SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 66 8501 (66 8501) zrušená

Dátum vydania: 11.02.1970

Základné pojmy a značky z oblasti lepidiel a lepenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8506 (66 8506) zrušená

Dátum vydania: 02.05.1955

Skúšky lepivosti lepidiel zlepujúcich drevo pri normálnej nezvýšenej teplote

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8507 (66 8507) zrušená

Dátum vydania: 02.09.1953

Skúšky lepivosti lepidiel na drevo, spracovávaných pri vyšších teplotách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8508 (66 8508) zrušená

Dátum vydania: 23.12.1969

Skúšky lepidiel na drevo. Stanovenie pevnosti lepeného spoja v šmyku pri zaťažovaní v ťahu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8510 (66 8510) zrušená

Dátum vydania: 02.05.1960

Skúšky lepených spojov (kov s kovom). Pevnosť lepených spojov v šmyku pri zaťažovaní v ťahu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 66 8510/a (66 8510) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1961

Skúšky lepených spojov (kov s kovom). Pevnosť lepených spojov v šmyku pri zaťažovaní v ťahu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 66 8510/b (66 8510) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1966

Skúšky lepených spojov (kov s kovom). Pevnosť lepených spojov v šmyku pri zaťažovaní v ťahu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8511 (66 8511) zrušená

Dátum vydania: 02.05.1960

Skúšky lepených spojov (kov s kovom). Skúška lámavosti lepených spojov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8512 (66 8512) zrušená

Dátum vydania: 15.03.1961

Skúšky lepených spojov (kov s kovom). Rázová pevnosť lepených spojov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8513 (66 8513) zrušená

Dátum vydania: 07.11.1962

Skúšky lepených spojov (kov s kovom). Skúška na únavu lepených spojov v šmyku ťahom pri cyklickom dočasnom zaťažovaní

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8514 (66 8514) zrušená

Dátum vydania: 09.09.1968

Metódy skúšania lepidiel škrobových dextrínových a z neškrobových surovín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 66 8514/a (66 8514) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1987

Metódy skúšania lepidiel škrobových dextrínových a z neškrobových surovín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8515 (66 8515) zrušená

Dátum vydania: 25.01.1978

Lepidlá. Spoločné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8516 (66 8516) zrušená

Dátum vydania: 11.02.1970

Skúšky lepených spojov (kov s kovom). Stanovenie pevnosti lepených spojov v odlupovaní metódou podľa Wintera

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 66 8518-1 (66 8518) zrušená

Dátum vydania: 23.08.1990

Skúšanie kaučukových lepidiel. Spoločné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 66 8518-10 (66 8518) zrušená

Dátum vydania: 23.08.1990

Skúšanie kaučukových lepidiel. Stanovenie odolnosti lepeného spoja proti statickému zaťaženiu v odlupovaní

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 66 8518-2 (66 8518) zrušená

Dátum vydania: 23.08.1990

Skúšanie kaučukových lepidiel. Stanovenie vzhľadu a farby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 66 8518-3 (66 8518) zrušená

Dátum vydania: 23.08.1990

Skúšanie kaučukových lepidiel. Stanovenie sušiny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 66 8518-4 (66 8518) zrušená

Dátum vydania: 23.08.1990

Skúšanie kaučukových lepidiel. Stanovenie viskozity a konzistencie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 66 8518-5 (66 8518) zrušená

Dátum vydania: 23.08.1990

Skúšanie kaučukových lepidiel. Stanovenie času zavädnutia a otvorenej doby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 66 8518-6 (66 8518) zrušená

Dátum vydania: 23.08.1990

Skúšanie kaučukových lepidiel. Príprava skúšobných telies na stanovenie pevnosti lepených spojov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 66 8518-7 (66 8518) zrušená

Dátum vydania: 23.08.1990

Skúšanie kaučukových lepidiel. Stanovenie pevnosti lepeného spoja v odlupovaní

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 66 8518-8 (66 8518) zrušená

Dátum vydania: 23.08.1990

Skúšanie kaučukových lepidiel. Stanovenie pevnosti lepeného spoja v šmyku pri zaťažovaní v ťahu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 66 8518-9 (66 8518) zrušená

Dátum vydania: 23.08.1990

Skúšanie kaučukových lepidiel. Stanovenie odolnosti lepeného spoja proti statickému zaťaženiu v šmyku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 66 8519 (66 8519)

Dátum vydania: 29.03.1991

Kaučukové lepidlá. Spoločné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8520 (66 8520) zrušená

Dátum vydania: 31.01.1955

Kožný glej zápalkársky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8521 (66 8521) zrušená

Dátum vydania: 03.01.1959

Kožný glej

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8522 (66 8522) zrušená

Dátum vydania: 22.06.1956

Kostný glej

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 66 8526 (66 8526) zrušená

Dátum vydania: 03.01.1959

Technická želatína

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 66 8555 (66 8555) zrušená

Dátum vydania: 25.04.1957

KAUCUKOVE~LEPIDLO

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 66 8555/A (66 8555) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1969

KAUCUKOVE~LEPIDLO

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12092 (66 8551)

Dátum vydania: 01.07.2002

Lepidlá. Stanovenie viskozity

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1239 (66 8543)

Dátum vydania: 01.09.2011

Lepidlá. Stanovenie odolnosti proti mrazu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1239 (66 8543) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2000

Lepidlá. Stanovenie odolnosti proti mrazu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1240 (66 8544) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2000

Lepidlá. Stanovenie hydroxylového čísla a/alebo obsahu hydroxylov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1240 (66 8544)

Dátum vydania: 01.09.2011

Lepidlá. Stanovenie hydroxylového čísla a/alebo obsahu hydroxylov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1241 (66 8545)

Dátum vydania: 01.09.2000

Lepidlá. Stanovenie čísla kyslosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1242 (66 8546) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2000

Lepidlá. Stanovenie obsahu izokyanátu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1242 (66 8546) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2006

Lepidlá. Stanovenie obsahu izokyanátu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1242 (66 8546)

Dátum vydania: 01.09.2013

Lepidlá. Stanovenie obsahu izokyanátu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1243 (66 8547)

Dátum vydania: 01.09.2011

Lepidlá. Stanovenie voľného formaldehydu v aminoformaldehydových a amidoformaldehydových kondenzátoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1243 (66 8547) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2000

Lepidlá. Stanovenie voľného formaldehydu v aminoformaldehydových a amidoformaldehydových kondenzátoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12436 (66 8505)

Dátum vydania: 01.10.2002

Lepidlá na nosné drevené konštrukčné dielce. Kazeínové lepidlá. Triedenie a technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1244 (66 8548)

Dátum vydania: 01.12.2000

Lepidlá. Stanovenie farby a/alebo farebných zmien nánosov lepidiel vplyvom svetla

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1245 (66 8549) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2000

Lepidlá. Stanovenie pH. Skúšobná metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1245 (66 8549)

Dátum vydania: 01.09.2011

Lepidlá. Stanovenie pH

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1246 (66 8550)

Dátum vydania: 01.12.2000

Lepidlá. Stanovenie popola a sulfátového popola

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12701 (66 8570)

Dátum vydania: 01.07.2002

Konštrukčné lepidlá. Skladovanie. Určenie termínov a výrazov týkajúcich sa životnosti konštrukčných lepidiel a príbuzných materiálov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12702 (66 8556)

Dátum vydania: 01.10.2001

Lepidlá na papier a lepenku, obaly a na jednorazové hygienické výrobky. Stanovenie blokovania potenciálne lepivých vrstiev

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12703 (66 8557) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Lepidlá na papier a lepenku, obaly a na jednorazové hygienické výrobky. Stanovenie ohybnosti pri nízkych teplotách alebo teploty vzniku trhlín za studena

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12703 (66 8557) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2012

Lepidlá na papier a lepenku, obaly a na jednorazové hygienické výrobky. Stanovenie ohybnosti pri nízkych teplotách alebo teploty vzniku trhlín za studena

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12703 (66 8557)

Dátum vydania: 01.12.2016

Lepidlá na papier a lepenku, obaly a na jednorazové hygienické výrobky. Stanovenie ohybnosti pri nízkych teplotách alebo teploty vzniku trhlín za studena

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12704 (66 8558)

Dátum vydania: 01.12.2016

Lepidlá na papier a lepenku, obaly a na jednorazové hygienické výrobky. Stanovenie penivosti vodou riediteľných lepidiel

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12704 (66 8558) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2012

Lepidlá na papier a lepenku, obaly a na jednorazové hygienické výrobky. Stanovenie penivosti vodou riediteľných lepidiel

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12704 (66 8558) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Lepidlá na papier a lepenku, obaly a na jednorazové hygienické výrobky. Stanovenie penivosti vodou riediteľných lepidiel

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12960 (66 8563) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Lepidlá na papier a lepenku, obaly a na jednorázové hygienické výrobky. Stanovenie šmykovej pevnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12960 (66 8563)

Dátum vydania: 01.09.2002

Lepidlá na papier a lepenku, obaly a na jednorazové hygienické výrobky. Stanovenie šmykovej pevnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12960/AC (66 8563)

Dátum vydania: 01.12.2007

Lepidlá na papier a lepenku, obaly a na jednorazové hygienické výrobky. Stanovenie šmykovej pevnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13887 (66 8571)

Dátum vydania: 01.01.2004

Konštrukčné lepidlá. Návody na prípravu povrchov kovov a plastov pred lepením

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14022 (66 8572) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2004

Konštrukčné lepidlá. Stanovenie času spracovateľnosti viaczložkových lepidiel

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14022 (66 8572) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2010

Konštrukčné lepidlá. Stanovenie času spracovateľnosti viaczložkových lepidiel

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14173 (66 8577) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2002

Konštrukčné lepidlá. "T" skúška odlupovania pre zostavy z ohybných adherendov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14256 (66 8516)

Dátum vydania: 01.01.2008

Lepidlá na nenosné drevené konštrukčné dielce. Skúšobná metóda a požiadavky na odolnosť proti statickému zaťaženiu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14257 (66 8517) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2006

Lepidlá. Lepidlá na drevo. Stanovenie ťahovej pevnosti preplátovaných spojov pri zvýšenej teplote (WATT '91)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14257 (66 8517)

Dátum vydania: 01.03.2020

Lepidlá. Lepidlá na drevo. Stanovenie ťahovej pevnosti preplátovaných spojov pri zvýšenej teplote (WATT '91)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14258 (66 8552)

Dátum vydania: 01.05.2005

Lepidlá. Mechanické vlastnosti lepených spojov vystavených krátkodobej a dlhodobej expozícii pri predpísaných teplotných podmienkach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14292 (66 8508)

Dátum vydania: 01.11.2005

Lepidlá. Lepidlá na drevo. Stanovenie odolnosti proti statickému zaťaženiu s rastúcou teplotou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14444 (66 8573)

Dátum vydania: 01.04.2006

Konštrukčné lepidlá. Kvalitatívne hodnotenie trvanlivosti lepených zostáv. Klinová skúška do porušenia materiálu (ISO 10354: 1992 mod.)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14444/AC (66 8573)

Dátum vydania: 01.01.2009

Konštrukčné lepidlá. Kvalitatívne hodnotenie trvanlivosti lepených zostáv. Klinová skúška do porušenia materiálu (ISO 10354: 1992 mod.)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14493 (66 8578) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2003

Konštrukčné lepidlá. Stanovenie dynamickej odolnosti proti štiepeniu vysoko pevných lepených spojov za podmienok nárazu. Klinová nárazová metóda (ISO 11343:1993 mod)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1465 (66 8510)

Dátum vydania: 01.07.2009

Lepidlá. Stanovenie pevnosti v šmyku preplátovaného lepeného spoja pri namáhaní v ťahu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1465 (66 8510) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2000

Lepidlá. Stanovenie pevnosti v šmyku preplátovaného lepeného spoja pri namáhaní v ťahu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14713 (66 8565) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2006

Lepidlá na papier a lepenku, obaly a na jednorazové hygienické výrobky. Stanovenie trecích vlastností filmov prípadne vhodných na lepenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14713 (66 8565)

Dátum vydania: 01.12.2016

Lepidlá na papier a lepenku, obaly a na jednorazové hygienické výrobky. Stanovenie trecích vlastností filmov potenciálne vhodných na lepenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14869-1 (66 8579) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2005

Konštrukčné lepidlá. Stanovenie správania konštrukčných lepených spojov v šmyku. Časť 1: Skúšobná metóda krútením s použitím dutých valcov lepených natupo

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14869-1 (66 8579)

Dátum vydania: 01.10.2011

Konštrukčné lepidlá. Stanovenie správania konštrukčných lepených spojov v šmyku. Časť 1: Skúšobná metóda krútením s použitím dutých valcov lepených natupo (mod ISO 11003-1: 2001)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14869-2 (66 8579)

Dátum vydania: 01.10.2011

Konštrukčné lepidlá. Stanovenie správania konštrukčných lepených spojov v šmyku. Časť 2: Šmyková skúška na hrubých adherendoch (mod ISO 11003-2: 2001)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14869-2 (66 8579) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2005

Konštrukčné lepidlá. Stanovenie správania konštrukčných lepených spojov v šmyku. Časť 2: Šmyková skúška na hrubých adherendoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15190 (66 8580)

Dátum vydania: 01.01.2008

Konštrukčné lepidlá. Skúšobné metódy na hodnotenie dlhodobej trvanlivosti lepených kovových konštrukcií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15274 (66 8567) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2008

Konštrukčné lepidlá na všeobecné účely. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15274 (66 8567)

Dátum vydania: 01.09.2015

Konštrukčné lepidlá na všeobecné účely. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15275 (66 8568)

Dátum vydania: 01.09.2015

Konštrukčné lepidlá. Charakterizácia anaeróbnych lepidiel na koaxiálne kovové zostavy v konštrukciách budov a inžinierskych stavieb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15275 (66 8568) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2008

Konštrukčné lepidlá. Charakterizácia anaeróbnych lepidiel na koaxiálne kovové zostavy v konštrukciách budov a inžinierskych stavieb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15275/AC (66 8568) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2011

Konštrukčné lepidlá. Charakterizácia anaeróbnych lepidiel na koaxiálne kovové zostavy v konštrukciách budov a inžinierskych stavieb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15275/AC2 (66 8568) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2011

Konštrukčné lepidlá. Charakterizácia anaeróbnych lepidiel na koaxiálne kovové zostavy v konštrukciách budov a inžinierskych stavieb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15336 (66 8512)

Dátum vydania: 01.09.2007

Lepidlá. Stanovenie času do porušenia lepených spojov pri statickom zaťažení (mod ISO 15109: 1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15416-1 (66 8511)

Dátum vydania: 01.07.2017

Lepidlá na nosné drevené konštrukčné dielce, iné ako fenolické a aminoplastové. Skúšobné metódy. Časť 1: Skúška dlhodobým zaťažením ťahom kolmým na  lepený spoj v meniacich sa klimatických podmienkach telies v smere kolmom na  lepidlovú vrstvu (Glass house skúška) 

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15416-2 (66 8511)

Dátum vydania: 01.06.2008

Lepidlá na nosné drevené konštrukčné dielce, iné ako fenolické alebo aminoplastové. Skúšobné metódy. Časť 2: Skúška statického zaťaženia telies s viacnásobnými vrstvami lepidla šmykom v tlaku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15416-3 (66 8511) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2008

Lepidlá na nosné drevené konštrukčné dielce, iné ako fenolické alebo aminoplastové. Skúšobné metódy. Časť 3: Skúška krípovej deformácie zaťažených telies v ohybe v cyklických klimatických podmienkach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15416-3 (66 8511) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2017

Lepidlá na nosné drevené konštrukčné dielce, iné ako fenolické a aminoplastové. Skúšobné metódy. Časť 3: Skúška krípovej deformácie telies zaťažených v ohybe v cyklických klimatických podmienkach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15416-3+A1 (66 8511)

Dátum vydania: 01.09.2019

Lepidlá na nosné drevené konštrukčné dielce, iné ako fenolické a aminoplastové. Skúšobné metódy. Časť 3: Skúška krípovej deformácie telies zaťažených v ohybe v cyklických klimatických podmienkach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15416-3+A1 (66 8511) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2010

Lepidlá na nosné drevené konštrukčné dielce, iné ako fenolické alebo aminoplastové. Skúšobné metódy. Časť 3: Skúška krípovej deformácie zaťažených telies v ohybe v cyklických klimatických podmienkach (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15416-4 (66 8511) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2007

Lepidlá na nosné drevené konštrukčné dielce, iné ako fenolické alebo aminoplastové. Skúšobné metódy. Časť 4: Stanovenie otvoreného času lepenia pre jednozložkové polyuretánové lepidlá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15416-4 (66 8511)

Dátum vydania: 01.07.2017

Lepidlá na nosné drevené konštrukčné dielce, iné ako fenolické a aminoplastové. Skúšobné metódy. Časť 4: Stanovenie otvoreného času lepenia pri uvedených podmienkach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15416-5 (66 8511)

Dátum vydania: 01.07.2017

Lepidlá na nosné drevené konštrukčné dielce, iné ako fenolické a aminoplastové. Skúšobné metódy. Časť 5: Stanovenie minimálneho času lisovania pri uvedených podmienkach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15416-5 (66 8511) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2007

Lepidlá na nosné drevené konštrukčné dielce, iné ako fenolické a aminoplastové. Skúšobné metódy. Časť 5: Stanovenie dohodnutého času lisovania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15425 (66 8514) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2008

Lepidlá. Jednozložkový polyuretán na nosné drevené dielce. Klasifikácia a funkčné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15425 (66 8514)

Dátum vydania: 01.07.2017

Lepidlá. Jednozložkový polyuretán (PUR) na nosné drevené konštrukčné dielce. Klasifikácia a funkčné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15870 (66 8530)

Dátum vydania: 01.11.2009

Lepidlá. Stanovenie pevnosti v ťahu spojov lepených na tupo

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16254 (66 8518) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2014

Lepidlá. Emulzne polymerizovaný izokyanát (EPI) na nosné drevené konštrukčné dielce. Triedenie a funkčné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>