Tlačiť

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN EN 12765 (66 8803) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2002

Triedenie reaktoplastických lepidiel na drevo na nenosné konštrukčné dielce

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12765 (66 8803)

Dátum vydania: 01.02.2017

Triedenie reaktoplastických lepidiel na drevo na nenosné konštrukčné dielce

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14680 (66 8820)

Dátum vydania: 01.02.2016

Lepidlá na beztlakové potrubné systémy z termoplastov. Špecifikácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14680 (66 8820) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2007

Lepidlá na beztlakové termoplastové potrubné systémy. Špecifikácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14814 (66 8821) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2007

Lepidlá na tlakové termoplastové potrubné systémy na rozvod kvapalných médií. Špecifikácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14814 (66 8821)

Dátum vydania: 01.12.2016

Lepidlá na tlakové potrubné systémy z termoplastov na rozvod kvapalných médií. Špecifikácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15908 (66 8831)

Dátum vydania: 01.06.2003

Lepidlá na termoplastové rúrové systémy. Skúšobná metóda na stanovenie tepelnej stability lepidiel (ISO 15908:2002)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 9311-1 (66 8830)

Dátum vydania: 01.01.2006

Lepidlá na termoplastové rúrové systémy. Časť 1: Stanovenie vlastností povlaku (ISO 9311-1: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 9311-2 (66 8830) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2003

Lepidlá na termoplastové rúrové systémy. Časť 2: Stanovenie šmykovej pevnosti (ISO 9311-2:2002)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 9311-2 (66 8830)

Dátum vydania: 01.02.2012

Lepidlá na potrubné systémy z termoplastov. Časť 2: Stanovenie pevnosti v šmyku (ISO 9311-2: 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 9311-3 (66 8830)

Dátum vydania: 01.09.2005

Lepidlá na termoplastové rúrové systémy. Časť 3: Skúšobná metóda na stanovenie odolnosti proti vnútornému tlaku (ISO 9311-3: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 14999 (66 8832)

Dátum vydania: 01.08.2013

Lepidlá na potrubné systémy z termoplastov. Skúška urýchleného starnutia v nádobe na skladovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 14999 (66 8832) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2006

Lepidlá na termoplastové potrubné systémy. Skúšobná metóda urýchleného starnutia lepidiel

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac