny na civilné účely. Trhaviny. Časť 5: Stanovenie odolnosti proti vode

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13631-5/O (66 8082)

Dátum vydania: 01.01.2004

Výbušniny na civilné použitie. Trhaviny. Časť 5: Stanovenie odolnosti voči vode

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13631-6 (66 8082)

Dátum vydania: 01.12.2003

Výbušniny na civilné použitie. Trhaviny. Časť 6: Stanovenie odolnosti voči hydrostatickému tlaku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13631-6 (66 8082) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2003

Výbušniny na civilné účely. Trhaviny. Časť 6: Stanovenie odolnosti na hydrostatický tlak

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13631-6/O (66 8082)

Dátum vydania: 01.01.2004

Výbušniny na civilné použitie. Trhaviny. Časť 6: Stanovenie odolnosti voči hydrostatickému tlaku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13631-7 (66 8082) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2004

Výbušniny na civilné použitie. Trhaviny. Časť 7 : Stanovenie bezpečnosti a odolnosti pri extrémnych teplotách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13631-7 (66 8082)

Dátum vydania: 01.08.2005

Výbušniny na civilné použitie. Trhaviny. Časť 7: Stanovenie bezpečnosti a odolnosti pri extrémnych teplotách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13763-1 (66 8083) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2004

Výbušniny na civilné použitie. Rozbušky a oneskorovače. Časť 1: Požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13763-1 (66 8083)

Dátum vydania: 01.03.2005

Výbušniny na civilné použitie. Rozbušky a prenášače. Časť 1: Požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13763-11 (66 8083)

Dátum vydania: 01.02.2006

Výbušniny na civilné použitie. Rozbušky a prenášače. Časť 11: Stanovenie odolnosti rozbušiek a prenášačov proti poškodeniu pádom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13763-11 (66 8083) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2004

Výbušniny na civilné použitie. Rozbušky a oneskorovače. Časť 11 : Stanovenie odolnosti rozbušiek a oneskorovačov proti poškodeniu pri páde

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13763-12 (66 8083) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2004

Výbušniny na civilné použitie. Rozbušky a oneskorovače. Časť 12 : Stanovenie odolnosti proti hydrostatickému tlaku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13763-12 (66 8083)

Dátum vydania: 01.02.2006

Výbušniny na civilné použitie. Rozbušky a prenášače. Časť 12: Stanovenie odolnosti proti hydrostatickému tlaku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13763-13 (66 8083)

Dátum vydania: 01.03.2005

Výbušniny na civilné použitie. Rozbušky a prenášače. Časť 13: Stanovenie odolnosti elektrických rozbušiek proti elektrostatickému výboju

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13763-13 (66 8083) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2004

Výbušniny na civilné použitie. Rozbušky a oneskorovače. Časť 13: Stanovenie odolnosti elektrických rozbušiek proti elektrostatickému výboju

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13763-15 (66 8083) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2005

Výbušniny na civilné použitie. Rozbušky a prenášače. Časť 15: Stanovenie ekvivalentu iniciačnej mohutnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13763-15 (66 8083)

Dátum vydania: 01.12.2005

Výbušniny na civilné použitie. Rozbušky a prenášače. Časť 15: Stanovenie ekvivalentu iniciačnej mohutnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>