SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN ISO 10283 (67 1008) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2006

Spojivá pre náterové látky. Stanovenie monomérnych diizokyanátov v polyizokyanátových živiciach (ISO 10283: 1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10283 (67 1008)

Dátum vydania: 01.03.2008

Spojivá pre náterové látky. Stanovenie monomérnych diizokyanátov v polyizokyanátových živiciach (ISO 10283: 2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11908 (67 1002)

Dátum vydania: 01.07.2001

Spojivá náterových látok. Amínové živice. Všeobecné skúšobné metódy (ISO 11908:1996)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11909 (67 1003) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2001

Spojivá náterových látok. Polyizokyanátové živice. Všeobecné skúšobné metódy (ISO 11909:1996)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11909 (67 1003)

Dátum vydania: 01.08.2007

Spojivá pre náterové látky. Polyizokyanátové živice. Všeobecné skúšobné metódy (ISO 11909: 2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13632 (67 1015)

Dátum vydania: 01.01.2013

Spojivá pre náterové látky. Kolofónia. Odber a príprava vzoriek na meranie farby (ISO 13632: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14446 (67 1010)

Dátum vydania: 01.05.2011

Spojivá pre náterové látky. Stanovenie viskozity priemyselných roztokov nitrátu celulózy a klasifikácia týchto roztokov (ISO 14446: 1999)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15715 (67 1009)

Dátum vydania: 01.07.2006

Spojivá pre náterové látky. Stanovenie zákalu (ISO 15715: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 16805 (67 1006)

Dátum vydania: 01.10.2005

Spojivá pre náterové látky. Stanovenie teploty sklovatenia (ISO 16805: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 19334 (67 1014)

Dátum vydania: 01.09.2011

Spojivá pre náterové látky. Kolofónia. Plynovochromatografická anylýza (ISO 19334: 2010)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 23321 (67 1030)

Dátum vydania: 01.04.2021

Rozpúšťadlá pre náterové látky. Demineralizovaná voda na priemyselné aplikácie. Špecifikácia a skúšobné metódy (ISO 23321: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 276 (67 1013)

Dátum vydania: 01.08.2021

Spojivá pre náterové látky. Ľanový zahustený olej. Požiadavky a skúšobné metódy (ISO 276: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 276 (67 1013) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2011

Spojivá pre náterové látky. Ľanový zahustený olej. Požiadavky a skúšobné metódy (ISO 276: 2002)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 277 (67 1012)

Dátum vydania: 01.05.2011

Spojivá pre náterové látky. Tungový olej. Požiadavky a skúšobné metódy (ISO 277: 2002)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 4625-1 (67 1007) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2006

Spojivá pre náterové látky. Stanovenie bodu mäknutia. Časť 1: Metóda krúžok – guľôčka (ISO 4625-1: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 4625-1 (67 1007)

Dátum vydania: 01.01.2021

Spojivá pre náterové látky. Stanovenie bodu mäknutia. Časť 1: Metóda krúžok – guľôčka (ISO 4625-1: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 4625-2 (67 1007)

Dátum vydania: 01.07.2006

Spojivá pre náterové látky. Stanovenie bodu mäknutia. Časť 2: Metóda téglik - guľôčka (ISO 4625-2: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6744-1 (67 1004)

Dátum vydania: 01.11.2004

Spojivá pre náterové látky. Alkydové živice. Časť 1: Všeobecné skúšobné metódy (ISO 6744-1: 1999)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6744-2 (67 1004)

Dátum vydania: 01.11.2004

Spojivá pre náterové látky. Alkydové živice. Časť 2: Stanovenie obsahu ftalanhydridu (ISO 6744-2: 1999)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6744-3 (67 1004)

Dátum vydania: 01.11.2004

Spojivá pre náterové látky. Alkydové živice. Časť 3: Stanovenie nehydrolyzovateľného podielu (ISO 6744-3: 1999)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6744-4 (67 1004)

Dátum vydania: 01.11.2004

Spojivá pre náterové látky. Alkydové živice. Časť 4: Stanovenie obsahu mastných kyselín (ISO 6744-4: 1999)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 7142 (67 1005) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2004

Spojivá pre náterové látky. Epoxidové živice. Všeobecné skúšobné metódy (ISO 7142:1984)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 7142 (67 1005)

Dátum vydania: 01.08.2007

Spojivá pre náterové látky. Epoxidové živice. Všeobecné skúšobné metódy (ISO 7142: 2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 7143 (67 1020)

Dátum vydania: 01.08.2007

Spojivá pre náterové látky. Skúšobné metódy na charakterizáciu vodouriediteľných náterových spojív (ISO 7143: 2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 8623 (67 1011) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2011

Talové mastné kyseliny pre náterové látky. Špecifikácie a skúšobné metódy (ISO 8623: 1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 8623 (67 1011)

Dátum vydania: 01.02.2016

Talové mastné kyseliny pre náterové látky. Skúšobné metódy a charakteristické hodnoty (ISO 8623: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 9020 (67 1001) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2001

Spojivá náterových látok. Určenie obsahu voľného formaldehydu v amínových živiciach. Odmerný postup so siričitanom sodným (ISO 9020:1994)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac