SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 67 0520 (67 0520) zrušená

Dátum vydania: 13.02.1985

Stanovenie hustoty pigmentov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 0521 (67 0521) zrušená

Dátum vydania: 14.01.1977

Anorganické pigmenty a plnidlá. Stanovenie straseného objemu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 0522 (67 0522) zrušená

Dátum vydania: 19.01.1977

Anorganické pigmenty a plnidlá. Stanovenie zvyšku na site za mokra

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 0529 (67 0529) zrušená

Dátum vydania: 25.03.1975

Porovnávanie farby pigmentov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 0531 (67 0531) zrušená

Dátum vydania: 25.03.1975

Stanovenie spotreby oleja

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 0533 (67 0533) zrušená

Dátum vydania: 12.05.1981

Anorganické pigmenty. Stanovenie farbiacej mohutnosti bielych pigmentov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 0534-1 (67 0534) zrušená

Dátum vydania: 18.06.1990

Anorganické pigmenty. Stanovenie farbiacej mohutnosti farebných pigmentov. Časť 1: Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 0534-2 (67 0534) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1992

Anorganické pigmenty. Stanovenie farbiacej mohutnosti farebných pigmentov. Časť 2: Jednobodové metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 0541 (67 0541) zrušená

Dátum vydania: 19.12.1974

Stanovenie obsahu prchavých látok v pigmentoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 0542 (67 0542) zrušená

Dátum vydania: 20.11.1984

Anorganické pigmenty. Stanovenie obsahu vodorozpustných látok metódou extrakcie za tepla alebo za studena

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 0544 (67 0544) zrušená

Dátum vydania: 19.12.1974

Stanovenie pH vodnej suspenzie v pigmentoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 0545 (67 0545) zrušená

Dátum vydania: 19.12.1974

Stanovenie kyslosti a zásaditosti vodného výluhu v pigmentoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 0550-1 (67 0550) zrušená

Dátum vydania: 18.06.1990

Dispergovateľnosť pigmentov a plnív. Časť 1: Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 0550-2 (67 0550) zrušená

Dátum vydania: 18.06.1990

Dispergovateľnosť pigmentov a plnív. Časť 2: Hodnotenie dispergovateľnosti oscilačnou metódou (Red-Devil)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 0550-3 (67 0550)

Dátum vydania: 01.04.1992

Dispergovateľnosť pigmentov a plnív. Časť 3: Hodnotenie dispergovateľnosti miešaním

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13900-1 (67 0562) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2003

Pigmenty a plnidlá. Metódy dispergovania a hodnotenie dispergovateľnosti v plastoch. Časť 1: Všeobecný úvod

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13900-2 (67 0562) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2003

Pigmenty a plnidlá. Metódy dispergovania a hodnotenie dispergovateľnosti v plastoch. Časť 2: Hodnotenie koloristických vlastností a ľahkosti dispergovania v plastifikovanom polyvinylchloride pomocou dvojvalcového mlyna

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13900-3 (67 0562) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2003

Pigmenty a plnidlá. Metódy dispergovania a hodnotenie dispergovateľnosti v plastoch. Časť 3: Hodnotenie koloristických vlastností a ľahkosti dispergovania čiernych a farebných pigmentov v polyetyléne pomocou dvojvalcového mlyna

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13900-4 (67 0562) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2004

Pigmenty a plnidlá. Metódy dispergovania a hodnotenie dispergovateľnosti v plastoch. Časť 4: Hodnotenie koloristických vlastností a ľahkosti dispergovania bielych pigmentov v polyetyléne pomocou dvojvalcového mlyna

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13900-5 (67 0562) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2005

Pigmenty a plnidlá. Metódy dispergovania a hodnotenie dispergovateľnosti v plastoch. Časť 5: Hodnotenie pomocou skúšky filtrovateľnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13900-6 (67 0562) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2013

Pigmenty a plnidlá. Metódy dispergovania a hodnotenie dispergovateľnosti v plastoch. Časť 6: Stanovenie skúškou s povlakom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14469-1 (67 0563)

Dátum vydania: 01.11.2004

Pigmenty a plnidlá. Skúšanie farbiacich materiálov v mäkčenom polyvinylchloride (PVC-P). Časť 1: Zloženie a príprava základných zmesí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14469-2 (67 0570)

Dátum vydania: 01.10.2004

Pigmenty a plnidlá. Skúšanie farbiacich materiálov v mäkčenom polyvinylchloride (PVC-P). Časť 2: Príprava skúšobných vzoriek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14469-3 (67 0570)

Dátum vydania: 01.10.2004

Pigmenty a plnidlá. Skúšanie farbiacich materiálov v mäkčenom polyvinylchloride (PVC-P). Časť 3: Stanovenie relatívnej farbiacej schopnosti bielych pigmentov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14469-4 (67 0570)

Dátum vydania: 01.10.2004

Pigmenty a plnidlá. Skúšanie farbiacich materiálov v mäkčenom polyvinylchloride (PVC-P). Časť 4: Stanovenie zapúšťania farbiacich materiálov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 18451-1 (67 0564) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2018

Pigmenty, farbivá a plnidlá. Terminológia. Časť 1: Všeobecné termíny (ISO 18451-1: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 18451-1 (67 0564)

Dátum vydania: 01.11.2019

Pigmenty, farbivá a plnidlá. Terminológia. Časť 1: Všeobecné termíny (ISO 18451-1: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 18451-2 (67 0564)

Dátum vydania: 01.02.2019

Pigmenty, farbivá a plnidlá. Terminológia. Časť 2: Klasifikácia priemyselne vyrábaných farbiacich materiálov podľa koloristických a chemických aspektov (ISO 18451-2: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 18451-2 (67 0564) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2018

Pigmenty, farbivá a plnidlá. Terminológia. Časť 2: Klasifikácia priemyselne vyrábaných farbiacich materiálov podľa koloristických a chemických aspektov (ISO 18451-2: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 18473-1 (67 0575)

Dátum vydania: 01.04.2019

Funkčné pigmenty a plnivá na špeciálne použitie. Časť 1: Nanorozmerový uhličitan vápenatý na použitie v tmeloch (ISO 18473-1: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 18473-2 (67 0575)

Dátum vydania: 01.04.2019

Funkčné pigmenty a plnivá na špeciálne použitie. Časť 2: Nanorozmerový uhličitan titaničitý na použitie na ochranu proti slnečnému žiareniu (ISO 18473-2: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 18473-3 (67 0575)

Dátum vydania: 01.12.2019

Funkčné pigmenty a plnivá na špeciálne použitie. Časť 3: Pyrogénny oxid kremičitý na použitie do silikónového kaučuku (ISO 18473-3: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 21683 (67 0576)

Dátum vydania: 01.02.2021

Pigmenty a plnidlá. Stanovenie experimentálne simulovaného uvoľňovania nanoobjektov z farieb, lakov a pigmentovaných plastov (ISO 21683: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 23900-1 (67 0562)

Dátum vydania: 01.08.2018

Pigmenty a plnidlá. Metódy dispergovania a hodnotenia dispergovateľnosti v plastoch. Časť 1: Všeobecný úvod (ISO 23900-1: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 23900-2 (67 0562)

Dátum vydania: 01.08.2018

Pigmenty a plnidlá. Metódy dispergovania a hodnotenie dispergovateľnosti v plastoch. Časť 2: Hodnotenie koloristických vlastností a ľahkosti dispergovania v mäkčenom polyvinylchloride pomocou dvojvalcového mlyna (ISO 23900-2: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 23900-3 (67 0562)

Dátum vydania: 01.08.2018

Pigmenty a plnidlá. Metódy dispergovania a hodnotenie dispergovateľnosti v plastoch. Časť 3: Hodnotenie koloristických vlastností a ľahkosti dispergovania čiernych a farebných pigmentov v polyetyléne pomocou dvojvalcového mlyna (ISO 23900-3: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 23900-4 (67 0562)

Dátum vydania: 01.03.2019

Pigmenty a plnidlá. Metódy dispergovania a hodnotenie dispergovateľnosti v plastoch. Časť 4: Hodnotenie koloristických vlastností a ľahkosti dispergovania bielych pigmentov v polyetyléne pomocou dvojvalcového mlyna (ISO 23900-4: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 23900-5 (67 0562)

Dátum vydania: 01.03.2019

Pigmenty a plnidlá. Metódy dispergovania a hodnotenie dispergovateľnosti v plastoch. Časť 5: Hodnotenie pomocou skúšky hodnoty tlaku na filtri (ISO 23900-5: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 23900-6 (67 0562)

Dátum vydania: 01.03.2019

Pigmenty a plnidlá. Metódy dispergovania a hodnotenie dispergovateľnosti v plastoch. Časť 6: Stanovenie skúškou s povlakom (ISO 23900-6: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 473 (67 0580)

Dátum vydania: 01.03.2021

Litopónne pigmenty. Všeobecné požiadavky a metódy skúšania (ISO 473: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 787-1 (67 0520)

Dátum vydania: 01.04.2018

Všeobecné metódy skúšania pigmentov a plnidiel. Časť 1: Porovnanie farby pigmentov (ISO 787-1: 1982)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 787-10 (67 0520)

Dátum vydania: 01.10.2001

Všeobecné metódy skúšania pigmentov a plnidiel. Časť 10: Stanovenie hustoty. Pyknometrická metóda (ISO 787-10:1993)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 787-11 (67 0520)

Dátum vydania: 01.10.2001

Všeobecné metódy skúšania pigmentov a plnidiel. Časť 11: Stanovenie objemu po strasení a sypnej hmotnosti po strasení (ISO 787-11:1981)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 787-13 (67 0520) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2003

Všeobecné metódy skúšania pigmentov a plnidiel. Časť 13: Stanovenie síranov, chloridov a dusičnanov rozpustných vo vode (ISO 787-13: 2002)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 787-13 (67 0520) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2002

Všeobecné metódy skúšania pigmentov. Časť 13: Stanovenie síranov, chloridov a dusičnanov rozpustných vo vode (ISO 787-13: 1973) ***)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 787-13 (67 0520)

Dátum vydania: 01.03.2020

Všeobecné metódy skúšania pigmentov a plnidiel. Časť 13: Stanovenie síranov, chloridov a dusičnanov rozpustných vo vode (ISO 787-13: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 787-14 (67 0520) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2002

Všeobecné metódy skúšania pigmentov. Časť 14: Stanovenie rezistivity vodného výluhu (ISO 787-14: 1973) ***)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 787-14 (67 0520) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2003

Všeobecné metódy skúšania pigmentov a plnidiel. Časť 14: Stanovenie rezistivity vodného výluhu (ISO 787-14:2002)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 787-14 (67 0520)

Dátum vydania: 01.09.2019

Všeobecné metódy skúšania pigmentov a plnidiel. Časť 14: Stanovenie rezistivity vodného výluhu (ISO 787-14: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 787-15 (67 0520)

Dátum vydania: 01.03.2020

Všeobecné metódy skúšania pigmentov a plnidiel. Časť 15: Porovnanie odolnosti pestrých pigmentov podobných typov proti svetlu (ISO 787-15: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 787-15 (67 0520) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Všeobecné metódy skúšania pigmentov a plnidiel. Časť 15: Porovnanie odolnosti pestrých pigmentov podobných typov proti svetlu (ISO 787-15: 1986)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 787-16 (67 0520)

Dátum vydania: 01.10.2001

Všeobecné metódy skúšania pigmentov a plnidiel. Časť 16: Stanovenie relatívnej farbiacej schopnosti (alebo ekvivalentnej farbiacej hodnoty) a zosvetlenia farby pestrých pigmentov. Vizuálna porovnávacia metóda (ISO 787-16:1986)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 787-17 (67 0520)

Dátum vydania: 01.11.2019

Všeobecné metódy skúšania pigmentov a plnidiel. Časť 17: Porovnanie zosvetľovacej sily bielych pigmentov (ISO 787-17: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 787-17 (67 0520) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2018

Všeobecné metódy skúšania pigmentov a plnidiel. Časť 17: Porovnanie zosvetľovacej sily bielych pigmentov (ISO 787-17: 2002)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 787-18 (67 0520)

Dátum vydania: 01.10.2001

Všeobecné metódy skúšania pigmentov a plnidiel. Časť 18: Určenie zvyšku na site. Postup s mechanickým premývaním (ISO 787-18:1983)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 787-19 (67 0520) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Všeobecné metódy skúšania pigmentov. Časť 19: Stanovenie dusičnanov rozpustných vo vode. (Metóda s kyselinou salicylovou) (ISO 787-19: 1974)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 787-19 (67 0520)

Dátum vydania: 01.09.2020

Všeobecné metódy skúšania pigmentov. Časť 19: Stanovenie dusičnanov rozpustných vo vode. (Metóda s kyselinou salicylovou) (ISO 787-19: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 787-2 (67 0520)

Dátum vydania: 01.11.2021

Všeobecné metódy skúšania pigmentov a plnidiel. Časť 2: Stanovenie prchavých látok pri teplote 105 °C (ISO 787-2: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 787-2 (67 0520) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Všeobecné metódy skúšania pigmentov a plnidiel. Časť 2: Stanovenie prchavých látok pri teplote 105 °C (ISO 787-2: 1981)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 787-21 (67 0520)

Dátum vydania: 01.04.2018

Všeobecné metódy skúšania pigmentov a plnidiel. Časť 21: Porovnanie tepelnej stability pigmentov s použitím vypaľovacieho činidla (ISO 787-21: 1979)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 787-22 (67 0520)

Dátum vydania: 01.04.2018

Všeobecné metódy skúšania pigmentov a plnidiel. Časť 22: Porovanie odolnosti proti vylučovaniu pigmentov (ISO 787-22: 1980)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 787-23 (67 0520)

Dátum vydania: 01.10.2001

Všeobecné metódy skúšania pigmentov a plnidiel. Časť 23: Stanovenie hustoty (s použitím centrifúgy na odstránenie pohlteného vzduchu) (ISO 787-23:1979)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 787-24 (67 0520)

Dátum vydania: 01.11.2001

Všeobecné metódy skúšania pigmentov a plnidiel. Časť 24: Stanovenie relatívnej farbiacej schopnosti pestrých pigmentov a relatívnej rozptylovej schopnosti bielych pigmentov. Fotometrické metódy (ISO 787-24:1985)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 787-25 (67 0520) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2007

Všeobecné metódy skúšania pigmentov a plnidiel. Časť 25: Porovnanie farby v úplne tónovaných systémoch bielych, čiernych a farebných pigmentov. Kolorimetrická metóda (ISO 787-25: 1993)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 787-25 (67 0520)

Dátum vydania: 01.09.2019

Všeobecné metódy skúšania pigmentov a plnidiel. Časť 25: Porovnanie farby v úplne tónovaných systémoch bielych, čiernych a farebných pigmentov. Kolorimetrická metóda (ISO 787-25: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 787-28 (67 0520)

Dátum vydania: 01.03.2021

Všeobecné metódy skúšania pigmentov a plnidiel. Časť 28: Stanovenie celkového obsahu polychlórovaných bifenylov (PCB), rozpúšťaním, prečistením a GC-MS (ISO 787-28: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 787-3 (67 0520)

Dátum vydania: 01.10.2001

Všeobecné metódy skúšania pigmentov a plnidiel. Časť 3: Stanovenie látok rozpustných vo vode. Metóda extrakcie za horúca (ISO 787-3:2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 787-4 (67 0520)

Dátum vydania: 01.04.2018

Všeobecné metódy skúšania pigmentov a plnidiel. Časť 4: Stanovenie acidity alebo alkality vodného výluhu (ISO 787-4: 1981)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 787-5 (67 0520)

Dátum vydania: 01.10.2001

Všeobecné metódy skúšania pigmentov a plnidiel. Časť 5: Stanovenie množstva absorbovaného oleja (ISO 787-5:1980)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 787-7 (67 0520)

Dátum vydania: 01.03.2010

Všeobecné metódy skúšania pigmentov a plnidiel. Časť 7: Stanovenie zvyšku na site. Metóda s vodou. Manuálny postup (ISO 787-7: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 787-8 (67 0520)

Dátum vydania: 01.10.2001

Všeobecné metódy skúšania pigmentov a plnidiel. Časť 8: Stanovenie látok rozpustných vo vode. Metóda extrakcie za studena (ISO 787-8: 2000) )

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 787-9 (67 0520) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Všeobecné metódy skúšania pigmentov a plnidiel. Časť 9: Stanovenie hodnoty pH vodnej suspenzie (ISO 787-9:1981)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 787-9 (67 0520)

Dátum vydania: 01.09.2019

Všeobecné metódy skúšania pigmentov a plnidiel. Časť 9: Stanovenie hodnoty pH vodnej suspenzie (ISO 787-9: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 788 (67 0581)

Dátum vydania: 01.06.2022

Ultramarínové pigmenty (ISO 788: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 8780-1 (67 0560)

Dátum vydania: 01.12.2001

Pigmenty a plnidlá. Metódy dispergácie na hodnotenie dispergačných charakteristík. Časť 1: Úvod (ISO 8780-1:1990)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 8780-2 (67 0560)

Dátum vydania: 01.12.2001

Pigmenty a plnidlá. Metódy dispergácie na hodnotenie dispergačných charakteristík. Časť 2: Dispergácia s použitím vibračnej trepačky (ISO 8780-2:1990)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 8780-3 (67 0560)

Dátum vydania: 01.12.2001

Pigmenty a plnidlá. Metódy dispergácie na hodnotenie dispergačných charakteristík. Časť 3: Dispergácia s použitím vysokorýchlostného miešadla (ISO 8780-3:1990)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 8780-4 (67 0560)

Dátum vydania: 01.12.2001

Pigmenty a plnidlá. Metódy dispergácie na hodnotenie dispergačných charakteristík. Časť 4: Dispergácia s použitím perlového mlyna (ISO 8780-4:1990)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 8780-5 (67 0560)

Dátum vydania: 01.12.2001

Pigmenty a plnidlá. Metódy dispergácie na hodnotenie dispergačných charakteristík. Časť 5: Dispergácia s použitím automatického trecieho zariadenia (ISO 8780-5:1990)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 8780-6 (67 0560)

Dátum vydania: 01.12.2001

Pigmenty a plnidlá. Metódy dispergácie na hodnotenie dispergačných charakteristík. Časť 6: Dispergácia s použitím trojvalcového trecieho zariadenia (ISO 8780-6:1990)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 8781-1 (67 0561)

Dátum vydania: 01.01.2002

Pigmenty a plnidlá. Metódy hodnotenia dispergačných charakteristík. Časť 1: Hodnotenie zo zmeny farbiacej schopnosti farebných pigmentov (ISO 8781-1:1990)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 8781-2 (67 0561)

Dátum vydania: 01.01.2002

Pigmenty a plnidlá. Metódy hodnotenia dispergačných charakteristík. Časť 2: Hodnotenie zo zmeny jemnosti trenia (ISO 8781-2:1990)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 8781-3 (67 0561)

Dátum vydania: 01.01.2002

Pigmenty a plnidlá. Metódy hodnotenia dispergačných charakteristík. Časť 3: Hodnotenie zo zmeny lesku (ISO 8781-3:1990)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac