Tlačiť

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 06 1000 (06 1000) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1995

Lokálne spotrebiče pevných, kvapalných a plynných palív. Termíny a definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 06 1008 (06 1008) zrušená

Dátum vydania: 18.08.1986

Požiarna bezpečnosť lokálnych spotrebičov a zdrojov tepla

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 06 1008/a (06 1008) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1988

Požiarna bezpečnosť lokálnych spotrebičov a zdrojov tepla

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 06 1010 (06 1010) zrušená

Dátum vydania: 26.11.1984

Zásobníkové ohrievače vody s vodným a parným ohrevom a kombinované s elektrickým ohrevom. Technické požiadavky. Skúšanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 06 1010/a (06 1010) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1986

Zásobníkové ohrievače vody s vodným a parným ohrevom a kombinované s elektrickým ohrevom. Technické požiadavky. Skúšanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 126 (06 1020) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1998

Viacfunkčné ovládacie zariadenia pre spotrebiče na plynné palivá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 126 (06 1020) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2004

Viacfunkčné ovládacie zariadenia pre spotrebiče na plynné palivá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 126 (06 1020) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2004

Viacfunkčné ovládacie zariadenia pre spotrebiče na plynné palivá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 126 (06 1020)

Dátum vydania: 01.09.2012

Viacfunkčné ovládacie zariadenia pre spotrebiče na plynné palivá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13203-1 (06 1012)

Dátum vydania: 01.02.2016

Spotrebiče na prípravu teplej úžitkovej vody pre domácnosť spaľujúce plynné palivo. Časť 1: Posudzovanie hospodárnosti dodávky teplej vody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13203-1 (06 1012) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2006

Spotrebiče na prípravu teplej úžitkovej vody pre domácnosť spaľujúce plynné palivo. Spotrebiče s tepelným príkonom najviac 70 kW a s objemom úžitkovej vody do 300 l. Časť 1: Posudzovanie hospodárnosti dodávky teplej vody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13203-2 (06 1012) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2006

Spotrebiče na prípravu teplej úžitkovej vody pre domácnosť spaľujúce plynné palivo. Spotrebiče s tepelným príkonom najviac 70 kW a s objemom úžitkovej vody do 300 l. Časť 2: Posudzovanie spotreby energie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13203-2 (06 1012) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2019

Spotrebiče na prípravu teplej úžitkovej vody pre domácnosť spaľujúce plynné palivo. Časť 2: Posudzovanie spotreby energie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13203-2 (06 1012)

Dátum vydania: 01.11.2022

Spotrebiče na prípravu teplej úžitkovej vody pre domácnosť spaľujúce plynné palivo. Časť 2: Posudzovanie spotreby energie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13203-2 (06 1012) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2015

Spotrebiče na prípravu teplej úžitkovej vody pre domácnosť spaľujúce plynné palivo. Časť 2: Posudzovanie spotreby energie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13203-3 (06 1012)

Dátum vydania: 01.11.2022

Spotrebiče na prípravu teplej úžitkovej vody pre domácnosť spaľujúce plynné palivo. Časť 3: Posudzovanie spotreby energie plynových spotrebičov pripojených na solárne panely

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13203-3 (06 1012) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2011

Spotrebiče na prípravu teplej úžitkovej vody pre domácnosť spaľujúce plynné palivo pripojené na solárne panely. Spotrebiče s tepelným príkonom najviac 70 kW a s objemom úžitkovej vody najviac 500 l. Časť 3: Posudzovanie spotreby energie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13203-4 (06 1012) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2017

Spotrebiče na prípravu teplej úžitkovej vody pre domácnosť spaľujúce plynné palivo. Časť 4: Posudzovanie spotreby energie spotrebičov spaľujúcich plynné palivo s kombináciou tepla a energie (mikro CHP) na dodávku teplej vody a elektriny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13203-4 (06 1012)

Dátum vydania: 01.11.2022

Spotrebiče na prípravu teplej úžitkovej vody pre domácnosť spaľujúce plynné palivo. Časť 4: Posudzovanie spotreby energie spotrebičov spaľujúcich plynné palivo s kombináciou tepla a energie (mikro CHP) na dodávku teplej vody a elektriny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13203-5 (06 1012)

Dátum vydania: 01.11.2022

Spotrebiče na prípravu teplej úžitkovej vody pre domácnosť spaľujúce plynné palivo. Časť 5: Posudzovanie spotreby energie spotrebičov spaľujúcich plynné palivo v kombinácii s elektrickým tepelným čerpadlom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13203-5 (06 1012) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2019

Spotrebiče na prípravu teplej úžitkovej vody pre domácnosť spaľujúce plynné palivo. Časť 5: Posudzovanie spotreby energie spotrebičov spaľujúcich plynné palivo v kombinácii s elektrickým tepelným čerpadlom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13203-6 (06 1012)

Dátum vydania: 01.11.2022

Spotrebiče na prípravu teplej úžitkovej vody pre domácnosť spaľujúce plynné palivo. Časť 6: Posudzovanie spotreby energie adsorpčných a absorpčných tepelných čerpadiel

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13203-6 (06 1012) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2019

Spotrebiče na prípravu teplej úžitkovej vody pre domácnosť spaľujúce plynné palivo. Časť 6: Posudzovanie spotreby energie adsorpčných a absorpčných tepelných čerpadiel

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13203-7 (06 1012)

Dátum vydania: 01.11.2022

Spotrebiče na prípravu teplej úžitkovej vody pre domácnosť spaľujúce plynné palivo. Časť 7: Posudzovanie spotreby energie kombinovaných kotlov vybavených pasívnym zariadením na spätné získavania tepla

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1749 (06 1002)

Dátum vydania: 01.07.2020

Európska norma na triedenie plynových spotrebičov podľa spôsobu privádzania spaľovacieho vzduchu a odvádzania spalín (typy spotrebičov)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 437 (06 1001) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2021

Skúšobné plyny. Skúšobné tlaky. Kategórie spotrebičov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 437 (06 1001)

Dátum vydania: 01.10.2022

Skúšobné plyny. Skúšobné tlaky. Kategórie spotrebičov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 437 (06 1001) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2019

Skúšobné plyny. Skúšobné tlaky. Kategórie spotrebičov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 437 (06 1001) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2004

Skúšobné plyny, skúšobné tlaky, kategórie spotrebičov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 437 (06 1001) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2004

Skúšobné plyny, skúšobné tlaky, kategórie spotrebičov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 437+A1 (06 1001) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1998

Skúšobné plyny, skúšobné pretlaky, kategórie spotrebičov (obsahuje Zmenu A1:1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 437+A1 (06 1001) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2009

Skúšobné plyny, skúšobné tlaky, kategórie spotrebičov (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 437+A1/A2 (06 1001) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Skúšobné plyny, skúšobné pretlaky, kategórie spotrebičov (obsahuje Zmenu A1:1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50165 (06 1015) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1999

Elektrické vybavenie neelektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Požiadavky na bezpečnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50165/A1 (06 1015) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2002

Elektrické vybavenie neelektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Požiadavky na bezpečnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50165/Z1 (06 1015) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2007

Elektrické vybavenie neelektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Požiadavky na bezpečnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 88+A1 (06 1021) zrušená

Dátum vydania: 19.06.1998

Regulátory tlaku plynu na vstupné tlaky do 200 mbar pre spotrebiče na plynné palivá (obsahuje Zmenu A1:1996)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 88-1 (06 1021) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2008

Regulátory tlaku plynu a súvisiace bezpečnostné zariadenia určené pre spotrebiče na plynné palivá. Časť 1: Regulátory tlaku plynu na vstupný tlak do 500 mbar vrátane

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 88-1 (06 1021) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2011

Regulátory tlaku plynu a súvisiace bezpečnostné zariadenia určené pre spotrebiče na plynné palivá. Časť 1: Regulátory tlaku plynu na vstupný tlak do 50 kPa vrátane

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 88-1 (06 1021) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2011

Regulátory tlaku plynu a súvisiace bezpečnostné zariadenia určené pre spotrebiče na plynné palivá. Časť 1: Regulátory tlaku plynu na vstupný tlak do 50 kPa vrátane

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 88-1+A1 (06 1021)

Dátum vydania: 01.10.2016

Regulátory tlaku plynu a súvisiace bezpečnostné zariadenia určené pre spotrebiče na plynné palivá. Časť 1: Regulátory tlaku plynu na vstupný tlak do 50 kPa vrátane

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 88-2 (06 1021)

Dátum vydania: 01.05.2008

Regulátory tlaku plynu a súvisiace bezpečnostné zariadenia určené pre spotrebiče na plynné palivá. Časť 2: Regulátory tlaku plynu na vstupný tlak vyšší ako 500 mbar do 5 bar vrátane

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 1749 (06 1002) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2012

Európsky systém triedenia spotrebičov na plynné palivá podľa spôsobu odvádzania spalín (vyhotovenie spotrebičov)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 1749 (06 1002) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2014

Európsky systém triedenia spotrebičov na plynné palivá podľa spôsobu odvádzania spalín (vyhotovenie spotrebičov)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
TNI CR 1404 (06 1003)

Dátum vydania: 01.07.2003

Stanovenie emisií spotrebičov plynných palív pri skúšaní typu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
TNI CR 1749 (06 1002) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Európsky systém triedenia spotrebičov na plynné palivá podľa spôsobu odvádzania spalín (vyhotovenie spotrebičov)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac