SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 68 1101 (68 1101)

Dátum vydania: 09.10.1974

Metódy skúšania tenzidov a detergentov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 68 1101/a (68 1101)

Dátum vydania: 01.10.1979

Metódy skúšania tenzidov a detergentov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 68 1101/b (68 1101)

Dátum vydania: 01.06.1981

Metódy skúšania tenzidov a detergentov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 68 1101/c (68 1101)

Dátum vydania: 01.07.1982

Metódy skúšania tenzidov a detergentov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 68 1101/d (68 1101)

Dátum vydania: 01.08.1982

Metódy skúšania tenzidov a detergentov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 68 1101/e (68 1101)

Dátum vydania: 01.06.1983

Metódy skúšania tenzidov a detergentov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 68 1101/f (68 1101)

Dátum vydania: 01.08.1984

Metódy skúšania tenzidov a detergentov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 68 1101/g (68 1101)

Dátum vydania: 01.10.1987

Metódy skúšania tenzidov a detergentov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 68 1101/h (68 1101)

Dátum vydania: 01.06.1988

Metódy skúšania tenzidov a detergentov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 68 1101/i (68 1101)

Dátum vydania: 01.06.1989

Metódy skúšania tenzidov a detergentov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 68 1101/Z10 (68 1101)

Dátum vydania: 29.09.1995

Metódy skúšania tenzidov a detergentov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 68 1101/Z11 (68 1101)

Dátum vydania: 01.02.1997

Metódy skúšania tenzidov a detergentov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 68 1101/Z12 (68 1101)

Dátum vydania: 01.04.1997

Metódy skúšania tenzidov a detergentov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 68 1101/Z13 (68 1101)

Dátum vydania: 01.03.1998

Metódy skúšania tenzidov a detergentov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 68 1101/Z14 (68 1101)

Dátum vydania: 01.04.1998

Metódy skúšania tenzidov a detergentov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 68 1101/Z15 (68 1101)

Dátum vydania: 01.05.2001

Metódy skúšania tenzidov a detergentov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 68 1102 (68 1102) zrušená

Dátum vydania: 23.10.1980

Syntetické pracie prostriedky. Stanovenie koncentrácie vodíkových iónov. (Stanovenie pH)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 68 1103 (68 1103) zrušená

Dátum vydania: 09.04.1983

Toaletné mydlá. Spoločné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 68 1103/a (68 1103) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1990

Toaletné mydlá. Spoločné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 68 1107 (68 1107)

Dátum vydania: 01.04.1998

Mydlá a mydlárske násady. Zatrieďovanie podľa čísla tvrdosti a pomerov mastných kyselín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 68 1108 (68 1108)

Dátum vydania: 01.04.1998

Mydlá a mydlárske násady. Stanovenie čísla tvrdosti, pomeru nasýtených a nenasýtených mastných kyselín, pomeru kyseliny palmitovej a stearovej a pridružených charakteristík. Nomografická metóda a výpočtové metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 68 1141 (68 1141)

Dátum vydania: 01.09.1995

Metódy skúšania tenzidov a detergentov. Stanovenie látok rozpustných v etanole v práškovitých a pastovitých detergentoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 68 1150 (68 1150)

Dátum vydania: 01.09.1995

Metódy skúšania tenzidov a detergentov. Stanovenie obsahu uhličitanov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 68 1156 (68 1156)

Dátum vydania: 01.09.1995

Metódy skúšania tenzidov a detergentov. Pracie prášky. Stanovenie obsahu aktívneho kyslíka titračnou metódou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 68 1158 (68 1158)

Dátum vydania: 01.09.1995

Metódy skúšania tenzidov a detergentov. Stanovenie nezmydelneného tuku a nezmydelniteľných látok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15608 (68 1114)

Dátum vydania: 01.10.2008

Povrchovoaktívne látky. Kvantitatívne stanovenie voľných mastných kyselín v alkylamidopropylbetaínoch. Metóda plynovej chromatografie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 1066 (68 1106)

Dátum vydania: 23.03.1998

Analýza mydiel. Stanovenie obsahu glycerolu. Titračná metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 1067 (68 1112)

Dátum vydania: 01.04.1997

Analýza mydiel. Stanovenie obsahu nezmydelniteľných, nezmydelnených a nezmydelnených zmydelniteľných látok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 4313 (68 1113)

Dátum vydania: 23.03.1998

Pracie prášky. Stanovenie celkového obsahu oxidu fosforečného. Gravimetrická chinolínfosfomolybdénanová metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 4314 (68 1110)

Dátum vydania: 01.02.1997

Povrchovo aktívne látky. Stanovenie voľnej alkality alebo voľnej acidity. Titračná metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 4318 (68 1111)

Dátum vydania: 01.04.1998

Povrchovo aktívne látky a mydlá. Stanovenie obsahu vody. Metóda azeotropickej destilácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 4323 (68 1162)

Dátum vydania: 01.10.1995

Mydlá. Stanovenie chloridov. Potenciometrická metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 456 (68 1109)

Dátum vydania: 01.04.1997

Povrchovo aktívne látky. Analýza mydiel. Stanovenie voľných žieravých alkálií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 457 (68 1149)

Dátum vydania: 01.09.1995

Mydlá. Stanovenie chloridov. Titračná metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 685 (68 1104)

Dátum vydania: 01.08.1997

Analýza mydiel. Stanovenie celkového obsahu alkálií a celkového obsahu mastných látok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 697 (68 1105)

Dátum vydania: 15.02.1998

Povrchovo aktívne látky. Pracie prášky. Stanovenie zdanlivej hustoty. Metóda merania hmotnosti daného objemu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17035 (68 1130) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2017

Povrchovoaktívne látky na báze biomasy. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac