SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 66 8201 (66 8201) zrušená

Dátum vydania: 02.11.1981

Názvoslovie priemyselných roznecovadiel

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8211 (66 8211)

Dátum vydania: 28.02.1969

Roznecovadlá (iniciátory). Skúška rozbušiek prierazom na skúšobnej doštičke

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8220 (66 8220) zrušená

Dátum vydania: 28.04.1969

Roznecovadlá. Skúška bezpečnosti proti najmenším prúdom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8221 (66 8221) zrušená

Dátum vydania: 14.04.1981

Elektrické roznecovadlá. Skúška zapaľovacieho impulzu. Skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8222 (66 8222) zrušená

Dátum vydania: 14.04.1981

Elektrické roznecovadlá. Skúška súčasnosti roznetu. Skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 66 8223 (66 8223) zrušená

Dátum vydania: 28.05.1975

ZKOUSKA MECHANICKE~PEVNOSTI~SESTAVY ELEKTRICKYCH~ROZNECOVADEL

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8224 (66 8224) zrušená

Dátum vydania: 28.03.1985

Priemyselné roznecovadlá. Stanovenie detonačnej rýchlosti bleskovice

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8225 (66 8225)

Dátum vydania: 20.12.1984

Priemyselné roznecovadlá. Stanovenie iniciačnej mohutnosti bleskovice

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 66 8226 (66 8226) zrušená

Dátum vydania: 07.10.1976

ELEKTRICKA~ROZNECOVADLA.~ZKOUSKA~DOBY ZPOZDENI ELEKTRICKYCH~ROZBUSEK. ZKUSEBNI METODY

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8227 (66 8227) zrušená

Dátum vydania: 14.07.1988

Priemyselné roznecovadlá. Skúška ohmického odporu elektrických roznecovadiel

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8228 (66 8228)

Dátum vydania: 02.02.1965

Roznecovadlá. Skúška manipulačnej bezpečnosti roznecovadiel

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8229 (66 8229) zrušená

Dátum vydania: 19.11.1975

Roznecovadlá. Skúška vodotesnosti elektrických roznecovadiel

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 66 8230 (66 8230) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1970

STANOVENI~ELEKTRICKE~PEVNOSTI~ELEKTRICKYCH~ROZNECOVADEL

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8230-2 (66 8230) zrušená

Dátum vydania: 29.03.1991

Skúšobné metódy elektrických roznecovadiel. Skúšky mechanickej pevnosti zostavy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8230-3 (66 8230) zrušená

Dátum vydania: 29.03.1991

Skúšobné metódy elektrických roznecovadiel. Skúška doby oneskorenia elektrických rozbušiek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8230-4 (66 8230) zrušená

Dátum vydania: 29.03.1991

Skúšobné metódy elektrických roznecovadiel. Skúška elektrickej pevnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8231 (66 8231)

Dátum vydania: 20.12.1984

Priemyselné roznecovadlá. Stanovenie iniciačnej mohutnosti rozbušiek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8232 (66 8232)

Dátum vydania: 23.11.1978

Elektrické roznecovadlá. Skúšanie bezpečnosti elektrických rozbušiek pre použitie vo výbušnom prostredí. Skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8233 (66 8233)

Dátum vydania: 30.03.1979

Elektrické roznecovadlá. Skúšanie odolnosti elektrických roznecovadiel proti statickej elektrine. Skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 66 8240 (66 8240)

Dátum vydania: 01.11.2007

Výbušniny na civilné použitie. Zápalky a nábojnice so zápalkami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14451-1 (66 8251)

Dátum vydania: 01.09.2013

Pyrotechnické výrobky. Pyrotechnické výrobky pre vozidlá. Časť 1: Terminológia (ISO 14451-1: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14451-10 (66 8251)

Dátum vydania: 01.09.2013

Pyrotechnické výrobky. Pyrotechnické výrobky pre vozidlá. Časť 10: Požiadavky na polotovary a ich kategorizácia (ISO 14451-10: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14451-2 (66 8251)

Dátum vydania: 01.09.2013

Pyrotechnické výrobky. Pyrotechnické výrobky pre vozidlá. Časť 2: Skúšobné metódy (ISO 14451-2: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14451-3 (66 8251)

Dátum vydania: 01.09.2013

Pyrotechnické výrobky. Pyrotechnické výrobky pre vozidlá. Časť 3: Označovanie (ISO 14451-3: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14451-4 (66 8251)

Dátum vydania: 01.09.2013

Pyrotechnické výrobky. Pyrotechnické výrobky pre vozidlá. Časť 4: Požiadavky na plynové mikrogenerátory a ich kategorizácia (ISO 14451-4: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14451-5 (66 8251)

Dátum vydania: 01.09.2013

Pyrotechnické výrobky. Pyrotechnické výrobky pre vozidlá. Časť 5: Požiadavky na plynové generátory airbagov a ich kategorizácia (ISO 14451-5: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14451-6 (66 8251)

Dátum vydania: 01.09.2013

Pyrotechnické výrobky. Pyrotechnické výrobky pre vozidlá. Časť 6: Požiadavky na moduly airbagov a ich kategorizácia (ISO 14451-6: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14451-7 (66 8251)

Dátum vydania: 01.09.2013

Pyrotechnické výrobky. Pyrotechnické výrobky pre vozidlá. Časť 7: Požiadavky na napínače bezpečnostných pásov a ich kategorizácia (ISO 14451-7: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14451-8 (66 8251)

Dátum vydania: 01.09.2013

Pyrotechnické výrobky. Pyrotechnické výrobky pre vozidlá. Časť 8: Požiadavky na iniciátory a ich kategorizácia (ISO 14451-8: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14451-9 (66 8251)

Dátum vydania: 01.09.2013

Pyrotechnické výrobky. Pyrotechnické výrobky pre vozidlá. Časť 9: Požiadavky na aktuátory a ich kategorizácia (ISO 14451-9: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 15970 (66 8250)

Dátum vydania: 01.01.2010

Pyrotechnické výrobky pre vozidlá. Prehľad programu práce normiem EN, ktoré budú spracovávané v CEN/TC 212/WG 4

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac