SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 67 2003 (67 2003) zrušená

Dátum vydania: 24.08.1990

Náterové látky a tlačiarske farby. Základné spoločné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1062-1 (67 2020) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2002

Náterové látky. Náterové látky a náterové systémy na vonkajšie murivo a betón. Časť 1: Klasifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1062-1 (67 2020) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2004

Náterové látky. Náterové látky a náterové systémy na vonkajšie murivo a betón. Časť 1: Klasifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1062-1 (67 2020)

Dátum vydania: 01.05.2005

Náterové látky. Náterové látky a náterové systémy na vonkajšie murivo a betón. Časť 1: Klasifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1062-11 (67 2020)

Dátum vydania: 01.04.2003

Náterové látky. Náterové látky a náterové systémy na vonkajšie murivo a betón. Časť 11: Metódy kondicionovania pred skúšaním

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1062-3 (67 2020) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Náterové látky. Náterové látky a náterové systémy na vonkajšie murivo a betón. Časť 3: Určovanie a klasifikácia rýchlosti prepúšťania vody v kvapalnej fáze (permeability)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1062-3 (67 2020)

Dátum vydania: 01.07.2008

Náterové látky. Náterové látky a náterové systémy na vonkajšie murivo a betón. Časť 3: Stanovenie priepustnosti vody v kvapalnej fáze

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1062-3/O1 (67 2020) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2006

Náterové látky. Náterové látky a náterové systémy na vonkajšie murivo a betón. Časť 3: Určovanie a klasifikácia rýchlosti prepúšťania vody v kvapalnej fáze (permeability)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1062-6 (67 2020)

Dátum vydania: 01.04.2003

Náterové látky. Náterové látky a náterové systémy na vonkajšie murivo a betón. Časť 6: Stanovenie priepustnosti oxidu uhličitého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1062-7 (67 2020)

Dátum vydania: 01.11.2004

Náterové látky. Náterové materiály a náterové systémy na vonkajšie murivo a betón. Časť 7: Zisťovanie schopnosti prekrytia trhlín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12206-1 (67 2021) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2004

Náterové látky. Hliníkové nátery a hliníkové zliatiny pre architektúru. Časť 1: Povrchová úprava z práškových náterových materiálov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12206-1 (67 2021) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2005

Náterové látky. Povlak na hliníku a hliníkových zliatinách pre architektúru. Časť 1: Povlaky pripravené z práškových náterových látok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12206-1 (67 2021)

Dátum vydania: 01.09.2021

Náterové látky. Povlak na hliníku a hliníkových zliatinách pre architektúru. Časť 1: Povlaky pripravené z práškových náterových látok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13438 (67 2022) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2006

Náterové látky. Práškové organické povlaky na zinkované alebo šerardované oceľové povrchy na konštrukčné účely

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13438 (67 2022)

Dátum vydania: 01.02.2014

Náterové látky. Práškové organické povlaky na zinkované alebo šerardované oceľové povrchy na konštrukčné účely

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14879-1 (67 2030) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2006

Organické náterové systémy a obklady na ochranu priemyselných zariadení a prevádzok pred koróziou spôsobenou agresívnym prostredím. Časť 1: Terminológia, označovanie a príprava substrátov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15060 (67 2050)

Dátum vydania: 01.05.2007

Náterové látky. Návod na klasifikáciu a výber náterových systémov na materiály na báze dreva pre nábytok na vnútorné používanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16105 (67 2013)

Dátum vydania: 01.02.2012

Náterové látky. Laboratórna metóda na stanovenie uvoľňovania látok z náterov v prerušovanom styku s vodou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 927-1 (67 2010)

Dátum vydania: 01.09.2013

Náterové látky. Náterové látky a náterové systémy na drevo používané vo vonkajšom prostredí. Časť 1: Triedenie a výber

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 927-1 (67 2010) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2002

Náterové látky. Náterové látky a náterové systémy na drevo používané vo vonkajšom prostredí. Časť 1: Klasifikácia a výber

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 927-10 (67 2010)

Dátum vydania: 01.11.2019

Náterové látky. Náterové materiály a náterové systémy na drevo používané vo vonkajšom prostredí. Odolnosť proti zliepaniu náterov na dreve

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 927-11 (67 2010)

Dátum vydania: 01.09.2020

Náterové látky. Náterové látky a náterové systémy na drevo používané vo vonkajšom prostredí. Časť 11: Hodnotenie obsahu vzduchu/mikropeny v náteroch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 927-13 (67 2045)

Dátum vydania: 01.03.2020

Náterové látky. Náterové látky a náterové systémy na drevo používané vo vonkajšom prostredí. Časť 13: Hodnotenie odolnosti náteru naneseného na drevenom substráte proti nárazu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 927-2 (67 2010) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2006

Náterové látky. Náterové látky a náterové systémy na drevo používané vo vonkajšom prostredí. Časť 2: Špecifikácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 927-2 (67 2010)

Dátum vydania: 01.04.2015

Náterové látky. Náterové látky a náterové systémy na drevo používané vo vonkajšom prostredí. Časť 2: Špecifikácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 927-3 (67 2010) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2013

Náterové látky. Náterové látky a náterové systémy na drevo používané vo vonkajšom prostredí. Časť 3: Skúška prirodzeným poveternostným starnutím

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 927-3 (67 2010) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2002

Náterové látky. Náterové látky a náterové systémy na drevo na vonkajšie používanie. Časť 3: Skúška poveternostným starnutím

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 927-3 (67 2010) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2007

Náterové látky. Náterové látky a náterové systémy na drevo používané vo vonkajšom prostredí. Časť 3: Skúška poveternostným starnutím

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 927-3 (67 2045)

Dátum vydania: 01.03.2020

Náterové látky. Náterové látky a náterové systémy na drevo používané vo vonkajšom prostredí. Časť 3: Skúška prirodzeným poveternostným starnutím

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 927-3/O1 (67 2010) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2003

Náterové látky. Náterové látky a náterové systémy na drevo na vonkajšie používanie. Časť 3: Skúška poveternostným starnutím

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 927-4 (67 2010) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2002

Náterové látky. Náterové látky a náterové systémy na drevo na vonkajšie používanie. Časť 4: Hodnotenie priepustnosti vodnej pary

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 927-5 (67 2010) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2002

Náterové látky. Náterové látky a náterové systémy na drevo na vonkajšie používanie. Časť 5: Hodnotenie priepustnosti vody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 927-5 (67 2010)

Dátum vydania: 01.06.2007

Náterové látky. Náterové látky a náterové systémy na drevo používané vo vonkajšom prostredí. Časť 5: Hodnotenie priepustnosti vody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 927-6 (67 2010) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2007

Náterové látky. Náterové látky a náterové systémy na drevo používané vo vonkajšom prostredí. Časť 6: Vystavenie náterov na dreve umelému starnutiu s použitím fluorescenčného žiarenia a vody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 927-6 (67 2010)

Dátum vydania: 01.04.2019

Náterové látky. Náterové látky a náterové systémy na drevo používané vo vonkajšom prostredí. Časť 6: Vystavenie náterov na drevo umelému starnutiu s použitím fluorescenčných UV žiariviek a vody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 927-7 (67 2010)

Dátum vydania: 01.09.2020

Náterové látky. Náterové látky a náterové systémy na drevo používané vo vonkajšom prostredí. Časť 7: Hodnotenie odolnosti proti sfarbeniu náterov na drevo spôsobenému hrčami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11664-1 (67 2060) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2011

Kolorimetria. Časť 1: Normalizované kolorimetrické merače CIE (ISO 11664-1: 2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11664-2 (67 2060)

Dátum vydania: 01.09.2011

Kolorimetria. Časť 2: Normalizované druhy svetla CIE (ISO 11664-2: 2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11664-3 (67 2060) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2013

Kolorimetria. Časť 3: Trichromatické zložky CIE (ISO 11664-3: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11664-4 (67 2060) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2011

Kolorimetria. Časť 4: Farebný priestor CIE 1976 L*a*b* (ISO 11664-4: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11664-5 (67 2060) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2011

Kolorimetria. Časť 5: Farebný priestor CIE 1976 L*u*v* a u', v' diagram s rovnomernou stupnicou farebnosti (ISO 11664-5: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11664-5 (67 2060)

Dátum vydania: 01.03.2017

Kolorimetria. Časť 5: Farebný priestor CIE 1976 L*u*v* a u', v' diagram s rovnomernou stupnicou farebnosti (ISO/CIE 11664-5: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11664-6 (67 2060)

Dátum vydania: 01.02.2017

Kolorimetria. Časť 6: CIEDE2000 vzorec na výpočet farebných rozdielov (ISO/CIE 11664-6: 2014)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13076 (67 2070) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2013

Náterové látky. Osvetlenie a postupy vizuálneho hodnotenia (ISO 13076: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13076 (67 2070)

Dátum vydania: 01.04.2020

Náterové látky. Osvetlenie a postupy vizuálneho hodnotenia (ISO 13076: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15741 (67 2025)

Dátum vydania: 01.07.2021

Náterové látky. Povlaky znižujúce trenie pre vnútorné povrchy oceľových potrubí prepravujúcich nekorozívne plyny, uložených na pevnine a v morskom prostredí (ISO 15741: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 18314-1 (67 2061)

Dátum vydania: 01.03.2019

Analytická kolorimetria. Časť 1: Praktické meranie farieb (ISO 18314-1: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 18314-2 (67 2061)

Dátum vydania: 01.03.2019

Analytická kolorimetria. Časť 2: Saundersonova korekcia, riešenia rovnice Kubelku-Munka, farbiaca schopnosť, krycia schopnosť (ISO 18314-2: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 18314-3 (67 2061)

Dátum vydania: 01.03.2019

Analytická kolorimetria. Časť 3: Špeciálne ukazovatele (ISO 18314-3: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 18314-4 (67 2061)

Dátum vydania: 01.10.2021

Analytická kolorimetria. Časť 4: Index metamérie pre dvojice vzoriek pri zmene svetla (ISO 18314-4: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 19396-1 (67 2014)

Dátum vydania: 01.07.2020

Náterové látky. Stanovenie hodnoty pH. Časť 1: pH elektródy so sklenenou membránou (ISO 19396-1: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 19396-2 (67 2014)

Dátum vydania: 01.07.2020

Náterové látky. Stanovenie hodnoty pH. Časť 2: pH elektródy s technológiou ISFET (ISO 19396-2: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 19403-1 (67 2016)

Dátum vydania: 01.07.2020

Náterové látky. Zmáčavosť. Časť 1: Terminológia a všeobecné zásady (ISO 19403-1: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 19403-2 (67 2016)

Dátum vydania: 01.07.2020

Náterové látky. Zmáčavosť. Časť 2: Stanovenie voľnej povrchovej energie tuhých povrchov meraním kontaktného uhla (ISO 19403-2: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 19403-3 (67 2016)

Dátum vydania: 01.07.2020

Náterové látky. Zmáčavosť. Časť 3: Stanovenie povrchového napätia kvapalín s použitím metódy visiacej kvapky (ISO 19403-3: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 19403-4 (67 2016)

Dátum vydania: 01.07.2020

Náterové látky. Zmáčavosť. Časť 4: Stanovenie polárnych a disperzných podielov povrchového napätia kvapalín z medzifázového napätia (ISO 19403-4: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 19403-5 (67 2016)

Dátum vydania: 01.07.2020

Náterové látky. Zmáčavosť. Časť 5: Stanovenie polárnych a disperzných podielov povrchového napätia kvapalín z meraní kontaktných uhlov na tuhej látke iba s disperznou časťou jej povrchovej energie (ISO 19403-5: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 19403-6 (67 2016)

Dátum vydania: 01.07.2020

Náterové látky. Zmáčavosť. Časť 6: Meranie dynamického kontaktného uhla (ISO 19403-6: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 19403-7 (67 2016)

Dátum vydania: 01.07.2020

Náterové látky. Zmáčavosť. Časť 7: Meranie kontaktného uhla v štádiu naklonenia (roll-off uhol) (ISO 19403-7: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 22553-1 (67 2080)

Dátum vydania: 01.05.2021

Náterové látky. Elektrolyticky nanášané povlaky. Časť 1: Slovník (ISO 22553-1: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 22553-11 (67 2080)

Dátum vydania: 01.12.2021

Náterové látky. Elektrolyticky nanášané povlaky. Časť 11: Stabilita kúpeľa (ISO 22553-11: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 22553-12 (67 2080)

Dátum vydania: 01.12.2021

Náterové látky. Elektrolyticky nanášané povlaky. Časť 12: Usadzovanie na vodorovných plochách (ISO 22553-12: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 22553-13 (67 2080)

Dátum vydania: 01.02.2022

Náterové látky. Elektrolyticky nanášané povlaky. Časť 13: Hodnotenie správania pri rozpúšťaní (ISO 22553-13: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 22553-14 (67 2080)

Dátum vydania: 01.02.2022

Náterové látky. Elektrolyticky nanášané povlaky. Časť 14: Správanie pri nanášaní (ISO 22553-14: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 22553-2 (67 2080)

Dátum vydania: 01.05.2021

Náterové látky. Elektrolyticky nanášané povlaky. Časť 2: Stanovenie hĺbkovej účinnosti (ISO 22553-2: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 22553-3 (67 2080)

Dátum vydania: 01.05.2021

Náterové látky. Elektrolyticky nanášané povlaky. Časť 3: Kompatibilita elektrolyticky nanášaných povlakov s referenčným olejom (ISO 22553-3: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 22553-4 (67 2080)

Dátum vydania: 01.05.2021

Náterové látky. Elektrolyticky nanášané povlaky. Časť 4: Kompatibilita elektrolyticky nanášaných povlakov s cudzorodými kvapalnými látkami, pastovitými látkami a tuhými látkami (ISO 22553-4: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 22553-5 (67 2080)

Dátum vydania: 01.05.2021

Náterové látky. Elektrolyticky nanášané povlaky. Časť 5: Stanovenie zvyšku na site (ISO 22553-5: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 22553-6 (67 2080)

Dátum vydania: 01.05.2021

Náterové látky. Elektrolyticky nanášané povlaky. Časť 6: Stopy po ponorení (ISO 22553-6: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 22553-7 (67 2080)

Dátum vydania: 01.12.2021

Náterové látky. Elektrolyticky nanášané povlaky. Časť 7: Stanovenie elektrického odporu mokrého filmu (ISO 22553-7: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 22553-8 (67 2080)

Dátum vydania: 01.12.2021

Náterové látky. Elektrolyticky nanášané povlaky. Časť 8: Hustota elektrického náboja (ISO 22553-8: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 22553-9 (67 2080)

Dátum vydania: 01.12.2021

Náterové látky. Elektrolyticky nanášané povlaky. Časť 9: Straty pri vypaľovaní (ISO 22553-9: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 2812-1 (67 2011)

Dátum vydania: 01.07.2018

Náterové látky. Stanovenie odolnosti náterov proti pôsobeniu kvapalín. Časť 1: Ponorenie do kvapalín iných ako voda (ISO 2812-1: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 2812-1 (67 2011) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2007

Náterové látky. Stanovenie odolnosti náterov proti pôsobeniu kvapalín. Časť 1: Ponorenie do kvapalín iných ako voda (ISO 2812-1: 2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 2812-1 (67 2011) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2001

Náterové látky. Stanovenie odolnosti náterov proti pôsobeniu kvapalín. Časť 1: Všeobecné metódy (ISO 2812-1:1993)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 2812-2 (67 2011) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2001

Náterové látky. Stanovenie odolnosti náterov proti pôsobeniu kvapalín. Časť 2: Metóda ponorenia do vody (ISO 2812-2:1993)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 2812-2 (67 2011) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2007

Náterové látky. Stanovenie odolnosti náterov proti pôsobeniu kvapalín. Časť 2: Metóda ponorením do vody (ISO 2812-2: 2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 2812-2 (67 2011)

Dátum vydania: 01.06.2019

Náterové látky. Stanovenie odolnosti náterov proti pôsobeniu kvapalín. Časť 2: Metóda ponorením do vody (ISO 2812-2: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 2812-3 (67 2011)

Dátum vydania: 01.11.2019

Náterové látky. Stanovenie odolnosti náterov proti pôsobeniu kvapalín. Časť 3: Metóda s použitím absorpčného prostriedku (ISO 2812-3: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 2812-3 (67 2011) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2007

Náterové látky. Stanovenie odolnosti náterov proti pôsobeniu kvapalín. Časť 3: Metóda použitím absorpčného prostriedku (ISO 2812-3: 2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 2812-3 (67 2011) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2013

Náterové látky. Stanovenie odolnosti náterov proti pôsobeniu kvapalín. Časť 3: Metóda s použitím absorpčného prostriedku (ISO 2812-3: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 2812-4 (67 2011)

Dátum vydania: 01.07.2018

Náterové látky. Stanovenie odolnosti náterov proti pôsobeniu kvapalín. Časť 4: Metóda nanášaním škvŕn (ISO 2812-4: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 2812-4 (67 2011) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2007

Náterové látky. Stanovenie odolnosti náterov proti pôsobeniu kvapalín. Časť 4: Metóda nanášaním škvŕn (ISO 2812-4: 2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 2812-5 (67 2011) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2007

Náterové látky. Stanovenie odolnosti náterov proti pôsobeniu kvapalín. Časť 5: Metóda použitím pece s teplotným gradientom (ISO 2812-5: 2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 2812-5 (67 2011)

Dátum vydania: 01.03.2019

Náterové látky. Stanovenie odolnosti náterov proti pôsobeniu kvapalín. Časť 5: Metóda použitím pece s teplotným gradientom (ISO 2812-5: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 28199-1 (67 2015) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2010

Náterové látky. Hodnotenie vlastností náterových systémov súvisiacich so spôsobom nanášania. Časť 1: Slovník a príprava skúšobných platní (ISO 28199-1: 2009 + Cor. 1: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 28199-1 (67 2015)

Dátum vydania: 01.09.2021

Náterové látky. Hodnotenie vlastností náterových systémov súvisiacich so spôsobom nanášania striekaním. Časť 1: Slovník a príprava skúšobných platní (ISO 28199-1: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 28199-2 (67 2015)

Dátum vydania: 01.10.2021

Náterové látky. Hodnotenie vlastností náterových systémov súvisiacich so spôsobom nanášania striekaním. Časť 2: Stabilita farby, krycia schopnosť procesu, opätovné rozpúšťanie, absorpcia prestrekov, zmáčanie, textúra povrchu a strakatosť (ISO 28199-2: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 28199-2 (67 2015) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2010

Náterové látky. Hodnotenie vlastností náterových systémov súvisiacich so spôsobom nanášania. Časť 2: Stabilita farby, krycia schopnosť procesu, opätovné rozpúšťanie, absorpcia prestrekov, zmáčanie, textúra povrchu a strakatosť (ISO 28199-2: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 28199-3 (67 2015) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2010

Náterové látky. Hodnotenie vlastností náterových systémov súvisiacich so spôsobom nanášania. Časť 3: Vizuálne hodnotenie stekania, tvorby bublín, kráterčekov a krycej schopnosti (ISO 28199-3: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 28199-3 (67 2015)

Dátum vydania: 01.10.2021

Náterové látky. Hodnotenie vlastností náterových systémov súvisiacich so spôsobom nanášania striekaním. Časť 3: Hodnotenie stekania, tvorby bublín, kráterčekov a krycej schopnosti (ISO 28199-3: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 6270 (67 2012) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Náterové látky. Určovanie odolnosti náterov proti pôsobeniu vlhkosti (trvalá kondenzácia) (ISO 6270:1980)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 6270-1 (67 2012) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2003

Náterové látky. Určovanie odolnosti náterov proti pôsobeniu vlhkosti. Časť 1: Kontinuálna kondenzácia (ISO 6270-1:1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6270-1 (67 2012)

Dátum vydania: 01.08.2018

Náterové látky. Určovanie odolnosti náterov proti pôsobeniu vlhkosti. Časť 1: Kondenzácia (jednostranná expozícia) (ISO 6270-1: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6270-2 (67 2012)

Dátum vydania: 01.08.2018

Náterové látky. Určovanie odolnosti náterov proti pôsobeniu vlhkosti. Časť 2: Kondenzácia (expozícia v komore so zásobníkom ohriatej vody) (ISO 6270-2: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6270-2 (67 2012) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2005

Náterové látky. Určovanie odolnosti náterov proti pôsobeniu vlhkosti. Časť 2: Metóda vystavenia skúšobných telies v atmosfére s kondenzujúcou vlhkosťou (ISO 6270-2: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO/CIE 11664-1 (67 2060)

Dátum vydania: 01.01.2020

Kolorimetria. Časť 1: Normálny kolorimetrický pozorovateľ CIE (ISO/CIE 11664-1: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO/CIE 11664-3 (67 2060)

Dátum vydania: 01.01.2020

Kolorimetria. Časť 3: Trichromatické zložky CIE (ISO/CIE 11664-3: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO/CIE 11664-4 (67 2060)

Dátum vydania: 01.01.2020

Kolorimetria. Časť 4: Farebný priestor CIE 1976 L*a*b* (ISO/CIE 11664-4: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 16358 (67 2040) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2012

Náterové látky. Náterové látky a náterové systémy na drevo používané vo vonkajšom prostredí. Hodnotenie obsahu vzduchu/mikropeny v náteroch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>