SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 67 3003 (67 3003) zrušená

Dátum vydania: 29.04.1986

Názvoslovie náterových látok. Základné pojmy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 3004 (67 3004) zrušená

Dátum vydania: 19.01.1977

Klasifikácia základných náterových látok z hľadiska antikoróznej účinnosti náterov z nich pripravených

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 3007 (67 3007) zrušená

Dátum vydania: 13.08.1982

Vzorkovanie náterových látok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 3008 (67 3008) zrušená

Dátum vydania: 04.12.1984

Náterové hmoty. Štandardné prostredie pre kondicionovanie a skúšanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 3010 (67 3010) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1989

Náterové látky. Popis vonkajších znakov a úprava vzoriek pred skúšaním

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 3011 (67 3011) zrušená

Dátum vydania: 11.07.1986

Stanovenie farby transparentných náterových látok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 67 3011/a (67 3011) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1990

Stanovenie farby transparentných náterových látok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 3012 (67 3012) zrušená

Dátum vydania: 31.08.1990

Náterové látky. Stanovenie hustoty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 67 3012 (67 3012) zrušená

Dátum vydania: 27.05.1971

STANOVENI~HUSTOTY~NATEROVYCH~HMOT

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 3013 (67 3013) zrušená

Dátum vydania: 08.01.1980

Náterové látky. Stanovenie výtokového času z výtokového pohárika

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 67 3013/a (67 3013) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1985

Náterové látky. Stanovenie výtokového času z výtokového pohárika

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 3014 (67 3014) zrušená

Dátum vydania: 02.04.1975

Náterové látky. Stanovenie viskozity

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 3015 (67 3015)

Dátum vydania: 09.04.1983

Stanovenie bodu vzplanutia náterových látok v uzavretom tégliku podľa Abel-Penskyho

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 3016 (67 3016)

Dátum vydania: 14.04.1981

Náterové látky. Stanovenie viskozity rotačným viskozimetrom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 67 3017 (67 3017)

Dátum vydania: 13.08.1982

Náterové látky. Stanovenie jemnosti trenia pigmentov a plnidiel grindometrom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 67 3017/Z1 (67 3017)

Dátum vydania: 01.04.2001

Náterové látky. Stanovenie jemnosti trenia pigmentov a plnidiel grindometrom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 3019 (67 3019) zrušená

Dátum vydania: 08.07.1987

Náterové látky. Stanovenie vlastností sedimentu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 3020 (67 3020) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1988

Náterové látky. Stanovenie tixotropných vlastností náterových látok rotačným viskozimetrom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 3021 (67 3021)

Dátum vydania: 29.03.1991

Náterové látky. Stanovenie stupňa stekavosti z vertikálneho povrchu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 67 3030 (67 3030)

Dátum vydania: 03.08.1998

Náterové látky. Zisťovanie monomérov diizokyanátov v izokyanátových živiciach pomocou plynovej chromatografie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 3031 (67 3031) zrušená

Dátum vydania: 08.04.1983

NATEROVE HMOTY. STANOVENI OBSAHU TEKAVYCH A NETEKAVYCH LATEK, PIGMENTU A PLNIV A OBSAHU POJIV

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 3032 (67 3032)

Dátum vydania: 27.03.1987

Náterové látky. Stanovenie riediteľnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 3033 (67 3033) zrušená

Dátum vydania: 27.03.1987

Náterové látky. Stanovenie času spracovateľnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 3034 (67 3034) zrušená

Dátum vydania: 20.07.1990

Náterové látky. Stanovenie kyslého extraktu z náteru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 3039 (67 3039) zrušená

Dátum vydania: 03.05.1991

Stanovenie nasiakavosti voľných filmov disperzných náterových látok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 3043 (67 3043) zrušená

Dátum vydania: 17.12.1987

Stanovenie čísla kyslosti náterových látok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 3049 (67 3049)

Dátum vydania: 04.12.1984

Náterové látky. Zhotovenie skúšobných náterov nanášacím pravítkom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 3050 (67 3050) zrušená

Dátum vydania: 13.01.1976

Zhotovenie skúšobných náterov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 67 3050/a (67 3050) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1985

Zhotovenie skúšobných náterov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 67 3050/b (67 3050) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1985

Zhotovenie skúšobných náterov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 3051 (67 3051) zrušená

Dátum vydania: 24.01.1956

Náterové látky. Skúšobné metódy. Vlastnosti náterových látok pri nanášaní

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 3052 (67 3052) zrušená

Dátum vydania: 12.02.1980

Stanovenie zasychania náterových látok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 67 3052/a (67 3052) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1985

Stanovenie zasychania náterových látok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 3054 (67 3054) zrušená

Dátum vydania: 27.10.1986

Náterové látky. Stanovenie stupňa rozliatia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 3061 (67 3061) zrušená

Dátum vydania: 23.05.1988

Náterové látky. Stanovenie hrúbky náteru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 3062 (67 3062) zrušená

Dátum vydania: 08.04.1983

Stanovenie hrúbky mokrého náteru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 67 3062/a (67 3062) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1989

Stanovenie hrúbky mokrého náteru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 3063 (67 3063) zrušená

Dátum vydania: 13.02.1985

Stanovenie lesku náterov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 3064 (67 3064)

Dátum vydania: 17.05.1984

Stanovenie zmeny lesku náterov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 3065 (67 3065)

Dátum vydania: 03.03.1970

Hodnotenie krycej schopnosti náterov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 3067 (67 3067)

Dátum vydania: 01.09.1995

Označovanie a hodnotenie farebných odtieňov náterov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 3067 (67 3067) zrušená

Dátum vydania: 08.03.1972

Označovanie a hodnotenie farebných odtieňov náterov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 67 3067/a (67 3067) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1974

Označovanie a hodnotenie farebných odtieňov náterov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 3068 (67 3068)

Dátum vydania: 06.10.1983

Stanovenie zmeny (rozdielu) farebného odtieňa náterov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 3069 (67 3069)

Dátum vydania: 19.03.1960

Náterové látky. Stanovenie čísla odparivosti rozpúšťadiel a riedidiel

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 67 3069/a (67 3069)

Dátum vydania: 01.10.1985

Náterové látky. Stanovenie čísla odparivosti rozpúšťadiel a riedidiel

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 3070 (67 3070) zrušená

Dátum vydania: 24.12.1981

Kriedovanie náterov. Skúšanie a hodnotenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 67 3070/Z1 (67 3070) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2003

Kriedovanie náterov. Skúšanie a hodnotenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 3073 (67 3073) zrušená

Dátum vydania: 16.02.1989

Stanovenie odolnosti náterov proti oderu brúsnym papierom v prístroji Taber-Abraser

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 3074 (67 3074) zrušená

Dátum vydania: 16.11.1985

Náterové látky. Stanovenie vnikacej tvrdosti náteru mikrotvrdomerom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 3075 (67 3075) zrušená

Dátum vydania: 20.11.1990

Stanovenie povrchovej tvrdosti náteru ceruzkami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 67 3075 (67 3075) zrušená

Dátum vydania: 21.03.1956

NATEROVE HMOTY. ZKUSEBNI METODY.~STANOVENI~POVRCHOVE TVRDOSTI~NATEROVEHO FILMU~TUZKAMI

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 67 3076 (67 3076) zrušená

Dátum vydania: 21.03.1956

NATEROVE HMOTY. ZKUSEBNI METODY.~STANOVENI~TVRDOSTI NATEROVEHO FILMU~KYVADLOVYM PRISTROJEM

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 3076 (67 3076) zrušená

Dátum vydania: 07.02.1990

Náterové látky. Stanovenie tvrdosti náteru kyvadlovým prístrojom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 3078 (67 3078) zrušená

Dátum vydania: 27.03.1987

Stanovenie odolnosti náterov proti oderu v prístroji Taber-Abraser oderovými kotúčmi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 67 3078/a (67 3078) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1989

Stanovenie odolnosti náterov proti oderu v prístroji Taber-Abraser oderovými kotúčmi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 3079 (67 3079) zrušená

Dátum vydania: 13.08.1982

Stanovenie odolnosti náteru pri ohybe

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 67 3079/A (67 3079) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1985

Stanovenie odolnosti náteru pri ohybe

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 3080 (67 3080) zrušená

Dátum vydania: 22.10.1985

Stanovenie odolnosti náteru pri ohybe na kónickom tŕni

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 3081 (67 3081) zrušená

Dátum vydania: 30.07.1975

Stanovenie odolnosti náterov vhĺbením v Erichsenovom prístroji

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 67 3081/a (67 3081) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1985

Stanovenie odolnosti náterov vhĺbením v Erichsenovom prístroji

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 3082 (67 3082)

Dátum vydania: 03.05.1983

Stanovenie odolnosti náterov pri údere

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 67 3082/a (67 3082)

Dátum vydania: 01.10.1985

Stanovenie odolnosti náterov pri údere

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 3083 (67 3083)

Dátum vydania: 09.06.1989

Stanovenie odolnosti náterov proti oderu padajúcim oderovým materiálom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 67 3083 (67 3083) zrušená

Dátum vydania: 29.09.1955

NATEROVE HMOTY. ZKUSEBNI METODY.~STANOVENI~ODOLNOSTI~NATEROVEHO FILMU~ODEREM

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 3084 (67 3084) zrušená

Dátum vydania: 19.03.1960

Náterové látky. Skúšobné metódy. Stanovenie pórovitosti náterov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 3085 (67 3085) zrušená

Dátum vydania: 06.12.1982

STANOVENI PRILNAVOSTI NATERU MRIZKOVOU METODOU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 67 3085/A (67 3085) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1985

STANOVENI PRILNAVOSTI NATERU MRIZKOVOU METODOU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 3086 (67 3086) zrušená

Dátum vydania: 04.05.1981

Laboratórna skúška odolnosti náterov proti tvorbe osmotických bublín (sandwich test)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 3087 (67 3087) zrušená

Dátum vydania: 04.05.1981

Laboratórne skúšky ochrannej účinnosti náterov na kovoch. Zrýchlená ponorná skúška odolnosti náterov proti podkorodovaniu (postup podľa Macha a Schiffmana)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 3088 (67 3088)

Dátum vydania: 14.11.1980

Vyhodnocovanie skúšok náterov. Objektívne metódy vyhodnocovania skúšok ochrannej účinnosti náterov na kovoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 3089 (67 3089)

Dátum vydania: 14.11.1980

Subjektívna metóda vyhodnocovania predbežných a informatívnych skúšok znehodnotenia náterov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 3090 (67 3090) zrušená

Dátum vydania: 29.03.1991

Náterové látky. Stanovenie odolnosti náterov na kovovom povrchu v atmosférických podmienkach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 67 3090 (67 3090) zrušená

Dátum vydania: 12.05.1981

NATEROVE~HMOTY. STANOVENI~ODOLNOSTI NATERU V ATMOSFERICKYCH PODMINKACH

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 3091 (67 3091)

Dátum vydania: 14.07.1983

Stanovenie odolnosti náterov v atmosférických podmienkach laboratórnymi skúškami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 67 3091/a (67 3091)

Dátum vydania: 01.04.1987

Stanovenie odolnosti náterov v atmosférických podmienkach laboratórnymi skúškami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 67 3091/Z2 (67 3091)

Dátum vydania: 01.10.2001

Stanovenie odolnosti náterov v atmosférických podmienkach laboratórnymi skúškami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 3092 (67 3092) zrušená

Dátum vydania: 29.12.1957

Náterové látky. Skúška nasiakavosti náterových filmov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 67 3092/a (67 3092) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1985

Náterové látky. Skúška nasiakavosti náterových filmov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 3093 (67 3093) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1989

Stanovenie priepustnosti voľného náterového filmu pre vodnú paru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 3094 (67 3094) zrušená

Dátum vydania: 14.11.1980

Laboratórne skúšky ochrannej účinnosti náterov na kovoch. Skúška v atmosfére s kondenzačnou vlhkosťou s obsahom SO|idx(2)| a v soľnej hmle

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 67 3094/Z1 (67 3094) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Laboratórne skúšky ochrannej účinnosti náterov na kovoch. Skúška v atmosfére s kondenzačnou vlhkosťou s obsahom SO|idx(2)| a v soľnej hmle

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 3095-1 (67 3095) zrušená

Dátum vydania: 11.04.1988

Náterové látky. Odolnosť proti vonkajším vplyvom. Mikrobiálna odolnosť disperzných látok. Všeobecné zásady skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 3095-2 (67 3095) zrušená

Dátum vydania: 11.04.1988

Náterové látky. Odolnosť proti vonkajším vplyvom. Mikrobiálna odolnosť disperzných látok. Skúška baktériami La

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 3095-3 (67 3095) zrušená

Dátum vydania: 11.04.1988

Náterové látky. Odolnosť proti vonkajším vplyvom. Mikrobiálna odolnosť disperzných látok. Skúška plesňami Lb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 3095-4 (67 3095) zrušená

Dátum vydania: 11.04.1988

Náterové látky. Odolnosť proti vonkajším vplyvom. Mikrobiálna odolnosť aplikovaných disperzných látok. Skúška baktériami Lc

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 3095-5 (67 3095) zrušená

Dátum vydania: 11.04.1988

Náterové látky. Odolnosť proti vonkajším vplyvom. Mikrobiálna odolnosť aplikovaných disperzných látok. Skúška plesňami Ld

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 3096 (67 3096)

Dátum vydania: 23.05.1960

Náterové látky. Odolnosť náterov proti ohňu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 67 3096/a (67 3096)

Dátum vydania: 01.10.1985

Náterové látky. Odolnosť náterov proti ohňu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 3097 (67 3097)

Dátum vydania: 23.05.1960

Náterové látky. Odolnosť náterového filmu proti mrazu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 3098 (67 3098)

Dátum vydania: 08.12.1986

Náterové látky. Stanovenie odolnosti proti striedaniu teplôt

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 67 3099 (67 3099) zrušená

Dátum vydania: 12.01.1987

Náterové látky. Stanovenie odolnosti náterov proti statickému pôsobeniu kvapalín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 13300 (67 3000)

Dátum vydania: 01.12.2002

Náterové látky. Vodou riediteľné náterové látky a náterové systémy na vnútorné steny a stropy. Klasifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16074 (67 3018) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2011

Náterové látky. Stanovenie obsahu neprchavých látok a výdatnosti materiálov na kontinuálne lakovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16074 (67 3018)

Dátum vydania: 01.03.2020

Náterové látky. Stanovenie obsahu neprchavých látok a výdatnosti materiálov na kontinuálne lakovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16402 (67 3044)

Dátum vydania: 01.08.2019

Náterové látky. Posudzovanie emisií látok z náterov do vnútorného ovzdušia. Odber vzoriek, kondicionovanie a skúšanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16402 (67 3044) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2014

Náterové látky. Posudzovanie emisií regulovaných nebezpečných látok z náterov do vnútorného ovzdušia. Odber vzoriek, kondicionovanie a skúšanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 21524 (67 3022) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2000

Náterové látky. Zisťovanie jemnosti trenia (zrnitosti)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 21524/Z1 (67 3022) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2001

Náterové látky. Zisťovanie jemnosti trenia (zrnitosti)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 23270 (67 3008)

Dátum vydania: 01.09.1995

Náterové látky a ich suroviny. Teploty a vlhkosti vzduchu na klimatizovanie a skúšanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>