SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
SK SK
STN 66 8629 (66 8629)

Dátum vydania: 01.11.1997

Lepidlá. Močovinovo-formaldehydové modifikované živice

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 66 8629 (66 8629) zrušená

Dátum vydania: 21.12.1979

Lepidlá. Močovinoformaldehydové živice modifikované

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 66 8629/Z1 (66 8629)

Dátum vydania: 01.09.2000

Lepidlá. Močovinovo-formaldehydové modifikované živice

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 66 8670 (66 8670) zrušená

Dátum vydania: 20.03.1984

Syntetické lepidlá. Rezorcínové lepidlo FR 63

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 66 8671 (66 8671) zrušená

Dátum vydania: 03.05.1983

Syntetické lepidlá. Lepidlo na polyamidy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 66 8672 (66 8672)

Dátum vydania: 01.11.1997

Lepidlá. Tavné lepidlá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 66 8672/Z1 (66 8672)

Dátum vydania: 01.10.2000

Lepidlá. Tavné lepidlá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1066 (66 8601) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2000

Lepidlá. Odber vzoriek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1067 (66 8602) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2000

Lepidlá. Kontrola a príprava vzoriek na skúšanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1067 (66 8602)

Dátum vydania: 01.08.2006

Lepidlá. Kontrola a príprava vzoriek na skúšanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1238 (66 8675)

Dátum vydania: 01.09.2011

Lepidlá. Stanovenie teploty mäknutia termoplastových lepidiel krúžkom a guľôčkou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1238 (66 8675) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Lepidlá. Stanovenie teploty mäknutia termoplastických lepidiel krúžkom a guľôčkou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12706 (66 8691)

Dátum vydania: 01.02.2002

Lepidlá. Skúšobné metódy pre hydraulicky vytvrdzované podlahové vyhladzovacie a/alebo vyrovnávacie zmesi. Stanovenie charakteristík roztekania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12962 (66 8679) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2002

Lepidlá. Stanovenie elastického správania kvapalných lepidiel (index elasticity)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12962 (66 8679) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Lepidlá. Stanovenie elastického správania kvapalných lepidiel (index elasticity)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12962 (66 8679)

Dátum vydania: 01.09.2011

Lepidlá. Stanovenie elastického správania kvapalných lepidiel (index elasticity)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12963 (66 8678) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Lepidlá. Stanovenie obsahu voľného monoméru v lepidlách na báze syntetických polymérov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12963 (66 8678)

Dátum vydania: 01.09.2002

Lepidlá. Stanovenie obsahu voľného monoméru v lepidlách na báze syntetických polymérov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13408 (66 8692)

Dátum vydania: 01.10.2002

Skúšobné metódy na hydraulicky vytvrdzované podlahové vyhladzovacie a/alebo vyrovnávacie zmesi. Stanovenie pevnosti lepeného spoja

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13409 (66 8693)

Dátum vydania: 01.10.2002

Skúšobné metódy na hydraulicky vytvrdzované podlahové vyhladzovacie a/alebo vyrovnávacie zmesi. Stanovenie času tvrdnutia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13415 (66 8623) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2002

Lepidlá. Skúška lepidiel na dlážkoviny. Stanovenie elektrického odporu lepiaceho filmu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13415 (66 8623) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2010

Lepidlá. Skúška lepidiel na dlážkoviny. Stanovenie elektrického odporu lepiacich filmov a kompozitov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1372 (66 8624) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2015

Lepidlá. Skúšobné metódy pre lepidlá na dlážkoviny a obklady stien. Skúška odlupovaním

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1372 (66 8624) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2001

Lepidlá. Metóda skúšania lepidiel na dlážkoviny a steny. Stanovenie pevnosti lepeného spoja pri odlupovaní

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1373 (66 8625) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2001

Lepidlá. Metóda skúšania lepidiel na dlážkoviny a steny. Stanovenie pevnosti lepeného spoja v šmyku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1373 (66 8625) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2015

Lepidlá. Skúšobná metóda pre lepidlá na dlážkoviny a obklady stien. Skúška šmykom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13851 (66 8695) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2004

Metódy pre hydraulicky vytvrdzované podlahové vyhladzovacie a/alebo vyrovnávacie zmesi. Stanovenie pevnosti v ohybe a pevnosti v tlaku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13872 (66 8694)

Dátum vydania: 01.08.2004

Skúšobné metódy na hydraulicky vytvrdzované podlahové vyhladzovacie a/alebo vyrovnávacie zmesi. Stanovenie zmeny rozmeru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13999-1 (66 8661)

Dátum vydania: 01.05.2014

Lepidlá. Krátkodobá metóda na meranie emisných vlastností lepidiel s nízkym obsahom rozpúšťadla alebo bezrozpúšťadlových lepidiel po aplikácii. Časť 1: Všeobecný postup

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13999-1 (66 8661) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2007

Lepidlá. Krátkodobá metóda na meranie emisných vlastností lepidiel s nízkym obsahom rozpúšťadla alebo bezrozpúšťadlových lepidiel po aplikácii. Časť 1: Všeobecný postup

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13999-1/AC (66 8661) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2008

Lepidlá. Krátkodobá metóda na meranie emisných vlastností lepidiel s nízkym obsahom rozpúšťadla alebo bezrozpúšťadlových lepidiel po aplikácii. Časť 1: Všeobecný postup

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13999-2 (66 8661) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2007

Lepidlá. Krátkodobá metóda na meranie emisných vlastností lepidiel s nízkym obsahom rozpúšťadla alebo bezrozpúšťadlových lepidiel po aplikácii. Časť 2: Stanovenie prchavých organických zlúčenín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13999-2 (66 8661)

Dátum vydania: 01.05.2014

Lepidlá. Krátkodobá metóda na meranie emisných vlastností lepidiel s nízkym obsahom rozpúšťadla alebo bezrozpúšťadlových lepidiel po aplikácii. Časť 2: Stanovenie prchavých organických zlúčenín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13999-3 (66 8661) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2007

Lepidlá. Krátkodobá metóda na meranie emisných vlastností lepidiel s nízkym obsahom rozpúšťadla alebo bezrozpúšťadlových lepidiel po aplikácii. Časť 3: Stanovenie prchavých aldehydov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13999-3+A1 (66 8661)

Dátum vydania: 01.11.2009

Lepidlá. Krátkodobá metóda na meranie emisných vlastností lepidiel s nízkym obsahom rozpúšťadla alebo bezrozpúšťadlových lepidiel po aplikácii. Časť 3: Stanovenie prchavých aldehydov (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13999-4 (66 8661) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2007

Lepidlá. Krátkodobá metóda na meranie emisných vlastností lepidiel s nízkym obsahom rozpúšťadla alebo bezrozpúšťadlových lepidiel po aplikácii. Časť 4: Stanovenie prchavých diizokyanátov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13999-4+A1 (66 8661)

Dátum vydania: 01.11.2009

Lepidlá. Krátkodobá metóda na meranie emisných vlastností lepidiel s nízkym obsahom rozpúšťadla alebo bezrozpúšťadlových lepidiel po aplikácii. Časť 4: Stanovenie prchavých diizokyanátov (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14259 (66 8620) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2004

Lepidlá na podlahové krytiny. Požiadavky na mechanické a elektrické vlastnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14293 (66 8621) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2007

Lepidlá. Lepidlá na lepenie parkiet na podklad. Skúšobné metódy a minimálne požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1464 (66 8631)

Dátum vydania: 01.07.2010

Lepidlá. Stanovenie pevnosti v odlupovaní vysoko pevných lepených spojov. Metóda pohyblivého valca

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1464 (66 8631) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2000

Lepidlá. Stanovenie pevnosti v odlupovaní vysoko pevných lepených spojov. Metóda pohyblivého valca (ISO 4578:1990 mod.)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15337 (66 8680) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2008

Lepidlá. Stanovenie šmykovej pevnosti anaeróbnych lepidiel použitím telesa typu čap-prstenec (mod ISO 10123: 1990)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15865 (66 8676)

Dátum vydania: 01.11.2009

Lepidlá. Stanovenie torznej sily anaeróbnych lepidiel na závitových upevňovadlách (mod ISO 10964: 1993)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17408 (66 8632)

Dátum vydania: 01.02.2021

Stanovenie tekutosti a správania viskoelastických lepidiel použitím oscilačnej reometrie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1841 (66 8628) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2000

Lepidlá. Skúšobné metódy pre lepidlá na dlážkoviny a steny. Stanovenie rozmerových zmien linoleových dlážkovín v styku s lepidlom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1902 (66 8626) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Lepidlá. Skúšobné metódy pre lepidlá na dlážkoviny a obklady stien. Skúška tečenia v šmyku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1902 (66 8626)

Dátum vydania: 01.11.2015

Lepidlá. Skúšobná metóda pre lepidlá na dlážkoviny a obklady stien. Skúška tečenia v šmyku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1903 (66 8627) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2015

Lepidlá. Skúšobná metóda pre lepidlá na plastové alebo gumové dlážkoviny alebo obklady stien. Stanovenie rozmerových zmien po urýchlenom starnutí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1903 (66 8627) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2008

Lepidlá. Skúšobné metódy pre lepidlá na plastové alebo gumové dlážkoviny alebo obklady stien. Stanovenie rozmerových zmien po urýchlenom starnutí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1903 (66 8627) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Lepidlá. Skúšobné metódy pre lepidlá na plastové alebo gumové dlážkoviny alebo obklady stien. Stanovenie rozmerových zmien po urýchlenom starnutí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1937 (66 8690)

Dátum vydania: 01.10.2001

Skúšobné metódy pre hydraulicky vytvrdzované podlahové vyhladzovacie a/alebo vyrovnávacie zmesi. Normalizované postupy miešania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 828 (66 8674) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Lepidlá. Namáčavosť. Stanovenie meraním kontaktného uhla a kritického povrchového napätia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 828 (66 8674)

Dátum vydania: 01.09.2013

Lepidlá. Namáčavosť. Stanovenie meraním kontaktného uhla a povrchovej voľnej energie tuhého povrchu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10123 (66 8680)

Dátum vydania: 01.12.2019

Lepidlá. Stanovenie šmykovej pevnosti anaeróbnych lepidiel použitím telesa typu čap-prstenec (ISO 10123: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 10363 (66 8673)

Dátum vydania: 01.10.2000

Tavné lepidlá. Stanovenie tepelnej stability (ISO 10363:1992)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 10365 (66 8603) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2000

Lepidlá. Označovanie hlavných vzorov porušenia (ISO 10365: 1992)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10365 (66 8603)

Dátum vydania: 01.05.2022

Lepidlá. Označovanie hlavných vzorov porušenia (ISO 10365: 2022)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10964 (66 8676) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Lepidlá. Stanovenie torznej sily anaeróbnych lepidiel na závitových upevňovadlách (ISO 10964:1993)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 15605 (66 8601)

Dátum vydania: 01.10.2004

Lepidlá. Odber vzoriek (ISO 15605: 2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 17178 (66 8621)

Dátum vydania: 01.09.2020

Lepidlá. Lepidlá na lepenie parkiet na podklad. Skúšobné metódy a minimálne požiadavky (ISO 17178: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 22631 (66 8624)

Dátum vydania: 01.01.2020

Lepidlá. Skúšobné metódy pre lepidlá na dlážkoviny a obklady stien. Skúška odlupovaním (ISO 22631: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 22632 (66 8625)

Dátum vydania: 01.01.2020

Lepidlá. Skúšobná metóda pre lepidlá na dlážkoviny a obklady stien. Skúška šmykom (ISO 22632: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 22633 (66 8628)

Dátum vydania: 01.03.2020

Lepidlá. Skúšobné metódy pre lepidlá na dlážkoviny a obklady stien. Stanovenie rozmerových zmien linoleových dlážkovín v styku s lepidlom (ISO 22633: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 22635 (66 8627)

Dátum vydania: 01.01.2020

Lepidlá. Skúšobná metóda pre lepidlá na plastové alebo gumové dlážkoviny alebo obklady stien. Stanovenie rozmerových zmien po zrýchlenom starnutí (ISO 22635: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 22636 (66 8620)

Dátum vydania: 01.05.2021

Lepidlá. Lepidlá na podlahové krytiny. Požiadavky na mechanické a elektrické vlastnosti (ISO 22636: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 22637 (66 8623)

Dátum vydania: 01.01.2020

Lepidlá. Skúška lepidiel na dlážkoviny. Stanovenie elektrického odporu lepiacich filmov a kompozitov (ISO 22637: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 9653 (66 8677)

Dátum vydania: 01.10.2001

Lepidlá. Skúšobná metóda nárazovej húževnatosti lepených spojov v šmyku (ISO 9653:1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P ENV 13999-1 (66 8661) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2002

Lepidlá. Krátkodobá metóda na meranie emisných vlastností lepidiel s nízkym obsahom rozpúšťadla alebo bezrozpúšťadlových lepidiel po aplikácii. Časť 1: Všeobecný postup

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P ENV 13999-2 (66 8661) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2003

Lepidlá. Krátkodobá metóda na meranie emisných vlastností lepidiel s nízkym obsahom rozpúšťadla alebo bezrozpúšťadlových lepidiel po aplikácii. Časť 2: Stanovenie prchavých organických zlúčenín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P ENV 13999-3 (66 8661) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2003

Lepidlá. Krátkodobá metóda na meranie emisných vlastností lepidiel s nízkym obsahom rozpúšťadla alebo bezrozpúšťadlových lepidiel po aplikácii. Časť 3: Stanovenie prchavých aldehydov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P ENV 13999-4 (66 8661) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2003

Lepidlá. Krátkodobá metóda na meranie emisných vlastností lepidiel s nízkym obsahom rozpúšťadla alebo bezrozpúšťadlových lepidiel po aplikácii. Časť 4: Stanovenie prchavých diizokyanátov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac