SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 66 8101 (66 8101)

Dátum vydania: 22.10.1979

Bezdymové (koloidné) prachy pre náboje a nábojky civilnej potreby. Základné spoločné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 66 8102 (66 8102) zrušená

Dátum vydania: 28.03.1978

BEZDYMNE PRACHY.~METODY ZKOUSENI

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8102-1 (66 8102)

Dátum vydania: 28.03.1978

Bezdymové prachy. Metódy skúšania. Všeobecné a základné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 66 8102-1/a (66 8102)

Dátum vydania: 01.10.1990

Bezdymové prachy. Metódy skúšania. Všeobecné a základné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8102-10 (66 8102)

Dátum vydania: 15.11.1989

Bezdymové prachy. Metódy skúšania. Stanovenie prchavých zložiek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 66 8102-10 (66 8102) zrušená

Dátum vydania: 28.03.1978

BEZDYMNE~PRACHY.~METODY ZKOUSENI.~STANOVENI TEKAVYCH~LATEK

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 66 8102-11 (66 8102) zrušená

Dátum vydania: 28.03.1978

BEZDYMNE~PRACHY.~METODY ZKOUSENI.~STANOVENI~DIFENYLAMINU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 66 8102-12 (66 8102) zrušená

Dátum vydania: 28.03.1978

BEZDYMNE~PRACHY.~METODY ZKOUSENI. STANOVENI~DIFENYLAMINU A~CENTRALITU I VEDLE SEBE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8102-13 (66 8102)

Dátum vydania: 28.03.1978

Bezdymové prachy. Metódy skúšania. Stanovenie povrchového grafitu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8102-14 (66 8102)

Dátum vydania: 28.03.1978

Bezdymové prachy. Metódy skúšania. Stanovenie popola jednozložkových prachov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8102-15 (66 8102)

Dátum vydania: 15.11.1989

Bezdymové prachy. Metódy skúšania. Stanovenie síranu sodného a síranu draselného

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 66 8102-15 (66 8102) zrušená

Dátum vydania: 28.03.1978

BEZDYMNE~PRACHY. METODY ZKOUSENI.~STANOVENI~SIRANU DRASELNEHO

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8102-16 (66 8102)

Dátum vydania: 28.03.1978

Bezdymové prachy. Metódy skúšania. Izolácia nitrocelulózy z jednozložkových prachov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8102-17 (66 8102)

Dátum vydania: 28.03.1978

Bezdymové prachy. Metódy skúšania. Stanovenie dusíka v nitrocelulóze jednozložkových prachov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8102-18 (66 8102)

Dátum vydania: 28.03.1978

Bezdymové prachy. Metódy skúšania. Stanovenie chloridu sodného

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8102-2 (66 8102)

Dátum vydania: 15.11.1989

Bezdymové prachy. Metódy skúšania. Stanovenie hustoty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 66 8102-2 (66 8102) zrušená

Dátum vydania: 28.03.1978

BEZDYMNE~PRACHY.~METODY ZKOUSENI.~STANOVENI MERNE~HMOTNOSTI

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 66 8102-20 (66 8102) zrušená

Dátum vydania: 28.03.1978

BEZDYMNE~PRACHY. METODY ZKOUSENI.~STANOVENI~VLHKOSTI

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8102-20 (66 8102)

Dátum vydania: 15.11.1989

Bezdymové prachy. Metódy skúšania. Stanovenie vody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8102-21 (66 8102)

Dátum vydania: 28.03.1978

Bezdymové prachy. Metódy skúšania. Stanovenie octanu etylnatého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8102-22 (66 8102)

Dátum vydania: 28.03.1978

Bezdymové prachy. Metódy skúšania. Stanovenie popola dvojzložkových prachov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8102-23 (66 8102)

Dátum vydania: 28.03.1978

Bezdymové prachy. Metódy skúšania. Stanovenie látok extrahovateľných dietyléterom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8102-24 (66 8102)

Dátum vydania: 28.03.1978

Bezdymové prachy. Metódy skúšania. Stanovenie nitroglycerínu alebo diglykoldinitrátu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8102-25 (66 8102)

Dátum vydania: 28.03.1978

Bezdymové prachy. Metódy skúšania. Stanovenie 2,4-dinitrotoluénu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8102-26 (66 8102)

Dátum vydania: 28.03.1978

Bezdymové prachy. Metódy skúšania. Stanovenie centralitov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8102-27 (66 8102)

Dátum vydania: 28.03.1978

Bezdymové prachy. Metódy skúšania. Izolácia nitrocelulózy z dvojzložkových prachov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8102-28 (66 8102)

Dátum vydania: 28.03.1978

Bezdymové prachy. Metódy skúšania. Stanovenie dusíka v nitrocelulóze dvojzložkových prachov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 66 8102-29 (66 8102) zrušená

Dátum vydania: 28.03.1978

BEZDYMNE~PRACHY. METODY ZKOUSENI.~STANOVENI~SIRANU SODNEHO

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8102-3 (66 8102)

Dátum vydania: 28.03.1978

Bezdymové prachy. Metódy skúšania. Stanovenie sypnej hmotnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8102-30 (66 8102)

Dátum vydania: 28.03.1978

Bezdymové prachy. Metódy skúšania. Chemická stálosť podľa Bergmanna- Junka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8102-31 (66 8102)

Dátum vydania: 28.03.1978

Bezdymové prachy. Metódy skúšania. Chemická stálosť pri 100 °C

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8102-32 (66 8102)

Dátum vydania: 28.03.1978

Bezdymové prachy. Metódy skúšania. Chemická stálosť stratou hmotnosti pri 95 °C

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8102-33 (66 8102)

Dátum vydania: 28.03.1978

Bezdymové prachy. Metódy skúšania. Chemická stálosť pri 75 °C

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8102-4 (66 8102)

Dátum vydania: 28.03.1978

Bezdymové prachy. Metódy skúšania. Stanovenie rozmerov elementov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8102-5 (66 8102)

Dátum vydania: 28.03.1978

Bezdymové prachy. Metódy skúšania. Stanovenie výbuchového tepla

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8102-6 (66 8102)

Dátum vydania: 28.03.1978

Bezdymové prachy. Metódy skúšania. Stanovenie navlhavosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8102-7 (66 8102) zrušená

Dátum vydania: 28.03.1978

Bezdymové prachy. Metódy skúšania. Stanovenie dĺžky preddetonačnej zóny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8139 (66 8139)

Dátum vydania: 23.10.1980

Tritol (trinitrotoluén technický)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8180 (66 8180) zrušená

Dátum vydania: 06.12.1982

Čierne prachy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13938-1 (66 8102) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2005

Výbušniny na civilné použitie. Streliviny a pohonné hmoty. Časť 1: Požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13938-1 (66 8102)

Dátum vydania: 01.12.2005

Výbušniny na civilné použitie. Streliviny a pohonné hmoty. Časť 1: Požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13938-1/AC (66 8102)

Dátum vydania: 01.11.2006

Výbušniny na civilné použitie. Streliviny a pohonné hmoty. Časť 1: Požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13938-2 (66 8102)

Dátum vydania: 01.12.2005

Výbušniny na civilné použitie. Streliviny a pohonné hmoty. Časť 2: Stanovenie odolnosti proti elektrostatickej energii

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13938-2 (66 8102) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2005

Výbušniny na civilné použitie. Streliviny a pohonné hmoty. Časť 2: Stanovenie odolnosti proti elektrostatickej energii

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13938-3 (66 8102) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2003

Výbušniny na civilné použitie. Streliviny a tuhé pohonné hmoty. Časť 3: Stanovenie prechodov z defragrácie do detonácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13938-3 (66 8102)

Dátum vydania: 01.07.2004

Výbušniny na civilné použitie. Streliviny a pohonné hmoty. Časť 3: Stanovenie prechodu deflagrácie do detonácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13938-4 (66 8102) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2004

Výbušniny na civilné použitie. Streliviny a tuhé pohonné hmoty. Časť 4: Stanovenie rýchlosti horenia v bežných klimatických podmienkach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13938-4 (66 8102)

Dátum vydania: 01.12.2004

Výbušniny na civilné použitie. Streliviny a pohonné hmoty. Časť 4: Stanovenie rýchlosti horenia v bežných klimatických podmienkach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13938-5 (66 8102) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2005

Výbušniny na civilné použitie. Streliviny a pohonné hmoty. Časť 5: Návod na zistenie výskytu dutín a prasklín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13938-5 (66 8102)

Dátum vydania: 01.12.2005

Výbušniny na civilné použitie. Streliviny a pohonné hmoty. Časť 5: Stanovenie dutín a prasklín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13938-6 (66 8102) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2004

Výbušniny na civilné použitie. Streliviny a pohonné hmoty. Časť 6: Tuhé pohonné hmoty. Návod na zistenie integrity opláštenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13938-6 (66 8102)

Dátum vydania: 01.08.2005

Výbušniny na civilné použitie. Streliviny a pohonné hmoty. Časť 6: Tuhé pohonné hmoty. Návod na zistenie integrity opláštenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13938-7 (66 8102) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2005

Výbušniny na civilné použitie. Streliviny a pohonné hmoty. Časť 7: Stanovenie vlastností čierneho prachu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13938-7 (66 8102)

Dátum vydania: 01.09.2006

Výbušniny na civilné použitie. Streliviny a pohonné hmoty. Časť 7: Stanovenie vlastností čierneho prachu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 268 (66 8181) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Streliviny pre spotrebné strelivo. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac