SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
SK SK
STN 68 1612 (68 1612)

Dátum vydania: 01.11.1999

Kozmetické prostriedky. Dôkaz a stanovenie voľného hydroxidu sodného a draselného

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 68 1680 (68 1680)

Dátum vydania: 01.11.2000

Kozmetické prostriedky. Stanovenie pH v tuhých dezodorantoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16342 (68 1690)

Dátum vydania: 01.09.2013

Analýza kozmetických výrobkov. Kvantitatívne stanovenie zinkpyritiónu, pyroktónolamínu a klimbazolu v tenzidoch, ktoré obsahujú kozmetické výrobky proti lupinám

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16343 (68 1691)

Dátum vydania: 01.09.2013

Analýza kozmetických výrobkov. Stanovenie 3-jodo-2-propynylbutylkarbamátu (IPBC) v kozmetických prípravkoch, metódy LC-MS

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16344 (68 1692)

Dátum vydania: 01.01.2014

Analýza kozmetických výrobkov. Skríning UV filtrov v kozmetických výrobkoch a kvantitatívne stanovenie 10 UV filtrov metódou HPLC

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16521 (68 1693)

Dátum vydania: 01.11.2014

Kozmetické výrobky. Analytické metódy. Metóda GC/MC na identifikáciu a stanovenie obsahu 12 ftalátov vo vzorkách kozmetických výrobkov pripravených na priame vstrekovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16956 (68 1673)

Dátum vydania: 01.03.2018

Kozmetické výrobky. Analytické metódy. Metóda HPLC/UV na dôkaz a stanovenie obsahu hydrochinónu, éterov hydrochinónu a kortikosteroidov v kozmetických výrobkoch na bielenie pleti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17156 (68 1674)

Dátum vydania: 01.07.2019

Kozmetické výrobky. Analytické metódy. Metóda LC/UV na identifikáciu a kvantitatívne stanovenie 22 organických UV filtrov v kozmetických výrobkoch používaných v EÚ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11609 (68 1652)

Dátum vydania: 01.12.2017

Stomatológia. Zubné pasty. Požiadavky, skúšobné metódy a označovanie (ISO 11609: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 11609 (68 1652) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Stomatológia. Zubné pasty. Požiadavky, skúšobné metódy a označovanie (ISO 11609:1995)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P 68 1604 (68 1604)

Dátum vydania: 01.04.2000

Kozmetické prostriedky. Odber vzoriek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P 68 1605 (68 1605)

Dátum vydania: 01.04.2000

Kozmetické prostriedky. Laboratórna príprava skúšobných vzoriek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P 68 1610 (68 1610)

Dátum vydania: 01.06.2000

Kozmetické prostriedky. Stanovenie amoniaku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P 68 1611 (68 1611)

Dátum vydania: 01.06.2000

Kozmetické prostriedky. Stanovenie kyseliny benzoovej, kyseliny 4- hydroxybenzoovej, kyseliny sorbovej, kyseliny salicylovej a kyseliny propiónovej

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P 68 1613 (68 1613)

Dátum vydania: 01.11.2000

Kozmetické prostriedky. Dôkaz a stanovenie dusitanov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P 68 1614 (68 1614)

Dátum vydania: 01.11.2000

Kozmetické prostriedky. Gravimetrické stanovenie zinku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P 68 1615 (68 1615)

Dátum vydania: 01.07.2000

Kozmetické prostriedky. Dôkaz a stanovenie voľného formaldehydu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P 68 1616 (68 1616)

Dátum vydania: 01.07.2000

Kozmetické prostriedky. Dôkaz a stanovenie chlorečnanov alkalických kovov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P 68 1617 (68 1617)

Dátum vydania: 01.01.2002

Kozmetické prostriedky. Stanovenie metanolu v kozmetických prostriedkoch s etanolom alebo 2-propanolom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P 68 1618 (68 1618)

Dátum vydania: 01.05.2002

Dôkaz a stanovenie nitrometánu v kozmetických prostriedkoch v tlakovom balení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P 68 1619 (68 1619)

Dátum vydania: 01.05.2002

Kozmetické prostriedky. Stanovenie chlórbutanolu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P 68 1620 (68 1620)

Dátum vydania: 01.05.2002

Kozmetické prostriedky. Dôkaz a stanovenie 8-chinolínolu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P 68 1621 (68 1621)

Dátum vydania: 01.05.2002

Kozmetické prostriedky. Dôkaz a stanovenie 1-glyceryl-4-aminobenzoátu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P 68 1622 (68 1622)

Dátum vydania: 01.02.2003

Kozmetické prostriedky. Dôkaz a stanovenie jodičnanu sodného

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P 68 1623 (68 1623)

Dátum vydania: 01.02.2003

Kozmetické prostriedky. Dôkaz a stanovenie hexamidínu, dibrómhexamidínu, dibrómpropamidínu a chlórhexidínu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P 68 1624 (68 1624)

Dátum vydania: 01.02.2003

Kozmetické prostriedky. Dôkaz a stanovenie benzylalkoholu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P 68 1625 (68 1625)

Dátum vydania: 01.01.2004

Kozmetické prostriedky. Dôkaz a stanovenie dusičnanu strieborného

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P 68 1626 (68 1626)

Dátum vydania: 01.01.2004

Kozmetické prostriedky. Dôkaz a stanovenie 2-fenoxyetanolu, 1-fenoxypropanolu, metyl-, etyl-, propyl-, butyl- a benzyl-4-hydroxybenzoátu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P 68 1630 (68 1630)

Dátum vydania: 01.01.2004

Kozmetické prostriedky. Stanovenie rozpustného bária a stroncia v pigmentoch vo forme solí alebo komplexov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P 68 1636 (68 1636)

Dátum vydania: 01.07.2000

Kozmetické prostriedky. Dôkaz a semikvantitatívne stanovenie oxidačných farbív v prípravkoch na farbenie vlasov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P 68 1637 (68 1637)

Dátum vydania: 01.01.2004

Kozmetické prostriedky. Dôkaz a stanovenie sulfidu seleničitého v šampónoch proti lupinám

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P 68 1638 (68 1638)

Dátum vydania: 01.06.2000

Kozmetické prostriedky. Stanovenie rezorcinolu v šampónoch a vlasových vodách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P 68 1639 (68 1639)

Dátum vydania: 01.02.2003

Kozmetické prostriedky. Dôkaz a stanovenie chinínu v šampónoch a vlasových vodách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P 68 1640 (68 1640)

Dátum vydania: 01.06.2000

Kozmetické prostriedky. Dôkaz a jodometrické stanovenie kyseliny tioglykolovej (merkaptooctovej) v prípravkoch na trvalú, na vyrovnávanie vlasov a v depilátoroch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P 68 1641 (68 1641)

Dátum vydania: 01.07.2000

Kozmetické prostriedky. Dôkaz oxidačných látok a stanovenie peroxidu vodíka v prostriedkoch na vlasy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P 68 1658 (68 1658)

Dátum vydania: 01.06.2000

Kozmetické prostriedky. Stanovenie chloroformu v zubných pastách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P 68 1659 (68 1659)

Dátum vydania: 01.06.2000

Kozmetické prostriedky. Stanovenie celkového fluóru v zubných pastách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P 68 1673 (68 1673) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2000

Kozmetické prostriedky. Dôkaz a stanovenie hydrochinónu, hydrochinónmonometyléteru, hydrochinónmonoetyléteru a hydrochinónmonobenzyléteru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P 68 1675 (68 1675)

Dátum vydania: 01.02.2002

Kozmetické prostriedky. Dôkaz a stanovenie kyseliny 4-hydroxybenzénsulfónovej v aerosóloch a pleťových vodách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P 68 1687 (68 1687)

Dátum vydania: 01.07.2000

Kozmetické prostriedky. Dôkaz zirkónu, stanovenie zirkónu, hliníka a chlóru v neaerosólových antiperspirantoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac